4 VSPH 619/2016-A-43mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

Ivvvv Ivlv II II lvl. lvl v. .I'vvvl-vlvvlv

41INS 25787/2015 , tisková skupina 5356-6/2016

4 VSPH 619_2016 potvrzení 2016/06/02 11:15:38 Vrchní státní zastupitelství v Praze, IČ: 49625586, organizace resortu, ID: VZPHAAB Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Praze, náměstí Hrdinů 1300/11, 14000 Praha 4, CZ ID DS: uzcaety

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 02.06.2016 14:41 :38 VS20

02.06.2016 14:41:38 02.06.2016 14:41:38

Zprávu vypravil: Doručeno:

02.06.2016 14:41:37 02.06.2016 14:41:38

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.06.2016 14:52:02 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 07:55 Kontrolu provedl:

03.06.2016 02:09

V808Spisová značka:4lľNS 25787/2015 Identifikace dotazuz5356-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:02.06.2016 11:28 Kontrolu provedl: V820

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůTYPľorganizace ID:VZPHAAB resortu

Adresátn'Vrchní státní zastupitelství v Praze, IČ: 49625586, organizace resortu

Údaje o schránce: typ:0VM

ID DS:uzcaety Stav DS Přístupná

Název DS firma: Vrchní státní zastupitelství V Praze IČ: 49625586

Adresa: nám.Hrdinů 1300, 14065 Praha 4, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu--------------------------------------------------------------------

Strana 1 z 1

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády 218, PSČ 502 08

AAM112R