4 Tdo 885/2011
Datum rozhodnutí: 30.08.2011
Dotčené předpisy: § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.4 Tdo 885/2011-44

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. srpna 2011 dovolání, které podal obviněný P. B. , proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 1. 2011, sp. zn. 10 To 558/2010, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 2 T 103/2009, a rozhodl t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu se dovolání obviněného P. B. o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 5. 10. 2010, sp. zn. 2 T 103/2009, byl obviněný P. B. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250odst.1,3 písm.b)tr. zákona č. 140/1961 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2009 (dále jen tr. zákon), kterého se dopustil tím, že jako jediný jednatel a společník společnosti AdhocHK, s.r.o., se sídlem H. K., ul. D., přestože s ohledem na aktuální hospodářskou situaci společnosti a následně s ohledem na záporný hospodářský výsledek společnosti věděl, že nebude schopen plnit řádně, ve sjednaných termínech, níže uvedené smlouvy, sám osobně nebo prostřednictvím svých zaměstnanců

1. na základě nabídky č. NPU 70052 dne 31.01.2007 uzavřel v P., ul. S. v pobočce společnosti AdhocHK, s.r.o, s P. S. písemnou smlouvu o dílo č. SPU2085 na dodávku a montáž platových oken na domě v Ch., okr. P. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 31.01.2007 zálohu ve výši 100.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK, s.r.o, konkurs, nevrátil, čímž poškozenému P. S., trvale bytem Ch., okr. P. způsobil škodu nejméně ve výši 100.000 Kč, 2. na základě nabídky č. NHK 62495 dne 08.02.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK, s.r.o., s M. V. (dříve H.) písemnou smlouvu o dílo č. 1103 na dodávku a montáž plastových oken na domě v H. K., ul. B. Š. s dobou plnění do 60 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 08.02.2007 zálohu ve výši 30.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK, s.r.o, konkurs, nevrátil, čímž poškozené M. V., trv. bytem H. K., ul. B. Š. způsobil škodu nejméně ve výši 30.000 Kč, 3. na základě nabídky č. NPU 70091 dne 16.02.2007 uzavřel v P., ul. S. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s P. M. písemnou smlouvu o dílo č. SPU2091 na dodávku a montáž plastových oken na domě v R., okr. P. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 16.02.2007 zálohu ve výši 40.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému P. M., trv. bytem R., okr. P. způsobil škodu nejméně ve výši 40.000 Kč,
4. na základě nabídky č. NHK 72658 dne 20.02.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s K. Z. písemnou smlouvu o dílo č. 1111 na dodávku a montáž plastových oken na domě v H. K., ul. Č. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 25.02.2007 zálohu ve výši 25.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému K. Z., trv. bytem H. K., ul. Č. způsobil škodu nejméně ve výši 25.000 Kč,
5. na základě nabídky č. NHK 72647 dne 20.02.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s I. K. písemnou smlouvu o dílo č. 1109 na dodávku a montáž plastových oken na domě v H., okr. H. K. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 20.02.2007 zálohu ve výši 18.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozené I. K., trv. bytem H., okr. H. K. způsobil škodu nejméně ve výši 18.000 Kč, 6. na základě nabídky č. NHK 72659 dne 21.02.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s J. M. písemnou smlouvu o dílo č. 1108 na dodávku a montáž plastových oken na domě v H. K., ul. Č. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 21.02.2007 zálohu ve výši 17.000 Kč, kdy do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému J. M., trv. bytem H. K., ul. Č. způsobil škodu nejméně ve výši 17.000 Kč,

7. na základě nabídky č. NPU 70136 dne 21.02.2007 uzavřel v P., ul. S. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s L. P. písemnou smlouvu o dílo č. SPU2092 na dodávku a montáž plastových oken na domě v P., ul. P. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 21.02.2007 zálohu ve výši 20.000 Kč, kdy do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozené L. P., trv. bytem P., ul. P. způsobil škodu nejméně ve výši 20.000 Kč,

8. na základě nabídky č. NPU 70139 dne 22.02.2007 uzavřel v P., ul. S. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s M. B. písemnou smlouvu o dílo č. SPU2094 na dodávku a montáž plastových oken na domě v P., B. n. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 22.02.2007 zálohu ve výši 6.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž. poškozenému M. B., tvr. bytem P., B. n. způsobil škodu nejméně ve výši 6.000 Kč,

9. na základě nabídky č. NHK 72648 dne 23.02.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s M. U. písemnou smlouvu o dílo č. 1107 na dodávku a montáž plastových oken na domě v H. K., ul. č. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 28.02.2007 zálohu ve výši 25.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému M. U., trv. bytem H. K., ul. Č. způsobil škodu nejméně ve výši 25.000 Kč,

