4 Tdo 747/2013
Datum rozhodnutí: 30.07.2013
Dotčené předpisy: § 247 odst. 1 písm. b,e) tr. zák., § 247 odst. 3 písm. b) tr. zák.4 Tdo 747/2013-27

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. července 2013 o dovolání obviněného M. F. , proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočka v Táboře, ze dne 13. 3. 2013, sp. zn. 14 To 262/2010, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 2 T 86/2009, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Písku ze dne 19. 5. 2010, sp. zn. 2 T 86/2009, byl obviněný M. F. uznán vinným ze spáchání trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 3 písm. b) zák. č. 140/1961 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2009 (dále jen tr. zák.) a trestného činu poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák. kterého se podle skutkové věty výroku o vině daného rozsudku dopustil tím, že
1. v blíže nezjištěné době od 16,00 hodin dne 28. 2. 2008 do 04,25 hodin 29. 2. 2008 v obci K. n. V., okres P., prohodil přinesenou cihlu skleněnou výplní u dvou vstupních dveří do prodejny v budově družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M., do prodejny tudy vnikl, tuto prohledal, zde odcizil cigarety různých značek v celkové hodnotě 37.280,-Kč a poškozením skleněných výplní dvou vstupních dveří způsobil škodu ve výši nejméně 5.343,-Kč, to vše ku škodě družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M.,
2. v blíže nezjištěné době od 16,00 hodin dne 2. 3. 2008 do 06,05 hodin 3. 3. 2008 v obci B., okres P., nezjištěným způsobem rozbil skleněnou výplň výlohy prodejny v budově družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M., do prodejny tudy vnikl, tuto prohledal, dále vyrazil zamčené dveře do skladu prodejny, který prohledal, z prodejny a skladu odcizil cigarety různých značek a jiné zboží v celkové hodnotě 72.410,-Kč a poškozením skleněné výplně výlohy způsobil škodu ve výši nejméně 9.207,-Kč, to vše ku škodě družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M.,
3. v blíže nezjištěné době od 15,00 hodin dne 2. 3. 2008 do 06,30 hodin 3. 3. 2008 v obci J., okres P., nezjištěným způsobem rozbil skleněnou výplň uzamčených vstupních dveří prodejny v budově družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M., do prodejny tudy vnikl, tuto prohledal, zde odcizil cigarety různých značek a jiné zboží v celkové hodnotě 40.703,-Kč a poškozením skleněné výplně výlohy způsobil škodu ve výši nejméně 3.492,50 Kč, to vše ku škodě družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M.,
4. v blíže nezjištěné době od 15,45 hodin dne 17. 3. 2008 do 05,00 hodin 18. 3. 2008 v obci B., okres P., odstranil lištu u skleněné výplně pravého křídla bočních dveří prodejny v budově družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M., vzniklým otvorem nezjištěným způsobem vylomil závoru s visacím zámkem na vnitřní straně dveří, do prodejny tudy vnikl, tuto i se skladem prohledal a z prodejny a skladu odcizil cigarety různých značek a jiné zboží v celkové hodnotě 78.629,-Kč a poškozením dveří způsobil škodu ve výši nejméně 943,-Kč, to vše ku škodě družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M.,
5. v blíže nezjištěné době od 11,00 hodin dne 22. 3. 2008 do 08,00 hodin 24. 3. 2008 v obci S., okres P., prohodil nalezeným kusem betonu skleněnou výplň u vstupních dveří do prodejny v budově družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M., do prodejny tudy vnikl, tuto společně s prostorem skladu prohledal, zde odcizil cigarety různých značek, potraviny, alkohol, dobíjecí telefonní kupóny O2 a T-Mobile a drobné mince, vše v celkové hodnotě 102.400,-Kč a poškozením skleněné výplně vstupních dveří způsobil škodu ve výši nejméně 2.314,-Kč, to vše ku škodě družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M.,
6. v blíže nezjištěné době od 11,00 hodin dne 5. 4. 2008 do 02,30 hodin 7. 4. 2008 v obci S., okres P., na místě nalezenou reklamní tabulí rozbil skleněnou výplň u vstupních dveří do prodejny v budově družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M., do prodejny tudy vnikl, tuto společně s prostorem skladu prohledal, zde odcizil cigarety různých značek, sušenky, dobíjecí telefonní kupóny a drobné mince vše v celkové hodnotě 51.879,-Kč a poškozením skleněné výplně vstupních dveří způsobil škodu ve výši nejméně 2.314,-Kč, to vše ku škodě družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M.,
