4 Tdo 1397/2016
Datum rozhodnutí: 20.12.2016
Dotčené předpisy: § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.4 Tdo 1397/2016-73

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 20. 12. 2016 dovolání obviněného Ing. P. N. , proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 6. 2016, sp. zn. 5 To 13/2016, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 46 T 5/2014, a rozhodl takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu se dovolání obviněného odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. 46 T 5/2014, byl obviněný Ing. P. N. uznán vinným zločinem podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku, kterého se podle skutkové věty výroku o vině daného rozsudku dopustil tím, že
jako jediný jednatel a společník společnosti NOVAKO JIHLAVA s.r.o., IČ: 652 78 348, se sídlem U Rybníka 15a, 586 01 Jihlava, (dále jen NOVAKO JIHLAVA), kdy za tuto společnost rozhodoval o zásadních podmínkách dodávek zboží či služeb, a stejně tak o tom kdy, komu a v jaké výši za dodané služby, výrobky a materiál tato společnost uhradí, tak s cílem neoprávněného obohacení společnosti NOVAKO JIHLAVA, ačkoli minimálně od 23. 6. 2008, kdy se seznámil s daňovým přiznáním společnosti NOVAKO JIHLAVA za rok 2007, věděl, že společnost NOVAKO JIHLAVA nemá aktuálně dostatek finančních prostředků k řádné úhradě, tedy v celém rozsahu a ve stanoveném termínu, ani dostatečně konkrétní jiné zajištění těchto prostředků k termínům příslušných úhrad, nadále odebíral od svých obchodních partnerů jejich materiál, výrobky, služby, a to i přesto, že byl minimálně srozuměn s tím, že za ně není a nebude schopna společnost NOVAKO JIHLAVA řádně (zcela a v příslušném termínu) zaplatit, přičemž tuto podstatnou skutečnost svým obchodním partnerům zatajil, případně akceptací smluvních podmínek včetně termínů splatnosti je utvrzoval v představě řádné úhrady, kdy po vystavení faktur jednotlivými dodavateli, těmto nenechal tyto řádně proplatit, kdy v minimu případů hradil pouze části příslušných částek, a to jednak z důvodu nedostatku disponibilní hotovosti a jednak z důvodů upřednostnění jiných plateb, kdy s tímto od počátku počítal a způsobil tak poškozeným subjektům, v daném rozsahu neuhrazení, škodu, kdy jeho jednání se týkalo následujících subjektů u kterých společnost NOVAKO JIHLAVA:

1.
na základě závazné objednávky ze dne 28. 8. 2008 odebrala od poškozené společnosti ABF, a.s., IČ: 630 80 575, se sídlem Mimoňská 645, 190 00 Praha 9 - Prosek, jejich služby spojené s prezentací na veletrhu v Brně, za což této společnosti uhradila zálohovou fakturu na částku 172.014,50 Kč, avšak po závěrečném vyúčtování služeb a vystavení konečné faktury:

ČÍSLO FAKTURY VYSTAVENA DNE SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 29. 9. 2008 22. 10. 2008 6.565,- Kč 6.565,- Kč
čímž byla poškozené společnosti ABF, a.s., způsobena celková škoda ve výši 6.565,- Kč,

2.
v období od 18. 9. 2008 do dubna 2009 postupně objednala a vzápětí odebrala od poškozené společnosti AGC Fenestra a.s., člen AGC Group, IČ: 188 11 124, se sídlem Salaš 86, 763 51 Zlín, zboží, za jehož dodání jí poškozená společnost vystavila faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 18. 9. 2008 20. 10. 2008 87.905,- Kč 76.348,- Kč 11.557,- Kč 22. 9. 2008 22. 10. 2008 57.708,- Kč 25. 9. 2008 27. 10. 2008 7.375,- Kč 30. 9. 2008 30. 10. 2008 964,- Kč 30. 9. 2008 30. 10. 2008 36.615,- Kč 1. 10. 2008 31. 10. 2008 176.242,- Kč 6. 10. 2008 5. 11. 2008 9.470,- Kč 7. 10. 2008 6. 11. 2008 84.387,- Kč 9. 10. 2008 10. 11. 2008 59.410,- Kč 14. 10. 2008 13. 11. 2008 112.635,- Kč 15. 10. 2008 14. 11. 2008 43.996,- Kč 21. 10. 2008 20. 11. 2008 912,- Kč 23. 10. 2008 24. 11. 2008 92.158,- Kč 23. 10. 2008 24. 11. 2008 138.995,- Kč 30. 10. 2008 1. 12. 2008 46.438,- Kč 3. 11. 2008 3. 12. 2008 68.781,- Kč 5. 11. 2008 5. 12. 2008 4.712,- Kč 6. 11. 2008 8. 12. 2008 57.939,- Kč 7. 11. 2008 8. 12. 2008 495,- Kč 18. 11. 2008 18. 12. 2008 117.188,- Kč 18. 11. 2008 18. 12. 2008 139.868,- Kč 20. 11. 2008 22. 12. 2008 13.742,- Kč 21. 11. 2008 22. 12. 2008 163.468,- Kč 21. 11. 2008 22. 12. 2008 78.471,- Kč 21. 11. 2008 25. 12. 2008 14.183,- Kč 26. 11. 2008 26. 12. 2008 43.248,- Kč 27. 11. 2008 29. 12. 2008 912,- Kč 28. 11. 2008 29. 12. 2008 8.400,- Kč 1. 12. 2008 31. 12. 2008 7.596,- Kč 1. 12. 2008 31. 12. 2008 72.972,- Kč 3. 12. 2008 2. 1. 2009 20.602,- Kč 5. 12. 2008 5. 1. 2009 17.184,- Kč 9. 12. 2008 8. 1. 2009 147.093,- Kč 12. 12. 2008 12. 1. 2009 156.317,- Kč 15. 12. 2008 14. 1. 2009 17.440,- Kč 17. 12. 2008 16. 1. 2009 7.080,- Kč 18. 12. 2008 19. 1. 2009 158.228,- Kč 9. 1. 2009 9. 2. 2009 126.330,- Kč 12. 1. 2009 11. 2. 2009 23.680,- Kč 12. 1. 2009 11. 2. 2009 39.039,- Kč 13. 1. 2009 12. 2. 2009 113.997,- Kč 19. 1. 2009 18. 2. 2009 101.328,- Kč 20. 1. 2009 19. 2. 2009 1.412,- Kč 21. 1. 2009 20. 2. 2009 36.852,- Kč 21. 1. 2009 20. 2. 2009 151.266,- Kč 23. 1. 2009 23. 2. 2009 53.519,- Kč 23. 1. 2009 23. 2. 2009 14.240,- Kč 26. 1. 2009 25. 2. 2009 25.688,- Kč 26. 1. 2009 25. 2. 2009 448,- Kč 28. 1. 2009 27. 2. 2009 168.401,- Kč 29. 1. 2009 2. 3. 2009 55.746,- Kč 2. 2. 2009 4. 3. 2009 35.908,- Kč 3. 2. 2009 5. 3. 2009 141.193,- Kč 5. 2. 2009 9. 3. 2009 47.803,- Kč 9. 2. 2009 11. 3. 2009 3.224,- Kč 10. 2. 2009 12. 3. 2009 63.380,- Kč 17. 2. 2009 19. 3. 2009 64.640,- Kč 20. 2. 2009 23. 3. 2009 22.937,- Kč 20. 2. 2009 23. 3. 2009 18.388,- Kč 24. 2. 2009 26. 3. 2009 9.172,- Kč 26. 2.2009 30. 3. 2009 19.508,- Kč 2. 3. 2009 1. 4. 2009 32.303,- Kč 3.565.183,- Kč
čímž byla výše uvedené poškozené společnosti AGC Fenestra a.s., člen AGC Group, způsobena celková škoda ve výši 3.565.183,- Kč,

3.
v únoru 2009 odebrala od poškozené společnosti ALBET metal, s.r.o., IČ: 624 19 013, se sídlem Vrážská 144, 153 00 Praha 5 - Radotín, zboží, za jehož dodání jí poškozená společnost vystavila fakturu:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 10. 2. 2009 24. 2. 2009 993,10 Kč 993,10 Kč
čímž byla poškozené společnosti ALBET metal, s.r.o. způsobena celková škoda ve výši 993,10 Kč,

4.
v období od 22. 1. 2009 do 24. 3. 2009 odebrala od poškozené společnosti ALLWI s.r.o., IČ: 634 96 011, tehdy se sídlem Červené Domky 51, 586 01 Jihlava, služby - přepravy, za jejichž provedení jí poškozená společnost vystavila dále uvedené faktury, a to:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 27. 1. 2009 28. 3. 2009 7.140,- Kč 2. 2. 2009 3. 4. 2009 11.900,- Kč 18. 2. 2009 19. 4. 2009 4.165,- Kč 24. 3. 2009 23. 5. 2009 5.950,- Kč 29.155,- Kč
čímž byla poškozené společnosti ALLWI s.r.o., způsobena celková škoda ve výši 29.155,- Kč,

