4 VSPH 1082/2016-A-12mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-..lv-ÚIva ll-v

.uv-'v II vvlvvv-vvvv

91INS 10304/2016 -A-13 usn., tisková skupina 4222-6/2016 LHŮTA Lhůta: 05.07.2016

4 VSPH 1082_2016 potvrzen 2016/06/02 09:23:12 Prague Company, s.r.o., IČ: 01539485, právnická, ID: PRAGUE C001539485 1 Typ DS: P0

Prague Company s.r.o., Bubenská 1536/43, 17000 Praha 7, CZ

ID DS: qkusyfm

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 17.06.201613:36:30

Hana Černínská 20.06.2016 07:58:39

Zprávu vypravil:

Doručeno:

17.06.2016 13:36:30 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

17.06.201613:36:30 20.06.2016 07:58:39

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 11.07.2016 13:56 Kontrolu provedl:

21.06.2016 00:39

Burgrová LenkaSpisová značkaz911NS 10304/2016 Identifikace dotazuz4222-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:17.06.2016 11:21 Kontrolu provedl: Černínská Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůV

Adresát:Prague Company, s.r.o., IC: 01539485, právnická Údaje o schránce: typzpo

Typľprávnická IDzPRAGUE C001539485 l

ID DS:qkusyfm Stav DS Přístupná Název DS firma: Prague Company s.r.o.

IČ: 01539485

Adresa: Bubenská 43/1536, 17000 Praha 7, CZnepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R