7. v blíže nezjištěné době od 15,30 hodin dne 29. 5. 2008 do 01,19 hodin 30. 5. 2008 v obci S., okres P., nezjištěným předmětem vypáčil boční dveře prodejny v budově družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M., tudy vnikl do chodby, následně vypáčil dveře vedoucí do kanceláře, čímž získal možnost vstupu do samotné prodejny, do které vnikl, tuto společně s prostorem skladu prohledal, zde odcizil cigarety různých značek, drogistické zboží a drobné mince vše v celkové hodnotě 58.450,-Kč a poškozením dveří způsobil škodu ve výši nejméně 1.125,-Kč, to vše ku škodě družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M.,
8. v blíže nezjištěné době od 15,00 hodin dne 31. 5. 2008 do 23,10 hodin 1. 6. 2008 v obci H., okres P., nezjištěným předmětem rozlomil cylindrické vložky zámku FAB dvou vstupních dveří prodejny v budově družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M., tudy vnikl do vnitřních prostor prodejny a zde odcizil cigarety různých značek v celkové hodnotě 59.571,-Kč a poškozením dveří způsobil škodu ve výši nejméně 458,-Kč, to vše ku škodě družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M.,
9. v době od 01,30 hodin do 01,40 hodin dne 11. 6. 2008 v obci L., okres P., nezjištěným předmětem rozlomil tři vložky zámku FAB vstupních dveří prodejny v budově družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M., tudy vnikl do vnitřních prostor prodejny a zde odcizil cigarety různých značek v celkové hodnotě 12.605,-Kč a poškozením dveří způsobil škodu ve výši nejméně 784,-Kč, to vše ku škodě družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M.,
10. v blíže nezjištěné době od 15,05 hodin dne 12. 6. 2008 do 05,00 hodin 13. 6. 2008 v obci K. n. V., okres P., nezjištěným předmětem rozlomil tři cylindrické vložky zámku FAB dvou vstupních dveří do prodejny v budově družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M., do prodejny tudy vnikl, tuto prohledal, zde odcizil cigarety různých značek a další zboží v celkové hodnotě 30.769,-Kč a poškozením vstupních dveří způsobil škodu ve výši nejméně 274,-Kč, to vše ku škodě družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M.,
11. v blíže nezjištěné době od 16,45 hodin dne 27. 8. 2008 do 06,30 hodin 28. 8. 2008 v obci V., okres P., nezjištěným předmětem rozlomil dvě cylindrické vložky zámku FAB u mříže a u vstupních dveří do prodejny v budově družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M., do prodejny tudy vnikl, tuto prohledal, zde odcizil cigarety různých značek, alkohol, cukrovinky, další zboží a drobné mince vše v celkové hodnotě 55.176,-Kč a poškozením mříže a vstupních dveří způsobil škodu ve výši nejméně 429,-Kč, to vše ku škodě družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M.,
12. v blíže nezjištěné době od 11,00 hodin dne 30. 8. 2008 do 01,10 hodin 1. 9. 2008 v obci P., okr. P., prohodil plastový stojan na slunečník skleněnou výplní vstupních dveří do prodejny v budově družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M., do prodejny tudy vnikl, tuto prohledal, zde odcizil cigarety různých značek v celkové hodnotě 32.217,-Kč a poškozením skleněné výplně vstupních dveří způsobil škodu ve výši nejméně 3.186,-Kč, to vše ku škodě družstva Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M.,
a svým jednáním tak poškozenému družstvu Jednota, spotřební družstvo v M., okres P., se sídlem G. S., M., způsobil celkovou škodu na odcizených věcech ve výši 632.089,-Kč a poškozením věcí celkovou škodu ve výši nejméně 29.869,50 Kč a to přesto, že byl rozsudkem Okresního soudu v Příbrami ze dne 20. 10. 2003, č.j. 2 T 103/2003-2326, který nabyl právní moci dne 28. 1. 2004, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 28. 1. 2004, č.j. 12 To 5/2004-2411, odsouzen mimo jiné i pro trestné činy krádež podle § 247 odst. 1 písm. b), e) tr. zákona a pokračující tr. čin krádež podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 3 písm. b) tr. zákona, dílem dokonaný a dílem ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zákona, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 5 let se zařazením do věznice s ostrahou, přičemž tento trest vykonal dne 10. 2. 2008.