10. na základě nabídky č. NPU 70140 dne 26.02.2007 uzavřel v P., ul. S. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s L. B. písemnou smlouvu o dílo č. SPU2096 na dodávku a montáž plastových oken na domě v Ch., ul. U P. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 26.02.2007 zálohu ve výši 25.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému L. B., trv. bytem Ch., ul. U P. způsobil škodu nejméně ve výši 25.000 Kč,

11. na základě nabídky č. NHK 72692 dne 26.02.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s M. B. písemnou smlouvu o dílo č. 1114 na dodávku a montáž plastových oken na domě v J., ul. S. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 01.03.2007 zálohu ve výši 35.000 Kč, kdy do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému M. B., trv. bytem J., ul. S. způsobil škodu nejméně ve výši 35.000 Kč,

12. na základě nabídky č. NHK 72707 dne 06.03.2007 uzavřel v J., ul. S. s M. K. písemnou smlouvu o dílo č. 1120 na dodávku a montáž plastových oken na domě v J., ul. S. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 06.03.2007 zálohu ve výši 38.805 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozené M. K., trv. bytem J., ul. S. způsobil škodu nejméně ve výši 38.805 Kč,

13. na základě nabídky č. NHK72706 dne 06.03.2007 uzavřel v J., ul. S. s M. K. písemnou smlouvu o dílo č. 1121 na dodávku a montáž plastových oken na domě v J., ul. S. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 06.03.2007 zálohu ve výši 38.805 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozené M. K., trv. bytem J., ul. S. způsobil škodu nejméně ve výši 38.805 Kč,

14. na základě nabídky č. NHK 72624 dne 06.03.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s M. S. písemnou smlouvu o dílo č. 1118 na dodávku a montáž plastových oken na domě ve S., ul. O. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 06.03.2007 zálohu ve výši 40.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému M. S., trv. bytem S., ul. O. způsobil škodu nejméně ve výši 40.000 Kč,

15. na základě nabídky č. NPU 70112 dne 07.03.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s P. B. písemnou smlouvu o dílo č. SPU2101 na dodávku a montáž plastových oken na domě ve D. K. n. L., ul. S. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 07.03.2007 zálohu ve výši 38.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozené P. B., trv. bytem D. K. n. L., ul. S. způsobil škodu nejméně ve výši 38.000 Kč,

16. na základě nabídky č. NHK 72673 dne 08.03.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s R. K. písemnou smlouvu o dílo č. 1122 na dodávku a montáž plastových oken na domě v H. K., ul. H.3 s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 08.03.2007 zálohu ve výši 25.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému R. K., trv. bytem H. K., ul. M. H., způsobil škodu nejméně ve výši 25.000 Kč,

17. na základě nabídky č. NPU 70045 dne 21.03.2007 uzavřel v P., ul. S. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s V. K. písemnou smlouvu o dílo č. SPU2108 na dodávku a montáž plastových oken na domě v H., ul. D. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 21.03.2007 zálohu ve výši 70.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozené V. K., trv. bytem H., ul. D. způsobil škodu nejméně ve výši 70.000 Kč,

18. na základě nabídky č. NPU 70222 dne 28.03.2007 uzavřel v P., ul. S. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s M. K. písemnou smlouvu o dílo č. SPU2112 na dodávku a montáž plastových oken na domě v P., ul. B. s dobou plnění do 80 dnů,na základě této smlouvy obdržel dne 28.03.2007 zálohu ve výši 27.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozené M. K., trv. bytem P., ul. B. způsobil škodu nejméně ve výši 27.000 Kč,

19. na základě nabídky č. NPU 70229 dne 30.03.2007 uzavřel v P., ul. S. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. se S. L. písemnou smlouvu o dílo č. SPU2113 na dodávku a montáž plastových oken na domě v P., ul. Ž. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 30.03.2007 zálohu ve výši 14.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému S. L., trv. bytem P., ul. Ž. způsobil škodu nejméně ve výši 14.000 Kč,

20. na základě nabídky č. NPU 70189 dne 30.03.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s J. V. písemnou smlouvu o dílo č. SPU2109 na dodávku a montáž platových oken na domě v Č., ul. K Č. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 30.03.2007 zálohu ve výši 42.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozené J. V., trv. bytem Č., ul. K Č. způsobil škodu nejméně ve výši 42.000 Kč,

21. na základě nabídky č. NHK 72735 dne 10.04.2007 uzavřel v H. K., ul. . k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s J. Š. písemnou smlouvu o dílo č. 1126 na dodávku a montáž plastových oken na domě v H. K., ul. S. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 10.04.2007 zálohu ve výši 12.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozené J. Š., trv. bytem H. K., ul. S. způsobil škodu nejméně ve výši 12.000 Kč,

22. na základě nabídky č. NPU 70186 dne 16.04.2007 uzavřel v P., ul. S. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s P. Š. písemnou smlouvu o dílo č. SPU2115 na dodávku a montáž plastových oken na domě v O., okr. P. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 18.04.2007 zálohu ve výši 45.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému P. Š., trv. bytem O., okr. P. způsobil škodu nejméně ve výši 45.000 Kč,

