4 Tdo 36/2016
Datum rozhodnutí: 26.01.2016
Dotčené předpisy: § 209 odst. 1,2,3 tr. zákoník4 Tdo 36/2016-23

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. ledna 2016 o dovolání obviněného J. W. , proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 7. 2015, sp. zn. 3 To 234/2015, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 8 T 29/2015, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 15. 4. 2015, sp. zn. 8 T 29/2015, byl obviněný J. W. uznán vinným ze spáchání zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 2, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku, kterého se dopustil jednáním popsaným ve skutkové větě daného rozsudku.

Za uvedené jednání byl obviněný J. W. odsouzen podle § 209 odst. 4 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 3 let a 6 měsíců. Podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku byl pro výkon uloženého trestu zařazen do věznice s ostrahou.

Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost zaplatit na náhradě způsobené škody poškozenému MIKRA METAL s. r. o., Ostrava-Hrabová, Mostní č. 757/9, částku ve výši 503.488,01 Kč.

Proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 15. 4. 2015, sp. zn. 8 T 29/2015, podal obviněný J. W. odvolání, o kterém rozhodl Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 20. 7. 2015, sp. zn. 3 To 234/2015, tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b), c), d) tr. ř. napadený rozsudek zrušil v celém rozsahu a za podmínek § 259 odst. 3 písm. a), b) tr. ř. znovu rozhodl tak, že obviněný J. W. byl uznán vinným ze spáchání zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 2, odst. 3 tr. zákoníku, kterého se podle skutkové věty výroku o vině daného rozsudku dopustil tím, že:

ačkoliv

byl rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 10. 11. 2010, sp. zn. 21 T 33/2010, který nabyl právní moci dne 10. 11. 2010, uznán vinným ze spáchání trestného činu podvodu dle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zákona a trestného činu podvodu dle § 250 odst. 1, odst. 2 tr. zákona a odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 3 let, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v délce 5 let, tedy do 4. 12. 2014, za současného vyslovení probačního dohledu,

