4 VSPH 1083/2016mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-Il... l'vll' Ivlv l .vv 'Il v. lvllvlvvlvvvlvlv

91INS 7663/2016 -A-13(91 K), tisková skupina 1645-6/2016 LHŮTA Lhůta: 05.07.2016

4 VSPH 1083_2016 potvrzen 2016/06/01 12:08:23 BM stavby s.r.o., IČ: 27069044, právnická, ID: BM STAVBY27069044 1 Typ DS: P0

BM stavby s.r.o., Údolní 280/15, 14700 Praha 4, CZ

ID DS: t4zr4sk

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 16.06.2016 15:14:35

Hana Černínská 26.06.2016 15: 1 4:35

Zprávu vypravil:

Doručeno fikcí:

16.06.2016 15:14:35 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

16.06.2016 15:14:35 26.06.2016 15:14:35

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

11.07.2016 13:25 Kontrolu provedl: Burgrová Lenka

27.06.2016 00:04KONEC VÝPISU

Spisová značkaz9lľNS 7663/2016 Identifikace dotazu:1645-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:16.06.2016 12:52 Kontrolu provedl: Černínská Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzBM stavby s.r.o., IČ: 27069044, TYPľprávnická IDzBM STAVBY27069044 právnická

Údaje o schránce: typzpo ID DS:t4zr4sk Stav DS Přístupná

Název DS firma: BM stavby s.r.o.

IČ: 27069044

Adresa: Údolní 280/15, 14700 Praha 4, cz

lnepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu----------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R