4 Tdo 216/2013
Datum rozhodnutí: 21.03.2013
Dotčené předpisy: § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.4 Tdo 216/2013-46

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. března 2013 o dovolání obviněného P. L. , proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 10. 10. 2012, sp. zn. 8 To 304/2012, v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 9 T 11/2011, t a k t o :


Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu Plzeň-město ze dne 17. 2. 2012, sp. zn. 9 T 11/2011, byl obviněný P. L. uznán vinným pokračujícím zločinem zpronevěry podle § 206 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku, kterého se podle skutkové věty výroku o vině uvedeného rozsudku dopustil tím, že

v úmyslu obohatit se, si přisvojil cizí věc, která mu byla svěřena, když jako jednatel obchodní společnosti Ell Change, s.r.o. na základě Devizové licence ze dne 2. 8. 2001 udělené mu ČNB k provádění bezhotovostních obchodů v oblasti směnárenství sjednával s klienty obchodní společnosti Ell Change, s.r.o. bezhotovostní obchody s přesně stanovenou dobou vypořádání těchto obchodů, přičemž v rozporu s Opatřením ČNB č.1/2000Sb., kterým byly stanoveny podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky, které bylo v průběhu jeho obchodní činnosti následně nahrazeno Vyhláškou ČNB č. 434/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení devizové licence, předpoklady a podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami a postup pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými prostředky, kterou byl vázán se při sjednávání bezhotovostních obchodů řídit a dle které jsou peněžní prostředky převáděné mu klienty v rámci sjednaného bezhotovostního obchodu až do jeho vypořádání nedotknutelné a mají být vedeny na zvláštním účtu k tomuto účelu zřízenému, toto nařízení obž. P. L. nedodržoval, když se svěřenými peněžními prostředky, které klienti společnosti Ell Change, s.r.o. na základě sjednaných bezhotovostních obchodů převáděli na účet společnosti Ell Change, s.r.o. uvedený v dokladu o sjednaném bezhotovostním obchodu, nakládal jako by se jednalo o jeho vlastní a aniž by sjednaný bezhotovostní obchod s klientem řádně vypořádal, používal tyto svěřené peněžní prostředky k jiným účelům než ke kterým byly určeny i když k tomuto svému jednání neměl výslovný souhlas klienta, tyto převáděl na účty jiných klientů se kterými sjednával, poté co byly tyto svěřené prostředky připsány na účet společnosti Ell Change, s.r.o., další bezhotovostní obchody prodej cizí měny, popř. tyto v hotovosti z tohoto účtu vybral a ponechal si je pro vlastní potřebu, což vedlo k nedostupnosti uspokojení klientů, a ačkoliv obžalovaný uvedené bezhotovostní obchody řádně nevypořádal, pověřil A. R. S., bytem S., N., zasílat poškozeným klientům doklady o provedení vypořádání bezhotovostního obchodů, čímž klienty udržoval v domnění, že peníze byly společností Ell Change, s.r.o. odeslány na jejich účty dle dispozicí uvedených v tzv. konfirmacích, když

I/ Na základě smlouvy inominátní, svými náležitostmi nejvíce se blížící smlouvě směnné dle § 611 občanského zákoníku, nazvané stranami kupní smlouva , uzavřené v P. dne 04.10.2004 mezi společností Ell Change, s.r.o. zastoupenou jednatelem P. L. a J. K., dle které se zavázala společnost Ell Change, s.r.o., že na základě potvrzené závazné objednávky (konfirmace) cizí měnu z vlastního účtu prodá, resp. cizí měnu odkoupí a z vlastního účtu zaplatí, přičemž obchody měly probíhat v pracovní dny v době od 09.00-16.00 hod., kdy po telefonickém kontaktu klienta tento obdrží aktuální kurz a požadovanou částku a měnu a po vzájemném odsouhlasení měnového kurzu, doby vypořádání obchodu bude klientovi zaslána faxem písemná konfirmace sjednaného obchodu, následně pak klient překontroluje všechny údaje a obratem pak zašle faxem potvrzenou konfirmaci zpět společnosti Ell Change, s.r.o., poté klient převede ze svého účtu na účet společnosti Ell Change, s.r.o. příslušnou částku uvedenou v konfirmaci a okamžitě po připsání částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. společnost Ell Change, s.r.o. převede příslušnou částku v cizí měně na účet klienta a do dvou pracovních dnů obdrží klient poštou doklad o vypořádání obchodu, přičemž v případě poškozeného J. K. se jednalo o platby prováděné jeho německým obchodním partnerem v Eurech, které dle dohody tento zasílal na účet společnosti Ell Change, s.r.o. vedený v SRN u Raiffeisenbank, odkud pak po uzavření výše uvedených konfirmací mělo dojít k převodu konvertované měny na účet J. K., k čemuž však, ačkoliv J. K. vždy obdržel doklad o vypořádání obchodu, v následujících případech k vypořádání bezhotovostních obchodů ze strany P. L. nedošlo

1) dne 11.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7044 s datem vypořádání dne 12.7.2007, kdy v kurzu 28,40 Kč/Euro měla být směněna částka 3.629,50 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 103.077,80 Kč datovaný dne 12.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet výše uvedený účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 22.06.2007, přičemž převedená částka byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

