4 VSPH 2357/2015-B-26
MSPH 99 INS 21918/2015 4 VSPH 2357/2015-B-26

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky Ph.D. a soudců JUDr. Alexandry Jiříčkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci dlužnice Evy anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 10, Vršovická 925/28, o odvolání insolvenčního správce JUDr. Jiřího Vlasáka, sídlem Praha 7, Jankovcova 1518/2, IČO 73456837 proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. listopadu 2015, č.j. MSPH 99 INS 21918/2015-B-13,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 11.11.2015 (B-13) odvolal JUDr. Jiřího Vlasáka (dále jen odvolaný správce) z funkce insolvenčního správce dlužnice Evy anonymizovano (bod I. výroku) a ustanovil insolvenčním správcem Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. (bod II. výroku).

Proti tomuto usnesení se odvolaný správce včas odvolal (B-15), avšak podáním ze dne 4.12.2015 (B-21) vzal své odvolání zcela zpět.

Odvolací soud proto odvolací řízení zastavil postupem podle § 207 odst. 2 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 16. prosince 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a , Ph.D. , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná