53 INS 19000/2015
Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v v-J 'v-v-v--v-v-lvvl-lvvvl lvvvv lvvv vv l-v-I Ivvlvv-vl

53INS 19000/2015 B-18 Usnesení, tisková skupina 54880-5/2016 LHŮTA Lhůta: 09.06.2016 usn udělení vyjímky nabýv 2016/05/20 12:18:04 T R A N S S C H W E R s.r.o., IČ: 60930462, právnická, ID: TRANSSCHW60930462 1 Typ DS: P0

T R A N S S C H W E R s.r.o., Holcova 1050, 53002 Pardubice, CZ

ID DS: 88s54yz

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 20.05.2016 14:28:59

Tereza Nováková 30.05.2016 14:28:59

Zprávu vypravil: Doručeno fikcí:

20.05.2016 14:28:59

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 14:28:59 EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

31.05.2016 06:39 Kontrolu provedl: Vosmanská Klára Dis.

31.05.2016 00:03KONEC VÝPISU

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v---vlvvlvv llvvv v lv vvvnvvlvv-vv-

53INS 19000/2015 B-18 Usnesení, tisková skupina 54880-5/2016 LHŮTA Lhůta: 09.06.2016 usn udělení vyjímky nabýv 2016/05/20 12:18:04 KOPPA, v.o.s., IČ: 25428578, ins. správce, ID: KOPPA, 1 Typ DS: P0

KOPPA, v.o.s., Mozartova 679/21, 46001 Liberec, CZ

ID DS: n22ggme

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 20.05.2016 14:29:00

Tereza Nováková 20.05.2016 14:31 :30

Zprávu vypravil: Doručeno:

20.05.2016 14:29:00

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

20.05.2016 14:31:30 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

24.05.2016 06:34 Kontrolu provedl: Vosmanská Klára Dis.

21.05.2016 02:40v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

53INS 19000/2015

-I "v lv l 'uv' llvvlv VI lv vv-v "-vl lv-

B-18 Usnesení, tisková skupina 54880-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 09.06.2016 usn udělení vyjímky nabýv 2016/05/20 12:18:04 HEAVY TRANS s. r. o., IČ: 25888021, právnická, ID: HEAVY TRA25888021 1

Typ DS: PO

HEAVY TRANS s.r.o., Dolní Benešov, ul. Hlučínská č.p. 41, PSČ 747 22

ID DS: t6c9yu4

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

20.05.2016 14:28:59 20.05.2016 14:29:00

20.05.2016 14:28:59 20.05.2016 14:29:00

23.05.2016 07:32:36

24.05.2016 06:34 24.05.2016 00:46

Tereza Nováková 23.05.2016 07:32:36

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Vosmanská Klára Dis.Spisová značkaz53INS 19000/2015

Identifikace dotazuz54880-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:20.05.2016 13:39 Kontrolu provedl: Nováková Tereza

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátů

AdresátzT R A N s s c H W E R s.r.o., Typľprávnická

IČ: 60930462, právnická Údaje o schránce: tyszO ID DS:88s54yz Název DS firma: T R A N S S C H W E R s.r.o. IČ: 60930462 Adresa: S.K.Neumanna /297, 53002 Pardubice, CZ Adresát: KOPPA, v.o.s., IČ: 25428578, 'Typľins. ins. správce správce Údaje o schránce: typzpo ID DS:n22ggme Název DS firma: KOPPA, v.o.s. IČ: 25428578 Adresa: Mozartova 21/679, 46001 Liberec, CZ

AdresátzHEAVY TRANS s. r. o., IČ: TYPľprávnioká 25888021, právnická Údaje o schránce: typzpo

HEAVY TRANS s.r.o.

ID DS:t609yu4

Název DS firma:

IČ: 25888021

Adresa: Dolní Benešov, ul. Hlučínská č.p. 41,

IDzTRANSSCHW60930462

Stav DS Přístupná

IDzKOPPA,

Stav DS Přístupná

IDzHEAVY TRA25888021

Stav DS Přístupná

PSČ 747 22 l lnepřístupná DS:O adresátůnově zjištbvána DS prO:O adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

Strana 1 z 1

Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády 218, PSČ 502 08

AAM112R