přesto

1)
v období od 8. 8. 2014 do 20. 10. 2014, jako zaměstnanec poškozené společnosti spol. MIKRA METAL s.r.o., IČ 47681560, se sídlem Mostní 757/9, 720 00 Ostrava-Hrabová, zaměstnaný na pozici obchodního zástupce, v úmyslu obohatit se, pobízel odběratele spol. GRACÍK s.r.o., IČ 26002647, se sídlem Pražská Třída 880, 500 04 Hradec Králové, spol. KOLBE, s.r.o., IČ 27476014, se sídlem Horská 253, 541 02 Trutnov a spol. ŠINDLERS., s.r.o., IČ 60930501 se sídlem Šafaříkova 650, 500 02 Hradec Králové k nákupu hutního nerezového materiálu formou úhrady v hotovosti pod legendou, že materiál bude fakturován za nižší ceny, ačkoliv věděl, že dodaný materiál lze fakturovat pouze za běžné prodejní ceny a uhradit toliko bankovním převodem, načež materiál byl odběratelům fyzicky dodáván, za dodaný materiál osobně od spol. GRACÍK s.r.o., spol. KOLBE, s.r.o. a spol. ŠINDLERS., s.r.o. v hotovosti inkasoval peněžní prostředky za jím opatřené padělané faktury s formou úhrady v hotovosti, peněžní prostředky si ponechal v plné výši pro osobní potřebu, přičemž materiál dodávaný do spol. GRACÍK s.r.o., spol. KOLBE, s.r.o. a spol. ŠINDLERS., s.r.o., byl těmto zaměstnavatelem fakturován za jím uvedené ceny a tyto faktury nebyly spol. GRACÍK s.r.o., spol. KOLBE, s.r.o. a spol. ŠINDLERS., s.r.o., doručeny, když uvedeného jednání se dopustil dílčími útoky:
- dne 8. 8. 2014 opatřil padělanou fakturu, vystavenou jménem spol. MIKRA METAL s.r.o. na odběratele spol. KOLBE, s.r.o., za dodaný hutní nerezový materiál, specifikovaný na této faktuře na částku 19.360 Kč, s formou úhrady v hotovosti, kterou jako pravou osobně předložil v sídle této společnosti, kde mu byla fakturovaná částka v plné výši dne 8. 8. 2014 na základě jím vystaveného příjmového pokladního dokladu uhrazena, přičemž do informačního systému zaměstnavatele na základě jím udělených pokynů byly navedeny údaje o prodejních cenách a dodacích podmínkách, dle kterých byl materiál dodán spol. KOLBE, s.r.o. a následně byl tento materiál vyfakturován v rámci originální faktury ze dne 8. 8. 2014, vystavené na spol. KOLBE, s.r.o., v hodnotě 28.378,40 Kč, - dne 13. 8. 2014 opatřil padělanou fakturu, vystavenou jménem spol. MIKRA METAL s.r.o. na odběratele spol. KOLBE, s.r.o., za dodaný hutní nerezový materiál, specifikovaný na této faktuře na částku 16.456 Kč, s formou úhrady v hotovosti, kterou jako pravou osobně předložil v sídle této společnosti, kde mu byla fakturovaná částka v plné výši dne 13. 8. 2014 na základě jím vystaveného příjmového pokladního dokladu uhrazena, přičemž do informačního systému zaměstnavatele na základě jím udělených pokynů byly navedeny údaje o prodejních cenách a dodacích podmínkách, dle kterých byl materiál dodán spol. KOLBE, s.r.o. a následně byl tento materiál vyfakturován v rámci originální faktury ze dne 13. 8. 2014, vystavené na spol. KOLBE, s.r.o., v hodnotě 24.922,64 Kč, - dne 20. 8. 2014 opatřil padělanou fakturu, vystavenou jménem spol. MIKRA METAL s.r.o. na odběratele spol. KOLBE, s.r.o., za dodaný hutní nerezový materiál, specifikovaný na této faktuře na částku 19.360 Kč, s formou úhrady v hotovosti, kterou jako pravou osobně předložil v sídle této společnosti, kde mu byla fakturovaná částka v plné výši dne 20. 8. 2014 na základě jím vystaveného příjmového pokladního dokladu uhrazena, přičemž do informačního systému zaměstnavatele na základě jím udělených pokynů byly navedeny údaje o prodejních cenách a dodacích podmínkách, dle kterých byl materiál dodán spol. KOLBE, s.r.o. a následně byl tento materiál vyfakturován v rámci originální faktury ze dne 20. 8. 2014, vystavené na spol. KOLBE, s.r.o., v hodnotě 30.701,60 Kč, - dne 28. 8. 2014 opatřil padělanou fakturu, vystavenou jménem spol. MIKRA METAL s.r.o. na odběratele spol. KOLBE, s.r.o., za dodaný hutní nerezový materiál, specifikovaný na této faktuře na částku 14.520 Kč, s formou úhrady v hotovosti, kterou jako pravou osobně předložil v sídle této společnosti, kde mu byla fakturovaná částka v plné výši dne 28. 8. 2014 na základě jím vystaveného příjmového pokladního dokladu uhrazena, přičemž do informačního systému zaměstnavatele na základě jím udělených pokynů byly navedeny údaje o prodejních cenách a dodacích podmínkách, dle kterých byl materiál dodán spol. KOLBE, s.r.o. a následně byl tento materiál vyfakturován v rámci originální faktury ze dne 28. 8. 2014, vystavené na spol. KOLBE, s.r.o., v hodnotě 22.134,80 Kč,
- dne 3. 9. 2014 opatřil padělanou fakturu, vystavenou jménem spol. MIKRA METAL s.r.o. na odběratele spol. KOLBE, s.r.o., za dodaný hutní nerezový materiál, specifikovaný na této faktuře na částku 14.520 Kč, s formou úhrady v hotovosti, kterou jako pravou osobně předložil v sídle této společnosti, kde mu byla fakturovaná částka v plné výši dne 4. 9. 2014 na základě jím vystaveného příjmového pokladního dokladu uhrazena, přičemž do informačního systému zaměstnavatele na základě jím udělených pokynů byly navedeny údaje o prodejních cenách a dodacích podmínkách, dle kterých byl materiál dodán spol. KOLBE, s.r.o. a následně byl tento materiál vyfakturován v rámci originální faktury ze dne 3. 9. 2014, vystavené na spol. KOLBE, s.r.o., v hodnotě 23.707,80 Kč, - dne 8. 9. 2014 opatřil padělanou fakturu, vystavenou jménem spol. MIKRA METAL s.r.o. na odběratele spol. GRACÍK s.r.o., za dodaný hutní nerezový materiál, specifikovaný na této faktuře na částku 24.684 Kč, s formou úhrady v hotovosti, kterou jako pravou osobně předložil v sídle této společnosti, kde mu byla fakturovaná částka v plné výši dne 8. 9. 2014 na základě jím vystaveného příjmového pokladního dokladu uhrazena, přičemž do informačního systému zaměstnavatele na základě jím udělených pokynů byly navedeny údaje o prodejních cenách a dodacích podmínkách, dle kterých byl materiál dodán spol. GRACÍK s.r.o. a následně byl tento materiál vyfakturován v rámci originální faktury ze dne 8. 9. 2014, vystavené na spol. GRACÍK s.r.o., v hodnotě 34.563,92 Kč,

- dne 15. 9. 2014 opatřil padělanou fakturu, vystavenou jménem spol. MIKRA METAL s.r.o. na odběratele spol. KOLBE, s.r.o., za dodaný hutní nerezový materiál, specifikovaný na této faktuře na částku 19.360 Kč, s formou úhrady v hotovosti, kterou jako pravou osobně předložil v sídle této společnosti, kde mu byla fakturovaná částka v plné výši dne 15. 9. 2014 na základě jím vystaveného příjmového pokladního dokladu uhrazena, přičemž do informačního systému zaměstnavatele na základě jím udělených pokynů byly navedeny údaje o prodejních cenách a dodacích podmínkách, dle kterých byl materiál dodán spol. KOLBE, s.r.o. a následně byl tento materiál vyfakturován v rámci originální faktury ze dne 15. 9. 2014, vystavené na spol. KOLBE, s.r.o., v hodnotě 29.152,80 Kč, - dne 23. 9. 2014 opatřil padělanou fakturu, vystavenou jménem spol. MIKRA METAL s.r.o. na odběratele spol. GRACÍK s.r.o., za dodaný hutní nerezový materiál, specifikovaný na této faktuře na částku 61.891,50 Kč, s formou úhrady v hotovosti, kterou jako pravou osobně předložil v sídle této společnosti, kde mu byla fakturovaná částka v plné výši dne 23. 9. 2014 na základě jím vystaveného příjmového pokladního dokladu uhrazena, přičemž do informačního systému zaměstnavatele na základě jím udělených pokynů byly navedeny údaje o prodejních cenách a dodacích podmínkách, dle kterých byl materiál dodán spol. GRACÍK s.r.o. a následně byl tento materiál vyfakturován v rámci originální faktury ze dne 23. 9. 2014, vystavené na spol. GRACÍK s.r.o., v hodnotě 85.649,58 Kč, - dne 29. 9. 2014 opatřil padělanou fakturu, vystavenou jménem spol. MIKRA METAL s.r.o. na odběratele spol. GRACÍK s.r.o., za dodaný hutní nerezový materiál, specifikovaný na této faktuře na částku 42.501,25 Kč, s formou úhrady v hotovosti, kterou jako pravou osobně předložil v sídle této společnosti, kde mu byla fakturovaná částka v plné výši dne 29. 9. 2014 na základě jím vystaveného příjmového pokladního dokladu uhrazena, přičemž do informačního systému zaměstnavatele na základě jím udělených pokynů byly navedeny údaje o prodejních cenách a dodacích podmínkách, dle kterých byl materiál dodán spol. GRACÍK s.r.o. a následně byl tento materiál vyfakturován v rámci originální faktury ze dne 29. 9. 2014, vystavené na spol. GRACÍK s.r.o., v hodnotě 60.953,75 Kč, - dne 1. 10. 2014 opatřil padělanou fakturu, vystavenou jménem spol. MIKRA METAL s.r.o. na odběratele spol. KOLBE, s.r.o., za dodaný hutní nerezový materiál, specifikovaný na této faktuře na částku 17.424 Kč, s formou úhrady v hotovosti, kterou jako pravou osobně předložil v sídle této společnosti, kde mu byla fakturovaná částka v plné výši dne 1. 10. 2014 na základě jím vystaveného příjmového pokladního dokladu uhrazena, přičemž do informačního systému zaměstnavatele na základě jím udělených pokynů byly navedeny údaje o prodejních cenách a dodacích podmínkách, dle kterých byl materiál dodán spol. KOLBE, s.r.o. a následně byl tento materiál vyfakturován v rámci originální faktury ze dne 1. 10 2014, vystavené na spol. KOLBE, s.r.o., v hodnotě 26.287,52 Kč, - dne 7. 10. 2014 opatřil padělanou fakturu, vystavenou jménem spol. MIKRA METAL s.r.o. na odběratele spol. GRACÍK s.r.o., za dodaný hutní nerezový materiál, specifikovaný na této faktuře na částku 44.528 Kč, s formou úhrady v hotovosti, kterou jako pravou osobně předložil v sídle této společnosti, kde mu byla fakturovaná částka v plné výši dne 7. 10. 2014 na základě jím vystaveného příjmového pokladního dokladu uhrazena, přičemž do informačního systému zaměstnavatele na základě jím udělených pokynů byly navedeny údaje o prodejních cenách a dodacích podmínkách, dle kterých byl materiál dodán spol. GRACÍK s.r.o. a následně byl tento materiál vyfakturován v rámci originální faktury ze dne 7. 10. 2014, vystavené na spol. GRACÍK s.r.o., v hodnotě 60.945,28 Kč,

- dne 15. 10. 2014 opatřil padělané faktury na částku 31.072,80 Kč s formou úhrady v hotovosti, a na částku 64.081,60 Kč s formou úhrady bezhotovostním převodem, vystavené jménem spol. MIKRA METAL s.r.o. na odběratele spol. ŠINDLERS., s.r.o., za dodaný hutní nerezový materiál, specifikovaný na těchto fakturách, které jako pravé osobně předložil ve skladu této společnosti, kde mu byla fakturovaná částka ve výši 31.073 Kč dne 15. 10. 2014 na základě jím vystaveného příjmového pokladního dokladu uhrazena a fakturovaná částka ve výši 64.081,60 Kč byla spol. ŠINDLERS., s.r.o. dne 2. 12. 2014 zaplacena bezhotovostním převodem na bankovní účet spol. MIKRA METAL s.r.o., vedený u ČSOB a.s., přičemž do informačního systému zaměstnavatele na základě jím udělených pokynů byly navedeny údaje o prodejních cenách a dodacích podmínkách, dle kterých byl materiál řádně dodán spol. ŠINDLERS., s.r.o. a následně byl tento materiál vyfakturován v rámci originální faktury ze dne 13. 10 2014, vystavené na spol. ŠINDLERS., s.r.o., v hodnotě 112.502,90 Kč, tedy společností MIKRA METAL s.r.o. z této fakturované částky nebyla uhrazena částka ve výši 48.421,30 Kč, - dne 20. 10. 2014 opatřil padělanou fakturu vystavenou jménem spol. MIKRA METAL s.r.o. na odběratele spol. GRACÍK s.r.o., za dodaný hutní nerezový materiál, specifikovaný na této faktuře na částku 45.375 Kč, s formou úhrady v hotovosti, kterou jako pravou osobně předložil v sídle této společnosti, kde mu byla fakturovaná částka v plné výši dne 20. 10. 2014 na základě jím vystaveného příjmového pokladního dokladu uhrazena, přičemž do informačního systému zaměstnavatele na základě jím udělených pokynů byly navedeny údaje o prodejních cenách a dodacích podmínkách, dle kterých byl materiál dodán spol. GRACÍK s.r.o. a následně byl tento materiál vyfakturován v rámci originální faktury ze dne 20. 10. 2014, vystavené na spol. GRACÍK s.r.o., v hodnotě 63.258,80 Kč, 2)
v blíže nezjištěné době od 1. 9. 2014 do 5. 9. 2014, jako zaměstnanec poškozené spol. MIKRA METAL s.r.o., IČ 47681560, se sídlem Mostní 757/9, 720 00 Ostrava Hrabová, zaměstnaný na pozici obchodního zástupce, bez souhlasu a vědomí vedení spol. MIKRA METAL s.r.o., kterou na fakturách uváděl jako odběratele, v úmyslu získat finanční prospěch, objednal a následně dne 5. 9. 2014 převzal 4 ks pneumatik zn. Continental o rozměrech 205/55 R16 z provozovny spol. AUTOBOND GROUP, a.s., IČ 27567575, na základě faktury ze dne 5. 9. 2014 na částku 9.620 Kč, ačkoliv věděl, že za odebrané pneumatiky nezaplatí, a ponechal si je pro vlastní potřebu, načež spol. MIKRA METAL s.r.o. tuto následně zaslanou fakturu v plné výši zaplatila, čímž způsobil poškozené spol. MIKRA METAL s.r.o. IČ 47681560, se sídlem Mostní 757/9, 720 00 Ostrava-Hrabová, škodu ve výši 7.950,40 Kč,

