4 VSOL 1148/2016-A-33
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn. : Ze dne: Naše sp. zn.: KSBR 52 INS 9985/2016 Krajský soud v Brně 4 VSOL 1148/2016-A-33 pracoviště Husova 15 Vyřizuje: Miroslava Kupková 601 95 Brno telefon: 585532319 email: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 8. září 2016

Bez věcného vyřízení

Po poradě senátu vracíme spis Vaší sp. zn. KSBR 52 INS 9958/2016, pod kterou probíhá u Vašeho soudu insolvenční řízení ve věci dlužníka MG Racing s.r.o., se sídlem Pšeník 376/11, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 26300583.

Věc byla předložena nadřízenému soudu k rozhodnutí o návrhu věřitele PRIMGEO, spol. s r.o. na přikázání věci jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Navrhující věřitel však nezaplatil soudní poplatek za tento návrh, který dle položky 24 sazebníku poplatků činí 1.000 Kč a dle § 4 odst. 2, písm. b) zákona o soudních poplatcích se stal splatným podáním návrhu. Jelikož jde o poplatek za úkon dle § 1 písm. b) zákona o soudních poplatcích, je nutné aby insolvenční soud postupoval dle § 9 odst. 8 zákona o soudních poplatcích a vyzval věřitele k zaplacení tohoto poplatku. Teprve po zaplacení soudního poplatku předloží v souladu s tímto ustanovením spis nadřízenému soudu s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová, v.r. Bc. Markéta Alková předsedkyně senátu isir.justi ce.cz