23. na základě nabídky č. NPU 70226 dne 18.04.2007 uzavřel v P., ul. S. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s T. K. písemnou smlouvu o dílo č. SPU2117 na dodávku a montáž plastových oken na domě v P., ul. B. s dobou plnění do 60 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 18.04.2007 zálohu ve výši 15.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému T. K., trv. bytem P., ul B. způsobil škodu nejméně ve výši 15.000 Kč,

24. Na základě nabídky č. NHK 72733 dne 23.04.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s P. K. písemnou smlouvu o dílo č. 1128 na dodávku a montáž plastových oken na domě ve Z., okr. H. K. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy dne 30.04.2007 obdržel zálohu ve výši 70.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozené P. K., trv. bytem N. B., ul. U J. způsobil škodu nejméně ve výši 70.000 Kč,

25. na základě nabídky č. NHK 72718 dne 27.04.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s F. H. písemnou smlouvu o dílo č. 1129 na dodávku a montáž plastových oken na domě v H. K., ul. B. s dobou plnění do 60 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 29.04.2007 zálohu ve výši 8.500 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému F. H., trv. bytem H. K., ul. B. způsobil škodu nejméně ve výši 8.500 Kč,

26. na základě nabídky č. NPU 70264 dne 03.05.2007 uzavřel v P., ul. S. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s I. K. písemnou smlouvu o dílo č. SPU2119 na dodávku a montáž plastových oken na domě v P., ul. T. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 03.05.2007 zálohu ve výši 16.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému I. K., trv. bytem P., ul. T. způsobil škodu nejméně ve výši 16.000 Kč,

27. na základě nabídky č. NPU 70245 dne 09.05.2007 uzavřel v P., ul. S. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s M. V. písemnou smlouvu o dílo č. SPU2120 na dodávku a montáž plastových oken na domě v H. J., N. K. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 09.05.2007 zálohu ve výši 32.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému M. V., trv. bytem H. J., N. K. způsobil škodu nejméně ve výši 32.000 Kč,

28. na základě nabídky č. NHK 72792 dne 18.05.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s D. M. písemnou smlouvu o dílo č. 1134 na dodávku a montáž plastových oken na domě v H. K., ul. K S. s dobou plnění do 60 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 18.05.2007 zálohu ve výši 13.500 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozené D. M., trv. bytem H. K., ul. K S. způsobil škodu nejméně ve výši 13.500 Kč,

29. na základě nabídky č. NHK 72810 dne 21.05.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s J. N. písemnou smlouvu o dílo č. 1135 na dodávku a montáž plastových oken na domě v H. K., ul. J. s dobou plnění do 60 dnů, na základě této smlouvy dne 22.05.2007 obdržel zálohu ve výši 37.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému J. N., trv. bytem H. K., ul. J. způsobil škodu nejméně ve výši 37.000 Kč,

30. na základě nabídky č. NHK 72779 dne 24.05.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s J. J. písemnou smlouvu o dílo č. 1136 na dodávku a montáž plastových oken na domě v H. K., ul. Š. s dobou plnění do 60 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 24.05.2007 zálohu ve výši 23.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému J. J., trv. bytem H. K., ul. Š. způsobil škodu nejméně ve výši 23.000 Kč,

31. na základě nabídky č. NPU 70277 dne 14.06.2007 uzavřel v P., ul. S. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s Mgr. J. T. písemnou smlouvu o dílo č. SPU2123 na dodávku a montáž plastových oken na domě v P., ul. B. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 18.06.2007 zálohu ve výši 70.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozené Mgr. J. T., trv. bytem P., ul. B. způsobil škodu nejméně ve výši 70.000 Kč,

32. na základě nabídky č. NCR 60110 dne 18.06.2007 uzavřel v P., ul. J. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s M. N. písemnou smlouvu o dílo č. SPDY3001 na dodávku a montáž plastových oken na domě v K., okr. N. s dobou plnění do 60 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 18.06.2007 zálohu ve výši 10.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému M. N., trv. bytem K., okr. N., způsobil škodu nejméně ve výši 10.000 Kč,

33. na základě nabídky č. NHK 72773 dne 21.06.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s A. K. písemnou smlouvu o dílo č. 1138 na dodávku a montáž plastových oken na domě v H. K., ul. S.K. N. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 21.06.2007 zálohu ve výši 34.825 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozené A. K., trv. bytem H. K., ul. S.K. N. způsobil škodu nejméně ve výši 34.825 Kč,

34. na základě nabídky č. NPO 60136 dne 11.07.2007 uzavřel v P., ul. J. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s J. J. písemnou objednávku na platové okno na chatku v P., ul. J., na základě této smlouvy obdržel dne 11.07.2007 zálohu ve výši 3.000 Kč, kdy do dnešního dne plastové okno nedodal a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému J. J., trv. bytem V., V N. V.9 škodu nejméně ve výši 3.000 Kč,