čímž společnosti MIKRA METAL s.r.o., IČ 47681560, se sídlem Mostní 757/9, 720 00 Ostrava-Hrabová, způsobil celkovou škodu ve výši 379.002,95 Kč.

Za uvedené jednání byl obviněný J. W. odsouzen podle § 209 odst. 3 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 2 let a 6 měsíců. Podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku byl pro výkon uloženého trestu zařazen do věznice s dozorem.

Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost zaplatit na náhradě způsobené škody poškozené společnosti MIKRA METAL s.r.o., Ostrava-Hrabová, Mostní č. 757/9, částku ve výši 379.002,95 Kč.

Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byla poškozená společnost MIKRA METAL s.r.o., IČ 47681560, se sídlem Mostní 757/9, 720 00 Ostrava-Hrabová, se zbytkem nároku na náhradu škody odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 7. 2015, sp. zn. 3 To 234/2015, podal následně obviněný J. W. prostřednictvím svého obhájce dovolání opírající se o důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., přičemž má za to, že napadený rozsudek spočívá na nesprávném právním posouzení skutku ve výroku o vině pod bodem 2) napadeného rozsudku. Má za to, že z důkazů, které v řízení provedly soudy prvního a druhého stupně, nelze v žádném případě dojít ke spolehlivému závěru, že skutek pod bodem 2) napadeného rozsudku, pro který byl uznán vinným, je trestným činem. V jednání obviněného totiž nelze spatřovat jednání, kterým by jiného uvedl v omyl, využil jeho omylu nebo zamlčel podstatné skutečnosti, a takovýmto jednáním způsobil na cizím majetku škodu. I v případě, kdy by soud měl za to, že popsaný skutek naplňuje znaky skutkové podstaty podvodu, je nutno upozornit na to, že v trestním řízení nebylo žádným důkazem prokázáno naplnění subjektivní stránky skutkové podstaty tohoto trestného činu.

Obviněný v dovolání dále namítl, že uložený trest odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců nepodmíněně pokládá za nepřiměřeně přísný a zcela neadekvátní. Je toho názoru, že soud při ukládání trestu nedostatečně zohlednil všechny okolnosti případu a zdůrazňuje, že se v tomto případě jedná o jeho první nepodmíněné odsouzení. Dále považuje za nesprávný i výrok napadeného rozsudku ohledně povinnosti nahradit poškozené MIKRA METAL s. r. o. způsobenou škodu a má za to, že škoda, kterou svým jednáním způsobil, nebyla řádně zjištěna, a proto by měla být společnost se svým nárokem na náhradu škody odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních.

