4 Tdo 1668/2016
Datum rozhodnutí: 14.02.2017
Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.4 Tdo 1668/2016-I

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 14. 2. 2017 v řízení o dovolání obviněné S. H. , proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 9. 2015, sp. zn. 2 To 68/2015, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 3 T 13/2009, takto:

Podle § 265 l odst. 4 tr. řádu se obviněná bere do vazby z důvodů § 67 písm. a) tr. řádu.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud rozhodl o dovolání obviněné, které podala proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 9. 2015, sp. zn. 2 To 68/2015. Tímto usnesením zamítl odvolání obviněné, které podala proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 6. 2015, sp. zn. 3 T 13/2009.

Dovolací soud podle § 265k odst. 1 tr. řádu v neveřejném zasedání zrušil napadené usnesení Vrchního soudu v Praze, společně s ním i shora označený rozsudek soudu prvního stupně ze dne 2. 6. 2015, podle § 265k odst. 2 tr. řádu zrušil také všechna rozhodnutí, která na zrušené usnesení a rozsudek obsahově navazovaly, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Věc podle § 265 l odst. 1 tr. řádu přikázal Krajskému soudu v Ústí nad Labem, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Pokud se týče toho, pro jakou trestnou činnost byla obviněná odsouzena, je třeba odkázat na rozsudek nalézacího soudu, jímž byla uznána vinnou trestným činem obchodování s lidmi podle § 168 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. d) tr. zákoníku.

Obviněná, která byla vyslechnuta dovolacím soudem prostřednictvím videokonferenčního zařízení, uvedla, že v České republice nemá trvalé bydliště, nemá zaměstnání, pokud by byla z výkonu trestu propuštěna na svobodu zdržovala by se buď u své matky, nebo u své dcery, adresu jejího bydliště však nezná, protože dcera se nedávno přestěhovala. Mohla by případně také bydlet u své kamarádky, která by jí pomohla najít si práci. Ve Španělsku, kde byla v roce 2014 zadržena, pracovala naposledy jako servírka, tuto práci by chtěla vykonávat i v České republice. Finanční závazky vůči nikomu nemá.
Po provedeném výslechu o vazbě obviněné Nejvyšší soud rozhodl v rámci neveřejného zasedání, když takovýto způsob rozhodnutí explicitně umožňuje právní úprava obsažená v ustanovení § 265 l odst. 4 tr. řádu, jehož druhá věta stanoví, že ustanovení o vazebním zasedání (§ 73d až 73g) se v tomto případě neužijí.

Při uvážení zjištěných skutečností dospěl dovolací soud k závěru, že omezení osobní svobody obviněné vazbou je odůvodněno v zásadě stejnými skutečnostmi, na základě nichž byla vzata do vazby již v původním řízení.

Pokud jde o vazební důvod podle § 67 písm. a) tr. řádu, je třeba konstatovat, že obviněná od podání obžaloby Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 14. 9. 2009 nebyla pro orgány činné v trestním řízení kontaktní, bylo proti ní vedeno řízení jako proti uprchlé. Dne 3. 10. 2012 vydal Krajský soud v Ústí nad Labem Evropský zatýkací rozkaz, na jehož základě byla obviněná dne 18. 12. 2014 zadržena španělskými policejními orgány v Maspalomas na Tenerife. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 3 T 13/2009 byla dne 27. 1. 2015 vzata do vazby z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. a) tr. řádu.

Nejvyšší soud konstatuje, že obava z tzv. útěkové vazby je reálná, obviněná je sociálně neukotvená ( budu bydlet u matky, dcery nebo kamarádky ), před nástupem trestu se dlouhodobým pobytem v zahraničí trestnímu stíhání, jež proti ní bylo vedeno, vyhýbala, takže nadále trvá obava, že při propuštění z výkonu trestu na svobodu by se trestnímu stíhání vyhýbala skrýváním se či pobytem na neznámých místech. Je proto dán důvod vazby ve smyslu ustanovení § 67 písm. a) tr. řádu.


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. 2. 2017JUDr. Danuše Novotná
předsedkyně senátu