35. na základě nabídky č. NPO 60122 dne 24.07.2007 uzavřel v P., ul. J. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s I. H. písemnou smlouvu o dílo čp. SPDY3003 na dodávku a montáž plastových oken na domě v P., ul. J. s dobou plnění do 60 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 24.07.2007 zálohu ve výši 27.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozené I. H., trv. bytem P., ul. J. způsobil škodu nejméně ve výši 27.000 Kč,

36. na základě nabídky č. NPO 60135 dne 26.07.2007 uzavřel v P., ul. J. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s V. H. písemnou smlouvu o dílo č. SPDY3004 na dodávku a montáž plastových oken na domě v P., ul. A. s dobou plnění do 60 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 26.07.2007 finanční hotovost ve výši 61.171 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozené V. H., trv. bytem P., ul. A. způsobil škodu nejméně ve výši 61.171 Kč,

37. na základě nabídky č. NPO 60151 dne 30.07.2007 uzavřel v P., ul. J. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s A. B. písemnou smlouvu o dílo č. SPDY3006 na dodávku a montáž plastových oken na domě v P., ul. T. s dobou plnění do 60 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 30.07.2007 zálohu ve výši 14.737 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému A. B., trv. bytem P., ul. T. způsobil škodu nejméně ve výši 14.737 Kč,

38. na základě nabídky č. NPO 60149 dne 03.08.2007 uzavřel v P., ul. J. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. se Z. H. písemnou smlouvu o dílo č. SPDY3007 na dodávku a montáž plastových oken na domě v P., ul. P. s dobou plnění do 60 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 03.08.2007 zálohu ve výši 17.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému Z. H., trv. bytem P., ul. P. způsobil škodu nejméně ve výši 17.000 Kč,

39. na základě nabídky č. NPO 60157 dne 28.08.2007 uzavřel v P., ul. J. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. se S. Z. písemnou smlouvu o dílo č. SPDY3008 na dodávku a montáž plastových oken na domě v P., ul. D. s dobou plnění do 60 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 28.08.2007 zálohu ve výši 13.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozené S. Z., trv. bytem P., ul. D. způsobil škodu nejméně ve výši 13.000 Kč,

40. na základě nabídky č. NHK 72888 dne 28.08.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. se Z. P. písemnou smlouvu o dílo č. 1145 na dodávku a montáž plastových oken na domě v L. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 28.08.2007 zálohu ve výši 60.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozené Z. P., trv. bytem H. K., ul. Š.8 způsobil škodu nejméně ve výši 60.000 Kč,

41. a základě nabídky č. NHK 72833 dne 29.08.2007 uzavřel v H. K., ul. P. L. s J. H. písemnou smlouvu o dílo č. 1151 na dodávku a montáž plastových oken na domě v H. K., ul. E. B. s dobou plnění do 60 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 10.09.2007 zálohu ve výši 33.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému J. H., trv. bytem H. K., ul. P. L. způsobil škodu nejméně ve výši 33.000 Kč,

42. na základě nabídky č. NHK 72892 dne 29.08.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s A. Š. písemnou smlouvu o dílo č. 1146 na dodávku a montáž plastových oken na domě v H. K., ul. N. D. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 29.08.2007 zálohu ve výši 12.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému A. Š., trv. bytem H. K., ul. N. D. způsobil škodu nejméně ve výši 12.000 Kč,

43. na základě nabídky č. NHK 72897 dne 30.08.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s F. C. písemnou smlouvu o dílo č. 1148 na dodávku a montáž plastových oken na domě v H. K., ul. L. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 30.08.2007 finanční hotovost ve výši 26.832 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému F. C., trv. bytem H. K., ul. L. způsobil škodu nejméně ve výši 26.832 Kč,

44. na základě nabídky č. NPO 60168 dne 03.09.2007 uzavřel v P., ul. J. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s J. V. písemnou objednávku na dodávku a montáž 6 ks žaluzií a 3 ks protihmyzových sítí na domě v P., ul. K., na základě této objednávky obdržel dne 03.09.2007 finanční hotovost ve výši 9.745 Kč, kdy do dnešního dne žaluzie a protihmyzové sítě nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému J. V., trv. bytem L., ul. D. způsobil škodu nejméně ve výši 9.745 Kč,

45. na základě nabídky č. NHK 72905 dne 03.09.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s A. H. písemnou smlouvu o dílo č. 1149 na dodávku a montáž plastových oken na domě v H. K., ul. K. F. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 03.09.2007 zálohu ve výši 18.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozené A. H., trv. bytem H. K., ul. K. F. způsobil škodu nejméně ve výši 18.000 Kč,

