511 NS 13488/2015i: I--___' [NS !MEEHHIS .hu-H CT sv. 'uhliłüílů

m manualu

*Li-Ein ü1ů-1

'h '* ' Martin Sührcimr. nar. mamma

Lednická 334 331 41 Mavic.:Spisová značkaz511NS 13488/2015 Identifikace dotazuz44863-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 13:29 Kontrolu provedl: Čtrnáctová Miroslava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů Adresát:Schreiner Martin, nar. Tbřť fyzická ID:SCHREINMART261079 l 26.10.1979, fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Schreiner, Martin, 26.10.1979 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 1 z 1 AAM112R' UVU'L I'F'