2) dne 11.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7045 s datem vypořádání dne 12.07.2007, kdy v kurzu 28,40 Kč/Euro měla být směněna částka 3.610,25 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 102.531,10Kč datovaný dne 12.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 20.06.2007, přičemž převedená částka byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

3) dne 11.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7046 s datem vypořádání dne 12.07.2007, kdy v kurzu 28,40 Kč/Euro měla být směněna částka 2.293,75 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 65.142,50 Kč datovaný dne 12.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 18.06.2007, přičemž převedená částka byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

4) dne 11.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7047 s datem vypořádání dne 12.07.2007, kdy v kurzu 28,40 Kč/Euro měla být směněna částka 5.167,35 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 146.752,74 Kč datovaný dne 12.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 18.06.2007, přičemž převedená částka byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

5) dne 11.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7048 s datem vypořádání dne 12.07.2007, kdy v kurzu 28,40 Kč/Euro měla být směněna částka 7.586,86 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 215.466,82 Kč datovaný dne 12.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 18.06.2007, přičemž převedená částka byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

6) dne 11.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7049 s datem vypořádání dne 12.07.2007, kdy v kurzu 28,40 Kč/Euro měla být směněna částka 3.780,90 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 107.377,56 Kč datovaný dne 12.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 20.06.2007, přičemž převedená částka byla spolu s dalšími částkami převedenými ve prospěch J. K. společností Quadrus Metalltechnik GmbH, nebyla převedena ve prospěch účtu J. ., ale byla použita obžalovaný v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

7) dne 11.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7051 s datem vypořádání dne 12.07.2007, kdy v kurzu 28,40 Kč/Euro měla být směněna částka 4.054 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 115.133,60 Kč datovaný dne 12.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 22.06.2007, přičemž převedená částka byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

8) dne 11.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7052 s datem vypořádání dne 12.07.2007, kdy v kurzu 28,40 Kč/Euro měla být směněna částka 4.720 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 134.048 Kč datovaný dne 12.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 22.06.2007, přičemž převedená částka byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

9) dne 11.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7057 s datem vypořádání dne 12.07.2007, kdy v kurzu 28,40 Kč/Euro měla být směněna částka 5.219,50 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 148.233,80 Kč datovaný dne 12.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 27.06.2007, přičemž převedená částka, která byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

10) dne 11.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7063 s datem vypořádání dne 12.07.2007, kdy v kurzu 28,40 Kč/Euro měla být směněna částka 4.681,50 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 132.954,60 Kč datovaný dne 12.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 02.07.2007, přičemž převedená částka, která byla spolu s dalšími částkami převedenými společností Quadrus Metalltechnik GmbH určena ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K., ale byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

11) dne 11.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7071 s datem vypořádání dne 12.07.2007, kdy v kurzu 28,40 Kč/Euro měla být směněna částka 3.690,80 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 104.818,72 Kč datovaný dne 12.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 06.07.2007, přičemž převedená částka, která byla spolu s dalšími částkami převedenými společností Quadrus Metalltechnik GmbH určena ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K., ale byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

12) dne 11.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7073 s datem vypořádání dne 12.07.2007, kdy v kurzu 28,40 Kč/Euro měla být směněna částka 5.790,70 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 164.450,88 Kč datovaný dne 12.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 06.07.2007, přičemž převedená částka, která byla spolu s dalšími částkami převedenými společností Quadrus Metalltechnik GmbH určena ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K., ale byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

13) dne 11.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7074 s datem vypořádání dne 12.07.2007, kdy v kurzu 28,40 Kč/Euro měla být směněna částka 5.688 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 161.539,20 Kč datovaný dne 12.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 06.07.2007, přičemž převedená částka, která byla spolu s dalšími částkami převedenými společností Quadrus Metalltechnik GmbH určena ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K., ale byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

14) dne 24.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7141 s datem vypořádání dne 27.07.2007, kdy v kurzu 28,15 Kč/Euro měla být směněna částka 4250 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 119.637,50 Kč datovaný dne 27.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 09.07.2007, přičemž převedená částka, která byla spolu s dalšími částkami převedenými společností Quadrus Metalltechnik GmbH určena ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K., ale byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

15) dne 24.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7142 s datem vypořádání dne 27.07.2007, kdy v kurzu 28,15 Kč/Euro měla být směněna částka 703,50 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 19.803,53 Kč datovaný dne 27.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 09.07.2007, přičemž převedená částka, která byla spolu s dalšími částkami převedenými společností Quadrus Metalltechnik GmbH určena ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K., ale byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

16) dne 24.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7143 s datem vypořádání dne 27.07.2007, kdy v kurzu 28,15 Kč/Euro měla být směněna částka 4.345 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 122.311,75 Kč datovaný dne 27.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 09.07.2007, přičemž převedená částka, která byla spolu s dalšími částkami převedenými společností Quadrus Metalltechnik GmbH určena ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K., ale byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

17) dne 24.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7144 s datem vypořádání dne 27.07.2007, kdy v kurzu 28,15 Kč/Euro měla být směněna částka 110 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 3.096,50 Kč datovaný dne 27.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 11.07.2007, přičemž převedená částka byla spolu s dalšími částkami převedenými ve prospěch J. K. společností Quadrus Metalltechnik GmbH použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

