4 VSOL 1019/2017-A-61
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn. : Ze dne: Naše sp. zn.: KSBR 31 INS 28527/2015 Krajský soud v Brně 4 VSOL 1019/2017-A-61 pracoviště Husova 15 601 95 Brno Vyřizuje: Miroslava Kupková telefon: 585532319 email: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 15. ledna 2018

Bez věcného vyřízení

Vracíme Vám spis Krajského soudu v Brně sp. zn. KSBR 31 INS 28527/2015, který byl Vrchnímu soudu v Olomouci předložen (č. d. A-56) k rozhodnutí o odvolání navrhovatele De Winter Group, s. r. o. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 5. 2017, č. d. KSBR 31 INS 28527/2015 A-48 bez věcného vyřízení.

Ve věci nelze o odvolání navrhovatele bez dalšího rozhodnout, neboť tento své odvolání v rozporu s ustanovením § 80a odst. 1 IZ podal prostřednictvím poštovní přepravy, nikoliv v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Soud prvého stupně nechť následně postupuje dle ustanovení § 80a odst. 2 IZ ve spojení s ustanovením § 43 odst. 1 o. s. ř. a odvolatele vyzve k odstranění této vady odvolání a poučí o tom, jak opravu provést, stejně jako o následku nereagování na tuto výzvu.

Poté, co odvolateli lhůta stanovená soudem prvého stupně k odstranění této vady odvolání uplyne, nechť je spis znovu předložen odvolacímu soudu, a to s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: Mgr. Josef Berka v. r. Bc. Markéta Alková pověřený člen senátu isir.justi ce.cz