46. na základě nabídky č. NHK 72906 dne 03.09.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s J. D. písemnou smlouvu o dílo č. 1150 na dodávku a montáž plastových oken na domě v H. K., ul. K. F. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 03.09.2007 zálohu ve výši 18.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v H. K. prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozené J. D., trv. bytem H. K., ul. K. F. způsobil škodu nejméně ve výši 18.000 Kč,

47. na základě nabídky č. NHK 72910 dne 10.09.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s M. P. písemnou smlouvu o dílo č. 1153 na dodávku a montáž plastových oken na domě v H. K., ul. M. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 10.09.2007 zálohu ve výši 23.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému M. P., trv. bytem H. K., ul. M. způsobil škodu nejméně ve výši 23.000 Kč,

48. na základě nabídky č. NHK 72917 dne 08.10.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s J. S. písemnou smlouvu o dílo č. 1155 na dodávku a montáž plastových oken na domě v H. K., ul. Č. s dobou plnění do 80 dnů, na základě této smlouvy obdržel dne 08.10.2007 zálohu ve výši 15.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému J. S., trv. bytem H. K., ul. Č. způsobil škodu nejméně ve výši 15.000 Kč,

49. na základě nabídky č. NHK 72927 dne 15.10.2007 uzavřel v H. K., ul. k. v pobočce společnosti AdhocHK s.r.o. s J. H. písemnou smlouvu o dílo č. 1157 na dodávku a montáž plastových oken na domě v H. K., ul. S. s dobou plnění do listopadu 2007, na základě této smlouvy obdržel dne 15.10.2007 zálohu ve výši 20.000 Kč, kdy do dnešního dne plastová okna nedodal a nenamontoval a uvedenou zálohu do dnešního dne, respektive do 15.01.2008, kdy byl Krajským soudem v Hradci Králové prohlášen na společnost AdhocHK s.r.o. konkurs, nevrátil, čímž poškozenému J. H., trv. bytem H. K., ul. S. způsobil škodu nejméně ve výši 20.000 Kč,

50. dne 01.06.2007 uzavřel s M. K. písemnou nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v P., ul. J. na dobu neurčitou s měsíčním nájmem 11.000 Kč pro provoz pobočky společnosti AdhocHK s.r.o., kdy uvedený nájem od počátku do 14. 09. 2007, kdy došlo u ukončení nájemní smlouvy, řádně nehradil, a na urgenci M. K. uhradil dodatečně pouze 11.000 Kč, čímž poškozenému M. K., trv. bytem M. K., ul. D. způsobil škodu na dlužném nájemném a službách spojených s provozem nebytového prostoru nejméně ve výši 37.138 Kč,

kdy celkem takto vylákal nejméně 1.470.058 Kč, přičemž převzaté zálohy v celkové výši nejméně 298.908,- Kč nenechal zanést do účetní evidence jako příjem do pokladny a do knihy pohledávek, a následně vystavil dne 15. 10. 2007 za společnost AdhocHK s.r.o bez konkrétních podkladů, které by opravňovaly k jejich vystavení, tři výdajové pokladní doklady, a to č. 27HV00322 na částku 442.505,- Kč, č. 27HV00323 na částku 1.268958,- Kč, č. 27HV00324 na částku 370.000,- Kč.

Za tento trestný čin byl obviněný odsouzen podle § 250 odst. 3 trestního zákona účinného do 31. 12. 2009 k trestu odnětí svobody ve výměře tří let, pro jehož výkon byl podle § 39a odst.3 trestního zákona zařazen do věznice s dozorem .