18) dne 24.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7145 s datem vypořádání dne 27.07.2007, kdy v kurzu 28,15 Kč/Euro měla být směněna částka 1.850 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 52.077,50 Kč datovaný dne 27.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 11.07.2007, přičemž převedená částka byla spolu s dalšími částkami převedenými ve prospěch J. K. společností Quadrus Metalltechnik GmbH použita ještě téhož dne obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

19) dne 24.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7146 s datem vypořádání dne 27.07.2007, kdy v kurzu 28,15 Kč/Euro měla být směněna částka 4.406,70 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 124.048,61 Kč datovaný dne 27.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 11.07.2007, přičemž převedená částka byla spolu s dalšími částkami převedenými ve prospěch J. K. společností Quadrus Metalltechnik GmbH ještě téhož použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

20) dne 24.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7147 s datem vypořádání dne 27.07.2007, kdy v kurzu 28,15 Kč/Euro měla být směněna částka 895,75 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 25.215,36 Kč datovaný dne 27.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 13.07.2007, přičemž převedená částka, která byla spolu s dalšími částkami převedenými společností Quadrus Metalltechnik GmbH určenými ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K. a místo toho byla P. L. ještě téhož dne použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

21) dne 24.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7148 s datem vypořádání dne 27.07.2007, kdy v kurzu 28,15 Kč/Euro měla být směněna částka 4.314,75 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 121.460,21 Kč datovaný dne 27.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 13.07.2007, přičemž převedená částka, která byla spolu s dalšími částkami převedenými společností Quadrus Metalltechnik GmbH určenými ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K. a místo toho byla P. L. ještě téhož dne použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou ..

22) dne 24.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7149 s datem vypořádání dne 27.07.2007, kdy v kurzu 28,15 Kč/Euro měla být směněna částka 4.901,50 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 137.977,22 Kč datovaný dne 27.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 13.07.2007, přičemž převedená částka, která byla spolu s dalšími částkami převedenými společností Quadrus Metalltechnik GmbH určenými ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K. a místo toho byla P. L. ještě téhož dne použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

23) dne 24.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7150 s datem vypořádání dne 27.07.2007, kdy v kurzu 28,15 Kč/Euro měla být směněna částka 3.960,72 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 111.494,27 Kč datovaný dne 27.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 16.07.2007, přičemž převedená částka, určená společností Quadrus Metalltechnik GmbH jako platba ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K., ale byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

24) dne 24.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7151 s datem vypořádání dne 27.07.2007, kdy v kurzu 28,15 Kč/Euro měla být směněna částka 1.425 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 40.113,75 Kč datovaný dne 27.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 18.07.2007, přičemž převedená částka, určená společností Quadrus Metalltechnik GmbH jako platba ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K., ale byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

25) dne 24.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7152 s datem vypořádání dne 27.07.2007, kdy v kurzu 28,15 Kč/Euro měla být směněna částka 521,58 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 14.682,48 Kč datovaný dne 27.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 20.07.2007, přičemž převedená částka, která byla spolu s dalšími částkami převedenými společností Quadrus Metalltechnik GmbH určenými ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K., ale byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

26) dne 24.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7153 s datem vypořádání dne 27.07.2007, kdy v kurzu 28,15 Kč/Euro měla být směněna částka 721,25 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 20.303,19 Kč datovaný dne 27.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 20.07.2007, přičemž převedená částka, která byla spolu s dalšími částkami převedenými společností Quadrus Metalltechnik GmbH určenými ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K., ale byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

27) dne 24.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7154 s datem vypořádání dne 27.07.2007, kdy v kurzu 28,15 Kč/Euro měla být směněna částka 2.340,45 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 65.883,67 Kč datovaný dne 27.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 20.07.2007, přičemž převedená částka, která byla spolu s dalšími částkami převedenými společností Quadrus Metalltechnik GmbH určenými ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K., ale byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

28) dne 24.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7155 s datem vypořádání dne 27.07.2007, kdy v kurzu 28,15 Kč/Euro měla být směněna částka 2.891 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 81.381,65 Kč datovaný dne 27.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 20.07.2007, přičemž převedená částka, která byla spolu s dalšími částkami převedenými společností Quadrus Metalltechnik GmbH určenými ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K., ale byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

29) dne 24.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7157 s datem vypořádání dne 27.07.2007, kdy v kurzu 28,15 Kč/Euro měla být směněna částka 9.621,33 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 270.840,44 Kč datovaný dne 27.07.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 20.07.2007, přičemž převedená částka, která byla spolu s dalšími částkami převedenými společností Quadrus Metalltechnik GmbH určenými ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K., ale byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

30) dne 30.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7185 s datem vypořádání dne 01.08.2007, kdy v kurzu 28,00 Kč/Euro měla být směněna částka 11.674 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 326.872 Kč datovaný dne 01.08.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 18.06.2007, přičemž převedená částka byla spolu s dalšími částkami převedenými ve prospěch J. K. společností Quadrus Metalltechnik GmbH a společností WITRON Logistik + Informatik GmbH použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

