4 Tdo 1108/2015
Datum rozhodnutí: 12.10.2015
Dotčené předpisy: § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.

4 Tdo 1108/2015-205

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 12. října 2015 dovolání obviněného J. J ., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 3. 2015, sp. zn. 5 To 71/2014, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 40 T 6/2012, a rozhodl t a k t o:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu se dovolání obviněného o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 14. 4. 2014, sp. zn. 40 T 6/2012, byl obviněný J. J. uznán vinným zvlášť závažným zločinem podvodu dle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku (v bodě I.) a zvlášť závažným zločinem podvodu dle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku (v bodě II.), kterých se podle skutkové věty výroku o viněn uvedeného rozsudku dopustil tím, že

I.
jako z.z. společnosti MedaPrex, s.r.o., se sídlem
v Praze 1, Truhlářská č. 27/1518, IČO : 26301563, jehož náplní práce bylo propagovat, prodávat a distribuovat zboží patřící společnosti MedaPrex, s.r.o., v období od 15.7.2007 do dubna 2008, v úmyslu se neoprávněně obohatit, dodal níže uvedeným lékárnám a lékařům zboží společnosti MedaPrex, s.r.o. - elastoviskozní prostředek Synocrom, jehož užívání pacienty bylo na základě poukazu předepsaného lékařem hrazeno zdravotními pojišťovnami na základě všeobecného zdravotního pojištění, přičemž obviněný poté, co lékaři aplikovali jím dodaný Synocrom pacientům a až dodatečně vystavili lékařský poukaz na odběr aplikovaného prostředku Synocrom, kdy tento poukaz předali přímo obviněnému, na tomto poukaze v níže uvedených případech vždy přepsal číslici označující počet lékařem předepsaného balení prostředku Synocrom tak, že pozměněný poukaz obsahoval vyšší počet předepsaného balení,
a takto pozměněné poukazy poté předložil v lékárnách, kdy na základě jím předložených pozměněných poukazů mu lékárny buď fakticky, nebo alespoň účetně ze své skladové evidence vydaly prostředek Synocrom v počtu podle pozměněného poukazu, kdy s takto podvodně vylákanými prostředky Synocrom obviněný naložil dosud nezjištěným způsobem, a následně lékárny předložily pozměněné poukazy a uplatnily tak proplacení prostředku Synocrom u zdravotních pojišťoven, kdy zdravotní pojišťovny lékárnám vydání prostředku Synocrom v počtu podle pozměněných poukazů uhradily, a takto pozměnil níže uvedené poukazy :