Podle § 228 odst.1 trestního řádu byla obviněnému uložena povinnost uhradit škodu P. S., trvale bytem Ch., okres P. ve výši 100.000,-Kč a dále úrok z prodlení ve výši 0,5 % z částky za každý den počínaje od nedodání díla, M. V., trvale bytem H. K., B. Š. ve výši 30.000,-Kč a dále úrok z prodlení ve výši 0,5 % z částky za každý den počínaje od nedodání díla, P. M., trvale bytem R. ve výši 40. 000,-Kč , K. Z., bytem H. K., Č. ve výši 25.000,-Kč , I. K., bytem H. ve výši 18.000,-Kč a dále úrok z prodlení ve výši 0,5 % z částky za každý den počínaje od nedodání díla, J. M., bytem H. K., Č. ve výši 17.000,-Kč, L. P., bytem P., P. ve výši 20.000,-Kč, M. B., bytem P., B. n. ve výši 6.000,-Kč a dále úrok z prodlení ve výši 0,5 % z částky za každý den počínaje od nedodání díla, M. U., bytem H. K., Č., ve výši 25.000,-Kč, L. B., bytem Ch. , ulice U p. ve výši 25.000,-Kč, M. B., bytem J., S. ve výši 35.000,-Kč, M. K., bytem J., S. ve výši 38.805,-Kč a dále úrok z prodlení ve výši 0,5 % z částky za každý den počínaje od nedodání díla, M. K., bytem J., S. ve výši 38.805,-Kč a dále úrok z prodlení ve výši 0,5 % z částky za každý den počínaje od nedodání díla, M. S., bytem S., O. ve výši 40.000,-Kč, P. B., bytem D. K. n. L., S. ve výši 38.000,-Kč,V. K., bytem H., D. ve výši 70.000,-Kč, M. K., bytem P., B. ve výši 27.000,-Kč, S. L., bytem P., Ž. ve výši 14.000,-Kč a dále úrok z prodlení ve výši 0,5 % z částky za každý den počínaje od nedodání díla, J. Š., trvale bytem H. K., S. ve výši 12.000,-Kč, P. Š., bytem O. v výši 45.000,-Kč, T. K., bytem P., B. ve výši 15.000,-Kč, P. K., bytem N. B., U j. , ve výši 70.000,-Kč, F. H., bytem H. K., B., ve výši 8.500,-Kč, I. K., bytem P., T. ve výši 16.000,-Kč a dále úrok z prodlení ve výši 0,5 % z částky za každý den počínaje od nedodání díla, M. V., bytem H. J., N. K. ve výši 32.000,-Kč, D. M., bytem H. K., K S. ve výši 13.500,-Kč a dále úrok z prodlení ve výši 0,5 % z částky za každý den počínaje od nedodání díla, J. N., bytem H. K., J., ve výši 37.000,-Kč a dále úrok z prodlení ve výši 0,5 % z částky za každý den počínaje od nedodání díla, J. J., bytem H. K., Š.,ve výši 23.000,-Kč, Mgr. J. T., bytem P., B., ve výši 70.000,-Kč, M. N., bytem K., okres N., ve výši 10.000,-Kč, A. K., bytem H. K., S.K.N., ve výši 34.825,-Kč, J. J., bytem V., V N. V., ve výši 3.000,-Kč, I. H., bytem P., J. ve výši 27.000,-Kč, V. H., bytem P., A., ve výši 61.171,-Kč, A. B., bytem P., T. , ve výši 14.737,-Kč, Z. H., bytem P., P., ve výši 17.000,-Kč, S. Z., bytem P., D., ve výši 13.000,-Kč, Z. P., bytem H. K., Š., ve výši 60.000,-Kč, J. H., bytem H. K., P. l. ve výši 33.000,-Kč, A. Š., bytem H. K., N. d., zastoupený M. Š., ve výši 12.000,-Kč, F. C., bytem H. K., L., ve výši 26.832,-Kč, J. V., bytem P., K., ve výši 9.745,-Kč a dále úrok z prodlení ve výši 0,5 % z částky za každý den počínaje od nedodání díla, A. H., bytem H. K., K. F., zastoupena P. H., bytem H. K., K. F., ve výši 18.000,-Kč, J. D., bytem H. K., K. F., ve výši 18.000,-Kč, M. P., bytem H. K., M., ve výši 23.000,-Kč a dále úrok z prodlení ve výši 0,5 % z částky za každý den počínaje od nedodání díla, J. S., bytem H. K., Č., ve výši 15.000,-Kč, J. H., bytem H. K., S., ve výši 20.000,-Kč a dále úrok z prodlení ve výši 0,5 % z částky za každý den počínaje od nedodání díla a M. K., bytem M. K., D. ve výši 37.138,-Kč.

Podle § 229 odst.1 trestního řádu byli poškození R. K., bytem H. K., M. H., zastoupený L. B., bytem M. u L., Ch. u L. a J. V., bytem Č., K Č., odkázáni s celým svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti označenému rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové podali v zákonné lhůtě odvolání obviněný P. B. a poškozená J. V.

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 27. 1. 2011, sp. zn. 10 To 558/2010, k odvolání poškozené J. V. napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. f), odst. 2 tr. řádu zrušil ve výroku o odkázání této poškozené na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních a podle § 259 odst. 3 tr. řádu nově rozhodl tak, že obviněnému P. B. podle § 228 odst. 1 tr. řádu uložil povinnost nahradit poškozené J. V., bytem K Č., Č. n. L., škodu ve výši 42.000,- Kč s úrokem z prodlení 0,5% z této částky za každý den prodlení počínaje dnem 18. 6. 2007. Odvolání obviněného P. B. bylo podle § 256 tr. řádu zamítnuto jako nedůvodné.

Prostřednictvím své obhájkyně podal obviněný ve lhůtě podle § 265e tr. řádu proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 1. 2011, sp. zn. 10 To 558/2010, dovolání. V něm napadl tento rozsudek ve spojení s rozsudkem soudu prvního stupně pro nesprávné právní posouzení skutku s odkazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu.

V odůvodnění svého mimořádného opravného prostředku především v souladu se svou předchozí obhajobou uvedl, že ani v jednom z popsaných případů neobohatil sebe nebo jiného tím, že by někoho uvedl v omyl. Dle dovolatele není dostatečně zdokumentována subjektivní stránka trestného činu, když mu nebyl prokázán podvodný úmysl. Dále uvedl, že nebylo ani zjištěno, že by peníze získané ze záloh od poškozených použil ve svůj prospěch.