31) dne 30.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7186 s datem vypořádání dne 01.08.2007, kdy v kurzu 28,00 Kč/Euro měla být směněna částka 6.102,80 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 170.878,40 Kč datovaný dne 01.08.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 25.07.2007, přičemž převedená částka, která byla spolu s dalšími částkami převedenými společností Quadrus Metalltechnik GmbH určenými ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K., ale byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

32) dne 30.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7187 s datem vypořádání dne 01.08.2007, kdy v kurzu 28,00 Kč/Euro měla být směněna částka 4.296,70 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 120.307,60 Kč datovaný dne 01.08.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 25.07.2007, přičemž převedená částka, která byla spolu s dalšími částkami převedenými společností Quadrus Metalltechnik GmbH určenými ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K., ale byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

33) dne 30.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7188 s datem vypořádání dne 01.08.2007, kdy v kurzu 28,00 Kč/Euro měla být směněna částka 141 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 3.948 Kč datovaný dne 01.08.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 25.07.2007, přičemž převedená částka, která byla spolu s dalšími částkami převedenými společností Quadrus Metalltechnik GmbH určenými ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K., ale byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

34) dne 30.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7189 s datem vypořádání dne 01.08.2007, kdy v kurzu 28,00 Kč/Euro měla být směněna částka 5.155 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 144.340 Kč datovaný dne 01.08.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 23.07.2007, přičemž převedená částka, která byla spolu s dalšími částkami převedenými společností Quadrus Metalltechnik GmbH určena ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K., ale byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

35) dne 30.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7190 s datem vypořádání dne 01.08.2007, kdy v kurzu 28,00 Kč/Euro měla být směněna částka 4.770 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 133.560 Kč datovaný dne 01.08.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 23.07.2007, přičemž převedená částka, která byla spolu s dalšími částkami převedenými společností Quadrus Metalltechnik GmbH určena ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K., ale byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

36) dne 30.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7191 s datem vypořádání dne 01.08.2007, kdy v kurzu 28,00 Kč/Euro měla být směněna částka 2.829 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 79.212 Kč datovaný dne 01.08.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 23.07.2007, přičemž převedená částka, která byla spolu s dalšími částkami převedenými společností Quadrus Metalltechnik GmbH určena ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K., ale byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

37) dne 30.07.2007 byl telefonicky sjednán mezi obž. P. L. a J. K. bezhotovostní obchod č. 7192 s datem vypořádání dne 01.08.2007, kdy v kurzu 28,00 Kč/Euro měla být směněna částka 1.346,80 EURO, kterou obdržela společnost Ell Change, s.r.o. na svůj účet vedený v SRN a zaslána na účet J. K., a ačkoliv obdržel J. K. poštou doklad o vypořádání bezhotovostního obchodu částkou 37.710,40 Kč datovaný dne 01.08.2007 a podepsaný A. R., k vypořádání obchodu nedošlo, když následně bylo zjištěno, že k převedení výše uvedené částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došlo již dne 23.07.2007, přičemž převedená částka, která byla spolu s dalšími částkami převedenými společností Quadrus Metalltechnik GmbH určena ve prospěch J. K., nebyla převedena ve prospěch účtu J. K., ale byla použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou .

38) dále ve dnech 28.06.2007 a dne 02.07.2007 došlo ze strany obchodního partnera J. K. firmy Quadrus Metalltechnik GmbH k úhradě dvou faktur vystavených J. K. na částky 5.073,60 Euro resp.7.028,92 Euro, když tyto částky byly převedeny výše jmenovanou firmou na německý účet společnosti Ell Change, s.r.o., aby mohly být společností Ell Change, s.r.o. směněny na Kč a zaslány na účet J. K., přičemž o tomto připsání uvedených částek na zahraniční účet společnosti Ell Change, s.r.o. nebyl J. K. P. L. vůbec informován, takže nedošlo ani k sjednání bezhotovostních obchodů a podpisu příslušných konfirmací, přičemž stejně jako ve shora uvedených případech tyto fin. prostředky použil obžalovaný v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou , přičemž v těchto dnech obchodovala společnost Ell Change, s.r.o. s J. K. v kursu 28,40 Kč/Euro, tedy škoda činila částku 343.711,568 Kč.

Svým jednáním tedy způsobil J. K. škodu v úhrnné výši 4.392.399,918 Kč.

II/ Na základě smlouvy inominátní svými náležitostmi nejvíce se blížící smlouvě směnné dle § 611 občanského zákoníku označené stranami jako kupní smlouva uzavřené v P. dne 02.06.2004 mezi společností Ell Change, s.r.o. zastoupenou jednatelem P. L. a firmou Ing. K. H. a spol., se sídlem B., K., dle které se zavázala společnost Ell Change, s.r.o., že na základě potvrzené závazné objednávky (konfirmace) cizí měnu z vlastního účtu prodá, resp. cizí měnu odkoupí a z vlastního účtu zaplatí, přičemž obchody měly probíhat v pracovní dny v době od 09.00-16.00 hod., kdy po telefonickém kontaktu klienta tento obdrží aktuální kurz a požadovanou částku a měnu a po vzájemném odsouhlasení měnového kurzu, doby vypořádání obchodu bude klientovi zaslána faxem písemná konfirmace sjednaného obchodu, následně pak klient překontroluje všechny údaje a obratem pak zašle faxem potvrzenou konfirmaci zpět společnosti Ell Change, s.r.o., poté klient převede ze svého účtu na účet společnosti Ell Change, s.r.o. příslušnou částku uvedenou v konfirmaci a okamžitě po připsání částky na účet společnosti Ell Change, s.r.o. společnost Ell Change, s.r.o. převede příslušnou částku v cizí měně na účet klienta a do dvou pracovních dnů obdrží klient poštou doklad o vypořádání obchodu, přičemž v případě poškozené firmy Ing K. H. a spol. resp. od 29.03.2006 Pila H. Bolešiny, s.r.o. se jednalo o platby prováděné jeho německým obchodním partnerem v Eurech, které dle dohody tento zasílal na účet společnosti Ell Change, s.r.o. vedený v SRN u Raiffeisenbank, odkud pak po uzavření výše uvedených konfirmací mělo dojít k převodu konvertované měny na účet společnosti Pila H. Bolešiny, s.r.o. k čemuž však nedošlo, když