5.
v období od 28. 1. 2009 do 29. 1. 2009 odebrala od poškozené společnosti ARGONA, a.s., IČ: 263 13 049, se sídlem U Templu 378/8, 680 01 Boskovice, zboží v úhrnné ceně 14.566,- Kč, za jehož dodání jí byly poškozenou společností dne 30. 1. 2009 vystaveny dále uvedené faktury, a to:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 30. 1. 2009 6. 2. 2009 8.140,- Kč 3.172,- Kč 30. 1. 2009 6. 2. 2009 6.426,- Kč 11.394,- Kč
čímž byla poškozené společnosti ARGONA, a.s., způsobena celková škoda ve výši 11.394,- Kč,

6.
dne 29. 10. 2008 objednala od poškozené společnosti .A.S.A., spol. s r. o., IČ: 458 09 712, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, služby, za jejichž poskytnutí jí byla poškozenou společností vystavena faktura:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 30. 11. 2008 14. 12. 2008 9.317,- Kč 9.317,- Kč
čímž byla poškozené společnosti .A.S.A., spol. s r.o. způsobena celková škoda ve výši 9.317,- Kč,

7.
v srpnu 2008 a lednu 2009 od poškozené společnosti Auto Vysočina s.r.o., IČ: 607 18 820, se sídlem Žižkova 4849/109A, 586 01 Jihlava, objednala servis svých vozidel, kdy za provedení servisních prací jí byly vystaveny faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 18. 8. 2008 25. 8. 2009 22.538,- Kč 29. 1. 2009 5. 2. 2009 7.584,- Kč 30.122,- Kč
čímž byla poškozené společnosti Auto Vysočina s.r.o. způsobena celková škoda ve výši 30.122,- Kč,

8.
v březnu 2009 objednala od poškozené společnosti EKORY Jihlava, spol. s r.o., IČ: 489 08 622, se sídlem Tovární 135, 588 22 Luka nad Jihlavou, opravu ČOV, kdy za provedení opravy jí byla poškozenou společností vystavena:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 10. 3. 2009 24. 3. 2009 4.052,- Kč 4.052,- Kč
čímž byla poškozené společnosti EKORY Jihlava, spol. s r.o., způsobena celková škoda ve výši 4.052,- Kč,

9.
v době od listopadu 2008 do května 2009 objednala na základě smlouvy ze dne 23. 3. 2007, postupně od poškozené společnosti EnviCon G, a.s., IČ: 407 67 825, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha (dříve REMAT JIHLAVA, s.r.o.; od 1. 7. 2013 v důsledku vnitrostátní fůze přešlo jmění této společnosti na .A.S.A., spol. s r.o.), služby týkající se pronájmu kontejneru, za jejichž poskytnutí jí poškozená společnost následně vystavila faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 30. 11. 2008 30. 12. 2008 1.785,- Kč 1.255,45 Kč 529,55 Kč 31. 12. 2008 30. 1. 2009 595,- Kč 31. 1. 2009 14. 2. 2009 1.914,- Kč 28. 2. 2009 14. 3. 2009 595,- Kč 31. 3. 2009 14. 4. 2009 595,- Kč 30. 4. 2009 14. 5. 2009 595,- Kč 31. 5. 2009 14. 6.2009 595,- Kč 5.418,55 Kč
čímž byla poškozené společnosti EnviCon G, a.s. způsobena celková škoda ve výši 5.418,55 Kč,

10.
v období od 29. 8. 2008 do května 2009, na základě smlouvy ze dne 29. 8. 2008 s poškozenou společností E.ON Energie, a.s., IČ: 260 78 201, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odebrala postupně od poškozené společnosti elektrickou energii, za jejíž dodání v období od 1. 2. 2009 do 31. 5. 2009 jí byly poškozenou společností vystaveny faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 10. 3. 2009 24. 3. 2009 44.208,- Kč 7.000,- Kč 37.208,- Kč 8. 4. 2009 22. 4. 2009 40.419,- Kč 12. 5. 2009 26. 5. 2009 22.613,- Kč 8. 6. 2009 22. 6. 2009 3.682,- Kč 2.257,- Kč 102.497,- Kč
čímž byla poškozené společnosti E.ON Energie, a.s., způsobena celková škoda ve výši 102.497,- Kč,

11.
dne 5. 12. 2008 objednala od poškozené společnosti FUKA SPEDITION, s.r.o., IČ: 625 03 502, se sídlem Krátká 326, 370 06 Srubec Stará Pohůrka, přepravu nákladu, za jejíž provedení jí poškozená společnost vystavila fakturu:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 11. 12. 2008 10. 1. 2009 20.906,20 Kč 20.906,20 Kč
čímž byla poškozené společnosti FUKA SPEDITION, s.r.o., způsobena celková škoda ve výši 20.906,- Kč,

12.
v období od dubna do května 2009 objednala od poškozené společnosti GU - stavební kování CZ, spol. s r.o., IČ: 263 18 911, se sídlem U Pekařky 314/1, 180 00 Praha 8, zboží, za jehož dodání jí poškozená společnost následně vystavila faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO po splatnosti ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 26. 3. 2009 25. 4. 2009 10.660,34 Kč 10.660,34 Kč 0,- Kč 9. 4. 2009 9. 5. 2009 8.331,74 Kč 8.331,74 Kč 0,- Kč 10. 4. 2009 10. 5. 2009 34.729,43 Kč 24.891,09 Kč 9.838,34 Kč 9.838,34 Kč
čímž byla poškozené společnosti GU stavební kování CZ, spol. s r.o., způsobena celková škoda ve výši 9.838,34 Kč,

13.
v období od 24. 6. 2008 do května 2009 objednala postupně od poškozené společnosti ISOSKLO, spol. s r.o., IČ: 135 03 669, se sídlem Děbolín 51, okr. Jindřichův Hradec, zboží, za jehož dodání jí poškozená společnost následně vystavila faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 25. 6. 2008 23. 9. 2008 81.657,- Kč 27. 6. 2008 25. 9. 2008 89.738,- Kč 27. 6. 2008 25. 9. 2008 106.484,- Kč 28. 6. 2008 26. 9. 2008 48.093,- Kč 28. 6. 2008 26. 9. 2008 110.261,- Kč 28. 6. 2008 26. 9. 2008 86.830,- Kč 23. 7. 2008 6. 8. 2008 320,50,- Kč 15. 7. 2008 13. 10. 2008 30.445,- Kč 18. 7. 2008 16. 10. 2008 125.722,50 Kč 18. 7. 2008 16. 10. 2008 92.724,- Kč 18. 7. 2008 16. 10. 2008 84.220,- Kč 15. 7. 2008 13. 10. 2008 91.500,50 Kč 15. 7. 2008 13. 10. 2008 14.113,50 Kč 15. 7. 2008 13. 10. 2008 86.412,- Kč 30. 7. 2008 28. 10. 2008 92.514,50 Kč 30. 7. 2008 28. 10. 2008 49.825,50 Kč 31. 7. 2008 1. 11. 2008 23.751,50 Kč 31. 7. 2008 1. 11. 2008 52.099,50 Kč 31. 7. 2008 1. 11. 2008 35.113,50 Kč 31. 7. 2008 1. 11. 2008 131,- Kč 31. 7. 2008 1. 11. 2008 68.999,- Kč 19. 8. 2008 17. 11. 2008 113.509,50 Kč 19. 8. 2008 17. 11. 2008 100.538,50 Kč 20. 8. 2008 18. 11. 2008 18.619,- Kč 20. 8. 2008 18. 11. 2008 42.209,50 Kč 26. 8. 2008 24. 11. 2008 123.042,50 Kč 26. 8. 2008 24. 11. 2008 14.474,- Kč 1. 9. 2008 30. 11. 2008 106.879,- Kč 1. 9. 2008 30. 11. 2008 45.689,- Kč 1. 9. 2008 30. 11. 2008 60.276,- Kč 5. 9. 2008 4. 12. 2008 11.215,- Kč 5. 9. 2008 4. 12. 2008 4.354,50 Kč 9. 9. 2008 8. 12. 2008 60.845,- Kč 9. 9. 2008 8. 12. 2008 24.427,50 Kč 9. 9. 2008 8. 12. 2008 2.085,- Kč 15. 9. 2008 14. 12. 2008 78.150,- Kč 22. 9. 2008 22. 10. 2008 197.219,- Kč 22.492,- Kč 174.727,- Kč 19. 9. 2008 18. 12. 2008 12.785,50 Kč 29. 9. 2008 28. 12. 2008 27.598,50 Kč 30. 9. 2008 29. 12. 2008 75.654,50 Kč 17. 10. 2008 15. 1. 2009 3.361,- Kč 13. 11. 2008 11. 2. 2009 2.573,- Kč 25. 11. 2008 16. 12. 2008 78.718,- Kč 11.245,50 Kč 67.472,50 Kč 6. 12. 2008 6. 3. 2009 4.125,- Kč 22. 12. 2008 22. 3. 2009 52.575,50 Kč 26. 3. 2009 9. 4. 2009 39.389,- Kč 2.637.531,- Kč čímž byla poškozené společnosti ISOSKLO, spol. s r.o., způsobena celková škoda ve výši 2.637.531,- Kč,