Za uvedené jednání a za sbíhající se trestné činy krádeže podle § 247 odst. 1, odst. 2 tr. zák. a další, kterými byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Příbrami, sp. zn. 1 T 174/2009-480 a rozsudkem Okresního soudu v Příbrami, sp. zn. 2 T 77/2009-93, byl obviněnému podle § 247 odst. 3, § 35 odst. 2 tr. zák. uložen souhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 8 let. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. byl pro výkon uloženého trestu zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. mu byl uložen trest propadnutí věci a to 2 ks modrých pytlů a 1 ks látkového povlaku. Podle § 35 odst. 2 tr. zák. byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Příbrami, sp. zn. 1 T 174/2009, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost zaplatit poškozené Kooperativě, a.s. na náhradě škody částku 561.785,- Kč a poškozené Jednota SD, částku 27.834,- Kč.

Proti rozsudku Okresního soudu v Písku ze dne 19. 5. 2010, sp. zn. 2 T 86/2009, podal obviněný M. F. odvolání, o kterém rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích, pobočka v Táboře, rozsudkem ze dne 13. 3. 2013, sp. zn. 14 To 262/2010, tak, že podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek zrušil ve výroku o trestu. Podle § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl tak, že obviněný M. F. byl při nezměněném výroku o vině odsouzen za trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 3 písm. b) tr. zák., trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák. a za sbíhající se trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 2 tr. zák., spáchaný ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák., spáchaný ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., jimiž byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Příbrami ze dne 9. 12. 2009, sp. zn. 1 T 174/2009-400 a za sbíhající se trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zák., trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 odst. 1 tr. zák., trestný čin útok na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. a) tr. zák., jimiž byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Příbrami ze dne 13. 7. 2009, sp. zn. 2 T 77/2009, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 20. 10. 2009, sp. zn. 10 To 408/2009, podle § 247 odst. 3, § 35 odst. 2 tr. zák. k souhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 5 let a 6 měsíců. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. byl pro výkon uloženého trestu zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 55 odst. 1 písm. a) tr. zák. mu byl uložen trest propadnutí věci a to 2 ks modrých pytlů a 1 ks látkového povlaku. Podle § 35 odst. 2 tr. zák. byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Příbrami, sp. zn. 1 T 174/2009, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Ostatní výroky rozsudku Okresního soudu v Písku ze dne 19. 5. 2010, sp. zn. 2 T 86/2009, zůstaly nedotčeny.

Proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočka v Táboře, ze dne 13. 3. 2013, sp. zn. 14 To 262/2010, podal následně obviněný M. F. prostřednictvím svého obhájce dovolání opírající se o důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obviněný v dovolání namítl, že soud druhého stupně nevzal zřetel na argumentaci uvedenou v jeho odvolání ohledně pachových stop, které byly na inkriminovaném místě nalezeny a které jsou podle dovolatele v daném případě jediným usvědčujícím důkazem. Dále namítl, že soudy neprovedly navržené důkazy a to výslech přítelkyně M. M., bytné, u níž rodiče přítelkyně obviněného žili, a otce přítelkyně, výslech policistů provádějících odběr pachových stop a opatření znaleckého posudku z oboru odorologie. Dále obviněný vyjádřil názor, že je po provedení důkazů nesporné, že žádný z nich jednotlivě ani všechny ve svém souhrnu vinu obviněného s potřebnou mírou spolehlivosti neprokázaly a soudy byla tedy porušena zásada in dubio pro reo . Z výše uvedeného pak obviněný dovozuje existenci extrémního nesouladu mezi skutkovými zjištěními soudu a provedenými důkazy.

Z uvedených důvodů obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc přikázal k novému projednání a rozhodnutí.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství podáním ze dne 8. 7. 2013 Nejvyššímu soudu sdělil, že se k dovolání obviněného nebude věcně vyjadřovat a současně vyslovil souhlas s tím, aby Nejvyšší soud rozhodl ve věci za podmínek uvedených v § 265r odst. 1 tr. ř. v neveřejném zasedání, a to i ve smyslu § 265r odst. 1 písm. c) tr. ř.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání obviněného je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř.], bylo podáno osobou oprávněnou prostřednictvím obhájce, tedy podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř. a v souladu s § 265d odst. 2 tr. ř., přičemž lhůta k podání dovolání byla ve smyslu § 265e tr. ř. zachována.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo dále nutno posoudit, zda námitky vznesené obviněným naplňují jím uplatněné zákonem stanovené dovolací důvody, jejichž existence je současně nezbytnou podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. ř.

Ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotně právních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva ) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. ř.). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. ř.) a není povolán k revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci má přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem advokátem (§ 265d odst. 2 tr. ř.).

Obviněný ve svém dovolání uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., podle kterého lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V mezích tohoto dovolacího důvodu je pak možno namítat, že skutek zjištěný soudem byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, třebaže nejde o trestný čin nebo sice jde o trestný čin, ale jeho právní kvalifikace neodpovídá tomu, jak byl skutek ve skutkové větě výroku o vině popsán. Z těchto skutečností pak vyplývá, že Nejvyšší soud se nemůže odchýlit od skutkového zjištění, které bylo provedeno v předcházejících řízeních, a protože není oprávněn v rámci dovolacího řízení jakýmkoliv způsobem nahrazovat činnost nalézacího soudu, je takto zjištěným skutkovým stavem vázán (srov. rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 760/02, IV. ÚS 449/03). Povahu právně relevantních námitek nemohou tedy mít námitky, které směřují do oblasti skutkového zjištění, hodnocení důkazů či takové námitky, kterými dovolatel vytýká soudu neúplnost provedeného dokazování. Ke shora uvedenému je dále vhodné uvést, že závěr obsažený ve výroku o vině je výsledkem určitého procesu. Tento proces primárně spadá do pravomoci nalézacího soudu a v jeho průběhu soudy musí nejprve zákonným způsobem provést důkazy, tyto pak hodnotit podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu a výsledkem této činnosti je zjištění skutkového stavu věci. Nejvyššímu soudu tedy v rámci dovolacího řízení nepřísluší hodnotit správnost a úplnost zjištěného skutkového stavu věci podle § 2 odst. 5 tr. ř. ani přezkoumávání úplnosti provedeného dokazování či se zabývat otázkou hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. Námitky týkající se skutkového zjištění, tj. hodnocení důkazů, neúplnosti dokazování apod. nemají povahu právně relevantních námitek.

Nejvyšší soud po prostudování předmětného spisového materiálu shledal, že obviněný M. F. sice podal dovolání z důvodu podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., v dovolání však ve skutečnosti nenamítá nesprávnost právního posouzení skutku, ale pouze napadá soudy učiněná skutková zjištění. Obsáhlé námitky obviněného ohledně toho, že k odsouzení došlo na základě nepřímého důkazu, že důkazy nevytvořily logický, uzavřený a ničím nepřerušený řetězec, a že dle jeho názoru nebylo v průběhu řízení jednoznačně prokázáno, že se dopustil vytýkaného jednání, je nutno považovat za námitky skutkového charakteru týkající se úplnosti a hodnocení provedeného dokazování. V podaném dovolání tedy obviněný neuplatnil žádnou námitku v tom smyslu, že by uvedená skutková zjištění nenaplňovala znaky trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), e), odst. 3 písm. b) tr. zák. a trestného činu poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák. Dovolacím důvodem nejsou ani námitky týkající se navrhovaných důkazů, které soudy neprovedly. Tyto námitky mají ryze skutkovou povahu, neboť směřují proti skutkovým zjištěním, která se stala podkladem výroku o vině, a proti tomu, jak soudy hodnotily důkazy. Tím se uvedené námitky vymykají z rámce dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Je třeba konstatovat, že obviněný se svým dovoláním pouze domáhá, aby na základě jiného hodnocení důkazů byl jiným způsobem posouzen skutek, pro který byl stíhán. Uvedenou skutečnost však nelze podřadit pod dovolací důvod vymezený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., dle kterého je dovolání možno podat, spočívá-li rozhodnutí na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení.

V souvislosti s předkládáním vlastní verze průběhu skutkového děje obviněným považuje Nejvyšší soud pro úplnost za vhodné zmínit rozhodnutí Ústavního soudu dne 4. 5. 2005, sp. zn. II. ÚS 681/04, kde tento uvedl, že právo na spravedlivý proces není možno vykládat tak, že garantuje úspěch v řízení či zaručuje právo na rozhodnutí, jež odpovídá představám stěžovatele. Uvedeným právem je pouze zajišťováno právo na spravedlivé soudní řízení, v němž se uplatní všechny zásady soudního rozhodování podle zákona a v souladu s ústavními principy.