- dne 16.08.2007 P. L. telefonicky oznámil Ing. K. H., bytem L., K., že na účet společnosti Ell Change vedený v SRN u Raiffeisenbank, došla platba ve výši 17.765,42 Euro od společnosti DONAU- Palleten Logistik a nabídl mu kurz 27,70 Kč/Euro s tím, že mu zašle k potvrzení příslušnou konfirmaci, k čemuž však již nedošlo, přičemž bylo zjištěno, že výše uvedená platba na účet společnosti Ell Change, s.r.o. došla již dne 14.08.2007 a byla obž. P. L. ještě týž den použita obžalovaným v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou , čímž poškozené společnosti vznikla škoda ve výši 492.102,134 Kč,

tedy v rozporu s účelem k němuž byly společnosti Ell Change, s.r.o. peněžní prostředky klienty svěřeny, kdy kupní smlouvy , které s klienty obž. P. L. uzavíral před uzavřením vlastních shora popsaných sjednání bezhotovostních obchodů,

když bylo pro společnost Ell Change, s.r.o. shora uvedenou Vyhláškou ČNB č.434/2002Sb. jednoznačně stanoveno, že se v okamžiku převodu těchto peněžních prostředků klienty na účty společnosti Ell Change, s.r.o. se automaticky nestávají majetkem společnosti Ell Change, s.r.o., a že s nimi tedy nemůže libovolně nakládat, ale že jsou i nadále majetkem klientů, a to až do doby řádného vypořádání těchto bezhotovostních obchodů a souhlas s volným nakládáním s peněžními prostředky klientů převedenými na účty společnosti Ell Change, s.r.o. nebyl součástí uzavíraných smluv,

přičemž právě účet na který klienti převáděli své peněžní prostředky byl, dle shora uvedené Vyhlášky, zřízen za účelem provádění bezhotovostních obchodů a měl být oddělen od bankovních účtů, na kterých měla společnost Ell Change, s.r.o. peněžní prostředky patřící do jejího majetku,

kdy účelem svěření peněžních prostředků byla toliko směna peněz z Eura na Kč, avšak jednatel společnosti Ell Change, s.r.o. právě obžalovaný P. L. s nimi zjevně nakládal v rozporu s účelem jejich svěření, když si tyto peněžní prostředky přisvojil a používal je pro vypořádání jiných sjednaných bezhotovostních obchodů, popř. je z účtu vybral v hotovosti, čímž zmařil účel pro nějž mu byly svěřeny a vyloučil tak dosavadního vlastníka z dispozice s těmito prostředky, čímž způsobil na cizím majetku značnou škodu v celkové výši 4.884.502,052 Kč,

Za popsané jednání byl obviněný P. L. odsouzen podle § 206 odst. 4 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání tří roků a podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku byl pro výkon uloženého trestu zařazen do věznice s dozorem. Podle § 228 odst. 1 tr. řádu byla obviněnému dále uložena povinnost uhradit poškozenému J. K. částku ve výši 4.392.400,- Kč a podle § 229 odst. 2 tr. řádu byl poškozený se zbytkem nároku na náhradu škody odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti rozsudku Okresního soudu Plzeň-město ze dne 17. 2. 2012, sp. zn. 9 T 11/2011, podali odvolání obviněný P. L. i příslušný státní zástupce. O podaných odvoláních rozhodl Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 10. 10. 2012, sp. zn. 8 To 304/2012, tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b), e) tr. řádu napadený rozsudek zrušil a podle § 259 odst. 3 písm. a), b) tr. řádu znovu rozhodl tak, že obviněného P. L. uznal vinným pokračujícím zločinem zpronevěry podle § 206 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku, kterého se podle skutkové věty výroku o vině uvedeného rozsudku dopustil tím, že