14.
v době od 1. 9. 2008 do 5. 12. 2008, a to na základě smlouvy o odběru pohonných hmot ze dne 13. 10. 2003, odebrala postupně od poškozené J. B., IČ: 440 54 670, se sídlem 5. května 3309/25, 586 01 Jihlava, bezhotovostně pohonné hmoty, za jejichž dodání jí byly poškozenou vystaveny faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 30. 9. 2008 5. 10. 2008 19.966,50 Kč 18.356,90 Kč 1.609,60 Kč 31. 10. 2008 5. 11. 2008 20.711,- Kč 30. 11. 2008 5. 12. 2008 19.425,40 Kč 41.746,- Kč
čímž byla poškozené J. B. způsobena celková škoda ve výši 41.746,- Kč,

15.
v období od srpna 2008 do prosince 2008 objednala od poškozené společnosti JITRANS logistik, spol. s r.o., IČ: 253 11 395, se sídlem Na Hranici 4964/12a, 586 01 Jihlava, přepravy nákladu, za jejichž provedení jí poškozená společnost následně vystavila faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 3. 10. 2008 2. 11.2008 7.140,- Kč 3.100,- Kč 4.040,- Kč 2. 10. 2008 1. 11. 2008 10.710,- Kč 13. 10. 2008 12. 11. 2008 4.760,- Kč 31. 10. 2008 30. 11. 2008 7.140,- Kč 31. 10. 2008 30. 11. 2008 4.760,- Kč 3. 11. 2008 3. 12. 2008 4.760,- Kč 14. 11. 2008 14. 12. 2008 7.616,- Kč 14. 11. 2008 14. 12. 2008 11.900,- Kč 14. 11. 2008 14. 12. 2008 4.998,- Kč 14. 11. 2008 14. 12. 2008 2.380,- Kč 26. 11. 2008 26. 12. 2008 2.380,- Kč 28. 11. 2008 28. 12. 2008 1.904,- Kč 28. 11. 2008 28. 12. 2008 952,- Kč 12. 12. 2008 11. 1. 2009 8.925,- Kč 28. 11. 2008 28. 12. 2008 7.140,- Kč 28. 11. 2008 28. 12. 2008 12.257,- Kč 10. 12. 2008 9. 1. 2009 3.570,- Kč 10. 12. 2008 9. 1. 2009 4.760,- Kč 10. 12. 2008 9. 1. 2009 6.426,- Kč 12. 12. 2008 11. 1. 2009 22.015,- Kč 18. 12. 2008 17. 1. 2009 3.570,- Kč 18. 12. 2008 17. 1. 2009 6.545,- Kč 31. 12. 2008 30. 1. 2009 1.190,- Kč 144.698,- Kč
čímž byla poškozené společnosti JITRANS logistik, spol. s r.o., způsobena celková škoda ve výši 144.698,- Kč,

16.
v období od února 2009 do dubna 2009 odebrala od poškozené společnosti KEBEK s.r.o., IČ: 474 69 366, se sídlem Pražská 5382, 430 01 Chomutov, zboží za jehož dodání jí poškozená společnost vystavila faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 27. 2. 2009 28. 4. 2009 3.570,- Kč 11. 3. 2009 10. 5. 2009 3.365,60 Kč 20. 3. 2009 19. 5. 2009 1.980,20 Kč 14. 4. 2009 13. 6. 2009 3.147,60 Kč 12.063,40 Kč
čímž byla poškozené společnosti KEBEK s.r.o. způsobena celková škoda ve výši 12.063,40 Kč,

17.
v období od listopadu 2008 do ledna 2009 odebrala od poškozené společnosti KOMOS Jihlava, spol. s r. o., IČ: 155 31 597, nyní se sídlem Jihlava - Zborná 65, PSČ 586 01, zboží, za jehož dodání jí poškozená společnost vystavila faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 20. 11. 2008 10. 12. 2008 2.105,- Kč 24. 11. 2008 14. 12. 2008 6.135,- Kč 16. 1. 2009 5. 2. 2009 12.860,- Kč 21.100,- Kč
čímž byla poškozené společnosti KOMOS Jihlava, spol. s r.o., způsobena celková škoda ve výši 21.100,- Kč,

18.
v červenci 2008 objednala od poškozené společnosti Kompresory PEMA, s.r.o., IČ: 260 71 363, se sídlem Výpadová 1036/24, 153 00 Praha - Radotín, revizi a školení, za jejichž provedení jí poškozená společnost vystavila fakturu:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 18. 7. 2008 8. 8. 2008 3.166,- Kč 3.166,- Kč
čímž byla poškozené společnosti Kompresory PEMA, s.r.o., způsobena celková škoda ve výši 3.166,- Kč,

19.
za pojistné období od 10. 10. 2008 do 4. 2. 2009, a to na základě podmínek a plnění platné pojistné smlouvy ze dne 1. 12. 2005, uzavřené mezi společnostmi NOVAKO JIHLAVA a poškozenou společností KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s., IČ: 272 45 322, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, jí byly poškozenou společností, za dle této pojistné smlouvy poskytnuté služby, vystaveny faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 10. 10. 2008 27. 10. 2008 990,- Kč 5. 11. 2008 20. 11. 2008 2.567,- Kč 12. 11. 2008 27. 11. 2008 6.031,- Kč 4. 2. 2009 19. 2. 2009 52.260,- Kč 61.848,- Kč
čímž byla poškozené společnosti KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s., způsobena celková škoda ve výši 61.848,- Kč,

20.
v období od listopadu 2008 do května 2009 objednala od poškozené společnosti M - SOFT, spol. s r.o., IČ: 494 34 853, se sídlem Jana Masaryka 1664/12, 586 01 Jihlava, zboží, a dále na základě smlouvy ze dne 1. 5. 2005 i služby spočívající v poskytování internetového připojení, načež za dodání zboží a poskytnutí služeb jí byly vystaveny poškozenou společností faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 18. 11. 2008 28. 11. 2008 3.276,- Kč 28. 11. 2008 8. 12. 2008 47.554,- Kč 12. 12. 2008 22. 12. 2008 3.332,- Kč 31. 3. 2009 15. 4. 2009 952,- Kč 30. 4. 2009 15. 5. 2009 952,- Kč 56.066,-Kč
čímž byla poškozené společnosti M - SOFT, spol. s r.o. způsobena celková škoda ve výši 56.066,- Kč,

21.
v období od srpna 2008 do ledna 2009 objednala od poškozené společnosti NAREX CONSULT, akciová společnost, IČ: 001 76 966, se sídlem Malešická 1936/39, 130 00 Praha 3, zboží, za jehož dodání jí byly poškozenou společností vystaveny faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 27. 8. 2008 10. 9. 2008 3.480,-Kč 30. 9. 2008 14. 10. 2008 2.258,- Kč 30. 10. 2008 13. 11. 2008 10.005,- Kč 28. 11. 2008 12. 12. 2008 1.999,- Kč 29. 12. 2008 12. 1. 2009 1.970,- Kč 19.712,- Kč
čímž byla poškozené společnosti NAREX CONSULT, akciová společnost, způsobena celková škoda ve výši 19.712,- Kč,

22.
v období od září 2008 do prosince 2008 objednala od poškozené společnosti OKNOTHERM spol. s r.o., IČ: 466 78 352, se sídlem Linecká 377, 382 41 Kaplice, zboží, za jehož dodání jí byly poškozenou společností vystaveny faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 8. 10. 2008 18. 10. 2008 8.318,- Kč 12. 12. 2008 22. 12. 2008 3.094,- Kč 11.412,- Kč
čímž byla poškozené společnosti OKNOTHERM spol. s r.o., způsobena celková škoda ve výši 11.412,- Kč,

23.
dne 1. 10. 2008 objednala u poškozené společnosti PAROLA, spol. s r. o., IČ: 181 99 283, se sídlem Fritzova 1552/34, 586 01 Jihlava, inzerci, za jejíž realizaci jí poškozená společnost vystavila fakturu:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 6. 10. 2008 16. 10. 2008 6.312,- Kč 6.312,- Kč
čímž byla poškozené společnosti PAROLA, spol. s r.o., způsobena celková škoda ve výši 6.312,- Kč,

24.
v období od srpna 2008 do února 2009 objednala u poškozené společnosti PJ complex, s.r.o., IČ: 622 40 927, se sídlem Dr. M. Horákové 185/66, 460 06 Liberec 6, zboží a služby, za jejichž dodání jí poškozená společnost vystavila faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 28. 8. 2008 4. 9. 2008 3.641,40 Kč 2.499,- Kč 1.142,40 Kč 23. 9. 2008 30. 9. 2008 6.830,60,- Kč 27. 10. 2008 3. 11. 2008 2.784,60,- Kč 20. 11. 2008 27. 11. 2008 2.689,40 Kč 7. 1. 2009 14. 1. 2009 10.710,- Kč 25. 2. 2009 4. 3. 2009 18.564,- Kč 42.720,80 Kč
čímž byla poškozené společnosti PJ complex, s.r.o., způsobena celková škoda ve výši 42.720,80 Kč,