Nejvyšší soud zásadně nezasahuje do skutkových zjištění soudů prvního a druhého stupně. Učinit tak může jen zcela výjimečně, pokud to odůvodňuje extrémní rozpor mezi skutkovými zjištěními soudů a provedenými důkazy. V takovém případě je zásah Nejvyššího soudu namístě proto, aby byl dán průchod ústavně garantovanému právu na spravedlivý proces. Extrémní rozpor mezi skutkovými zjištěními a provedenými důkazy je dán zejména tehdy, když skutková zjištění soudů nemají obsahovou spojitost s důkazy, když skutková zjištění soudů nevyplývají z důkazů při žádném z logicky přijatelných způsobů jejich hodnocení, když skutková zjištění soudů jsou opakem toho, co je obsahem důkazů, na jejichž podkladě byla tato zjištění učiněna, apod.

Mezi skutkovými zjištěními Okresního soudu v Písku, z nichž v napadeném rozsudku vycházel také Krajský soud v Českých Budějovicích, pobočka v Táboře, na straně jedné a provedenými důkazy na straně druhé rozhodně není žádný extrémní rozpor, a to ani v otázce totožnosti obviněného s osobou pachatele vloupání. Soudy si byly vědomy toho, že obviněný v rámci své obhajoby popřel spáchání činu s tvrzením, že v obcích, kde došlo k jednotlivým vloupáním, vůbec nebyl (s výjimkou obce B., když připustil, že se zde pohyboval, avšak uváděl, že navštívil pouze restauraci), a již proto hodnotily důkazy velmi obezřetně. Nejvyšší soud se ztotožnil s názorem odvolacího soudu v tom, že v předmětné věci byly shromážděny sice jen nepřímé důkazy, ale vzhledem k jejich množství a vzájemné provázanosti je vyloučeno, že by skutek tak, jak byl popsán soudem prvního stupně, mohl být proveden jinou osobou nebo jiným způsobem. Obviněný byl z trestné činnosti usvědčen nejen potvrzenou shodou pachových stop na místech činu se vzorky odebranými obviněnému, ale také uzavřeným okruhem nepřímých důkazů. Pachové stopy obviněného byly zajištěny na všech 12 místech útoků, jimiž byl obviněný uznán vinným, a četnost těchto shod sama o sobě svědčí o tom, že jeho přítomnost na místech činu nemohla být náhodná, když pachové stopy byly zajištěny na místech, na kterých je obviněný M. F. nemohl zanechat jako běžný návštěvník prodejny. Dalšími usvědčujícími důkazy, k nimž soudy nižších stupňů při vyslovení viny dovolatele důvodně přihlédly, byly výslechy svědků, kteří ve svých výpovědích uvedli, kdy a jakým způsobem byly předmětné prodejny napadeny, jaké zboží bylo odcizeno a jaká škoda vznikla, dále ve 4 případech trasologická stopa, která je druhově shodná s kontrolním otiskem obuvi obviněného, listinné důkazy a shodný způsob spáchání trestné činnosti u všech dvanácti útoků. Za tohoto stavu není nic nelogického na závěru soudů, že pachatelem činu byl obviněný. Soudy došly k tomuto závěru postupem, při kterém hodnotily důkazy v souladu s jejich obsahem, nedopustily se žádné deformace důkazů a ani jinak nevybočily z mezí volného hodnocení důkazů podle § 2 odst. 6 tr. ř. Své hodnotící úvahy soudy jasně, srozumitelně a logicky vysvětlily. Pokud soudy považovaly za nejpádnější důkaz přítomnosti obviněného v předmětných prodejnách jeho pachovou stopu, přijatelně se vypořádaly i s obhajobou namítající tzv. přenos pachu jinou osobou a důvodně ho označily za nereálný.

Není tedy pochyb o tom, že příslušný skutek byl bez jakýchkoliv pochybností objasněn, nalézací soud zvolil odpovídající právní kvalifikaci a uložené tresty odpovídají všem zákonným kritériím. Nejvyšší soud tak souhlasí se závěry, které učinil v odůvodnění svého rozhodnutí odvolací soud. Z odůvodnění rozhodnutí soudů prvního i druhého stupně vyplývá logická návaznost mezi provedenými důkazy, jejich hodnocením a učiněnými skutkovými zjištěními na straně jedné a hmotně právními závěry na straně druhé, přičemž dovolací soud mezi nimi neshledal žádný rozpor.

S ohledem na skutečnosti shora rozvedené Nejvyšší soud dovolání obviněného M. F. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., aniž by musel věc meritorně přezkoumávat podle § 265i odst. 3 tr. ř. O odmítnutí dovolání bylo rozhodnuto v neveřejném zasedání v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 30. července 2013

Předseda senátu:
JUDr. Jiří Pácal