1.
od 18. června 2007 do 14. srpna téhož roku nechal z účtu společnosti Ell Change, s.r.o., jejímž byl jednatelem, vedeného u Reiffeisenbank v N.-V. ve Spolkové republice Německo, v přesně nezjištěném počtu případů odeslat třetím osobám včetně těch, s nimiž uvedená společnost obchodovala jako prodejce cizí měny, celkem 155.589,46 euro odpovídajících částce ve výši 4.392.399,918 Kč, které byly určeny J. K., s nímž uzavřel jménem ELL Change, s.r.o., dohodu, že mu tyto peníze budou na uvedený účet posílat jeho němečtí obchodní partneři a za něž pak poškozený obdrží od společnosti ELL Change, s.r.o., ekvivalent v české měně, což se jinak obvykle dělo do dvou dnů ode dne, kdy si domluvili příslušný kurs, a učinil tak přesto, že takový kurs s poškozeným domluvil a nechal mu zaslat nepravdivý doklad o tom, že mu ELL Change, s.r.o., poukazuje odpovídající částku v české měně krom dvou případů, kdy mu ani neoznámil, že mu němečtí partneři zaplatili, a takto postupoval v případě peněz, které poškozenému na shora uvedený účet přišly od 18. června 2007 do 25. července téhož roku na podkladě faktur, které němečtí obchodní partneři poškozeného označili pokaždé úvodem RE 27 00 10 a pokračovali čísly 167, 187, 197, 201, 203 až 206, 208, 209, 214, 216, 221, 225, 227, 228, 230, 235 až 245, 247 až 251, 254 až 257, 261, 262.

2.
14. srpna 2007 nechal z účtu společnosti ELL Change, s.r.o., jejímž byl jednatelem, vedeného u Reiffeisenbank v N.-V. ve Spolkové republice Německo, odeslat v šesti případech třetím osobám, s nimiž uvedená společnost obchodovala jako prodejce cizí měny, celkem 17.765,42 euro, které byly určeny společnosti Pila H. Bolešiny, s.r.o., s níž uzavřel jménem ELL Change, s.r.o., dohodu, že jí budou platby za jí dodávané zboží posílat v cizí měně na uvedený účet její němečtí obchodní partneři a za něž pak poškozená obdrží do společnosti ELL Change, s.r.o., ekvivalent v české měně, což se jinak obvykle dělo do dvou dnů ode dne, kdy si domluvili příslušný kurs, přičemž poškozené neoznámil, že jí německý partner zaplatil, čímž jí způsobil škodu ve výši 492.102,134 Kč.

Za uvedené jednání byl obviněný P. L. odsouzen podle § 206 odst. 4 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání tří roků, podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku byl pro výkon uloženého trestu zařazen do věznice s dozorem a podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku mu byl rovněž uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu směnárenské činnosti na dobu čtyř let. Podle § 228 odst. 1 tr. řádu byla obviněnému dále uložena povinnost uhradit poškozenému J. K. částku ve výši 4.392.400,- Kč a podle § 229 odst. 2 tr. řádu byl poškozený J. K. se zbytkem nároku na náhradu škody odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 10. 10. 2012, sp. zn. 8 To 304/2012, podal obviněný prostřednictvím svého obhájce dovolání, ve kterém uplatnil dovolací důvod vymezený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu. V rámci své dovolací argumentace namítá, že v obecné rovině se u trestného činu zpronevěry nemůže jednat o zpronevěru druhově určených věcí v případě, kdy je k dispozici ekvivalentní finanční částka, v daném případě např. konvertované měny. V této souvislosti odkazuje na svoje výpovědi u hlavního líčení a před odvolacím soudem a na obsah znaleckého posudku. Ze soudního rozhodnutí není podle dovolatele zřejmé, jakou část peněžních prostředků si měl údajně přisvojit, jakou údajně užil na chod své směnárny a jejich poboček a jaká údajná část připadla na dealingové obchody u Komerční banky, a. s. Dále podatel provádí rozbor úpravy obchodů s devizovými hodnotami a udělování devizových licencí a podrobně cituje obsah devizových licencí udělených společnosti ELL Change, s. r. o. Cituje též některá ustanovení vyhlášky č. 434/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení devizové licence, předpoklady a podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami a postup pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými prostředky. Rovněž cituje některá ustanovení smlouvy uzavřené s J. K., kterou označuje jako smlouvu kupní a uvádí, že transakce neprobíhaly v souladu s ujednanými podmínkami, že peněžní prostředky byly připisovány na účet společnosti ELL Change v rozporu s ujednaným průběhem obchodu, když jakýsi předem blíže nespecifikovaný zahraniční subjekt poslal na účet společnosti ELL Change, s. r. o., měnu euro a teprve následně bylo zjišťováno, o jaké platby se vlastně jedná. Smluvní podmínky dle obviněného svým postupem porušoval právě J. K., což v konečném důsledku vede k tomu, že vyhlášku nelze na předmětné transakce aplikovat. Domnívá se proto, že společnost ELL Change byla pouze jakýmsi prostředníkem přeposílání peněz ve prospěch J. K. Totéž platí ve vztahu ke společnosti Pila Bolešiny, u které navíc podle jeho mínění není postaveno najisto, zda vůbec byla uzavřena smlouva, případně kolik smluv bylo uzavřeno.

