51 INS 3721/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-J'v...-..v. ..vv

51INS 3721/2015

"ÚIV-v vvv lv lv vv .vvi-vv

A-15 ČT, tisková skupina 53116-4/2016

LHŮTA PM

Lhůta: 03.06.2016

2 VSPH 183_2016 potvrzení 2016/04/21 12:08:48 ELEKTROMONTÁŽE PAVELKA, s.r.o., IČ: 26393794, právnická, ID: ELEKTROMO26393794 1

Typ DS: P0

ELEKTROMONTÁŽE PAVELKA, s.r.o., Chebská 38/5, 36006 Karlovy Vary, CZ

ID DS: h4e3njr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

13.05.2016 11:07:20 13.05.2016 11 :07:21

13.05.2016 11 :07:20 13.05.2016 11 :07:21

23.05.2016 11 :07:21

24.05.2016 08:57 24.05.2016 00:02

Miroslava Čtrnáctová 23.05.2016 11:07:21

Zprávu vypravil:

Doručeno fikcí:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena. EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

Kontrolu provedl: Bartovská KarlaKONEC VÝPISU

Spisová značkaz511NS 3721/2015 Identifikace dotazuz53116-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:13.05.2016 09:10 Kontrolu provedl: Čtrnáctová Miroslava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzELEKTROMONTÁŽE PAVELKA, s.r.o., Typľprávnická IDzELEKTROM026393794 1 IČ: 26393794, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:h4e3njr Stav DS Přístupná

Název DS firma: ELEKTROMONTÁŽE PAVELKA, s.r.o. IČ: 26393794 Adresa: Chebská 5/38, 36006 Karlovy Vary, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1 AAM112R r r r .-/fírfł/ĚJ fr" -u

.2*-f ý í. _. čer/.5 /W má i ť

Jill

,Ag-ť-z, /7/

JI'IÍĚiI

::M/WWÍ' PU r 1--ł ł-q i 1 I i. u

. . i . . . . . ą . u . 1 i n u v ł i i o i I 1 Ii-