25.
v období od 1. 7. 2008 do května 2009 objednala u poškozené společnosti PKC PRAHA, spol. s r.o., IČ: 614 67 413, se sídlem Augustinova 2076, 140 00 Praha 4, zboží, za jehož dodání jí poškozená společnost vystavila faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 1. 7. 2008 29. 9. 2008 14.683,- Kč 3. 7. 2008 1. 10. 2008 9.418,- Kč 8. 7. 2008 6. 10. 2008 9.195,- Kč 8. 7. 2008 6. 10. 2008 3.392,- Kč 11. 7. 2008 9. 10. 2008 6.544,- Kč 15. 7. 2008 13. 10. 2008 44.549,- Kč 14. 8. 2008 12. 11. 2008 37.767,- Kč 22. 7. 2008 20. 10. 2008 4.048,- Kč 22. 7. 2008 20. 10. 2008 2.945,- Kč 29. 8. 2008 27. 11. 2008 12.730,- Kč 29. 8. 2008 27. 11. 2008 8.883,- Kč 4. 9. 2008 3. 12. 2008 464,- Kč 9. 9. 2008 8. 12. 2008 6.518,- Kč 10. 9. 2008 9. 12. 2008 31.708,67 Kč 11. 9. 2008 10. 12. 2008 4.232,93 Kč 15. 9. 2008 15. 12. 2008 4.808,- Kč 16. 9. 2008 15. 12. 2008 3.728,- Kč 16. 9. 2008 15. 12. 2008 194.337,46 Kč 16. 9. 2008 15. 12. 2008 1.577,- Kč 16. 9. 2008 15. 12. 2008 1.253,48 Kč 18. 9. 2008 17. 12. 2008 4.605,- Kč 18. 9. 2008 17. 12. 2008 902,27 Kč 18. 9. 2008 17. 12. 2008 1.975,28 Kč 19. 9. 2008 18. 12. 2008 280,60 Kč 26. 9. 2008 25. 12. 2008 10.008,- Kč 30. 9. 2008 29. 12. 2008 70.409,21 Kč 30. 9. 2008 29. 12. 2008 21.670,- Kč 2. 10. 2008 31. 12. 2008 10.815,- Kč 2. 10. 2008 31. 12. 2008 20.326,28 Kč 2. 10. 2008 31. 12. 2008 14.867,89 Kč 6. 10. 2008 5. 1. 2009 2.383,28 Kč 7. 10. 2008 5. 1. 2009 85,67 Kč 7. 10. 2008 5. 1. 2009 6.664,00,- Kč 946,- Kč 5.718,- Kč 7. 10. 2008 5. 1. 2009 1.880,- Kč 9. 10. 2008 7. 1. 2009 61.267,74 Kč 9. 10. 2008 7. 1. 2009 9.008,- Kč 9. 10. 2008 7. 1. 2009 7.959,37 Kč 9. 10. 2008 7. 1. 2009 4.427,- Kč 9. 10. 2008 7. 1. 2009 12.703,95 Kč 9. 10. 2008 7. 1. 2009 283,28 Kč 17. 10. 2008 15. 1. 2009 140.363,73 Kč 17. 10. 2008 15. 1. 2009 10.229,- Kč 22. 10. 2008 20. 1. 2009 1.964,11 Kč 24. 10. 2008 22. 1. 2009 193.606,46 Kč 6.341,74 Kč 187.264,72 Kč 24. 10. 2008 22. 1. 2009 32.739,- Kč 23. 10. 2008 21. 1. 2009 1.432,86 Kč 24. 10. 2008 22. 1. 2009 6.819,- Kč 24. 10. 2008 22. 1. 2009 43.735,78 Kč 24. 10. 2008 22. 1. 2009 149,37 Kč 27. 10. 2008 26. 1. 2009 11.019,64Kč 29. 10. 2008 27. 1. 2009 205,05 Kč 30. 10. 2008 28. 1. 2009 4.605,- Kč 4. 11. 2008 2. 2. 2009 10.917,80 Kč 4. 11. 2008 2. 2. 2009 2.499,- Kč 5. 11. 2008 3. 2. 2009 4.058,- Kč 6. 11. 2008 4. 2. 2009 28.748,70 Kč 6. 11. 2008 4. 2. 2009 13.300,- Kč 6. 11. 2008 4. 2. 2009 14.379,- Kč 7. 11. 2008 5. 2. 2009 18.317,65 Kč 7. 11. 2008 5. 2. 2009 1.636,- Kč 10. 11. 2008 9. 2. 2009 2.274,58 Kč 18. 11. 2008 16. 2. 2009 82.845,28 Kč 13. 11. 2008 11. 2. 2009 4.822,02 Kč 14. 11. 2008 12. 2. 2009 4.749,25 Kč 18. 11. 2008 16. 2. 2009 5.880,45 Kč 18. 11. 2008 16. 2. 2009 266,96 Kč 18. 11. 2008 16. 2. 2009 4.048,- Kč 18. 11. 2008 16. 2. 2009 1.708,- Kč 20. 11. 2008 18. 2. 2009 181.591,55 Kč 20. 11. 2008 18. 2. 2009 10.680,- Kč 20. 11. 2008 18. 2. 2009 24.974,50 Kč 20. 11. 2008 18. 2. 2009 9.037,- Kč 20. 11. 2008 18. 2. 2009 7.270,69 Kč 11. 12. 2008 11. 3. 2009 5.178,- Kč 11. 12. 2008 11. 3. 2009 17.438,87 Kč 11.973,18 Kč dobropis 5.465,69 Kč 12. 12. 2008 12. 3. 2009 8.052,73 Kč 11. 12. 2008 11. 3. 2009 34.763,17 Kč 11. 12. 2008 11. 3. 2009 2.255,76 Kč 17. 12. 2008 17. 3. 2009 71.301,63 Kč 1.117,18 Kč 70.184,45 Kč 19. 12. 2008 19. 3. 2009 383.556,45 Kč 19. 12. 2008 19. 3. 2009 4.048,- Kč 26. 1. 2009 26. 2. 2009 191.151,98 Kč 27. 1. 2009 26. 2. 2009 67.661,89 Kč 23.872,50 Kč 43.789,39 Kč 27. 1. 2009 26. 2. 2009 8.651,- Kč 27. 1. 2009 26. 2. 2009 259,12 Kč 27. 1. 2009 26. 2. 2009 681,- Kč 30. 1. 2009 2. 3. 2009 1.402,- Kč 10. 2. 2009 12. 3. 2009 16.773,- Kč 11. 2. 2009 13. 3. 2009 30.505,21 Kč 10. 2. 2009 12. 3. 2009 585.871,59 Kč 10. 2. 2009 12. 3. 2009 1.244,70 Kč 9. 2. 2009 11. 3. 2009 36.464,49 Kč 11. 2. 2009 13. 3. 2009 25.811,23 Kč 10. 4. 2009 11. 5. 2009 6.010,95 Kč 3.001.007,30 Kč
čímž byla poškozené společnosti PKC PRAHA, spol. s r.o. způsobena celková škoda ve výši 3.001.007,30 Kč,

26.
v období od 26. 6. 2008 do ledna 2009 objednala u poškozené společnosti PROFILSERVIS PRAHA spol. s r.o., IČ: 262 10 479, se sídlem Augustinova 2076/11, 148 00 Praha 4, zboží, za jehož dodání jí poškozená společnost vystavila faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 1. 7. 2008 29. 9. 2008 198.726,54 Kč 1. 7. 2008 29. 9. 2008 18.077,34 Kč 3. 7. 2008 1. 10. 2008 186.985,54 Kč 7. 7. 2008 6. 10. 2008 217.110,88 Kč 7. 7. 2008 6. 10. 2008 49.365,18 Kč 14. 7. 2008 13. 10. 2008 129.134,56 Kč 12. 8. 2008 10. 11. 2008 122.603,51 Kč 12. 8. 2008 10. 11. 2008 4.693,56 Kč 14. 8. 2008 13. 11. 2008 498.856,34 Kč 12. 8. 2008 10. 11. 2008 75.485,78 Kč 12. 8. 2008 10. 11. 2008 17.388,80 Kč 19. 8. 2008 17. 11. 2008 12.760,86 Kč 19. 8. 2008 17. 11. 2008 59.239,98 Kč 19. 8. 2008 17. 11. 2008 40.850,85 Kč 21. 8. 2008 19. 11. 2008 71.419,43 Kč 22. 8. 2008 20. 11. 2008 1.058,67 Kč 26. 8. 2008 24. 11. 2008 74.928,35 Kč 26. 8. 2008 24. 11. 2008 4.295,52 Kč 28. 8. 2008 26. 11. 2008 280.883,91 Kč 28. 8. 2008 26. 11. 2008 11.166,20 Kč 28. 8. 2008 26. 11. 2008 7.722,33 Kč 1. 9. 2008 1. 12. 2008 74.338,87 Kč 1. 9. 2008 1. 12. 2008 57.612,52 Kč 3. 9. 2008 2. 12. 2008 8.477,41 Kč 2. 9. 2008 1. 12. 2008 6.904,17 Kč 3. 9. 2008 2. 12. 2008 82.068,49 Kč 3. 9. 2008 2. 12. 2008 993,52 Kč 4. 9. 2008 3. 12. 2008 108.877,37 Kč 4. 9. 2008 3. 12. 2008 1.722,03 Kč 8. 9. 2008 8. 12. 2008 166.108,71 Kč 8. 9. 2008 8. 12. 2008 17.448,03 Kč 10. 9. 2008 9. 12. 2008, 54.370,76 Kč 11. 9. 2008 10. 12. 2008 131.822,20 Kč 10. 9. 2008 9. 12. 2008, 1.430,94 Kč 11. 9. 2008 10. 12. 2008 1.076,30 Kč 10. 9. 2008 9. 12. 2008, 4.015,88 Kč 11. 9. 2008 10. 12. 2008 20.576,71 Kč 11. 9. 2008 10. 12. 2008 15.396,58 Kč 16. 9. 2008 16. 12. 2008 13.330,74 Kč 11. 9. 2008 10. 12. 2008 5.950,24 Kč 11. 9. 2008 10. 12. 2008 54.900,60 Kč 16. 9. 2008 16. 12. 2008 65.972,28 Kč 16. 9. 2008 16. 12. 2008 14.598,75 Kč 16. 9. 2008 16. 12. 2008 192.172,59 Kč 18. 9. 2008 17. 12. 2008 45.787,10 Kč 18. 9. 2008 17. 12. 2008 29.336,14 Kč 22. 9. 2008 22. 12. 2008 155.342,87 Kč 22. 9. 2008 22. 12. 2008 60.592,31 Kč 22. 9. 2008 22. 12. 2008 4.156,77 Kč 22. 9. 2008 22. 12. 2008 6.274,36 Kč 25. 9. 2008 24. 12. 2008 223.521,64 Kč 25. 9. 2008 24. 12. 2008 43.085,68 Kč 25. 9. 2008 24. 12. 2008 5.298,38 Kč 27. 10. 2008 26. 1. 2009 3.718,74 Kč 27. 10. 2008 26. 1. 2009 11.893,71 Kč 30. 9. 2008 29. 12. 2008 3.939,48 Kč 30. 9. 2008 29. 12. 2008 85.767,48 Kč 27. 10. 2008 26. 1. 2009 5.557,77 Kč 27. 10. 2008 26. 1. 2009 122.607,55 Kč 27. 10. 2008 26. 1. 2009 27.166,73 Kč 30. 10. 2008 29. 1. 2009 313.737,66 Kč 14. 10. 2008 12. 1. 2009 488,23 Kč 22. 10. 2008 20. 1. 2009 822,21 Kč 27. 10. 2008 26. 1. 2009 146.152,01 Kč 3. 11. 2008 2. 2. 2009 21.826,45 Kč 3. 11. 2008 2. 2. 2009 222.780,27 Kč 6. 11. 2008 4. 2. 2009 197.994,48 Kč 7. 11. 2008 6. 2. 2009 17.468,46 Kč 18. 11. 2008 16. 2. 2009 430.701,63 Kč 14. 11. 2008 12. 2. 2009 10.280,92 Kč 25. 11. 2008 23. 2. 2009 50.633,03 Kč 25. 11. 2008 23. 2. 2009 307.893,42 Kč 19. 11. 2008 17. 2. 2009 10.371,97 Kč 19. 11. 2008 17. 2. 2009 8.182,36 Kč 25. 11. 2008 23. 2. 2009 12.308,03 Kč 26. 11. 2008 24. 2. 2009 43.350,88 Kč 8. 12. 2008 9. 3. 2009 159.596,79 Kč 1. 12. 2008 2. 3. 2009 1.500,04 Kč 2. 12. 2008 2. 3. 2009 5.336,65 Kč 8. 12. 2008 9. 3. 2009 1.762,97 Kč 17. 12. 2008 17. 3. 2009 6.789,21 Kč 5.986.944,20 Kč
čímž byla poškozené společnosti PROFILSERVIS PRAHA, spol. s r.o., způsobena celková škoda ve výši 5.986.944,20 Kč,

27.
v období od listopadu 2008 do února 2009 objednala od poškozené společnosti PULCO, a.s., IČ: 262 79 843, se sídlem Heršpická 758/13, 619 00 Brno, služby, za jejichž poskytnutí jí poškozená společnost vystavila faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 21. 11. 2008 5. 12. 2008 88.366,- Kč 12. 2. 2008 26. 12. 2008 14.412,- Kč 9. 2. 2009 23. 2. 2009 33.033,- Kč 20. 2. 2009 6. 3. 2009 3.732,- Kč 139.543,- Kč
čímž byla poškozené společnosti PULCO, a.s., způsobena celková škoda ve výši 139.543,- Kč,

28.
v období od listopadu 2008 do ledna 2009 odebrala od poškozené společnosti Regina Obaly s.r.o., IČ: 279 90 800, se sídlem Kozlovická 568, 335 01 Nepomuk, zboží, za jehož dodání jí poškozená společnost vystavila faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 19. 11. 2008 29. 11. 2008 2.340,- Kč 28. 11. 2008 8. 12. 2008 2.456,- Kč 3. 12. 2008 13. 12. 2008 1.536,- Kč 16. 1. 2009 26. 1. 2009 1.704,- Kč 8.036,- Kč
čímž byla poškozené společnosti Regina Obaly s.r.o., způsobena celková škoda ve výši 8.036,- Kč,

29.
v období prosince 2008 objednala od poškozené společnosti RENOL CZ, s.r.o., IČ: 469 02 953, nyní se sídlem Průmyslová 1761, 696 42 Vracov, postupně zboží, za jehož dodání jí poškozená společnost vystavila faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 9. 12. 2008 23. 12. 2008 67.309,- Kč 30.000,- Kč 37.309,- Kč 15. 12. 2008 29. 12. 2008 19.066,- Kč 9.066,- Kč 10.000,- Kč 17. 12. 2008 31. 12. 2008 1.802,- Kč 49.111,- Kč
čímž byla poškozené společnosti RENOL CZ, s.r.o., způsobena celková škoda ve výši 49.111,- Kč,

30.
v období od července 2008 do října 2008 objednala u poškozené společnosti Schüring Česká republika spol. s r.o., IČ: 629 59 735, se sídlem Na Louži 2, 280 02 Ovčáry, zboží, za jehož dodání jí poškozená společnost vystavila faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 9. 7. 2008 8. 8. 2008 17.112,- Kč 30. 9. 2008 30. 10. 2008 7.737,- Kč 13. 10. 2008 12. 11. 2008 3.233,- Kč 28.082,- Kč
čímž byla poškozené společnosti Schüring Česká republika spol. s r.o., způsobena celková škoda ve výši 28.082,- Kč,

31.
dne 15. 9. 2008 objednala od poškozené společnosti Sika CZ, s.r.o., IČ: 494 37 151, se sídlem Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno, zboží, za jehož dodání jí poškozená společnost vystavila fakturu­:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 22. 9. 2008 6. 10. 2008 55.597,- Kč 10.000,- Kč 45.597,- Kč 45.597,- Kč
čímž byla poškozené společnosti Sika CZ, s.r.o. způsobena celková škoda ve výši 45.597,- Kč,

32.
dne 25. 11. 2008 objednala u poškozené společnosti SPEDOS s.r.o., IČ: 410 84 781, se sídlem Hranická 771, 757 01 Valašské Meziříčí Krásno nad Bečvou, služby servisních prací, za jejichž poskytnutí jí byla vystavena poškozenou společností faktura:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 7. 12. 2008 22. 12. 2008 2.290,- Kč 2.290,- Kč
čímž byla poškozené společnosti SPEDOS s.r.o. způsobena celková škoda ve výši 2.290,- Kč,

33.
v listopadu 2008 objednala od poškozeného L. Š., IČ: 627 96 771, se sídlem 588 22, Bítovčice 144, služby, za jejichž poskytnutí jí poškozený vystavil fakturu:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 22. 11. 2008 6. 12. 2008 4.853,- Kč 4.853,- Kč
čímž byla poškozenému L. Š. způsobena celková škoda ve výši 4.853,- Kč,

34.
v prosinci 2008, a to na základě smlouvy o certifikačním auditu systému managementu kvality, uzavřené mezi společností NOVAKO JIHLAVA a poškozenou společností Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., IČ: 000 15 679, se sídlem Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, po provedení pravidelného dozorového auditu, za jehož provedení poškozená společnost vystavila fakturu:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 18. 12. 2008 1. 1. 2009 30.178,40 Kč 30.178,40 Kč
čímž byla poškozené společnosti Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., způsobena celková škoda ve výši 30.178,40 Kč,

35.
v období od 28. 1. 2009 do března 2009 objednala u poškozené společnosti TOPTRANS EU, a.s., organizační složka, IČ: 282 02 376, se sídlem U plynárny 1290/99, 101 36 Praha - Michle, přepravy zboží, po jejichž provedení jí poškozená společnost následně vystavila faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 30. 1. 2009 13. 2. 2009 148,- Kč 20. 2. 2009 6. 3. 2009 3.927,- Kč 17. 3. 2009 31. 3. 2009 5.355,- Kč 20. 3. 2009 3. 4. 2009 5.355,- Kč 27. 4. 2009 11. 5. 2009 7.735,- Kč 28. 4. 2009 12. 5. 2009 7.497,- Kč 30.017,- Kč
čímž byla poškozené společnosti TOPTRANS EU, a.s., způsobena celková škoda ve výši 30.017,- Kč,

36.
dne 30. 10. 2008 objednala u poškozené společnosti Veletrhy Brno, a.s., IČ: 255 82 518, se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, služby spojené s účastí na veletrhu v Brně, který se měl konat v dubnu 2009, na což jí byla dne 3. 11. 2008 vystavena zálohová faktura (odpovídající i následné výši storna)

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 3. 11. 2008 12. 2. 2009 84.050,- Kč 84.050,- Kč
čímž byla poškozené společnosti Veletrhy Brno, a.s., způsobena celková škoda ve výši 84.050,- Kč,

37.
v říjnu 2008 objednala od poškozené společnosti Würth, spol. s r.o., IČ: 480 36 021, se sídlem Nepřevázka 137, 293 01 Mladá Boleslav, zboží, po jehož odebrání jí poškozená společnost vystavila faktury:

ČÍSLO FAKTURY DEN VYSTAVENÍ SPLATNÁ DNE ČÁSTKA UHRAZENO ZBÝVAJÍCÍ ČÁSTKA CELKEM 23. 10. 2008 13. 11. 2008 19.694,50 Kč 1.534,50 Kč 18.160,- Kč 30. 10. 2008 20. 11. 2008 7.080,50 Kč 25.240,50 Kč
čímž byla poškozené společnosti Würth, spol. s r.o., způsobena celková škoda ve výši 25.240,50 Kč,

přičemž za předmětné období od 24. 6. 2008 do května 2009 způsobil obžalovaný výše popsaným jednáním, všem poškozeným dodavatelům této společnosti záměrně neprovedenými úhradami dodaného zboží a služeb, kdy při objednávání a odebírání tohoto zboží a služeb bylo poškozeným ze strany obžalovaného zatajeno, že společnost NOVAKO JIHLAVA není schopna dané zboží a služby řádně uhradit, škodu v celkové výši 16.291.948,59 Kč.

Za to mu byl podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání pěti roků a pěti měsíců. Podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku byl obviněný pro výkon trestu zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku mu byl současně uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, prokuristy v obchodních společnostech a družstvech na dobu šesti let.

Současně bylo rozhodnuto podle § 228 odst. 1 tr. řádu o povinnosti obviněného k náhradě majetkové škody poškozeným ABF, a. s., AGC Fenestra a. s., člena AGC Group, ARGONA, a. s., .A.S.A., spol. s r. o., Auto Vysočina s. r. o., EKORY Jihlava, spol. s r.o., E.ON Energie, a. s., FUKA SPEDITION, s. r. o., GU - stavební kování CZ, spol. s r. o., ISOSKLO, spol. s r. o., J. B., JITRANS logistik, spol. s r. o., KEBEK s. r. o., KOMOS Jihlava, spol. s r. o., Kompresory PEMA, s. r. o., KUPEG úvěrová pojišťovna, a. s., M - SOFT, spol. s r. o., NAREX CONSULT, akciová společnost, OKNOTHERM spol. s r. o., PAROLA, spol. s r. o., PKC PRAHA, spol. s r. o., PROFILSERVIS PRAHA spol. s r. o., PULCO, a. s., Regina Obaly s. r. o., RENOL CZ, s. r. o., Sika CZ, s. r. o., SPEDOS s. r. o., L. Š., Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu Praha, s. p., TOPTRANS EU, a. s., Veletrhy Brno, a. s., Würth, spol. s r. o. ve výších specifikovaných ve výroku rozsudku. Podle § 229 odst. 2 tr. řádu byly poškození AGC Fenestra a. s., člen AGC Group, KUPEG úvěrová pojišťovna, a. s., PKC PRAHA, spol. s r. o., PROFILSERVIS PRAHA spol. s r. o., PULCO, a. s., Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., odkázáni se zbytky svých nároků na náhradu majetkové škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 11. 2015, sp. zn. 46 T 5/2014, podal obviněný odvolání, které Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 22. 6. 2016, sp. zn. 5 To 13/2016, zamítl podle § 256 tr. řádu jako nedůvodné.

Proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 6. 2016, sp. zn. 5 To 13/2016, podal obviněný prostřednictvím svého obhájce obsáhlé dovolání, v němž uplatnil dovolací důvod vymezený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu. V rámci dovolací argumentace namítl, že jeho jednáním nemohlo dojít k naplnění subjektivní stránky skutkové podstaty souzeného trestného činu. Podle jeho názoru si poškození museli být vědomi značného rizika obchodů, které podstupovali. Zdůraznil, že u svých největších věřitelů (AGC Fenestra, a. s., ISOSKLO, spol. s r. o., PROFILSERVIS PRAHA, spol. s r.o., PKC PRAHA, spol. s r. o.) přistoupil na zajištění jejich pohledávek, a to formou zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví společnosti NOVAKO, blankosměnkou a notářským zápisem o uznání dluhu s přivolením k vykonatelnosti. Tím své podnikání ohrozil v samých základech a navíc vystavením osobní směnky vydal všanc svou soukromou majetkovou sféru, což považuje za důkaz o férovosti jeho přístupu, přičemž současně taková forma zajištění podle jeho názoru vylučuje jeho úmysl neuhradit své závazky, a to minimálně u těch věřitelů, jejichž pohledávky byly zajištěny. Soudy obou stupňů podle jeho námitek zcela vytěsnily ze svých úvah právní význam užitých zajišťovacích institutů, proto nemohou jejich závěry o jeho podvodném úmyslu obstát. Předmětné zajištění nelze hodnotit izolovaně, ale má i s dalšími důkazy význam pro posouzení subjektivní stránky i ve vztahu k nezajištěným závazkům. Obviněný má za to, že soudy obou stupňů přehlížely míru odpovědnosti poškozených za jejich jednání v obchodním vztahu vzhledem k informacím, které měli k dispozici. V této souvislosti odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 461/2007.

Za zásadní okolnost, proč nedošlo k uspokojení závazků společnosti NOVAKO, považuje to, že v průběhu insolvenčního řízení z důvodu nečinnosti insolvenčního správce došlo k propadu hodnoty majetku společnosti NOVAKO (hodnota nemovitostí se snížila méně než na polovinu). Dovolatel je přesvědčen, že s ohledem na hodnotu nemovitého i movitého majetku společnosti NOVAKO mohly být uspokojeny veškeré nároky věřitelů a že k tomu nedošlo pouze v důsledku postupu insolvenčního správce, kterému zpeněžení nemovitostí, při absenci objektivních překážek, trvalo bezmála čtyři roky. Obviněný naopak učinil vše potřebné k tomu, aby při obvyklém chodu událostí zajistil řádnou úhradu všech závazků společnosti NOVAKO, avšak obvyklý chod událostí byl narušen krizí ve stavebnictví a také již zmiňovanou skutečností, že k prodeji majetku společnosti v rámci insolvenčního řízení došlo se zpožděním více jak 4 roky, což mělo zásadní vliv na hodnotu majetku společnosti. Nalézací i odvolací soud zcela pominuly okolnosti týkající se hospodářské situace společnosti NOVAKO k datu 31. 12. 2007, kdy společnost byla ve výrazně lepší hospodářské situaci, což nepochybně mělo vliv na úvahu obviněného ohledně schopnosti společnosti dostát svým závazkům.

Obviněný upozornil na to, že rozhodující soudy nedocenily význam prokázaných skutečností, které nepřímo svědčí o absenci jeho podvodného úmyslu, resp. o důvodech, pro které spoléhal na řešení finanční situace firmy v podobě vstupu zahraničního investora firmy Galhofer Vetrieb GmbH. Jejich obchodní vztah byl dlouhodobý a společnost NOVAKO v součinnosti se zahraničním partnerem činila dílčí kroky za účelem převzetí společnosti. Konkrétně se jednalo o změny technologií, změny výrobního programu, zaškolení zaměstnanců na novou technologii, jazykové kurzy pro zaměstnance apod. Další jednání s uvedenou společností však poznamenala krize ve stavebnictví a již koncem roku 2008 bylo zřejmé, že vstup společnosti Galhofer Vetrieb GmbH jakožto investora přestal být reálný. Obviněný směřoval k úpadku, proto v dubnu 2009 podal návrh na insolvenci. Domnívá se proto, že závazky vzniklé od 1. 1. 2009, kdy vstup společnosti Galhofer Vetrieb GmbH pozbyl na reálnosti, mu sice lze přičítat k odpovědnosti, avšak nikoli z titulu podvodu, nýbrž podle § 224 odst. 2 tr. zákoníku.

Vzhledem ke všem shora uvedeným argumentům shora obviněný závěrem svého mimořádného opravného prostředku navrhl, aby Nejvyšší soud dovoláním napadené rozhodnutí i rozsudek soudu prvního stupně zrušil a přikázal Krajskému soudu v Brně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Současně učinil podnět ve smyslu § 265o odst. 1 tr. řádu k tomu, aby předsedkyně senátu Nejvyššího soudu odložila nebo přerušila výkon rozhodnutí, proti němuž bylo podáno dovolání.

Státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství (dálen jen státní zástupkyně ) využila svého zákonného práva a k dovolání obviněného se vyjádřila. Ve svém vyjádření stručně shrnula dosavadní průběh trestního řízení a jeho výsledky. Námitky, jimiž obviněný napadá skutkové okolnosti vztahující se k otázce znalosti zástupců některých poškozených o aktuální finanční situaci společnosti NOVAKO či k otázce zpochybnění validity důkazních podkladů k objektivizaci ekonomické situace společnosti NOVAKO v období uskutečněných obchodních případů, pod uplatněný dovolací důvod podřadit nelze, neboť se jedná o námitky výlučně skutkové. Neztotožnila se ani s tvrzením obviněného, že poškození nemohli být uvedeni při obchodním jednání s ním v omyl. Podle jejího názoru obviněný odkaz na chybějící obezřetnost zástupců poškozených v rámci předmětných obchodních jednání nezpochybnil způsobem, který by bylo možno označit za kvalifikovaný. Bez ohledu na skutkovou povahu takové námitky je třeba zdůraznit, že samotná možnost podvedené osoby zjistit si skutečný stav věci, bez dalšího nevylučuje, aby její jednání bylo ovlivněno jednáním pachatele trestného činu podvodu. V této souvislosti odkázala na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 6. 11. 2003, sp. zn. 5 Tdo 1256/2003, s tím, že argument obviněného namítající nedostatečnou obezřetnost poškozených by nebylo možno pokládat za skutečnost vylučující jeho trestní odpovědnost za jednání zaměřené proti majetkovým právům a zájmům jím poškozených obchodních partnerů i bez ohledu na učiněná skutková zjištění. Pokud se týká přesvědčení obviněného, že vyloučení jeho úmyslu neuhradit závazky z obchodních vztahů společnosti NOVAKO vyplývá z jím poskytnuté osobní záruky v podobě směnky, k tomu státní zástupkyně podotkla, že obviněný přehlíží, že jím vystavená směnka neposloužila jako způsob zajištění platebního závazku jeho obchodní společnosti, ale bylo ji nutno použít k návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu jakožto exekučního právního titulu. Taková okolnost tedy nemohla nijak ovlivnit právní závěr o dovolatelově podvodném záměru.

K odkazu obviněného na otázku likvidity společnosti státní zástupkyně uvedla, že i když byl veškerý majetek společnosti (movitý, nemovitý, zásoby i pohledávky) značný, obviněný nevyvinul žádné úsilí, aby učinil majetkové hodnoty společnosti zpeněžitelnými a tím i použitelnými k uspokojení splatných závazků. Naopak uzavíral další podvodné obchody za stavu, kdy společnost neměla dostatek likvidních prostředků a míra její likvidity se tak pohybovala pouze v teoretické rovině. Vyhodnotila proto jako zcela správný závěr o finanční nepřipravenosti obchodní společnosti obviněného dostát jejím splatným závazkům, a to bez ohledu na propad cen nemovitostí od roku 2010 i tvrzenou nečinnost insolvenčního správce v období od 20. 5. 2009 do doby ukončení jeho funkce dne 7. 12. 2012, v důsledku které došlo k propadu hodnoty majetku společnosti NOVAKO.

Soudům obou stupňů nelze podle státní zástupkyně vytýkat ani to, že nedocenily význam skutečností, které má dovolatel za prokázané a které podle jeho názoru nepřímo svědčí o absenci jeho podvodného úmyslu, resp. o jeho rozumných důvodech, pro které se spoléhal na řešení finanční situace firmy v podobě vstupu zahraničního investora společnosti Galhofer Industrie Holding. Dovolatel totiž podle jejího názoru nevychází v tomto směru z opatřených skutkových zjištění, podle kterých se společnost NOVAKO nemohla spoléhat na reálnost takového způsobu řešení své finanční situace, jestliže proběhnuvší jednání nepřekročila svoji úvodní fázi a zcela logicky tak postrádaly jakékoliv formálně právní vymezení.

Státní zástupkyně proto navrhla, aby Nejvyšší soud dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu jako zjevně neopodstatněné a aby tak učinil podle § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu v neveřejném zasedání. Současně vyjádřila svůj souhlas s projednáním věci v neveřejném zasedání i pro případ jiných rozhodnutí Nejvyššího soudu, než jsou uvedena v ustanovení § 265r odst. 1 písm. a), b) tr. řádu [§ 265r odst. 1 písm. c) tr. řádu].

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. řádu) shledal, že dovolání je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. a) tr. řádu], bylo podáno obviněným jako osobou oprávněnou, prostřednictvím obhájce [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. řádu], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. řádu). Dovolání obsahuje i obligatorní náležitosti stanovené v § 265f odst. 1 tr. řádu.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. řádu, bylo dále nutno posoudit, zda námitky vznesené obviněným naplňují jím uplatněný zákonem stanovený dovolací důvod, jehož existence je současně nezbytnou podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. řádu.

Ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. řádu je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotněprávních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. řádu). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva ) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. řádu). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. řádu) a není povolán k revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci má přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem advokátem (§ 265d odst. 2 tr. řádu).

Obviněný v dovolání deklaroval důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, podle kterého lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. V mezích tohoto dovolacího důvodu je pak možno namítat, že skutek zjištěný soudem byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, třebaže nejde o trestný čin nebo sice jde o trestný čin, ale jeho právní kvalifikace neodpovídá tomu, jak byl skutek ve skutkové větě výroku o vině popsán. Z těchto skutečností pak vyplývá, že Nejvyšší soud se nemůže odchýlit od skutkového zjištění, které bylo provedeno v předcházejících řízeních, a protože není oprávněn v rámci dovolacího řízení jakýmkoliv způsobem nahrazovat činnost nalézacího soudu, je takto zjištěným skutkovým stavem vázán (srov. rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 760/02, IV. ÚS 449/03). Povahu právně relevantních námitek nemohou tedy mít námitky, které směřují do oblasti skutkového zjištění, hodnocení důkazů či takové námitky, kterými dovolatel vytýká soudu neúplnost provedeného dokazování. Ke shora uvedenému je dále vhodné uvést, že závěr obsažený ve výroku o vině je výsledkem určitého procesu. Tento proces primárně spadá do pravomoci nalézacího soudu a v jeho průběhu soudy musí nejprve zákonným způsobem provést důkazy, tyto pak hodnotit podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu a výsledkem této činnosti je zjištění skutkového stavu věci. Nejvyššímu soudu tedy v rámci dovolacího řízení nepřísluší hodnotit správnost a úplnost zjištěného skutkového stavu věci podle § 2 odst. 5 tr. řádu ani přezkoumávání úplnosti provedeného dokazování či se zabývat otázkou hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. řádu. Námitky týkající se skutkového zjištění, tj. hodnocení důkazů, neúplnosti dokazování apod. nemají povahu právně relevantních námitek.

Vedle případů, kdy rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení, uplatněnému dovolacímu důvodu ve smyslu ustálené judikatury odpovídají rovněž námitky tzv. extrémního nesouladu mezi provedenými důkazy a z nich učiněnými skutkovými zjištěními a námitky týkající se nezákonnosti postupu orgánů činných v trestním řízení v intenzitě narušující zásady spravedlivého procesu. O extrémní nesoulad mezi provedenými důkazy a z nich učiněnými skutkovými zjištěními se jedná v případech objektivně zjištěné a zcela zjevné absence srozumitelného odůvodnění rozsudku, při zásadních logických rozporech ve skutkových zjištěních a z nich vyvozených právních závěrech, opomenutí a nehodnocení stěžejních důkazů, apod.

Nejvyšší soud z obsahu předloženého trestního spisu zjistil, že obviněný sice v dovolání právně relevantně tvrdí, že jeho jednáním nedošlo k naplnění subjektivní stránky souzeného trestného činu, avšak při konkretizaci takto uplatněné námitky nevychází důsledně ze zjištěného skutkového stavu věci, ale předkládá a upřednostňuje svoji vlastní verzi skutkového děje, která je pro něj příznivější. Takto formulované námitky je však třeba označit za námitky ryze skutkové, které pod uplatněný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu (ani pod žádný jiný zákonný dovolací důvod, byť neuplatněný) podřadit nelze.

Konkrétně obviněný napadá skutkové okolnosti námitkou, že přinejmenším jeho největší obchodní partneři, kteří s jeho společností obchodovali dlouhodobě, si museli být vědomi značného rizika podstupovaných obchodů. Proto si údajně také vyžádali zajištění jejich pohledávek, a to formou zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví společnosti NOVAKO, notářským zápisem o uznání dluhu s přivolením k vykonatelnosti a vystavením osobní směnky.

K tomu je třeba pro úplnost dodat, že obviněný v této souvislosti zcela pomíjí okolnost, že zmíněné zajišťovací právní instituty jsou z období, které inkriminované době předcházelo, tj. z roku 2005, kdy se statutární zástupci poškozených společností mohli ještě na základě odpovídající účetní uzávěrky domnívat, že jejich pohledávky jsou řádně zajištěny.

Pokud jde o zajištění formou osobní blankosměnky se společností AGC Fenestra, a. s., tak dle důkazů obsažených v předmětném trestním spise obviněným vystavená směnka byla použita k návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu, který vydal Krajský soud v Brně dne 26. 11. 2009 pod sp. zn. 5 Cm 363/2009, k uspokojení pohledávky oprávněného AGC Fenestra, a. s. Předmětná směnka tedy neposloužila jako způsob zajištění platebního závazku, ale musela být použita k návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu jakožto exekučního právního titulu. Na jejím podkladě tedy nebylo náhradním způsobem plněno, z čehož plyne, že vystavení takové směnky nemohlo nijak ovlivnit závěr o dovolatelově podvodném záměru. Zajištění závazku obviněného touto směnkou tak nemá z hlediska subjektivní stránky jeho posuzovaného jednání žádný podstatný význam.

Podle svědeckých výpovědí zástupců poškozených společností do října 2004 hradila společnost NOVAKO své závazky řádně a až následně docházelo ke zpoždění plateb, proto také došlo v červnu 2005 k uzavření příslušných dohod o uznání dluhu a zástavní smlouvy na majetek společnosti NOVAKO. Podle výsledků provedeného dokazování nic nepotvrzuje domněnku obviněného, že poškozeným společnostem byla známa aktuální finanční situace společnosti NOVAKO v inkriminovaném období. Svědek Ing. Z. N., jednatel společnosti RAMADA, spol. s r. o., která vymáhala pohledávky společností PKC Praha, spol. s r. o. a PROFILSERVIS Praha, spol. s r. o., k věci mimo jiné vypověděl, že jim finanční situace společnosti NOVAKO nebyla známa. Pouze v roce 2005 jim byla předložena účetní závěrka, ze které vyplývala hodnota areálu společnosti NOVAKO asi 75.000.000 Kč, proto se při zástavě domnívali, že jejich pohledávky jsou dobře zajištěny, když nadto je obviněný ujišťoval, že se situace společnosti NOVAKO zlepší. Dle názoru Nejvyššího soudu se jeví jako zcela logické, že pokud by poškození věděli o úpadku společnosti obviněného, stěží by dále s touto společností obchodovali, dodávali jí zboží či dokonce umožňovali splacení faktur s odloženou splatností. O úpadku společnosti NOVAKO se některé poškozené společnosti dozvěděly až v průběhu dubna 2009 po jeho vyhlášení, některé se tuto skutečnost nedozvěděly vůbec. Nutno podotknout, že není povinností poškozených lustrovat odběratele zboží a služeb, navíc obviněný nečinil ani základní zákonem předepsané úkony ke zveřejnění povinných údajů ohledně společnosti NOVAKO. Dle listinných důkazů byly příslušné podklady za společnost NOVAKO do obchodního rejstříku dodány teprve krátce před zahájením insolvenčního řízení v průběhu března až dubna 2009, tedy s několikaletým zpožděním, proto poškozené subjekty ani neměly možnost takové informace získat.

Obviněnému tak nelze přisvědčit v názoru, že rozhodující soudy přehlížely míru odpovědnosti poškozených za jejich jednání v obchodním vztahu vzhledem k informacím, které měli k dispozici. Pokud zástupci poškozených obchodních společností nevěděli o úpadku společnosti NOVAKO, je zřejmé, že nemohli předejít tomu, že by tyto společnosti mohly být oklamány. Obviněný v této souvislosti odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 461/2007, avšak zmíněné rozhodnutí na případ posuzované věci nedopadá. Řeší totiž problematiku úvěrového podvodu z roku 1995 ve vztahu k bankovnímu ústavu, jehož zaměstnanci byli odborně vyškoleni v tom, jak postupovat při poskytování úvěrů, jaké doklady k tomu požadovat, apod. Na rozdíl od toho v nyní projednávané věci obchodní partneři společnosti NOVAKO měli možnost získat informace o solventnosti společnosti NOVAKO pouze z obchodního rejstříku, do kterého byly však příslušné podklady (tj. účetní závěrky za rok 2005 a 2006 a výroční zpráva za rok 2007) založeny až krátce před podáním insolvenčního návrhu. Jejich možnosti byly tedy mnohem omezenější, než tomu bylo ve shora citované věci sp. zn. 7 Tdo 461/2007.

Podle stávající konstantní soudní judikatury jde o podvodné jednání i v případě, jestliže poškozený je schopen prověřit si skutečný stav rozhodných okolností, avšak je ovlivněn působením pachatele ve formě podání nepravdivých informací nebo zamlčení podstatných informací, takže si je v důsledku pachatelova jednání neověří buď vůbec, nebo tak neučiní včas, což je případ nyní posuzované věci (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1256/2003). Obviněný poškozené ubezpečoval, že vše bude v pořádku, že do společnosti NOVAKO vstoupí zahraniční investor a že všechny finanční závazky budou zaplaceny. Takto postupoval za situace, kdy mu muselo být zřejmé, že nebude schopen existující finanční závazky uhradit, v čemž je třeba jednoznačně spatřovat součást jeho podvodného jednání a naplňování zákonného znaku podvodu uvádění v omyl .

Za irelevantní považuje Nejvyšší soud také námitku obviněného, že k uspokojení závazků společnosti NOVAKO nedošlo z důvodu nečinnosti insolvenčního správce v průběhu insolvenčního řízení, neboť insolvenční řízení probíhalo až poté, co bylo dokonáno podvodné jednání obviněného, a proto nemůže mít na posouzení jeho viny žádný vliv.

Stejně tak Nejvyšší soud považuje za správný a přiléhavý názor soudů prvního a druhého stupně, že v průběhu řízení nebyla nikterak prokázána (naopak provedenými důkazy byla vyvrácena) obhajoba obviněného o existenci reálného vstupu zahraničního investora - společnosti Gaulhofer Industrie Holding. Podle zjištěného skutkového stavu věci jednání, která v tomto směru proběhla, nepřekročila svoji úvodní fázi, nebylo dojednáno nic konkrétního, neexistovala žádná jasná úmluva o vstupu tohoto partnera, vše se odehrálo v hranicích počátečních kontaktních jednání, bez jasně formulovaných závěrů, které by obviněného opravňovaly k tvrzení, že dohoda byla jednoznačně uzavřena. Navíc obdobným způsobem bylo paralelně jednáno i na území Slovenské republiky, kde byla jednání v mnohem pokročilejší fázi než u společnosti NOVAKO. Rozhodující soudy nižších stupňů, na jejichž rozhodnutí je v tomto směru možno beze zbytku odkázat, tak správně uzavřely, že předmětná jednání neměla přesný rámec, proto obviněný na tuto možnost nemohl reálně spoléhat a zahrnovat ji do svých úvah a plánů.

Nejvyšší soud nenabyl pochyb o tom, že obviněný si od vyhlášení úpadku na společnost NOVAKO byl vědom veškerých ekonomických parametrů společnosti NOVAKO, i přesto však nadále podnikal v původním rozsahu, aniž by činil jakékoliv kroky k tomu, aby mohl uspokojovat průběžně vznikající závazky. Nevyvinul žádné úsilí k tomu, aby učinil majetkové hodnoty společnosti NOVAKO zpeněžitelnými a tím i použitelnými k uspokojení jejích splatných závazků a navzdory tomu uzavíral další podvodné obchody za stavu, že společnost aktuálně neměla dostatek likvidních prostředků a míra její likvidity se tak pohybovala pouze v teoretické rovině. Musel tak být minimálně srozuměn s tím, že závazky specifikované ve skutkové větě výroku rozsudku nalézacího soudu neuhradí. Pro posouzení jeho trestní odpovědnosti je přitom zcela nerozhodné, zda a jak byly dodatečně s věřiteli řešeny termíny splatnosti.

Nejvyšší soud uzavírá, že obviněný svým protiprávním zaviněným jednáním, jež je specifikováno ve skutkové větě výroku rozsudku soudu prvního stupně, naplnil všechny zákonné znaky skutkové podstaty zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku. Závěr o vině byl učiněn na podkladě důkazů, které ve svém důsledku jednoznačně prokazují jeho vinu, z odůvodnění rozhodnutí soudů prvního i druhého stupně vyplývá logická návaznost mezi provedenými důkazy, jejich hodnocením a učiněnými skutkovými zjištěními na straně jedné a hmotněprávními závěry na straně druhé, přičemž dovolací soud mezi nimi neshledal žádný rozpor.

Nejvyšší soud konstatuje, že napadené rozhodnutí ani řízení, které mu předcházelo, netrpí vytýkanými vadami, z toho důvodu dovolání obviněného Ing. P. N. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu jako zjevně neopodstatněné. O dovolání bylo rozhodnuto za podmínek ustanovení § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 20. 12. 2016

JUDr. Danuše Novotná
předsedkyně senátu