S ohledem na zmíněné skutečnosti obviněný závěrem svého mimořádného opravného prostředku navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265k tr. řádu dovoláním napadené rozhodnutí i jemu předcházející rozsudek soudu prvního stupně zrušil a in eventum rozhodl podle § 265m tr. řádu sám.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství využil svého zákonného práva a k dovolání obviněného se vyjádřil. Ve svém vyjádření stručně shrnul dosavadní průběh trestního řízení a dále uvedl, že většina uplatněných námitek se míjí s podstatou věci, tj. s otázkou, zda skutková zjištění vylíčená v tzv. skutkových větách odpovídají zákonným znakům trestného činu zpronevěry. Z hlediska existence zákonných znaků tohoto zločinu je totiž naprosto irelevantní, zda se na předmětné transakce vztahovala vyhláška č. 434/2002 Sb. nebo zda odpovídaly licencím uděleným společností ELL Change, s. r. o. Stejně tak jsou dle přesvědčení státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství bezpředmětné námitky týkající se údajného porušování smluvních podmínek poškozenými. Námitka, podle které nebyla prokázána existence platné smlouvy se společností Pila H. Bolešiny, s. r. o., je námitkou skutkovou a deklarovanému dovolacímu důvodu obsahově neodpovídá. Na základě provedeného dokazování je evidentní, že obviněný jednal v úmyslu trvale předmětné finanční prostředky odejmout z dispozice poškozených a za této situace je irelevantní, zda měl k dispozici nějaké finanční prostředky, ze kterých by poškozeným teoreticky mohl ekvivalent finančních prostředků v české měně poskytnout. Stejně tak je z hlediska zákonných znaků souzeného zločinu zcela bezvýznamné, jak obviněný se zpronevěřenými finančními prostředky naložil.

Vzhledem k výše uvedenému státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu jako zjevně neopodstatněné a aby tak učinil v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu v neveřejném zasedání. Pro případ odlišného stanoviska Nejvyššího soudu České republiky rovněž státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství vyjádřil souhlas podle § 265r odst. 1 písm. c) tr. řádu s tím, aby i jiné rozhodnutí bylo učiněno v neveřejném zasedání.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) jako soud dovolací (§ 265c tr. řádu) shledal, že dovolání je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. a) tr. řádu], bylo podáno obviněným jako osobou oprávněnou prostřednictvím obhájce [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. řádu], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. řádu). Dovolání obsahuje i obligatorní náležitosti stanovené v § 265f odst. 1 tr. řádu.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. řádu, bylo dále nutno posoudit, zda námitky vznesené obviněným naplňují jím uplatněné zákonem stanovené dovolací důvody, jejichž existence je současně nezbytnou podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. řádu.

Ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. řádu je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotně právních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. řádu). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva ) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. řádu). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. řádu) a není povolán k revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci má přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem advokátem (§ 265d odst. 2 tr. řádu).

Podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V mezích tohoto dovolacího důvodu je pak možno namítat, že skutek zjištěný soudem byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, třebaže nejde o trestný čin nebo sice jde o trestný čin, ale jeho právní kvalifikace neodpovídá tomu, jak byl skutek ve skutkové větě výroku o vině popsán. Z těchto skutečností pak vyplývá, že Nejvyšší soud se nemůže odchýlit od skutkového zjištění, které bylo provedeno v předcházejících řízeních, a protože není oprávněn v rámci dovolacího řízení jakýmkoliv způsobem nahrazovat činnost nalézacího soudu, je takto zjištěným skutkovým stavem vázán (srov. rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 760/02, IV. ÚS 449/03). Povahu právně relevantních námitek nemohou tedy mít námitky, které směřují do oblasti skutkového zjištění, hodnocení důkazů či takové námitky, kterými dovolatel vytýká soudu neúplnost provedeného dokazování. Ke shora uvedenému je dále vhodné uvést, že závěr obsažený ve výroku o vině je výsledkem určitého procesu. Tento proces primárně spadá do pravomoci nalézacího soudu a v jeho průběhu soudy musí nejprve zákonným způsobem provést důkazy, tyto pak hodnotit podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu a výsledkem této činnosti je zjištění skutkového stavu věci. Nejvyššímu soudu tedy v rámci dovolacího řízení nepřísluší hodnotit správnost a úplnost zjištěného skutkového stavu věci podle § 2 odst. 5 tr. řádu ani přezkoumávání úplnosti provedeného dokazování či se zabývat otázkou hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. řádu. Námitky týkající se skutkového zjištění, tj. hodnocení důkazů, neúplnosti dokazování apod. nemají povahu právně relevantních námitek.

Zločinu zpronevěry podle ustanovení § 206 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku se dopustí ten, kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku značnou škodu. Objektem tohoto trestného činu je tedy vlastnictví věci nebo obdobné majetkové právo k jiné majetkové hodnotě. Po subjektivní stránce se vyžaduje úmysl, který zpravidla vznikne až později, může však být už při svěření věci, jestliže svěření nebylo dosaženo vyvoláním nebo využitím omylu (srov. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, 2007, 2014 s.).

Z uvedeného vyplývá, že zločinu zpronevěry se pachatel dopustí již v okamžiku, kdy začne se svěřenými prostředky nakládat způsobem, který přísluší pouze jejich vlastníku a jenž neodpovídá účelu, pro který se ocitly v jeho držbě. Je zřejmé, že pokud by pachatel svěřené prostředky chtěl skutečně vrátit poškozenému (případně mu za ně poskytnout přiměřený ekvivalent), tak by tak jistě učinil.