Jestliže soudy obou stupňů dospěly k závěru, že obviněný již na přelomu let 2006 a 2007 musel mít vědomost o úpadkové situaci společnosti a tuto přesto provozoval dále, pak tento závěr sám o sobě dle názoru dovolatele neumožňuje dovodit z něj podvodný úmysl, neboť takovému jednání by odpovídala právní kvalifikace činu dle § 126 odst. 2 tr. zákona. V této souvislosti tedy měla být posouzena i vzniklá škoda jako důsledek nesplnění povinnosti podat návrh na prohlášení konkurzu, nikoli jako důsledek podvodného jednání, právní posouzení skutku je tudíž nesprávné.

V petitu svého dovolání navrhl, aby Nejvyšší soud buď zrušil napadený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové a tomuto soudu přikázal věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout, případně aby Nejvyšší soud zrušil rozsudky soudů obou stupňů a sám ve věci rozhodl podle § 265m odst. 1 tr. řádu. Dovolatel současně vyslovil souhlas s tím, aby dovolání bylo projednáno bez jeho přítomnosti.

K obsahu dovolání obviněného podal písemné vyjádření státní zástupce činný u Nejvyššího státního zastupitelství. V tomto stanovisku uvedl, že při posuzování námitek dovolatele je především nutno respektovat ve věci učiněná skutková zjištění soudy obou stupňů, do nichž nelze v dovolacím řízení zasahovat, pokud neexistuje mezi těmito skutkovými zjištěními a právními závěry soudů extrémní nesoulad. Tento extrémní nesoulad však dle názoru státního zástupce v posuzovaném případě neexistuje.

Právní kvalifikaci skutku označil státní zástupce za správnou, neboť s odkazem na učiněná skutková zjištění je dle jeho názoru zjevné, že obviněný se obohatil na úkor klientů, byl obeznámen se všemi rozhodnými okolnostmi a musel vědět, že může nastat popsaný následek, nadto nebyla dána žádná relevantní okolnost, jež by vzniku tohoto následku mohla zabránit. Dle názoru státního zástupce tak obviněný skutečně svým jednáním naplnil skutkovou podstatu trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákona, a to v úmyslu nepřímém podle § 4 písm. b) tr. zákona. Státní zástupce vyslovil názor, že nedošlo k pochybení při stanovení právní kvalifikace skutku a dovolání označil za zjevně neopodstatněné. Navrhl proto jeho odmítnutí podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu. Současně vyslovil souhlas s tím, aby dovolání bylo Nejvyšším soudem projednáno v neveřejném zasedání.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky přípustnosti podle § 265a tr. řádu a shledal, že dovolání je přípustné podle § 265a odst. 1, odst. 2 písm. a), h) tr. řádu, protože bylo rozhodnuto ve druhém stupni, dovolání napadá pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, směřuje proti rozsudku, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest a soudem druhého stupně byl zamítnut jeho řádný opravný prostředek. Obviněný je rovněž osobou oprávněnou k podání tohoto mimořádného opravného prostředku.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanoveních § 265b tr. řádu, bylo dále zapotřebí posoudit otázku, zda konkrétní důvody, o které obviněný dovolání opřel, lze podřadit pod dovolací důvod podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, na který je v dovolání odkazováno. Toto zjištění je základní podmínkou přezkumu napadeného rozhodnutí a jemu předcházejícího řízení dovolacím soudem podle ustanovení § 265i odst. 3 tr. řádu.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu je dán v případech, kdy je rozhodnutí založeno na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje, že dovolání je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných norem hmotného práva, nikoli z hlediska procesních předpisů. S poukazem na uvedený dovolací důvod není tedy možné domáhat se přezkoumání skutkových zjištění, na nichž je napadené rozhodnutí založeno. Zjištěný skutkový stav věci, kterým je dovolací soud vázán, je při rozhodování o dovolání hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně posouzeny, tj. zda jsou právně kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva. To znamená, že dovolací soud musí vycházet ze skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního řízení a jak je vyjádřen především ve výroku odsuzujícího rozsudku, a je povinen zjistit, zda je právní posouzení skutku v souladu s vyjádřením způsobu jednání v příslušné skutkové podstatě trestného činu s ohledem na zjištěný skutkový stav. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. řádu). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva ) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohlo dle zásad bezprostřednosti a ústnosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. řádu). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by taxativně velmi úzké vymezení dovolacích důvodů (k tomu viz např. usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03).