Z uvedených důvodů obviněný závěrem svého dovolání navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 7. 2015, sp. zn. 3 To 234/2015 a všechny na něj navazující rozhodnutí, a dále dle ust. § 265l tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Ostravě učinit nové rozhodnutí ve věci, případně aby ve věci sám rozhodl v intencích podaného dovolání.

Do dne konání neveřejného zasedání neměl Nejvyšší soud k dispozici vyjádření státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství k uvedenému dovolání ve smyslu § 265h odst. 2 tr. ř.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání obviněného je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř.], bylo podáno osobou oprávněnou prostřednictvím obhájce, tedy podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř. a v souladu s § 265d odst. 2 tr. ř., přičemž lhůta k podání dovolání byla ve smyslu § 265e tr. ř. zachována.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo dále nutno posoudit, zda námitky vznesené obviněným naplňují jím uplatněné zákonem stanovené dovolací důvody, jejichž existence je současně nezbytnou podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. ř.

Ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotně právních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva ) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. ř.). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. ř.) a není povolán k revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci má přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem advokátem (§ 265d odst. 2 tr. ř.).

Obviněný ve svém dovolání uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., podle kterého lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V mezích tohoto dovolacího důvodu je pak možno namítat, že skutek zjištěný soudem byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, třebaže nejde o trestný čin nebo sice jde o trestný čin, ale jeho právní kvalifikace neodpovídá tomu, jak byl skutek ve skutkové větě výroku o vině popsán. Z těchto skutečností pak vyplývá, že Nejvyšší soud se nemůže odchýlit od skutkového zjištění, které bylo provedeno v předcházejících řízeních, a protože není oprávněn v rámci dovolacího řízení jakýmkoliv způsobem nahrazovat činnost nalézacího soudu, je takto zjištěným skutkovým stavem vázán (srov. rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 760/02, IV. ÚS 449/03). Povahu právně relevantních námitek nemohou tedy mít námitky, které směřují do oblasti skutkového zjištění, hodnocení důkazů či takové námitky, kterými dovolatel vytýká soudu neúplnost provedeného dokazování. Ke shora uvedenému je dále vhodné uvést, že závěr obsažený ve výroku o vině je výsledkem určitého procesu. Tento proces primárně spadá do pravomoci nalézacího soudu a v jeho průběhu soudy musí nejprve zákonným způsobem provést důkazy, tyto pak hodnotit podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu a výsledkem této činnosti je zjištění skutkového stavu věci. Nejvyššímu soudu tedy v rámci dovolacího řízení nepřísluší hodnotit správnost a úplnost zjištěného skutkového stavu věci podle § 2 odst. 5 tr. ř. ani přezkoumávání úplnosti provedeného dokazování či se zabývat otázkou hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. Námitky týkající se skutkového zjištění, tj. hodnocení důkazů, neúplnosti dokazování apod. nemají povahu právně relevantních námitek.

Nejvyšší soud po prostudování předloženého spisového materiálu zjistil, že většina námitek uváděných obviněným v dovolání byla již uplatňována v předchozích stádiích trestního řízení i v odvolání, a jak soud prvního stupně, tak i odvolací soud se s nimi přesvědčivě vypořádaly v odůvodnění svých rozhodnutí. Judikatura vychází z toho, že jestliže obviněný v dovolání opakuje v podstatě jen námitky uplatněné již v řízení před soudem prvního stupně a v odvolacím řízení, se kterými se soudy obou stupňů dostatečně a správně vypořádaly, jde zpravidla o dovolání zjevně neopodstatněné ve smyslu § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. (viz rozhodnutí publikované v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. BECK, svazek 17/2002, č. 408). K tomuto závěru dospěl Nejvyšší soud i v případě obviněného J. W.