V případě projednávané věci spočívala podstata trestné činnosti obviněného v tom, že si přisvojil finanční prostředky svěřené mu poškozenými za účelem jejich konverze na českou měnu a následnému vyplacení jejich ekvivalentu poškozeným v české měně. Obviněný tak nakládal s uvedenými finančními prostředky poškozených v rozporu s účelem, pro který mu byly svěřeny, přisvojil si je a používal je na to, aby vypořádal další bezhotovostní obchody s klienty společnosti Ell Change, s.r.o., případně je z účtu vybral v hotovosti a ponechal si je pro svoji vlastní potřebu, a to za situace, kdy si musel být vědom, že se tyto finanční prostředky nestaly součástí majetku společnosti Ell Change, s.r.o., za niž jednal.

Obviněný ve svém dovolání rozebírá úpravy obchodů s devizovými hodnotami a udělování devizových licencí, podrobně cituje obsah devizových licencí udělených společnosti ELL Change, s. r. o., dále cituje některá ustanovení vyhlášky č. 434/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení devizové licence, předpoklady a podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami a postup pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými prostředky. Rovněž zmiňuje některá ustanovení smlouvy uzavřené s J. K. s tím, že transakce dle jeho mínění neprobíhaly v souladu s ujednanými podmínkami a že společnost ELL Change byla pouze jakýmsi prostředníkem přeposílání peněz ve prospěch J. K., kdy nešlo o obchod spadající pod společnosti udělené licence. Totéž podle obviněného platí i ve vztahu ke společnosti Pila Bolešiny.

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že z hlediska existence zákonných znaků zločinu zpronevěry je naprosto irelevantní, zda se na předmětné transakce vztahovala vyhláška č. 434/2002 Sb. nebo zda odpovídaly licencím uděleným společnosti ELL Change, s. r. o. Za bezpředmětné je pak třeba považovat i námitky týkající se údajného porušování smluvních podmínek ze strany poškozených. I v případě, že by skutečně docházelo k porušování těchto podmínek poškozenými, v žádném případě by tato skutečnost neopravňovala obviněného k tomu, aby si ponechal zaslané finanční prostředky.

Pokud se týká námitky dovolatele, že se nemůže jednat o zpronevěru druhově určených věcí v případě, kdy je k dispozici ekvivalentní finanční částka, i tuto je třeba hodnotit jako bezpředmětnou, neboť poškození vůbec neobdrželi ekvivalent plateb v české měně. Obviněný trvale odejmul příslušné finanční prostředky z dispozice poškozených, proto není podstatné, zda měl či neměl k dispozici nějaké finanční prostředky, ze kterých by případně mohl poškozeným ekvivalentní finanční částku v české měně poskytnout. Stejně tak je z hlediska posouzení trestného činu zpronevěry bez významu, k jakému účelu obviněný finanční prostředky použil, tj. zda je použil pro svoji osobní potřebu či pro chod své firmy, pro obchodování na finančních trzích, apod. V řízení provedenými důkazy bylo prokázáno, že poškození odevzdali předmětné finanční prostředky do faktické dispozice obviněného a obviněný si tyto finanční prostředky přisvojil ve smyslu ustanovení § 206 tr. zákoníku.

Obviněný dále rozhodujícím soudům nižších stupňů vytýká, že v průběhu řízení nebylo prokázáno, zda vůbec byla uzavřena smlouva se společností Pila Bolešiny, s. r. o. Zmíněnou námitku však nelze podřadit pod v dovolání deklarovaný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., který slouží k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud spočívají v nesprávném právním posouzení skutku nebo v jiném nesprávném hmotně právním posouzení, neboť se jedná o námitku čistě skutkovou. Jak již bylo popsáno výše, v rámci tohoto dovolacího důvodu nelze vytýkat nesprávnost nebo neúplnost skutkových zjištění, popř. nesprávnost hodnocení důkazů ze strany rozhodujících soudů.

Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, jak již bylo uvedeno výše, že v řízení provedenými důkazy bylo prokázáno, že poškození odevzdali předmětné finanční prostředky do faktické dispozice obviněného a okolnosti, zda obviněný s poškozenými uzavřel písemné smlouvy či zda existovaly případné vady takových smluv, jsou pro právní posouzení jednání obviněného jako zločinu zpronevěry podle § 206 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku zcela bezvýznamné.

Na základě shora uvedených skutečností je tedy možno učinit závěr, že obviněný svým jednáním naplnil všechny zákonné znaky skutkové podstaty zločinu zpronevěry podle § 206 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku. Závěr o jeho vině byl učiněn na podkladě důkazů, které ve svém důsledku jednoznačně prokazují jeho vinu a z odůvodnění rozhodnutí soudů prvního i druhého stupně vyplývá logická návaznost mezi provedenými důkazy, jejich hodnocením a učiněnými skutkovými zjištěními na straně jedné a hmotně právními závěry na straně druhé, přičemž dovolací soud mezi nimi neshledal žádný rozpor.

Nejvyšší soud proto shledal, že napadené rozhodnutí, ani řízení, které mu předcházelo, netrpí vytýkanými vadami a z tohoto důvodu dovolání obviněného P. L. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu jako zjevně neopodstatněné. O dovolání bylo rozhodnuto za podmínek ustanovení § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. března

Předsedkyně senátu
JUDr. Danuše Novotná