V projednávaném případě je obsah podaného dovolání v souladu s použitým dovolacím důvodem pouze částečně. Dovolatel s odkazem na výše uvedený dovolací důvod sice namítal nesprávnou právní kvalifikaci skutku, avšak učinil tak zejména na podkladě vlastní konstrukce skutkového stavu, kdy zpochybnil skutková zjištění soudu a posouzení subjektivní stránky činu, jež vychází z takto provedených skutkových zjištění. Znamená to, že dovolatel nezaložil převážnou část svého mimořádného opravného prostředku na hmotně právních důvodech předpokládaných v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, přestože je v dovolání formálně proklamoval, nýbrž výlučně na procesním základě (§ 2 odst. 5, 6 tr. řádu) se domáhal přehodnocení (revize) soudem učiněných skutkových závěrů a prosazení vlastní skutkové verze celého případu. Tuto procesní námitku pod shora uplatněný dovolací důvod podřadit nelze.

Pokud by se tedy dovolání omezilo výhradně na tyto výtky skutkové a nikoli hmotně právní povahy, muselo by být odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu.

Za relevantní z hlediska naplnění zákonného dovolacího důvodu však Nejvyšší soud považuje tu část dovolání, v níž obviněný namítá údajně nesprávné právní posouzení jeho jednání s tím, že s ohledem na absenci podvodného úmyslu z jeho strany mělo být kvalifikováno nikoli jako trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zákona, nýbrž nejvýše jako trestný čin porušení povinnosti v řízení o konkursu podle § 126 odst. 2 tr. zákona. Tuto námitku dovolatele však Nejvyšší soud shledal zjevně neopodstatněnou.

Dovolatel totiž tuto námitku ve vztahu k právní kvalifikaci skutku postavil výlučně na zpochybnění naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu podvodu, konkrétně znaku obohacení sebe nebo jiného a na tvrzené absenci podvodného úmyslu.

Argumentaci dovolatele však s ohledem na učiněná skutková zjištění ve věci nelze přisvědčit. Ze skutkových zjištění vyplývají zcela jednoznačné skutkové a následně i právní závěry, týkající se naplnění subjektivní i objektivní stránky trestného činu, jímž byl uznán vinným. S námitkami obhajoby, které jsou v posuzovaném dovolání opětovně vznášeny, se soudy obou stupňů bezezbytku vypořádaly a v odůvodnění dovoláním napadeného rozhodnutí soudu je náležitě vysvětleno, z jakého důvodu bylo jednání obviněného právně kvalifikováno právě jako trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zákona. Nejvyšší soud nepovažuje za potřebné toto odůvodnění opakovat a proto na ně pro úplnost toliko odkazuje jako na odůvodnění věcně správné a přiléhavé, s nímž se plně ztotožňuje. Pouze k námitce dovolatele, že v řízení nebylo zjištěno, jakým konkrétním způsobem získané peněžní prostředky použil, Nejvyšší soud považuje za potřebné poznamenat, že tuto námitku nelze mít za relevantní, neboť konkrétní způsob následného naložení s prostředky získanými trestným činem podvodu netvoří znak skutkové podstaty tohoto trestného činu obdobně jako např. u trestného činu krádeže není nezbytné dokazovat, za co pachatel ukradené peníze utratil apod. Znak skutkové podstaty trestného činu podvodu obohacení byl v řízení dostatečně prokázán, nelze jej zaměňovat s konkrétním způsobem použití prostředků z tohoto obohacení plynoucích a námitka dovolatele je tedy v tomto ohledu bezpředmětná.

O naplnění znaků skutkové podstaty tohoto trestného činu jednáním dovolatele nelze mít s ohledem na skutkové závěry soudu žádných pochyb. Současně je ze skutkových zjištění soudu dostatečně prokázán závěr, že obviněný se trestného činu podvodu dopustil minimálně v nepřímém úmyslu a jeho námitka týkající se posouzení subjektivní stránky nemůže obstát. Na tom nic nemění skutečnost, že dovolatel s učiněnými právními závěry soudu nesouhlasí a domáhá se jiné, pro něj výhodnější právní kvalifikace skutku. Mezi provedenými důkazy, skutkovými zjištěními a právními závěry soudu nebyl shledán žádný nesoulad.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěl Nejvyšší soud shodně se shora uvedeným stanoviskem státního zástupce k závěru, že k dovolatelem k vytýkaným vadám nedošlo a námitky obsažené v posuzovaném dovolání jsou zjevně neopodstatněné.

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu Nejvyšší soud dovolání odmítne, jde-li o dovolání zjevně neopodstatněné. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud v projednávaném případě shledal, že podané dovolání v té části, v níž odpovídá zákonnému dovolacímu důvodu, je zjevně neopodstatněné, rozhodl v souladu s výše citovaným ustanovením zákona tak, že se dovolání obviněného P. B. odmítá, aniž by napadené rozhodnutí věcně přezkoumával podle kriterií uvedených v ustanovení § 265i odst. 3 tr. řádu. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu bylo o odmítnutí dovolání rozhodnuto v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 30. srpna 2011

Předsedkyně senátu:
JUDr. Danuše N o v o t n á