Obviněný uplatnil právní námitku relevantní z hlediska dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., když uvedl, že nebyly naplněny znaky skutkové podstaty trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 2, odst. 3 tr. zákoníku v bodu 2) výroku o vině napadeného rozsudku.
Z faktury, přehledu transakcí a výpisu z účtu vzal soud za prokázanou hodnotu odebraných pneumatik, jakož i skutečnost, že pneumatiky objednal obviněný a byly zaplaceny z účtu poškozené společnosti. Naplnění subjektivní stránky tohoto trestného činu vyplývá z výpovědi svědka J. P., který potvrdil, že předmětné pneumatiky objednal obviněný, přičemž tvrdil, že se má jednat o pneumatiky na služební vozidlo poškozené společnosti. Svědek J. E., výkonný ř. společnosti MIKRA METAL s. r. o., u hlavního líčení uvedl, že obviněný nepožádal o možnost objednání pneumatik na své vozidlo jménem společnosti, což konečně i sám obviněný potvrdil. Jednání popsané ve skutkové větě pod bodem 2) naplňuje jak po objektivní tak po subjektivní stránce všechny zákonné znaky skutkové podstaty zločinu podle § 209 odst. 1, 2, 3 tr. zákoníku, neboť bylo prokázáno, že obviněný se obohatil tím, že svého zaměstnavatele, tedy poškozenou společnost uvedl v omyl, že 4 ks pneumatik, na něž byla společností AUTOBOND GROUP a. s. vystavena faktura, neodebral pro potřeby služebního vozidla, již při odběru pneumatik věděl, že pneumatiky má pro svou vlastní potřebu a nebude je používat ve prospěch poškozené společnosti, neměl v úmyslu je ani sám zaplatit. Právnímu posouzení učiněnému soudy nižších stupňů proto nelze nic vytknout a dovolací argumentaci obviněného nebylo možno v daném rozsahu přisvědčit.

Obviněný dále v rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. uplatnil námitku vůči výroku o trestu, když uložený trest odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců označil za nepřiměřeně přísný a zcela neadekvátní. Námitka obviněného ohledně nepřiměřenosti trestu nelze podřadit pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., avšak ani pod speciální dovolací důvod jímž může být zpochybněna správnost výroku o trestu, a to pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř. Podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže obviněnému byl uložen takový druh trestu, který zákon nepřipouští nebo mu byl uložen trest ve výměře mimo trestní sazbu stanovenou v trestním zákoníku na trestný čin, jímž byl uznán vinným. Z citovaného ustanovení vyplývá, že dovolací důvod nespočívá v nepřiměřenosti uloženého trestu, ale v tom, že byl uložen nepřípustný druh trestu nebo trest ve výměře mimo zákonnou trestní sazbu. Byl-li uložen přípustný druh trestu ve výměře, která spadá do rámce zákonné trestní sazby, nelze jako dovolací důvod uplatňovat nepřiměřenost trestu.

Pro úplnost zbývá dodat, že o povinnosti obviněného nahradit poškozené společnosti MIKRA METAL s. r. o. způsobenou škodu rozhodl odvolací soud v souladu s ustanovením § 228 odst. 1 tr. ř. a Nejvyšší soud k tomu nemá připomínek.

Je tak možno učinit závěr, že v průběhu daného trestního řízení bylo prokázáno, že obviněný J. W. svým předmětným jednáním naplnil všechny zákonné znaky skutkové podstaty zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, 2, 3 tr. zákoníku, příslušný skutek byl bez jakýchkoliv pochybností objasněn, soud zvolil odpovídající právní kvalifikaci a uložený trest odpovídá všem zákonným kritériím. Nejvyšší soud proto souhlasí se závěry, které učinil v odůvodnění svého rozhodnutí odvolací soud. Z odůvodnění rozhodnutí obou soudů vyplývá logická návaznost mezi provedenými důkazy, jejich hodnocením a učiněnými skutkovými zjištěními na straně jedné a hmotně právními závěry na straně druhé, přičemž dovolací soud mezi nimi neshledal žádný rozpor.

Nejvyšší soud z výše uvedených důvodů shledal, že napadené rozhodnutí ani řízení, které mu předcházelo, netrpí vytýkanými vadami, a proto dovolání obviněného J. W. podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně neopodstatněné odmítl. O dovolání rozhodl za podmínek ustanovení § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. ledna 2016

JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu