53 INS 21226/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ivvvlvvlvl v-Iv lvlvv lvvvv 'vvvvlv-vvvvl

53INS 21226/2015 A-15 Km, tisková skupina 44293-5/2016 LHŮTA Lhůta: 22.06.2016

1VSPH197115.doc 2016/05/23 12:41 :47 JUDr. Jirásek Ladislav, IČ: 66221277, advokát, ID: JIRÁSEKLADI 2 Typ DS: PFO

Ladislav Jirásek-Jirásek Ladislav, JUDr., advokát, Klíčová 199/2, 35301 Mariánské Lázně, CZ ID DS: nbbdu78

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

03.06.2016 09:41 :27 03.06.2016 09:41:28

Zprávu vypravil: Michaela Kropáčková

Doručeno: 03.06.2016 10:00:29

03.06.2016 09:41:27 03.06.2016 09:41:28

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

03.06.2016 10:00:29 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

06.06.2016 11:36 Kontrolu provedl: Bartovská Karla

04.06.2016 01 :14Spisová značkaz53INS 21226/2015 Identifikace dotazuz44293-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:03.06.2016 08:56 Kontrolu provedl: Kropáčková Michaela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátů

AdresátzJUDr. Jirásek Ladislav, IČ: TYPľadvokát IDzJIRASEKLADI 2 66221277, advokát Údaje o schránce: typ:PFo ID DS:nbbdu78 Stav DS Přístupná

Název DS LADISLAV JIRASEK, firma: JUDr. LADISLAV JIRASEK, advokát, eV.Č. 3426

IČ: 66221277

Adresa: Klíčová 2/199, 35301 Mariánské Lázně, CZ nar. 10.05.1967nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1 AAM112R f/č//Ha//C gaz-.ň sak/.FP /zzsaxza Z .235 (Z). / 01. UG. 2015 í/ďľě

43-UE-2015

/ŽVDS-