údaje na upraveném poukazu
dne
r.č. pacienta
předep.
počet ks
cena
změnil
kusů
cena
rozdíl
rozdíl
vyzvednuto
v lékárně
IZČ
poř. č.
poukaz vystavil
počet
v
před.
na poč.
v
v ceně
MUDr.
balení
balení
balení
balení
bal.
kusů
dne VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
1
L. H.
2.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
2.1.08
Mgr. R.
2
L. H.
2.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
2.1.08
Mgr. R.
3
L. H.
2.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
4.1.08
Mgr. R.
4
L. H.
2.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
2.1.08
Mgr. R.
5
L. H.
2.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
2.1.07
Mgr. R.
6
L. H.
2.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
2.1.08
Mgr. R.
7
L. H.
2.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
2.1.08
Mgr. R.
8
L. H.
2.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
4.1.08
Mgr. R.
9
L. H.
2.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
2.1.08
Mgr. R.
10
L. H.
3.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
3.1.08
Mgr. R.
11
L. H.
3.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
3.1.08
Mgr. R.
12
L. H.
3.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
3.1.08
Mgr. R.
13
L. H.
3.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
4.1.08
Mgr. R.
14
L. H.
3.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
3.1.08
Mgr. R.
15
L. H.
3.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
4.1.08
Mgr. R.
16
L. H.
3.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
3.1.08
Mgr. R.
17
L. H.
3.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
4.1.08
Mgr. R.
18
L. H.
7.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
7.1.08
Mgr. R.
19
L. H.
7.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
7.1.08
Mgr. R.
20
L. H.
9.1.08
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
31.1.08
neč.
21
L. H.
9.1.08
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
31.1.08
neč.
22
L. H.
9.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
9.1.08
Mgr. R.
23
L.H.
14.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
14.1.08
Mgr. R.
24
L. H.
15.1.08
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
31.1.08
neč.
25
L. H.
15.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
15.1.08
Mgr. R.
26
L. H.
16.1.08
1
3
4 970,85
4
3
19 883,44
3
14 912,58
31.1.08
neč.
27
L. H.
16.1.08
1
3
4 970,85
4
3
19 883,44
3
14 912,58
31.1.08
neč.
28
L. H.
16.1.08
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
31.1.08
neč.
29
L. H.
16.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
16.1.08
Mgr. R.
30
L. H.
16.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
16.1.08
Mgr. R.
31
L. H.
16.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
16.1.08
Mgr. R.
32
L. H.
17.1.08
1
3
4 970,85
4
3
19 883,44
3
14 912,58
31.1.08
neč.
33
L. H.
17.1.08
1
3
4 965,00
2
5
9 930,00
1
4 965,00
17.1.08
Mgr. R.
33
L. H.
17.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
17.1.08
Mgr. R.
34
L. H.
17.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
17.1.08
Mgr. R.
35
L. H.
17.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
17.1.08
Mgr. R.
36
L. H.
27.2.08
1
3
4 970,85
4
3
19 883,44
3
14 912,58
18.3.08
neč.
37
L. H.
27.2.08
1
3
4 970,85
4
3
19 883,44
3
14 912,58
18.3.08
neč.
38
L. H.
28.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
28.1.08
Mgr. R.
39
L. H.
28.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
28.1.08
Mgr. R.
40
L. H.
28.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
28.1.08
Mgr. R.
41
L. H.
28.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
1.2.08
Mgr. R.
42
L. H.
28.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
28.1.08
Mgr. R.
43
L. H.
28.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
1.2.08
Mgr. R.
44
L. H.
29.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
1.2.08
Mgr. R.
45
L. H.
29.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
1.2.08
Mgr. R.
46
L. H.
30.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
1.2.08
Mgr. R.
47
L. H.
30.1.08
1
3
4 995,00
3
3
14 985,00
2
9 990,00
7.2.08
Mgr. R.
48
L. H.
4.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
4.2.08
Mgr. R.
49
L. H.
4.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
4.2.08
Mgr. R.
50
L. H.
4.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
4.2.08
Mgr. R.
51
L. H.
4.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
5.2.08
Mgr. R.
52
L. H.
4.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
4.2.08
Mgr. R.
53
L. H.
4.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
5.2.08
Mgr. R.
54
L. H.
5.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
5.2.08
Mgr. R.
55
L. H.
5.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
5.2.08
Mgr. R.
56
L. H.
6.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
6.2.08
Mgr. R.
57
L. H.
6.2.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
6.2.08
Mgr. R.
58
L. H.
7.2.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
7.2.08
Mgr. R.
59
L. H.
7.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
7.2.08
Mgr. R.
60
L. H.
7.2.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
7.2.08
Mgr. R.
61
L. H.
11.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
11.2.08
Mgr. R.
62
L. H.
11.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
11.2.08
Mgr. R.
63
L. H.
11.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
11.2.08
Mgr. R.
64
L. H.
12.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
12.2.08
Mgr. R.
65
L. H.
12.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
12.2.08
Mgr. R.
66
L. H.
12.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
12.2.08
Mgr. R.
67
L. H.
12.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
12.2.08
Mgr. R.
68
L. H.
14.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
14.2.08
Mgr. R.
69
L. H.
18.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
19.2.08
Mgr. R.
70
L. H.
18.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
19.2.08
Mgr. R.
71
L. H.
26.2.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
4.3.08
Mgr. R.
72
L. H.
27.2.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
4.3.08
Mgr. R.
73
L. H.
27.2.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
4.3.08
Mgr. R.
74
L. H.
28.2.08
1
3
4 970,85
4
3
19 883,44
3
14 912,58
18.3.08
neč.
75
L. H.
28.2.08
1
3
4 970,85
4
3
19 883,44
3
14 912,58
18.3.08
neč.
76
L. H.
3.3.08
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
18.3.08
neč.
78
L. H.
3.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
3.3.08
Mgr. R.
79
L. H.
3.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
3.3.08
Mgr. R.
80
L. H.
3.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
3.3.03
Mgr. R.
81
L. H.
3.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
3.3.08
Mgr. R.
82
L. H.
4.3.08
1
3
4 970,85
4
3
19 883,44
3
14 912,58
19.3.08
neč.
83
L. H.
5.3.08
1
3
4 970,85
4
3
19 883,44
3
14 912,58
18.3.08
neč.
84
L. H.
5.3.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
5.3.08
Mgr. R.
85
L. H.
5.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
5.3.08
Mgr. R.
86
L. H.
5.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
5.3.08
Mgr. R.
87
L. H.
5.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
5.3.08
Mgr. R.
88
L. H.
6.3.08
1
3
4 970,85
3
3
14 912,58
2
9 941,72
18.3.08
neč.
89
L. H.
6.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
6.3.08
Mgr. R.
90
L. H.
10.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
10.3.08
Mgr. R.
91
L. H.
10.3.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
10.3.08
Mgr. R.
92
L. H.
10.3.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
10.3.08
Mgr. R.
93
L. H.
11.3.08
1
5
8 280,00
4
5
33 120,00
3
24 840,00
11.3.08
Mgr. R.
94
L. H.
12.3.08
1
5
8 280,00
4
5
33 120,00
3
24 840,00
12.3.08
Mgr. R.
95
L. H.
12.3.08
1
5
8 280,00
4
5
33 120,00
3
24 840,00
12.3.08
Mgr. R.
96
L. H.
12.3.08
1
5
8 280,00
4
5
33 120,00
3
24 840,00
12.3.08
Mgr. R.
97
L. H.
12.3.08
1
5
8 280,00
4
5
33 120,00
3
24 840,00
12.3.08
Mgr. R.
98
L. H.
12.3.08
1
5
8 280,00
4
5
33 120,00
3
24 840,00
12.3.08
Mgr. R.
99
L. H.
13.3.08
1
5
8 280,00
4
5
33 120,00
3
24 840,00
13.3.08
Mgr. R.
100
L. H.
17.3.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
17.3.08
Mgr. R.
101
L. H.
17.3.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
17.3.08
Mgr. R.
102
L. H.
17.3.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
17.3.08
Mgr. R.
103
L. H.
17.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
17.3.08
Mgr. R.
104
L. H.
19.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
19.3.08
Mgr. R.
105
L. H.
19.3.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
19.3.08
Mgr. R.
106
L. H.
19.3.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
19.3.08
Mgr. R.
107
L. H.
19.3.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
19.3.08
Mgr. R.
108
L. H.
19.3.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
19.3.08
Mgr. R.
109
L. H.
19.3.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
19.3.08
Mgr. R.
110
L. H.
19.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
19.3.08
Mgr. R.
111
L. H.
19.3.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
19.3.08
Mgr. R.
112
L. H.
20.3.08
1
5
8 280,00
4
5
33 120,00
3
24 840,00
20.3.08
Mgr. R.
113
L. H.
20.3.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
20.3.08
Mgr. R.
114
L. H.
20.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
20.3.08
Mgr. R.
115
L. H.
25.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
25.3.08
Mgr. R.
116
L. H.
25.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
25.3.08
Mgr. R.
117
L. H.
26.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
26.3.08
Mgr. R.
118
L. H.
26.3.08
1
5
8 280,00
4
5
33 120,00
3
24 840,00
26.3.08
Mgr. R.
119
L. H.
2.1.08
1
3
4 970,86
2
3
9 941,72
1
4 970,86
4.1.08
B.M.T.L.
120
L. H.
7.1.08
1
3
4 970,86
2
3
9 941,72
1
4 970,86
7.1.08
B.M.T.L.
121
L. H.
8.1.08
1
3
4 970,86
2
3
9 941,72
1
4 970,86
8.1.08
B.M.T.L.
122
L. H.
9.1.08
1
3
4 970,86
2
3
9 941,72
1
4 970,86
9.1.08
B.M.T.L.
123
L. H.
9.1.08
1
3
4 970,86
2
3
9 941,72
1
4 970,86
9.1.08
B.M.T.L.
124
L. H.
9.1.08
1
3
4 970,86
2
3
9 941,72
1
4 970,86
9.1.08
B.M.T.L.
125
L. H.
10.1.08
1
3
4 970,86
2
3
9 941,72
1
4 970,86
10.1.08
B.M.T.L.
126
L. H.
10.1.08
1
3
4 970,86
2
3
9 941,72
1
4 970,86
10.1.08
B.M.T.L.
127
L. H.
14.1.08
1
3
4 970,86
2
3
9 941,72
1
4 970,86
14.1.08
B.M.T.L.
128
L. H.
14.1.08
1
3
4 970,86
2
3
9 941,72
1
4 970,86
14.1.08
B.M.T.L.
129
L. H.
15.1.08
1
3
4 970,86
2
3
9 941,72
1
4 970,86
15.1.08
B.M.T.L.
130
L. H.
15.1.08
1
3
4 970,86
2
3
9 941,72
1
4 970,86
15.1.08
B.M.T.L.
131
L. H.
29.1.08
1
3
4 970,86
2
3
9 941,72
1
4 970,86
5.2.08
B.M.T.L.
132
L. H.
30.1.08
1
3
4 970,80
3
3
14 912,40
2
9 941,60
6.2.08
B.M.T.L.
134
L. H.
30.1.08
1
3
4 970,80
2
3
9 941,60
1
4 970,80
6.2.08
B.M.T.L.
135
L. H.
30.1.08
1
3
4 970,80
3
3
14 912,40
2
9 941,60
7.2.08
B.M.T.L.
136
L. H.
30.1.08
1
3
4 970,80
2
3
9 941,60
1
4 970,80
6.2.08
B.M.T.L.
137
L. H.
30.1.08
1
3
4 970,80
2
3
9 941,60
1
4 970,80
7.2.08
B.M.T.L.
138
L. H.
4.2.08
1
3
4 970,80
2
3
9 941,60
1
4 970,80
8.2.08
B.M.T.L.
139
L. H.
6.2.08
1
3
4 970,80
2
3
9 941,60
1
4 970,80
11.2.08
B.M.T.L.
140
L. H.
6.2.08
1
3
4 970,80
2
3
9 941,60
1
4 970,80
11.2.08
B.M.T.L.
141
L. H.
13.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
13.2.08
B.M.T.L.
142
L. H.
13.2.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
13.2.08
B.M.T.L.
143
L. H.
13.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
13.2.08
B.M.T.L.
144
L. H.
13.2.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
13.2.08
B.M.T.L.
145
L. H.
18.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
18.2.08
B.M.T.L.
146
L. H.
25.2.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
25.2.05
B.M.T.L.
147
R. Ch.
17.1.08
1
forte
5 526,21
2
forte
11 052,42
1
5 526,21
31.1.08
nrč.
148
R. Ch.
21.1.08
1
forte
5 526,21
2
forte
11 052,42
1
5 526,21
31.1.08
neč.
149
R. Ch.
22.1.08
1
forte
5 526,21
2
forte
11 052,42
1
5 526,21
31.1.08
neč.
150
R. Ch.
22.1.08
1
forte
5 526,21
2
forte
11 052,42
1
5 526,21
31.1.08
neč.
151
R. Ch.
22.1.08
1
forte
5 526,21
2
forte
11 052,42
1
5 526,21
31.1.08
neč.
152
R. Ch.
22.1.08
1
forte
5 526,21
2
forte
11 052,42
1
5 526,21
31.12.08
neč.
153
R. Ch.
12.2.08
2
forte
11 040,00
2
forte
11 040,00
0
0,00
12.2.08
Mgr. R.
154
R. Ch.
12.2.08
2
forte
11 040,00
2
forte
11 040,00
0
0,00
12.2.08
Mgr. R.
155
R. Ch.
13.2.08
2
forte
11 040,00
2
forte
11 040,00
0
0,00
13.2.08
Mgr. R.
156
R. Ch.
13.2.08
2
forte
11 040,00
2
forte
11 040,00
0
0,00
13.2.08
Mgr. R.
157
R. Ch.
19.2.08
2
3
9 930,00
4
3
19 860,00
2
9 930,00
19.2.08
Mgr. R.
158
R. Ch.
19.2.08
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
29.2.08
neč.
159
R. Ch.
19.2.08
1
3
4 971,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
29.2.08
neč.
160
R. Ch.
19.2.08
2
3
9 930,00
2
3
9 930,00
0
0,00
20.2.08
Mgr. R.
161
R. Ch.
19.2.08
2
3
9 930,00
2
3
9 930,00
0
0,00
20.2.08
Mgr. R.
162
R. Ch.
19.2.08
2
3
9 930,00
2
3
9 930,00
0
0,00
19.2.08
Mgr. R.
163
R. Ch.
21.2.08
2
3
9 930,00
3
3
14 895,00
1
4 965,00
21.2.08
Mgr. R.
164
R. Ch.
21.2.08
2
3
9 930,00
2
3
9 930,00
0
0,00
22.2.08
Mgr. R.
165
R. Ch.
21.2.08
2
3
9 930,00
2
3
9 930,00
0
0,00
21.2.08
Mgr. R.
166
R. Ch.
21.2.08
2
3
9 930,00
3
3
14 895,00
1
4 965,00
21.2.08
Mgr. R.
167
R. Ch.
21.2.08
2
3
9 930,00
4
3
19 860,00
2
9 930,00
21.2.08
Mgr. R.
168
R. Ch.
21.2.08
2
3
9 930,00
4
3
19 860,00
2
9 930,00
22.2.08
Mgr. R.
169
R. Ch.
21.2.08
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
29.2.08
neč.
170
R. Ch.
21.2.08
1
3
4 970,85
4
3
19 883,40
1
14 912,55
29.2.08
neč.
171
R. Ch.
21.2.08
1
3
4 970,85
4
3
19 883,44
3
14 912,58
29.2.08
neč.
172
R. Ch.
21.2.08
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
29.2.08
neč.
173
R. Ch.
21.2.08
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
29.2.08
neč.
174
R. Ch.
21.2.08
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
21.2.08
B.M.T.L.
175
R. Ch.
21.2.08
1
3
4 970,85
3
3
14 912,58
2
9 941,72
28.2.09
neč.
176
R. Ch.
21.2.08
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
29.2.08
neč.
177
R. Ch.
21.2.08
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
29.2.08
neč.
178
R. Ch.
21.2.08
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
29.2.08
neč.
179
R. Ch.
26.2.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
26.2.08
Mgr. R.
180
R. Ch.
26.2.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
26.2.08
Mgr. R.
181
R. Ch.
26.2.08
1
3
4 970,85
3
3
14 912,58
2
9 941,72
29.2.08
neč.
182
R. Ch.
26.2.08
1
3
4 970,85
3
3
14 912,58
2
9 941,72
29.2.08
neč.
183
R. Ch.
26.2.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
26.2.08
Mgr. R.
184
R. Ch.
26.2.08
1
3
4 970,96
3
3
14 912,88
1
9 941,92
27.2.08
Mgr. R.
186
R. Ch.
2.3.08
1
forte
5 526,21
4
forte
22 104,84
3
16 578,63
18.3.08
neč.
187
R. Ch.
2.3.08
1
forte
7 368,25
4
forte
29 473,12
3
22 104,84
18.3.08
neč.
188
R. Ch.
2.3.08
1
forte
5 526,21
4
forte
22 104,84
3
16 578,63
18.3.08
neč.
189
R. Ch.
2.3.08
1
forte
5 526,21
4
forte
22 104,84
3
16 578,63
18.3.08
neč.
190
R. Ch.
2.3.08
1
forte
5 526,21
4
forte
22 104,84
3
16 578,63
18.3.08
neč.
191
R. Ch.
2.3.08
1
forte
5 526,21
4
forte
22 104,84
3
16 578,63
18.3.08
neč.
192
R. Ch.
2.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
3.3.08
Mgr. R.
193
R. Ch.
2.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
3.3.08
Mgr. R.
194
R. Ch.
3.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
4.3.08
B.M.T.L.
195
R. Ch.
3.3.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
3.3.08
B.M.T.L.
196
R. Ch.
3.3.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
3.3.08
B.M.T.L.
197
R. Ch.
3.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
4.3.08
Mgr. R.
198
R. Ch.
3.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
4.3.08
Mgr. R.
199
R. Ch.
3.3.08
1
5
8 280,00
2
5
16 560,00
1
8 280,00
3.3.08
Mgr. R.
200
R. Ch.
3.3.08
1
5
8 280,00
2
5
16 560,00
1
8 280,00
3.3.08
Mgr. R.
201
R. Ch.
3.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
3.3.08
Mgr. R.
202
R. Ch.
3.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
3.3.08
Mgr. R.
203
R. Ch.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
12.3.08
B.M.T.L.
204
R. Ch.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
12.3.08
B.M.T.L.
205
R. Ch.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
13.3.08
B.M.T.L.
206
R. Ch.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
4.3.08
Mgr. R.
207
R. Ch.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
4.3.08
Mgr. R.
208
R. Ch.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
4.3.08
Mgr. R.
209
R. Ch.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
4.3.08
Mgr. R.
210
R. Ch.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
4.3.08
Mgr. R.
211
R. Ch.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
4.3.08
Mgr. R.
212
R. Ch.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
4.3.08
Mgr. R.
213
R. Ch.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
4.3.08
Mgr. R.
214
R. Ch.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
4.3.08
Mgr. R.
215
R. Ch.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
4.3.08
Mgr. R.
216
R. Ch.
6.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
14.3.08
B.M.T.L.
217
R. Ch.
6.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
14.3.08
B.M.T.L.
218
R. Ch.
6.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
13.3.08
B.M.T.L.
219
R. Ch.
6.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
13.3.08
B.M.T.L.
220
R. Ch.
6.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
6.3.08
Mgr. R.
221
R. Ch.
6.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
6.3.08
Mgr. R.
222
R. Ch.
6.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
6.3.08
Mgr. R.
224
R. Ch.
6.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
6.3.08
Mgr. R.
225
R. Ch.
6.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
6.3.08
Mgr. R.
226
R. Ch.
6.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
6.3.08
Mgr. R.
227
R. Ch.
6.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
6.3.08
Mgr. R.
228
R. Ch.
11.3.08
1
forte
5 526,21
4
forte
22 104,84
3
16 578,63
18.3.08
neč.
229
R. Ch.
11.3.08
1
forte
5 526,21
4
forte
22 104,84
3
16 578,63
18.3.08
neč.
230
R. Ch.
11.3.08
1
forte
5 526,21
4
forte
22 104,84
3
16 578,63
18.3.08
neč.
231
R. Ch.
11.3.08
1
forte
5 526,21
4
forte
22 104,84
3
16 578,63
18.3.08
neč.
232
R. Ch.
11.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
11.3.08
Mgr. R.
233
R. Ch.
11.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
11.3.08
Mgr. R.
234
R. Ch.
13.3.08
1
3
4 970,85
4
3
19 883,44
3
14 912,58
18.3.08
neč.
235
R. Ch.
13.3.08
1
3
4 970,85
4
3
19 883,44
3
14 912,58
18.3.08
neč.
236
R. Ch.
13.3.08
1
3
4 970,85
4
3
19 883,44
3
14 912,58
18.3.08
neč.
237
R. Ch.
13.3.08
1
3
4 970,85
4
3
19 883,44
3
14 912,58
18.3.08
neč.
238
R. Ch.
13.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
13.3.08
Mgr. R.
239
R. Ch.
13.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
13.3.08
Mgr. R.
240
R. Ch.
13.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
13.3.08
Mgr. R.
241
R. Ch.
13.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
13.3.08
Mgr. R.
242
R. Ch.
18.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
18.3.08
Mgr. R.
243
R. Ch.
18.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
18.3.08
Mgr. R.
244
R. Ch.
18.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
19.3.08
Mgr. R.
245
R. Ch.
19.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
19.3.08
Mgr. R.
246
R. Ch.
19.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
18.3.08
Mgr. R.
247
R. Ch.
19.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
18.3.08
Mgr. R.
248
R. Ch.
18.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
18.3.08
Mgr. R.
249
R. Ch.
18.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
18.3.08
Mgr. R.
250
R. Ch.
18.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
18.3.08
Mgr. R.
251
R. Ch.
18.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
18.3.08
Mgr. R.
252
R. Ch.
18.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
18.3.08
Mgr. R.
253
R. Ch.
18.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
18.3.08
Mgr. R.
254
R. Ch.
20.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
20.3.08
Mgr. R.
255
R. Ch.
20.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
20.3.08
Mgr. R.
256
R. Ch.
20.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
20.3.08
Mgr. R.
257
R. Ch.
20.3.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
20.3.08
Mgr. R.
258
R. Ch.
20.3.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
20.3.08
Mgr. R.
259
R. Ch.
21.3.08
1
3
8 280,00
2
3
16 560,00
1
8 280,00
31.3.08
B.M.T.L.
260
R. Ch.
21.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
1
4 965,00
31.3.08
B.M.T.L.
261
R. Ch.
21.3.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
21.3.08
Mgr. R.
262
R. Ch.
25.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
25.3.08
Mgr. R.
263
R. Ch.
25.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
25.3.08
Mgr. R.
264
R. Ch.
25.2.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
25.3.08
Mgr. R.
265
R. Ch.
25.3.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
25.3.08
Mgr. R.
266
R. Ch.
25.3.08
1
3
8 280,00
2
5
16 560,00
1
8 280,00
25.3.08
Mgr. R.
267
R. Ch.
25.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
25.3.08
Mgr. R.
272
R. Ch.
18.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
1.4.08
Mgr. R.
273
R. Ch.
18.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
1.4.08
Mgr.R.
274
R. Ch.
3.4.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
3.4.08
Mrg.R.
275
R. Ch.
3.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
3.4.08
Mgr.R.
276
R. Ch.
3.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
3.4.08
Mgr.R.
277
R. Ch.
3.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
3.4.08
Mgr.R.
278
R. Ch.
3.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
3.4.08
Mgr.R.
279
R. Ch.
3.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
3.4.08
Mgr. R.
280
R. Ch.
3.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
3.4.08
Mgr.R.
281
R. Ch.
3.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
3.4.08
Mgr.R.
282
R. Ch.
3.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
3.4.08
Mgr.R.
283
R. Ch.
3.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
3.4.08
Mgr. R.
284
R. Ch.
17.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
17.4.08
Mgr. R.
285
R. Ch.
17.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
17.4.08
Mgr. R.
286
R. Ch.
17.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
17.4.08
Mgr. R.
287
R. Ch.
17.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
17.4.08
Mgr. R.
288
R. Ch.
17.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
17.4.08
Mgr. R.
289
R. Ch.
17.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
17.4.08
Mgr.R.
290
R. Ch.
17.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
17.4.08
Mgr.R.
291
R. Ch.
17.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
17.4.08
Mgr. R.
292
R. Ch.
17.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
17.4.08
Mgr.R.
293
R. Ch.
17.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
2.5.08
Mgr. R.
294
R. Ch.
17.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
17.4.08
Mgr.R.
295
R. Ch.
17.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
17.4.08
Mgr.R.
296
R. Ch.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
13.3.08
B.M.T.L.
297
R. Ch.
15.4.08
1
FORTE
5 520,00
4
FORTE
22 080,00
3
16 560,00
15.4.08
B.M.T.L.
298
R. Ch.
15.4.08
1
FORTE
5 520,00
4
FORTE
22 080,00
3
16 562,00
15.4.08
B.M.T.L.
299
R. Ch.
15.4.08
1
FORTE
5 520,00
4
FORTE
22 080,00
3
16 560,00
15.4.08
B.M.T.L.
300
R. Ch.
15.4.08
1
FORTE
5 520,00
4
FORTE
22 080,00
3
16 560,00
15.4.08
B.M.T.L.
301
R. Ch.
15.4.08
1
FORTE
5 520,00
2
FORTE
11 040,00
1
5 520,00
15.4.08
B.M.T.L.
302
R. Ch.
15.4.08
1
FORTE
5 520,00
4
FORTE
22 080,00
3
16 560,00
15.4.08
B.M.T.L.
303
R. Ch.
15.4.08
1
FORTE
5 520,00
4
FORTE
22 080,00
3
16 560,00
15.4.08
B.M.T.L.
304
R. Ch.
15.4.08
1
FORTE
5 520,00
2
FORTE
11 040,00
1
5 520,00
15.4.08
B.M.T.L.
305
R. Ch.
15.4.08
1
FORTE
5 520,00
4
FORTE
22 080,00
3
16 560,00
15.4.08
B.M.T.L.
306
R. Ch.
15.4.08
1
FORTE
5 520,00
4
FORTE
22 080,00
3
16 560,00
15.4.08
B.M.T.L.
307
R. Ch.
15.4.08
1
FORTE
5 520,00
4
FORTE
22 080,00
3
16 560,00
15.4.08
B.M.T.L.
308
R. Ch.
15.4.08
1
FORTE
5 520,00
4
FORTE
22 080,00
3
16 560,00
15.4.08
B.M.T.L.
309
R. Ch.
15.4.08
1
FORTE
5 520,00
4
FORTE
22 080,00
3
16 560,00
15.4.08
B.M.T.L.
310
R. Ch.
15.4.08
1
FORTE
5 520,00
4
FORTE
22 080,00
3
16 560,00
15.4.08
B.M.T.L.
311
R. Ch.
22.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
22.4.08
Mgr. R.
312
R. Ch.
22.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
22.4.08
Mgr. R.
313
R. Ch.
22.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
22.4.08
Mgr. R.
314
R. Ch.
24.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
25.4.08
B.M.T.L.
315
R. Ch.
24.4.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
25.4.08
B.M.T.L.
316
R. Ch.
24.4.08
1
3
4 965,00
1
3
4 965,00
0
0,00
24.4.08
B.M.T.L.
317
R. Ch.
24.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
24.4.08
B.M.T.L.
318
R. Ch.
24.4.08
1
3
4 965,00
1
3
4 965,00
0
0,00
24.4.08
B.M.T.L.
319
R. Ch.
24.4.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
24.4.08
B.M.T.L.
320
R. Ch.
24.4.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
28.4.08
B.M.T.L.
321
R. Ch.
24.4.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
28.4.08
B.M.T.L.
322
R. Ch.
24.4.08
1
3
4 965,00
1
3
4 965,00
0
0,00
28.4.08
B.M.T.L.
333
R. Ch.
24.4.08
1
3
4 965,00
1
3
4 965,00
0
0,00
28.4.08
B.M.T.L.
324
R. Ch.
24.4.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
25.4.08
B.M.T.L.
325
R. Ch.
24.4.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
25.4.08
B.M.T.L.
326
R. Ch.
24.4.08
1
3
4 965,00
1
3
4 965,00
0
0,00
25.4.08
B.M.T.L.
327
R. Ch.
24.4.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
25.4.08
B.M.T.L.
328
R. Ch.
24.4.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
24.4.08
B.M.T.L.
329
R. Ch.
24.4.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
24.5.08
B.M.T.L.
330
P. D.
4.12.07
1
5
8 284,70
2
5
16 569,00
1
8 284,70
4.12.07
B.M.T.L.
331
P. D.
27.2.07
1
3
4 970,80
3
3
14 912,24
2
9 941,60
3.12.07
B.M.T.L.
332
P. D.
10.7.07
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,70
10.7.07
H.
333
P. D.
11.12.07
1
5
8 284,70
2
5
16 569,58
1
8 284,70
11.12.07
B.M.T.L.
334
P. D.
5.12.07
1
5
8 284,70
2
5
16 569,58
1
8 284,77
5.12.07
B.M.T.L.
335
P. D.
27.11.07
1
5
8 284,70
2
5
16 569,00
1
8 284,70
4.12.07
B.M.T.L.
336
P. D.
4.12.07
1
5
8 284,40
2
5
16 568,80
1
8 284,40
31.12.07
U R.
337
P. D.
18.12.07
1
5
8 284,77
2
5
16 569,58
1
8 284,77
18.2.07
B.M.T.L.
338
P. D.
18.12.07
1
5
8 284,70
2
5
16 569,58
1
8 284,70
18.12.07
B.M.T.L.
339
P. D.
18.12.07
1
5
8 284,40
2
5
16 568,80
1
8 284,40
31.12.07
U R.
340
P. D.
18.12.07
1
5
8 284,85
2
5
16 569,54
1
8 284,70
18.12.07
B.M.T.L.
341
P. D.
31.12.07
1
5
8 284,85
2
5
16 569,70
1
8 284,85
31.12.07
U R.
342
P. D.
15.1.08
1
5
8 284,77
2
5
16 569,58
1
8 284,77
15.1.08
U R.
344
P. D.
26.2.08
1
5
8 284,77
4
5
33 139,00
3
24 854,31
26.2.08
U R.
345
P. D.
26.2.08
1
5
8 284,77
4
5
33 139,00
3
24 854,00
26.2.08
U R.
348
P. D.
26.2.08
1
5
8 284,75
4
5
33 139,00
3
24 854,25
26.2.08
U R.
349
P. D.
26.2.08
1
5
8 284,75
4
5
33 139,00
3
24 854,25
26.2.08
U R.
350
P. D.
5.3.08
1
5
8 284,75
4
5
33 139,00
3
24 854,25
5.3.08
U R.
351
P. D.
5.3.08
1
5
8 284,75
4
5
33 139,00
3
24 854,25
10.3.08
U R.
352
P. D.
10.3.08
1
5
8 284,75
4
5
33 139,00
3
24 854,25
10.3.08
U R.
353
P. D.
11.3.08
1
5
8 284,75
4
5
33 139,00
3
24 854,25
11.3.08
U R.
354
P. D.
14.3.08
1
5
8 284,75
4
5
33 139,00
3
24 854,25
14.3.08
U R.
355
P. D.
28.3.08
1
5
8 284,75
4
5
33 139,00
3
24 854,25
28.3.08
U R.
356
P. D.
24.8.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
5.9.07
Mgr.R.
357
P. D.
11.9.07
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
11.9.07
Mgr.R.
358
P. D.
11.9.07
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
1.10.07
Mgr.R.
359
P. D.
11.9.07
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
2.10.07
Mgr.R.
360
P. D.
11.9.07
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
3.10.07
Mgr.R.
361
P. D.
18.9.07
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
5.10.07
Mgr.R.
362
P. D.
7.10.07
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
7.10.07
Mgr.R.
363
P. D.
21.9.07
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
15.10.07
Mgr.R.
364
P. D.
1.11.07
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
1.11.07
Mgr.R.
365
P. D.
5.11.07
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
5.11.08
Mgr.R.
366
P. D.
1.2.08
1
5
8 284,75
4
5
33 139,00
3
24 854,25
8.2.08
U R.
368
P. D.
1.2.08
1
5
8 284,77
3
5
24 854,31
2
16 569,54
8.2.08
U R.
370
P. D.
8.2.08
1
5
8 284,77
4
5
33 139,00
3
24 854,00
8.2.08
U r.
372
P. D.
8.2.08
1
5
8 284,50
2
5
16 569,00
1
8 284,50
8.2.08
U R.
373
P. D.
27.11.07
1
3
4 970,85
3
3
14 912,55
2
9 941,70
3.12.07
U V.
374
P. D.
4.2.07
1
3
5 299,50
2
3
10 599,00
1
5 299,50
4.2.07
U V.
375
P. D.
18.2.07
1
3
4 970,86
2
3
9 941,72
1
4 970,86
18.2.07
U V.
377
P. D.
16.7.07
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
16.7.07
H.
380
P. D.
30.7.07
1
3
4 970,85
4
3
19 883,40
3
14 912,55
30.7.07
H.
381
P. D.
31.7.07
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
31.7.07
H.
383
P. S.
15.2.08
1
5
8 284,77
2
5
16 569,00
1
8 284,50
29.2.08
neč.
384
J. P.
25.2.08
1
5
8 284,77
3
5
24 854,31
2
16 569,54
29.2.08
neč.
385
J. P.
25.2.08
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
29.2.08
neč.
386
J. P.
25.2.08
1
5
8 284,77
4
5
33 120,00
3
24 840,00
25.2.08
Mgr. R.
387
J. P.
10.3.08
1
5
8 284,00
4
5
33 120,00
3
24 840,00
10.3.08
Mgr. R.
388
J. P.
10.3.08
1
5
8 284,00
4
5
33 120,00
3
24 840,00
10.3.08
Mgr. R.
389
J. P.
10.3.08
1
5
8 284,00
4
5
33 120,00
3
24 840,00
10.3.08
Mgr. R.
390
P. S.
15.2.08
1
5
8 280,00
2
5
16 560,00
1
8 280,00
15.2.08
Mgr. R.
391
P. S.
15.2.08
1
5
8 280,00
2
5
24 840,00
2
16 560,04
15.2.08
Mgr. R.
392
P. S.
7.3.08
1
5
8 280,00
4
5
33 120,00
3
24 840,00
7.3.08
Mgr R.
393
P. S.
7.3.08
1
5
8 280,00
4
5
33 120,00
3
24 840,00
7.3.08
Mgr. R.
394
P. S.
11.3.08
1
5
8 280,00
4
5
33 120,00
3
24 840,00
11.3.08
Mgr. R.
395
P. S.
11.3.08
1
5
8 280,00
4
5
33 120,00
3
24 840,00
11.3.08
Mgr. R.
396
P. S.
13.3.08
1
5
8 280,00
4
5
33 120,00
3
24 840,00
13.3.08
Mgr. R.
397
P. S.
14.3.08
1
5
8 280,00
4
5
33 120,00
3
24 840,00
28.3.08
B.M.T.L.
398
P. S.
21.3.08
1
5
8 280,00
4
5
33 120,00
3
24 840,00
25.3.08
B.M.T.L.
399
P. S.
21.3.08
1
5
8 280,00
4
5
33 120,00
3
24 840,00
25.3.08
B.M.T.L.
400
P. S.
15.2.08
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
29.2.08
neč.
401
P. S.
15.2.08
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
29.2.08
neč.
402
P. S.
15.2.08
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
29.2.08
neč.
403
P. S.
15.2.08
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
29.2.08
neč.
404
P. S.
27.7.07
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
27.7.07
H.
405
P. S.
27.7.07
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
27.7.07
H.
406
P. S.
15.2.08
1
5
8 280,00
3
5
24 840,00
2
16 560,00
15.2.08
Mgr. R.
407
P. S.
5.10.07
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
5.10.07
H.
409
P. S.
5.10.07
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
5.10.07
H.
410
P. S.
8.2.08
1
5
8 284,50
2
5
16 569,00
1
8 284,50
8.2.08
U R.
411
P. S.
8.2.08
1
5
8 284,50
2
5
16 569,00
1
8 284,50
8.2.08
U R.
412
P. S.
8.2.08
1
5
8 284,50
2
5
16 569,00
1
8 284,50
8.2.08
U R.
413
P. S.
8.2.08
1
5
8 284,50
2
5
16 569,00
1
8 285,00
8.2.08
U R.
414
P. S.
20.7.07
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
20.7.07
H.
415
P. S.
20.7.07
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
20.7.07
H.
416
P. S.
20.7.07
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
20.7.07
H.
417
P. S.
29.6.07
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
29.6.07
H.
418
P. S.
29.6.07
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
29.6.07
H.
419
P. S.
29.6.07
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
29.6.07
H.
420
Z. Š.
7.8.07
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
7.8.07
H.
421
Z. Š.
9.1.08
1
5
8 280,00
2
5
16 560,00
1
8 280,00
9.1.08
Mgr. R.
422
Z. Š.
8.1.08
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
31.1.08
neč.
423
Z. Š.
8.1.08
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
31.1.08
neč.
424
Z. Š.
8.1.08
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
31.1.08
neč.
425
Z. Š.
19.2.08
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
29.2.08
neč.
426
Z. Š.
18.2.08
1
5
8 284,77
3
5
24 840,00
2
16 560,00
19.2.08
Mgr. R.
427
Z. Š.
18.2.08
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
29.2.08
neč.
428
Z. Š.
20.2.08
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
29.2.08
neč.
429
Z. Š.
27.8.07
1
5
8 284,73
2
5
16 569,46
1
8 284,73
3.9.08
U K.
430
Z. Š.
4.9.07
1
5
8 284,73
2
5
16 569,46
1
8 284,73
4.9.07
U K.
431
Z. Š.
20.6.07
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
20.6.07
H.
433
Z. Š.
11.12.07
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
18.12.07
U V.
434
A. M.
16.8.07
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
17.8.07
U V.
437
I. V.
23.7.07
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
23.7.07
H.
438
I. V.
23.7.07
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
23.7.07
H.
439
I. V.
2.7.07
1
3
4 970,85
3
3
14 912,55
2
9 941,70
2.7.07
H.
440
P. P.
7.6.07
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
7.7.07
H.
441
P. P.
28.6.07
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
28.6.07
H.
442
J. M.
8.8.07
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
8.8.07
H.
443
Š.
4.10.07
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
4.10.07
H.
444
R. H.
1.6.07
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
1.6.07
H.
445
J. S.
18.7.07
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
18.7.07
H.
446
J. G.
10.7.07
1
3
4 970,85
2
3
9 941,70
1
4 970,85
10.7.07
H.
447
P. K.
20.2.08
1
5
8 284,00
2
5
16 568,00
1
8 284,00
6.3.08
B.M.T.L.
448
Z. K.
4.2.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
1.3.08
Mgr. R.
449
E. S.
4.3.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
4.3.08
Mgr. R.
450
E. S.
18.3.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
18.3.08
Mgr. R.
452
L. R.
25.1.08
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
25.1.08
U R.
453
L. R.
29.2.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
18.3.08
Mgr.R.
454
A. M.
6.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
19.3.08
Mgr. R.
468
2 520 292,73
1269
7 176 862,50
801
4 646 664,80 VOJENSKÁ ZDRAV. POJIŠŤOVNA
455
L. H.
16.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
16.1.08
Mgr. R.
456
L. H.
17.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
17.1.08
Mgr. R.
457
L. H.
2.4.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
2.4.08
Mgr. R.
458
L. H.
11.4.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
14.4.08
Mgr. R.
459
R. Ch.
19.2.08
1
3
4 970,86
2
3
9 941,72
1
4 970,86
29.2.08
N. s.
460
R. Ch.
26.2.08
1
3
4 970,86
2
3
9 941,72
1
4 970,60
29.2.08
N. s.
461
R. Ch.
19.2.08
1
3
4 970,86
2
3
9 941,72
1
4 970,86
29.2.08
N. s.
462
R. Ch.
26.2.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
26.2.08
Mgr. R.
463
A. M.
6.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
2.4.08
Mgr. R.
464
J. P.
7.4.08
1
5
8 280,00
4
5
33 120,00
3
24 840,00
7.4.08
Mgr. R.
465
J. K.
6.2.08
1
3
4 970,86
3
3
14 912,58
2
9 941,72
29.2.08
N. s.
466
J. M.
10.12.07
1
5
8 284,73
2
5
16 569,46
1
8 284,73
10.12.07
neč.
467
P. S.
2.11.11
1
5
8 280,00
2
5
16 560,00
1
8 280,00
2.11.07
Mgr. R.
13
74 518,17
33
190 427,20
20
115 908,77 Revírní bratrská pokladna
468
L. H.
10.1.08
1
3
4 970,86
2
3
9 941,72
1
4 970,86
neč.
B.M.T.L.
468a
L. H.
15.1.08
1
3
4 970,86
2
3
9 941,72
1
4 970,86
neč.
B.M.T.L.
469
L. H.
15.1.08
1
3
4 970,86
2
3
9 941,72
1
4 970,86
neč.
B.M.T.L.
470
L. H.
30.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
neč.
B.M.T.L.
471
L. H.
30.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
neč.
B.M.T.L.
472
L. H.
13.2.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
neč.
B.M.T.L.
473
L. H.
2.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
2.1.08
Mgr.R.
474
L. H.
2.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
2.1.08
Mgr.R.
475
L. H.
3.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
3.1.08
Mgr.R.
456
L. H.
7.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
7.1.08
Mgr.R.
477
L. H.
9.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
9.1.08
Mgr.R.
478
L. H.
9.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
9.1.08
Mgr.R.
479
L. H.
9.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
9.1.08
Mgr.R.
480
L. H.
16.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
16.1.08
Mgr.R.
481
L. H.
16.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
16.4.08
Mgr.R.
482
L. H.
29.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
1.2.08
Mgr.R.
483
L. H.
30.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
1.2.08
Mgr.R.
484
L. H.
30.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
1.2.08
Mgr.R.
485
L. H.
5.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
5.2.08
Mgr.R.
486
L. H.
6.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
6.2.08
Mgr.R.
487
L. H.
18.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
18.2.08
Mgr.R.
488
L. H.
18.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
18.2.08
Mgr.R.
489
L. H.
5.3.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
5.3.08
Mgr.R.
490
L. H.
5.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
5.3.08
Mgr.R.
491
L. H.
11.3.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
11.3.08
Mgr.R.
492
L. H.
17.3.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
17.3.08
Mgr.R.
493
L. H.
19.3.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
19.1.08
Mgr.R.
494
L. H.
19.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
19.3.08
Mgr.R.
495
L. H.
26.3.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
1.4.08
Mgr.R.
496
L. H.
27.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
1.4.08
Mgr.R.
497
L. H.
1.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
1.4.08
Mgr.R.
498
L. H.
2.4.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
2.4.08
Mgr.R.
499
L. H.
8.4.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
8.4.08
Mgr.R.
500
L. H.
16.4.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
16.4.08
Mgr.R.
501
L. H.
16.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
16.4.08
Mgr.R.
502
E. S.
12.3.08
1
1
1 650,00
3
1
4 950,00
2
3 300,00
12.3.08
Mgr. R.
503
E. S.
13.3.08
1
1
1 650,00
4
1
6 600,00
3
4 950,00
17.3.08
Mgr. R.
37
177 092,58
92
433 610,16
55
256 517,58 METAL - ALIANCE
504
L. H.
3.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
3.1.08
Mgr.R.
505
L. H.
3.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
3.1.08
Mgr.R.
506
L. H.
3.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
3.1.08
Mgr.R.
507
L. H.
3.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
3.1.08
Mgr.R.
508
L. H.
7.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
7.1.08
Mgr.R.
509
L. H.
17.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
17.1.08
Mgr.R.
510
L. H.
17.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
17.1.08
Mgr.R.
511
L. H.
28.1.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
28.1.08
Mgr.R.
512
L. H.
29.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
1.2.08
Mgr.R.
513
L. H.
11.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
11.2.08
Mgr.R.
514
L. H.
12.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
12.2.08
Mgr.R.
515
L. H.
18.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
18.2.08
Mgr.R.
516
L. H.
18.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
18.2.08
Mgr.R.
517
L. H.
19.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
19.2.08
Mgr.R.
518
L. H.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
4.3.08
Mgr.R.
519
L. H.
17.3.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
17.3.08
Mgr.R.
520
L. H.
17.3.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
17.3.08
Mgr.R.
521
L. H.
20.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
20.3.08
Mgr.R.
522
L. H.
31.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
1.4.08
Mgr.R.
523
L. H.
1.4.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
1.4.08
Mgr.R.
20
99 300,00
48
238 320,00
28
139 020,00 ČESKÁ PRUMYSLOVÁ zdravotní pojišťovna
543
L. H.
26.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
26.3.08
Mgr. R.
544
L. H.
9.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
9.4.08
Mgr. R.
545
L. H.
30.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
4.2.08
B.M.T.L
546
R. Ch.
21.9.07
1
5
8 280,00
2
5
16 560,00
1
8 280,00
1.10.08
Mgr. R.
547
R. Ch.
26.2.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
26.2.08
Mgr. R.
548
R. Ch.
26.2.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
26.2.08
B.M.T.L.
549
Z. Š.
2.1.08
1
5
8 280,00
2
5
16 560,00
1
8 280,00
2.1.08
Mgr. R.
550
V. H.
4.2.08
1
5
8 284,77
4
5
33 139,00
3
24 854,31
4.2.08
U R.
8
30
49 669,77
25
30
150 664,00
17
100 994,31 Zdravotní pojišťovna MV
551
R. Ch.
31.1.08
1
forte
5 520,00
2
forte
11 040,00
1
5 520,00
1.2.08
Mgr. R.
552
R. Ch.
31.1.08
1
forte
5 520,00
2
forte
11 040,00
1
5 520,00
1.2.08
Mgr. R.
553
R. Ch.
31.1.08
1
forte
5 520,00
2
forte
11 040,00
1
5 520,00
1.2.08
Mgr. R.
554
R. Ch.
31.1.08
1
forte
5 526,20
2
forte
11 052,40
1
5 526,20
31.1.08
Mgr. R.
555
R. Ch.
31.1.08
1
forte
5 526,20
2
forte
11 052,40
1
5 526,20
8.2.08
Mgr. R.
557
R. Ch.
19.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
19.2.08
Mgr. R.
558
R. Ch.
26.2.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
1
14 895,00
26.2.08
Mgr. R.
559
R. Ch.
29.2.08
1
3
4 970,86
3
3
14 912,58
2
9 941,72
29.2.08
Mgr. R.
560
R. Ch.
26.2.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
26.2.08
Mgr. R.
562
R. Ch.
28.2.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
4.2.08
Mgr. R.
563
R. Ch.
28.2.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
1.3.08
Mgr. R.
564
R. Ch.
28.2.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
1.3.08
Mgr. R.
565
R. Ch.
3.3.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
3.3.08
Mgr. R.
566
R. Ch.
3.3.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
3.3.08
Mgr. R.
567
R. Ch.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
4.3.08
Mgr. R.
568
R. Ch.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
4.3.08
Mgr. R.
569
R. Ch.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
4.3.08
Mgr. R.
570
R. Ch.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
4.3.08
Mgr. R.
571
R. Ch.
6.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
6.3.08
Mgr. R.
572
R. Ch.
6.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
6.3.08
Mgr. R.
573
R. Ch.
6.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
6.3.08
Mgr. R.
574
R. Ch.
13.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
13.3.08
Mgr. R.
575
R. Ch.
13.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
13.3.08
Mgr. R.
576
R. Ch.
25.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
1.4.08
Mgr. R.
577
R. Ch.
25.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
1.4.08
Mgr. R.
578
R. Ch.
3.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
3.4.08
Mgr. R.
579
R. Ch.
3.4.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
3.4.08
Mgr. R.
581
R. Ch.
10.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
10.4.08
Mgr. R.
582
R. Ch.
10.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
10.4.08
Mgr. R.
583
R. Ch.
22.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
22.4.08
Mgr. R.
584
R. Ch.
22.4.08
1
3
4 970,85
4
3
19 883,40
3
14 912,55
22.4.08
Mgr. R.
585
R. Ch.
22.4.08
1
3
4 970,85
4
3
19 883,40
3
14 912,85
22.4.08
Mgr. R.
586
R. Ch.
22.4.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
30.4.08
Mgr. R.
587
R. Ch.
29.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
2.5.08
Mgr. R.
588
R. Ch.
29.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
2.5.08
Mgr. R.
589
R. Ch.
29.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
3.5.08
Mgr. R.
590
R. Ch.
29.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
3.5.08
Mgr. R.
591
R. Ch.
19.2.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
19.2.08
B.M.T.L.
592
R. Ch.
22.2.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
22.2.08
B.M.T.L.
523
R. Ch.
26.2.08
1
2
4 970,86
3
3
14 912,58
2
9 941,72
26.2.08
B.M.T.L.
594
R. Ch.
26.2.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
26.2.08
B.M.T.L.
595
R. Ch.
26.2.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
26.2.08
B.M.T.L.
596
R. Ch.
3.3.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
4.3.08
B.M.T.L.
597
R. Ch.
3.3.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
4.3.08
B.M.T.L.
598
R. Ch.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
13.3.08
B.M.T.L.
599
R. Ch.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
13.3.08
B.M.T.L.
600
R. Ch.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
13.3.08
B.M.T.L.
605
R. Ch.
24.4.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
24.4.08
B.M.T.L.
606
R. Ch.
24.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
25.4.08
B.M.T.L.
607
R. Ch.
24.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
25.4.08
B.M.T.L.
608
R. Ch.
8.2.08
1
forte
5 520,00
2
forte
11 040,00
1
5 526,20
8.2.08
S.
610
R. Ch.
4.3.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
12.3.08
U R.
611
R. Ch.
24.4.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
24.4.08
U R.
612
P. S.
14.3.08
1
5
8 280,00
4
5
33 120,00
3
24 840,00
20.3.08
B.M.T.L.
613
P. S.
15.2.08
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
neč.
614
P. S.
15.2.08
1
5
8 284,77
2
5
16 569,54
1
8 284,77
neč.
56,00
155,00
291 360,36
193,00
156,00
991 550,84
135,00
700 196,98 OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
615
L. H.
9.1.08
1
3
4 970,86
2
3
9 941,72
1
4 970,86
9.1.08
B.M.T.L
616
Ch.
26.2.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
26.2.08
S.
617
Ch.
26.2.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
26.2.08
B.M.T.L
618
L. H.
20.2.08
1
3
4 965,00
3
3
14 895,00
2
9 930,00
20.2.08
B.M.T.L
619
L. H.
18.2.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
19.2.08
B.M.T.L
620
L. H.
13.2.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
28.2.08
B.M.T.L
621
L. H.
13.2.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
28.2.08
B.M.T.L
622
L. H.
25.3.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
25.3.08
S.
623
L. H.
3.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
3.1.08
S.
624
L. H.
2.1.08
1
3
4 965,00
2
3
9 930,00
1
4 965,00
2.1.08
S.
625
Ch.
26.2.08
1
3
4 965,00
4
3
19 860,00
3
14 895,00
26.2.08
B.M.T.L
11,00
33,00
54 620,86
32,00
33,00
158 891,72
21,00
104 270,86
kdy obviněný zamlčel lékárnám a prostřednictvím lékáren i zdravotním pojišťovnám, že poukazy výše uvedeným způsobem pozměnil, a byl si vědom toho, že jím pozměněné poukazy budou lékárnami předloženy k proplacení zdravotním pojišťovnám a že zdravotní pojišťovny lékárnám vydané prostředky Synocrom uhradí z titulu toho, že jde o prostředek hrazený z všeobecného zdravotního pojištění, a byl si dále vědom toho, že svým jednáním způsobí majetkovou škodu právě zdravotním pojišťovnám, kterým takto způsobil škodu v celkové výši 6.063.572,80 Kč,

II.

Podle § 45 odst. 1 trestního zákoníku byl zrušen rozsudek Okresního soudu v Hodoníně ze dne 4.5.2011, č.j. 1 T 142/2010-3136, ve znění rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13.1.2012, č.j. 8 To 393/2011 - 3562, a to ve výroku jímž byl J. J. uznán vinným ze spáchání pokračujícího zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výrocích o trestech a ve výrocích o náhradě škody, učiněných podle § 228 odst. 1 tr. řádu a § 229 odst. 2 tr.řádu a znovu bylo rozhodnuto tak, že obviněný J. J. byl uznán vinným tím, že

A/
poté, co se dne 12.8.2008 stal j. č. p. společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE), IČ: 28280202, se sídlem v Hodoníně, Plucárna 3560/1 a dne 8.9.2008 j. společnosti General Property Investment, s.r.o. (poté NEWBIE s.r.o. v likvidaci), IČ: 28272722, se sídlem v Hodoníně, Plucárna 3560/1, v úmyslu obohatit se začal prostřednictvím jím proškolených obchodních zástupců a zaměstnanců obou uvedených společností nabízet subjektům, které měly pohledávky, že jim je za úplatu buď přizná jako rozhodce společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) v rámci rozhodčího řízení zahájeného na základě žaloby sepsané podle jím vytvořeného vzoru a vedeného bez souhlasu žalovaných, nebo jim je jménem společnosti General Property Investment s.r.o. (poté NEWBIE s.r.o. v likvidaci) za úplatu buď do určitého termínu vymůže, nebo odkoupí za jejich nominální hodnotu, což však neměl v úmyslu, a dále nabízel zajištění různých studijních programů ve snaze vylákat od zájemců peníze za údajné školné, přičemž ke zvýšení důvěryhodnosti neoprávněně využíval vysokoškolský titul Mgr. a kulaté razítko
s malým státním znakem, a takto:

1) dne 30.9.2008 v H. jako č. p. společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) přijal od E. K. žalobu na R. D. o zaplacení částky 30.000,- Kč s příslušenstvím a žalobu na P. K. o zaplacení částky 237.193,- Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spory rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedených věcech nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spory platně rozhodovat, přičemž E. K. prostřednictvím V. H. přesvědčoval o opaku, a dne 30.9.2008 od něj prostřednictvím M. H. a M. M., vylákal částku ve výši 17.800,- Kč jako údajný správní paušál, poplatek z hodnoty sporu a poplatek za zjišťovací řízení a dne 21.10.2008 od něj prostřednictvím M. H. a M. M., vylákal částku ve výši 20.300,- Kč jako údajný správní poplatek a poplatek z vnitrostátního sporu a tyto si ponechal pro potřeby společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) a pro potřeby své, čímž E. K. způsobil škodu v celkové výši 38.100,- Kč,

2) dne 9.10.2008 v H. jako č. p. společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) přijal od J. B. přihlášku do dvousemestrového vzdělávacího programu Mediátor pro mediační činnost, který obviněný prostřednictvím internetových stránek společnosti PATRICIANA, SE a inzerce v médiích nabízel od listopadu 2008, a přestože obviněný neměl v úmyslu žádné studium zajišťovat, vylákal prostřednictvím M. M. od J. B. dne 9.10.2008 částku celkem 45.220,- Kč jako údajné školné za studium J. B. a jeho sestry L. B., žádné studium nezajistil a uvedenou částku si ponechal pro potřeby společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) a pro potřeby své, čímž J. B. způsobil škodu ve výši 45.220,- Kč,

3) dne 13.10.2008 v H. jako č. p. společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) přijal od P. P. žalobu na společnost KOVI spol. s r.o. o zaplacení částky 4.639,- Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž P. P. prostřednictvím Ing. J. H. přesvědčoval o opaku, a dne 13.10.2008 od něj prostřednictvím M. H. vylákal částku ve výši 20.230,- Kč jako údajný správní paušál a poplatek z vnitrostátního sporu a tuto si ponechal pro potřeby společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) a pro potřeby své, čímž P. P. způsobil škodu v celkové výši 20.230,- Kč,

4) dne 15.10.2008 v H. jako j. společnosti General Property Investment, s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit smlouvu o postoupení pohledávek s E. K. jejímž předmětem bylo postoupení pohledávek E. K. za P. K. v celkové výši 237.193,- Kč s příslušenstvím na společnost General Property Investment s.r.o. za úplatu 35.000,- Kč ve prospěch postupitele, kterou se jako postupník zavázal uhradit do 2 dnů od podpisu smlouvy, což však neměl v úmyslu a naopak chtěl s odkazem na tuto smlouvu vylákat prostředky od E. K., což také dne 23.10.2008 učinil, kdy namísto toho, aby podle uzavřené smlouvy zaplatil 35.000,- Kč E. K., tuto částku požadoval zaplatit po něm, čemuž tento v domnění, že jde o oprávněný požadavek v souladu se smlouvou, vyhověl, a následně obviněný dne 12.11.2008 prostřednictvím V. H. od E. K. vylákal částku 106.071,- Kč jako údajnou jistinu jednoho z dluhů P. K., do dnešního dne E. K. nic nevrátil, dne 25.5.2009 převedl funkci jednatele ve společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) na Ing. J. H. a dne 1.9.2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž E. K. způsobil škodu ve výši 141.071,- Kč,

5) dne 30.10.2008 v H. jako č. p. společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) přijal od Ing. M. S. žalobu společnosti R.S. AQUATECH CZ, s.r.o. na společnost H-OBAL CZ spol. s r.o. o zaplacení částky 36.176,- Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž Ing. M. S. prostřednictvím M. M. přesvědčoval o opaku, a dne 5.11.2008 od společnosti R.S. AQUATECH CZ, s.r.o. prostřednictvím M. H. vylákal částku ve výši 20.300,- Kč na údajný rozhodčí poplatek a tuto si ponechal pro potřeby společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) a pro potřeby své, čímž společnosti R.S. AQUATECH CZ, s.r.o., IČ: 26236044, se sídlem
v Brně, Křivánkovo nám. 4/199, způsobil škodu ve výši 20.300,- Kč,

6) dne 3.11.2008 v H. jako č. p. společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) přijal od K. K. žalobu společnosti KARYS spedice s.r.o. na společnost CASPED CZ s.r.o. o zaplacení částky 31.195,85 Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž K. K. prostřednictvím V. H. přesvědčoval o opaku, a dne 4.11.2008 od ní prostřednictvím M. H. vylákal částku ve výši 20.300,- Kč jako údajný poplatek a správní paušál a tuto si ponechal pro potřeby společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) a pro potřeby své, čímž společnosti KARYS spedice s.r.o.,
IČ: 26959038, se sídlem ve Veselí nad Moravou, Zarazická 72, způsobil škodu ve výši 20.300,- Kč,

7) dne 11.11.2008 v H. jako č. p. společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) přijal od Ing. M. P. žalobu společnosti AUTOGARD spol. s r.o. na společnost GATE Kapucintechnika Kft. o zaplacení částky 5.981,- EUR s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž Ing. M. P. prostřednictvím V. H. přesvědčoval o opaku, a dne 19.11.2008 od něj prostřednictvím M. H. vylákal částku ve výši 49.980,- Kč jako údajný správní poplatek, poplatek za cizí jazyk, poplatek za expresní řízení, zvláštní náklady a správní paušál a tuto si ponechal pro potřeby společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) a pro potřeby své, čímž společnosti AUTOGARD spol. s r.o., IČ: 49446053, se sídlem v Popůvkách, Nová 32, způsobil škodu ve výši 49.980,- Kč,

8) dne 10.12.2008 v H. jako č. p. společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) přijal od M. Š. žalobu společnosti Svítidla IM-EX spol. s r.o. na společnost JU.MI J. B. spol. s r.o. o zaplacení částky 81.239,75 Kč a žalobu společnosti Svítidla IM-EX spol. s r.o. na PhDr. P. J., CSc. o zaplacení částky 130.000,- Kč, přičemž předstíral, že bude oprávněn spory rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedených věcech nebyly uzavřeny žádné rozhodčí doložky či rozhodčí smlouvy a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spory platně rozhodovat, přičemž M. Š. prostřednictvím V. H. přesvědčoval o opaku, a dne 9.12.2008 od něj prostřednictvím M. H. a V. H. vylákal částku ve výši 20.300,- Kč na údajný správní paušál a poplatek za vnitrostátní spor a dne 10.12.2008 od něj prostřednictvím M. H. a V. H. vylákal částku ve výši 22.400,- Kč na údajný správní paušál, poplatek za vnitrostátní spor a jiný poplatek a tyto si ponechal pro potřeby společnosti PATRICIANA, SE (dnes General Property Trust, SE) a pro potřeby své, čímž společnosti Svítidla IM-EX spol. s r.o., IČ: 25549243, se sídlem ve Svatobořicích Mistříně, Hlavní 574, způsobil škodu ve výši 42.700,- Kč,

9) dne 12.12.2008 v H. jako j. společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu s Ing. R. H. zastoupeným L. M. v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu vymůže pro Ing. R. H. jeho pohledávky z obchodní činnosti v celkové výši 27.100.000,- Kč s příslušenstvím, což však neměl v úmyslu, přičemž L. M. utvrzoval v tom, že tak učiní tím způsobem, že přijme pravomoc rozhodovat tyto spory jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, rozhodne je ve prospěch Ing. R. H. a vydané rozhodčí nálezy použije jako exekuční titul, přestože věděl, že v uvedených věcech nebyly uzavřeny žádné rozhodčí smlouvy či rozhodčí doložky a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nebude moci spory platně rozhodovat, a na základě těchto slibů vylákal dne 12.12.2008 prostřednictvím M. H. od L. M. částku 151.000,- Kč jako zálohu na náklady a dne 15.12.2008 prostřednictvím M. H. částku 200.000,- Kč jako zálohu na náklady a tyto použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, a přestože se ve smlouvě zavázal, že, nevymůže-li uvedené pohledávky do 12.4.2009, tyto od Ing. R. H. společnost General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) odkoupí za jejich nominální hodnotu včetně příslušenství, do dnešního dne pohledávky ani nevymohl, ani neodkoupil, dne 25.5.2009 převedl funkci j. na Ing. J. H. a dne 1.9.2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž L. M. způsobil škodu ve výši 351.000,- Kč,

10) dne 26.12.2008 v H. jako j. společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu s Ing. M. Ch. v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 60.000,- Kč vymůže do 1 roku pro Ing. M. Ch. jeho pohledávky za společnostmi KETVA s.r.o. ve výši 61.257,- Kč s příslušenstvím a DESMOND, s.r.o. ve výši 43.373,- Kč s příslušenstvím, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy a na základě faktury vystavené M. H. za společnost General Property Investment s.r.o. dne 1.12.2008 zaplatil Ing. M. Ch. dne 28.11.2009 společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) částku 60.000,- Kč na údajnou správu pohledávek, kterou obviněný použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, do dnešního dne nebyly k vymožení pohledávek učiněny ze strany společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) žádné kroky, dne 25.5.2009 obviněný převedl funkci jednatele na Ing. J. H. a dne 1.9.2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž Ing. M. Ch. způsobil škodu ve výši 60.000,- Kč,

11) dne 20.1.2009 v H. jako j. společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu s R. Š. podnikajícím pod IČ 68674627 se sídlem v Žeravicích 343, v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 59.500,- Kč vymůže pro R. Š. jeho pohledávky za R. N. ve výši 8.330,- Kč, za společností AUXITRANS ITALIA s.r.o. ve výši 19.095,- EUR, za společností TCL-NOVOTNY KG ve výši 1.910,- EUR, za společností P+M Autodoprava, s.r.o. ve výši 35.700,- Kč, za společností Compass DKD Czech s.r.o. ve výši 714,- EUR, za společností FISCHER SPEED, s.r.o. ve výši 1.630,- EUR, za společností CSL, spol. s r.o. ve výši 1.071,- EUR, za M. H. ve výši 3.689,- Kč, za společností Motor Centrál s.r.o. ve výši 26.180,- Kč, za společností V. J. ve výši 11.900,- Kč, za společností M. & M. trans. s.r.o. ve výši 833,- EUR, za M. M. ve výši 650,- EUR, za firmou Autodoprava Z. N. ve výši 13.173,30 EUR, za společností V.R.E., spol. s r.o. ve výši 42.840,- Kč, za Z. R. ve výši 10.234,- Kč a za společností SUPPLYLANE Ltd. ve výši 400,- GBP s příslibem, že, nevymůže-li tyto pohledávky do 20.6.2009, odkoupí je společnost General Property Investment s.r.o. za jejich nominální hodnotu, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy zaplatil R. Š. dne 26.1.2009 společnosti General Property Investment s.r.o. částku 59.500,- Kč jako poplatek za údajnou správu pohledávek, kterou obviněný použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, do dnešního dne nebyly pohledávky společností General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) ani vymoženy, ani nebyly odkoupeny, dne 25.5.2009 obviněný převedl funkci j. na Ing. J. H. a dne 1.9.2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž R. Š. podnikajícímu pod IČ 68674627 se sídlem v Žeravicích 343 způsobil škodu ve výši 59.500,- Kč,

12) dne 20.1.2009 v H. jako č. p. společnosti General Property Trust, SE přijal od B. C. žalobu společnosti MaR SYSTEMS s.r.o. na společnost Industrial Business Services, spol. s r.o. o zaplacení částky 550.688,- Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena rozhodčí smlouva či rozhodčí doložka a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž B. C. přesvědčoval o opaku, dne 22.1.2009 od společnosti MaR SYSTEMS s.r.o. prostřednictvím M. H. vylákal částku ve výši 50.900,- Kč jako údajný správní poplatek, poplatek a poplatek za expresní řízení, a dne 4.3.2009 prostřednictvím M. H. vylákal částku ve výši 71.400,- Kč jako údajný správní poplatek, poplatek a poplatek za expresní řízení, kdy obě tyto částky si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž společnosti MaR SYSTEMS s.r.o. IČ: 26916126, se sídlem v Hodoníně, Ivana Olbrachta 3998, způsobil škodu ve výši 122.300,- Kč,

13) dne 22.1.2009 v H. jako j. společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu s E. G. v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu vymůže pro E. G. její pohledávky za R. H. v celkové výši 610.000,- Kč s příslušenstvím s příslibem, že, nevymůže-li tyto pohledávky do 22.4.2009, odkoupí je společnost General Property Investment s.r.o. za nominální hodnotu, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy zaplatila E. G. společnosti General Property Investment, s.r.o. dne 22.1.2009 částku 29.750,- Kč za údajné náklady řízení a částku 49.000,- Kč jako poplatek za vyřízení věci, které obviněný použil pro potřeby společnosti General Property Investment, s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, a přestože se ve smlouvě zavázal, že, nevymůže-li uvedené pohledávky do 22.5.2009, tyto společnost General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) od E. G. odkoupí za jejich nominální hodnotu včetně příslušenství, do dnešního dne nebyly pohledávky ani vymoženy, ani odkoupeny, dne 25.5.2009 obviněný převedl funkci j. na Ing. J. H. a dne 1.9.2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž E. G. způsobil škodu ve výši 78.750,- Kč,

14) dne 27.1.2009 v H. jako j. společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu se společností Dortechnik, s.r.o., zastoupenou j. Ing. Z. G. v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu vymůže pro společnost Dortechnik, s.r.o. její pohledávku za společností Cenex, stavební s.r.o. ve výši 545.512,- Kč s příslibem, že, nevymůže-li tuto pohledávku do 15.7.2009, odkoupí ji společnost General Property Investment s.r.o. za nominální hodnotu, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy zaplatila společnost Dortechnik, s.r.o. dne 28.1.2009 společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) částku 52.440,- Kč jako poplatek za odkup pohledávek, kterou obviněný použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, do dnešního dne nebyla pohledávka společností General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) ani vymožena, ani nebyla odkoupena, dne 25.5.2009 obviněný převedl funkci j. na Ing. J. H. a dne 1.9.2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž společnosti Dortechnik, s.r.o., IČ: 27710815, se sídlem v Ratíškovicích, U Hliníka 1260, způsobil škodu ve výši 52.440,- Kč,

15) dne 4.2.2009 v H. jako č. p. společnosti General Property Trust, SE přijal od R. N. žalobu na F. M. o zaplacení částky 69.119,40 Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž R. N. prostřednictvím V. H. přesvědčoval o opaku, a dne 5.2.2009 od něj prostřednictvím M. H vylákal částku ve výši 23.800,- Kč jako údajný poplatek a správní paušál a tuto si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž R. N. způsobil škodu ve výši 23.800,- Kč,

16) dne 6.2.2009 v H. jako j. společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu se společností Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o., zastoupenou J. F. v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 119.000,- Kč vymůže pro společnost Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o. její pohledávku za společností SLOVMLÝN, spol. s r.o. ve výši 6.394.693,- Kč s příslibem, že, nevymůže-li tuto pohledávku do 25.7.2009, odkoupí ji společnost General Property Investment s.r.o. za nominální hodnotu, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy zaplatila společnost Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o. dne 10.2.2009 společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) částku 119.000,- Kč jako poplatek za údajnou správu pohledávek, kterou obviněný použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, do dnešního dne nebyla pohledávka společností General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) ani vymožena, ani nebyla odkoupena, dne 25.5.2009 obviněný převedl funkci j. na Ing. J. H. a dne 1.9.2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž společnosti Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o., IČ: 42637899, se sídlem ve Strážnici, Jiřího z Poděbrad 996, způsobil škodu ve výši 119.000,- Kč,

17) dne 9.2.2009 v H. jako č. p. společnosti General Property Trust, SE přijal od V. R. žalobu společnosti VR TERM s.r.o. na společnost Solution for Technologies a.s. o zaplacení částky 1.669.842,50 Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž V. R. osobně přesvědčoval o opaku, a téhož dne od společnosti VR TERM s.r.o. prostřednictvím H. S. v úmyslu obohatit společnost General Property Trust, SE vylákal částku ve výši 91.800,- Kč jako údajný správní poplatek a tuto si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž společnosti VR TERM s.r.o., IČ: 25550675, se sídlem v Mutěnicích, Díly 483, způsobil škodu ve výši 91.800,- Kč,

18) dne 19.2.2009 v H. jako j. společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu se společností MaR SYSTEMS s.r.o., zastoupenou j. B. C. v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 107.100,- Kč vymůže pro společnost MaR SYSTEMS s.r.o. její pohledávky za společností Industrial Business Services, spol. s r.o. ve výši 550.688,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení s příslibem, že, nevymůže-li tyto pohledávky do 20.4.2009, vrátí do 20.5.2009 zaplacenou odměnu ve výši 107.100,- Kč a zaplatí smluvní pokutu ve výši nevymožených pohledávek s příslušenstvím, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy zaplatila společnost MaR SYSTEMS s.r.o. dne 19.2.2009 společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) částku 107.100,- Kč, kterou obviněný použil pro potřeby této společnosti a pro potřeby své, do dnešního dne nebyly pohledávky společností General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) ani vymoženy, ani nebyla vrácena zaplacená odměna a vyplacena smluvní pokuta, dne 25.5.2009 obviněný převedl funkci j. na Ing. J. H. a dne 1.9.2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž společnosti MaR SYSTEMS s.r.o., IČ: 26916126, se sídlem v Hodoníně, Ivana Olbrachta 3998, způsobil škodu ve výši 107.100,- Kč,

19) dne 19.2.2009 v H. jako j. společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu se společností EKOLAKY, s.r.o., zastoupenou j.B. Ž. v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 29.750,- Kč vymůže pro společnost EKOLAKY, s.r.o. její pohledávky za společnostmi ENERGO wind systém, a.s. ve výši 36.934,- Kč s příslušenstvím, GALLERIA GARDEN, s.r.o. ve výši 45.963,- Kč s příslušenstvím, TRANZA a.s. ve výši 34.618,- Kč s příslušenstvím, a B & H , spol. s r.o. ve výši 265.918,- Kč s příslušenstvím s příslibem, že, nevymůže-li tyto pohledávky do 19.7.2009, odkoupí je společnost General Property Investment s.r.o. v nominální hodnotě i s příslušenstvími, což však neměl v úmyslu, kdy s odkazem na tuto smlouvu obviněný prostřednictvím M. H. vyzval dne 19.2.2009 společnost EKOLAKY, s.r.o. k zaplacení částky 40.500,- Kč jako údajného poplatku za správu pohledávek a expresního poplatku za žalobu, na což společnost EKOLAKY, s.r.o. nereagovala, neboť výzva nebyla daňovým dokladem, a následně když obviněný zjistil, že společnost TRANZA a.s. zaplatila svůj dluh ve výši 34.618,- Kč přímo na účet společnosti EKOLAKY, s.r.o., vyzval dne 1.4.2009 prostřednictvím faktury č. 099028 vystavené M. H. společnost EKOLAKY, s.r.o. k zaplacení této částky do 15.4.2009, čemuž tato vyhověla, tuto částku stejně jako částku ve výši 45.963,- Kč, kterou mu předal M. O. jako úhradu dluhu společnosti GALLERIA GARDEN, s.r.o., obviněný použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své a nepředal je společnosti EKOLAKY, s.r.o., zbylé pohledávky ani nevymohl, ani nebyly odkoupeny, dne 25.5.2009 převedl funkci j. na Ing. J. H. a dne 1.9.2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž společnosti EKOLAKY, s.r.o., IČ: 49455231, se sídlem v Archlebově (pekárna) chtěl způsobit škodu v celkové výši 121.081,- Kč, avšak ve skutečnosti jí způsobil škodu v celkové výši 80.581,- Kč,

20) dne 20.2.2009 v H. jako j. společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu s Ing. L. P. v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu pro Ing. L. P. vymůže jeho pohledávky za společností AB PULS spol. s r.o. v celkové výši 603.037,- Kč s příslušenstvím s příslibem, že, nevymůže-li tyto pohledávky do 20.6.2009, odkoupí je společnost General Property Investment s.r.o. v nominální hodnotě i s příslušenstvím, což však neměl v úmyslu, a na základě této smlouvy vylákal prostřednictvím M. H. dne 23.2.2009 od Ing. L. P. částku 29.750,- Kč na údajné náklady řízení, kterou použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, do dnešního dne nebyly uvedené pohledávky ani vymoženy, ani odkoupeny, dne 25.5.2009 převedl funkci jednatele na Ing. J. H. a dne 1.9.2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž Ing. L. P. způsobil škodu ve výši 29.750,- Kč,

21) dne 24.2.2009 v H. jako j. společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu s B. M. v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 101.870,- Kč vymůže pro B. M. jeho pohledávky za J. C. ve výši 580.000,- Kč s příslušenstvím s příslibem, že, nevymůže-li tyto pohledávky do 24.6.2009, tyto od B. M. odkoupí společnost General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) za jejich nominální hodnotu, což však neměl v úmyslu, a na základě tohoto slibu vylákal dne 3.3.2009 od B. M. prostřednictvím M. H. částku 101.870,- Kč jako údajnou zálohu za vyřízení věci, kterou stejně jako částku 7.000,- Kč, kterou převzal dne 3.7.2009 od M. O. jako splátku dluhu od J. C., použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, do dnešního dne nebyly uvedené pohledávky ani vymoženy, ani odkoupeny, dne 25.5.2009 převedl funkci j. na Ing. J. H. a dne 1.9.2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž B. M. způsobil škodu ve výši 108.870,- Kč,

22) dne 25.2.2009 v H. jako j. společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu s J. K. v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 29.750,- Kč vymůže pro J. K. jeho pohledávku za D. F. ve výši 580.000,- Kč s příslibem, že všechny vymožené platby od dlužníka složí do 14 dnů na účet mandanta, a s příslibem, že, nevymůže-li tuto pohledávku do 25.7.2009, odkoupí ji společnost General Property Investment s.r.o. za nominální hodnotu, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy zaplatil J. K. dne 26.2.2009 společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) částku 29.750,- Kč, kterou obviněný stejně jako částku v celkové výši 113.000,- Kč, kterou mu postupně dílem předal M. O. a dílem byla připsána na účet společnosti General Property Investment s.r.o. jako úhrada dluhu od D. F., použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své a nepředal ji J. K, zbytek pohledávky ani nevymohl, ani nebyl odkoupen, dne 25.5.2009 obviněný převedl funkci j. na Ing. J. H. a dne 1.9.2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž J. K. způsobil škodu v celkové výši 142.750,- Kč, 23) dne 28.2.2008 v H. jako č. p. společnosti General Property Trust, SE přijal od T. P. přihlášku do vzdělávacího programu Rozhodce pro rozhodčí řízení, který obviněný prostřednictvím internetových stránek společnosti General Property Trust, SE a inzerce v médiích nabízel od listopadu 2008, po jehož absolvování bylo zájemcům o studiu slibováno udělení titulu Licensed arbiter LA , a přestože obviněný neměl v úmyslu žádné studium zajišťovat a přestože věděl, že nemá oprávnění k udělování jakýchkoli titulů, vylákal prostřednictvím M. M. od T. P. postupně ve dnech 1.4.2009, 4.5.2009 a 1.6.2009 částku celkem 18.088,- Kč jako údajné školné, žádné studium nezajistil a uvedenou částku si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž T. P. způsobil škodu ve výši 18.088,- Kč,

24) dne 6.3.2009 v H. jako č. p. společnosti General Property Trust, SE přijal od M. Š. žalobu společnosti Svítidla IM-EX spol. s r.o. na P. P. o zaplacení částky 296.624,- Kč, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena rozhodčí smlouva či rozhodčí doložka a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž M. Š. prostřednictvím V. H. přesvědčoval o opaku, dne 9.3.2009 od něj prostřednictvím M. H. a L. M. vylákal částku ve výši 23.800,- Kč na údajné náklady řízení a tuto si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž společnosti Svítidla IM-EX spol. s r.o., IČ: 25549243, se sídlem ve Svatobořicích Mistříně, Hlavní 574, způsobil škodu ve výši 23.800,- Kč,

25) dne 13.3.2009 v H. jako č. p. společnosti General Property Trust, SE přijal od M. B. žalobu na společnost ABRAWELD s.r.o. o zaplacení částky 319.277,- Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž M. B. prostřednictvím V. H. přesvědčoval o opaku, a dne 16.3.2009 od něj prostřednictvím M. H. a L. M. vylákal částku ve výši 23.800,- Kč jako údajný rozhodčí poplatek a poplatek a tuto si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž M. B. způsobil škodu ve výši 23.800,- Kč,

26) dne 18.3.2009 v H. jako j. společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se se společností R.S. AQUATECH CZ, s.r.o. zastoupenou j.Ing. M. S. mandátní smlouvu, v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 9.685,- Kč vymůže pro společnost R.S. AQUATECH CZ, s.r.o. její pohledávku za společností H-OBAL CZ, s.r.o. ve výši 36.176,- Kč s příslušenstvím s příslibem, že, nevymůže-li tuto pohledávku do 18.6.2009, odkoupí ji společnost General Property Investment s.r.o. za nominální hodnotu, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy zaplatila společnost R.S. AQUATECH CZ, s.r.o. dne 19.3.2009 společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) částku 9.685,- Kč jako údajnou smluvní odměnu, kterou obviněný použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, do dnešního dne nebyla pohledávka ani vymožena, ani nebyla odkoupena, dne 25.5.2009 obviněný převedl funkci j. na Ing. J. H. a dne 1.9.2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž společnosti R.S. AQUATECH CZ, s.r.o., IČ: 26236044, se sídlem v Brně, Křivánkovo nám. 4/199, způsobil škodu ve výši 9.685,- Kč,

27) dne 26.3.2009 v H. jako j. společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu se společností AUTOGARD spol. s.r.o., zastoupenou j. Ing. M. P. v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 47.600,- Kč vymůže pro společnost AUTOGARD spol. s r.o. její pohledávku za společností GATE Kapucintechnika Kft. ve výši 5.981,- EUR s příslušenstvím s příslibem, že, nevymůže-li tuto pohledávku do 26.8.2009, odkoupí ji společnost General Property Investment s.r.o. za částku 237.159,- Kč, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy zaplatila společnost AUTOGARD spol. s r.o. dne 30.3.2009 společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) částku 40.000,- Kč a dne 15.4.2009 částku 7.600,- Kč jako údajný poplatek za zprostředkování exekuce, správní paušál a vratnou zálohu, které obviněný použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, do dnešního dne nebyly pohledávky ani vymoženy, ani nebyly odkoupeny, dne 25.5.2009 obviněný převedl funkci j. na Ing. J. H. a dne 1.9.2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž společnosti AUTOGARD spol. s r.o., IČ: 49446053, se sídlem v Popůvkách, Nová 32, způsobil škodu ve výši 47.600,- Kč,

28) dne 9.4.2009 v H. jako j. společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se se společností KARYS spedice s.r.o. zastoupenou j. K. K. mandátní smlouvu, v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 23.800,- Kč vymůže pro společnost KARYS spedice s.r.o. její pohledávku za společností CASPED CZ s.r.o. ve výši 31.195,85 Kč s příslušenstvím a náklady řízení, přičemž K. K. prostřednictvím V. H. utvrzoval v tom, že tak učiní způsobem, že zprostředkuje exekuci na majetek, přestože to neměl v úmyslu, a na základě těchto slibů vylákal prostřednictvím L. M. od společnosti KARYS spedice s.r.o. částku 23.800,- Kč jako údajný správní paušál a vratnou zálohu, a přestože se ve smlouvě zavázal, že, nevymůže-li uvedenou pohledávku do 9.7.2009, tuto od společnosti KARYS spedice s.r.o. společnost General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci), odkoupí za její nominální hodnotu včetně příslušenství, což rovněž neměl v úmyslu, do dnešního dne pohledávku ani nevymohl, ani neodkoupil, dne 25.5.2009 převedl funkci j. na Ing. J. H. a dne 1.9.2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž společnosti KARYS spedice s.r.o., IČ: 26959038, se sídlem ve Veselí nad Moravou, Zarazická 72, způsobil škodu ve výši 23.800,- Kč,

29) dne 15.4.2009 v H. jako j. společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci), uzavřel s úmyslem obohatit se se společností VR - TERM s.r.o. zastoupenou j. V. R. smlouvu o postoupení pohledávek, jejímž předmětem bylo postoupení pohledávky společnosti VR - TERM s.r.o. za dlužníkem společností Solution for Technologies a.s. ve výši 2.335.885,- Kč s příslušenstvím na společnost General Property Investment s.r.o. za úplatu 178.500,- Kč ve prospěch postupníka, v níž se jako postupník zavázal, že nezaplatí-li dlužník postoupené pohledávky do 15.6.2009, tyto od společnosti VR TERM s.r.o. společnost General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) odkoupí za jejich nominální hodnotu včetně příslušenství, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy zaplatil V. R. dne 16.4.2009 společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) částku 178.500,- Kč, do dnešního dne nebyly pohledávky ani vymoženy, ani odkoupeny, dne 25.5.2009 obviněný převedl funkci j. na Ing. J. H. a dne 1.9.2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž společnosti VR TERM s.r.o., IČ: 25550675, se sídlem
v Mutěnicích, Díly 483, způsobil škodu ve výši 178.500,- Kč,

30) dne 23.4.2009 v H. jako j. společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se s Ing. P. M. smlouvu o postoupení pohledávek, jejímž předmětem bylo postoupení pohledávky Ing. P. M. za dlužníky I. K., J. M., Ľ. Ž., P. P., P. P., J. S., V. M., M. G. a J. I. v celkové výši 140.276,- Kč na společnost General Property Investment s.r.o. za úplatu 30.434,- Kč ve prospěch postupníka, v níž se jako postupník zavázal, že, nezaplatí-li dlužník postoupené pohledávky do 23.10.2009, tyto od Ing. P. M. společnost General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) odkoupí za jejich nominální hodnotu včetně příslušenství, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy zaplatil Ing. P. M. dne 24.4.2009 společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) částku 30.434,- Kč, kterou obviněný použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, do dnešního dne nebyly pohledávky ani vymoženy, ani odkoupeny, dne 25.5.2009 obviněný převedl funkci j na Ing. J. H. a dne 1.9.2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž Ing. P. M. způsobil škodu ve výši 30.434,- Kč,

31) dne 23.4.2009 v H. jako j. společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu se společností TV-marketing , s.r.o. zastoupenou j. M. V. v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 118.685,- Kč vymůže pro společnost TV-marketing , s.r.o. její pohledávky za společnostmi FARGALIA RESOURCE S.L. ve výši 1.100,- EUR a YURA d.o.o. ve výši 10.796,30 EUR s příslibem, že, nevymůže-li tyto pohledávky do 23.10.2009, odkoupí je společnost General Property Investment s.r.o. za částku 392.137,- Kč bez DPH, což však neměl v úmyslu, kdy na základě této smlouvy zaplatila společnost TV-marketing , s.r.o. dne 23.4.2009 společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) částku 118.685,- Kč jako údajnou odměnu za provedené služby, kterou obviněný použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, do dnešního dne nebyly pohledávky ani vymoženy, ani nebyly odkoupeny, dne 25.5.2009 obviněný převedl funkci j. na Ing. J. H. a dne 1.9.2009 došlo ke zrušení společnosti likvidací, čímž společnosti TV-marketing , s.r.o., IČ: 63486903, se sídlem v Těmicích 203 způsobil škodu ve výši 118.685,- Kč,

32) dne 30.4.2009 v H. jako č. p. společnosti General Property Trust, SE přijal od M. D. žalobu na společnost Trnavapap s.r.o. o zaplacení částky 1.301.920,- Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž M. D. prostřednictvím V. H. přesvědčoval o opaku, a dne 15.7.2009 od něj prostřednictvím M. H. a L. M. vylákal částku ve výši 58.905,- Kč jako údajný rozhodčí poplatek a správní paušál a tuto si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž M. D. způsobil škodu ve výši 58.905,- Kč,

33) dne 15.5.2009 v H. jako j. společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se smlouvu o postoupení pohledávek se společností SVÍTIDLA IM-EX spol. s r.o., zastoupenou j. M. Š. jejímž předmětem bylo postoupení pohledávky společnosti SVÍTIDLA IM-EX spol. s r.o. za P. P. ve výši 320.424,- Kč s příslušenstvím na společnost společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci), v níž se jako postupník zavázal zaplatit postupiteli za postoupenou pohledávku 75% z veškerých plateb poukázaných mu dlužníkem, což neměl v úmyslu, neboť si platby od dlužníka chtěl ponechat pro vlastní potřebu, a když mu v období od 28.5.2009 do 10.7.2009, kdy již nebyl j. společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci), postupně M. O. předal částku 23.800,- Kč jako platbu dluhu od P. P., ponechal si ji pro vlastní potřebu, čímž společnosti Svítidla IM-EX spol. s r.o., IČ: 25549243, se sídlem ve Svatobořicích Mistříně, Hlavní 574, způsobil škodu ve výši 23.800,- Kč,

34) dne 18.5.2009 v H. jako j. společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) uzavřel s úmyslem obohatit se mandátní smlouvu se společností SVÍTIDLA IM-EX spol. s r.o. zastoupenou j. M. Š. v níž se jako mandatář zavázal, že za úplatu 35.700,- Kč zajistí zprostředkování exekuce a inkaso pohledávek, které měla společnost Svítidla IM-EX spol. s r.o. za společností JU.MI J. B. spol. s r.o. ve výši 81.239,78 Kč s příslušenstvím a za PhDr. P. J., CSc. ve výši 130.000,- Kč, což ale neměl v úmyslu, následně dne 20.5.2009 vylákal od M. Š. prostřednictvím M. H. a L. M. částku 35.700,- Kč na údajný správní poplatek, kterou použil pro potřeby společnosti General Property Investment s.r.o. (dnes NEWBIE s.r.o. v likvidaci) a pro potřeby své, žádnou exekuci nezprostředkoval a pohledávky nevymohl, čímž společnosti Svítidla IM-EX spol. s r.o., IČ: 25549243, se sídlem ve Svatobořicích Mistříně, Hlavní 574, způsobil škodu ve výši 35.700,- Kč,

35) dne 25.5.2009 v H. jako č. p. společnosti General Property Trust, SE přijal od M. D. žalobu na P. M. o zaplacení částky 59.627,50 Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž M. D. prostřednictvím V. H. přesvědčoval o opaku, a dne 15.7.2009 od něj prostřednictvím M. H. a L. M. vylákal částku ve výši 8.400,- Kč jako údajný rozhodčí poplatek a správní paušál a tuto si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž M. D. způsobil škodu ve výši 8.400,- Kč, 36) dne 3.7.2009 v H. jako č. p. společnosti General Property Trust, SE přijal od M. H. žalobu na společnost Woman & Man Exclusive, s.r.o. o zaplacení částky 400.000,- Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž M. H. prostřednictvím J. H. přesvědčoval o opaku, a dne 2.7.2009 od něj prostřednictvím L. M. vylákal částku ve výši 33.400,- Kč jako údajný poplatek, správní paušál a 40% příplatek a tuto si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž M. H. způsobil škodu ve výši 33.400,- Kč,

37) dne 7.7.2009 v H. jako č. p. společnosti General Property Trust, SE přijal od J. T. žalobu na Z. P. o zaplacení částky 162.458,- Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že uvedená pohledávka byla smlouvou ze dne 1.4.2009 postoupena společnosti General Property Investment s.r.o. a přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, a téhož dne od J. T. prostřednictvím M. H. v úmyslu obohatit společnost General Property Trust, SE vylákal částku ve výši 8.400,- Kč jako údajný správní poplatek a tuto si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž J. T. způsobil škodu ve výši 8.400,- Kč,

38) dne 31.7.2009 v H. jako č. p. společnosti General Property Trust, SE přijal od J. D. žalobu společnosti CZ Profil, s.r.o. na společnost Stavebniny Global s.r.o. o zaplacení částky 135.000,- Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena rozhodčí smlouva či rozhodčí doložka a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž J. D. prostřednictvím V. H. přesvědčoval o opaku, dne 3.8.2009 od společnosti CZ Profil, s.r.o. prostřednictvím M. H. vylákal částku ve výši 23.800,- Kč jako údajný rozhodčí poplatek a poplatek a tuto si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž společnosti CZ Profil, s.r.o., IČ: 25538144, se sídlem v Bánov 701, způsobil škodu ve výši 23.800,- Kč,

39) dne 3.8.2009 v H. jako č. p. společnosti General Property Trust, SE přijal od M. Z. žalobu společnosti Maso-závod , spol. s r.o. na společnost PEGAS TRADE, spol. s r.o. o zaplacení částky 2.095.865,- Kč s příslušenstvím, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, přestože věděl, že v uvedené věci nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž M. Z. prostřednictvím A. Š. přesvědčoval o opaku, a dne 4.8.2009 od společnosti Maso-závod , spol. s r.o. prostřednictvím M. H. a L. M. vylákal částku ve výši 77.400,- Kč jako údajný správní poplatek a poplatek za rozhodčí řízení a tuto si ponechal pro potřeby společnosti General Property Trust, SE a pro potřeby své, čímž společnosti Maso-závod spol. s r.o., IČ: 26909201, se sídlem v Čejkovicích, Okružní 814, způsobil škodu ve výši 77.400,- Kč, tak celkem způsobil škodu ve výši 2.449.739,- Kč,

B/
a)
poté, co se dne 12. 8. 2008 stal j. č. p. společnosti PATRICIANA, SE (později přejmenované na General Property Trust, SE) se sídlem Hodonín, Plucárna 3560/1, IČ 282 80 202, a dne 8. 9. 2008 j. j. společnosti General Property Investment, s.r.o. (dnes NEWBIE, s.r.o. v likvidaci) se sídlem Hodonín, Plucárna 3560/1, IČ 282 72 722, a v úmyslu sebe nebo společnost PATRICIANA, SE, nebo společnost General Property Investment, s.r.o., neoprávněně obohatit, prostřednictvím jím proškolených obchodních zástupců a zaměstnanců obou těchto společností, jednak nabízel subjektům, které vlastnily pohledávky (tj. poškozeným), že jim za úplatu tyto pohledávky přizná jako rozhodce společnosti PATRICIANA, SE (později přejmenované na General Property Trust, SE), a to formou rozhodčího nálezu v rámci rozhodčího řízení zahájeného na základě žaloby sepsané podle vzoru používaného s jeho vědomím ve firmě General Property Trust, SE, kterou fakticky řídil, a v řízení takto vedeném bez souhlasu žalovaných, přičemž předstíral, že bude oprávněn spor rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, a přestože věděl, že v uvedených věcech nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva a že pravomoc rozhodce nelze podle uvedeného zákona platně založit bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že nemůže spor platně rozhodovat, přičemž poškozené takto přesvědčoval o opaku, dále nepravdivě předstíral, že ve společnosti PATRICIANA, SE, působí celá řada erudovaných rozhodců, a tímto ubezpečoval poškozené, že jejich pohledávku takto vymůže, čímž od poškozených pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a vydání platného rozhodčího nálezu způsobilého k vymožení jejich pohledávky neoprávněně vylákal finanční částky jako údajné poplatky související s rozhodčím řízením, a dále nabízel subjektům, které vlastnily pohledávky (tj. poškozeným), že jim za úplatu tyto pohledávky prostřednictvím společnosti General Property Investment, s.r.o., do určitého termínu vymůže, a pokud se tak nestane, tyto pohledávky společnost General Property Investment, s.r.o., od poškozených odkoupí za jejich nominální hodnotu, včetně příslušenství, nebo jim vrátí alespoň část zaplacené odměny, sám však neměl v úmyslu své závazky dodržet, a takto od poškozených vylákal finanční částky jako údajné poplatky, náklady řízení a odměny, v níže uvedených případech:
1) v listopadu až prosinci 2008 jako č. p. společnosti PATRICIANA, SE (později přejmenované na General Property Trust, SE), pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky přijal od D. B. podnikajícího pod jménem D. B., klempířství pokrývačství, IČ 155 41 533, se sídlem Nová 823, Mutěnice, žalobu na T. D., IČ 614 00 14, se sídlem Dolní Bojanovice 713, o zaplacení částky ve výši 294.025,- Kč s příslušenstvím, když ke zprostředkování vypracování této žaloby se dne 8.12.2008 zavázala společnost PATRICIANA, SE a dne 11.12 2008, jako j společnosti General Property Investment, s.r.o., s ním dále uzavřel mandátní smlouvu, v níž se společnost General Property Investment, s.r.o., jako mandatář, zavázala, že za úplatu vymůže pro D. B. jeho pohledávku ve výši 294.025,- Kč s příslušenstvím za T. D. s příslibem, že nevymůže-li tuto pohledávku do pěti měsíců, tj. do 11.5.2009, odkoupí společnost General Property Investment s.r.o. za nominální hodnotu, což však neměl v úmyslu, a na základě jeho nepravdivých příslibů řádně vedeného rozhodčího řízení a příslibu vymožení pohledávek zaplatil D. B. společnosti General Property Investment, s.r.o., dne 12. 12. 2008 částku ve výši 100.000,- Kč a dne 12. 1. 2009 částku ve výši 50.000,- Kč, jako údajné náklady na řízení, obviněný však svůj závazek vyplývající z mandátní smlouvy nesplnil, pohledávku nevymohl, ani neodkoupil a finanční prostředky v celkové výši 150.000,- Kč D. B. nevrátil a ponechal si je pro svoji potřebu nebo pro potřeby obou uvedených společností a tím firmě D. B., klempířství pokrývačství, IČ 155 41 533, způsobil škodu v celkové výši 150.000,- Kč, 2) v lednu 2009 jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky nejdříve přijal od H. S. podnikající pod jménem H. S. Sunny Trans vnitrostátní a mezinárodní doprava, IČ 628 09 938, se sídlem Malinovského 884, Uherské Hradiště, žalobu na společnost Friends Cargo, s.r.o., o zaplacení částky 22.610,- Kč, dne 9.2.2009 přijal pravomoc rozhodce v tomto sporu a následně 1.6.2009 uznal námitky právního zástupce žalované strany o nepříslušnosti rozhodčího soudu pro nedostatek rozhodčí doložky, dále dne 13. 2. 2009 uzavřel s H. S. mandátní smlouvu jménem společnosti General Property Investment, s.r.o., v níž se tato společnost zavázala, že za úplatu vymůže pro H. S. pohledávky její firmy specifikované v příloze č. 1., a to za CARGO NOVA, s.r.o. ve výši 121.737,- Kč, za OVOSPOL-BÁNOV, s.r.o. ve výši 8.800,- Kč, za CARGO NOVA, s.r.o. ve výši 28.560,- Kč, za PVM STRAST , s.r.o. ve výši 10.602,- Kč, za O. TRANSPORT, s.r.o. ve výši 3.570,- Kč, za H.S. TRANSPORT CZ, s.r.o. ve výši 12.500,- Kč, za BUTTERFLY SPEDITION a TRANSPORT, s.r.o. ve výši 8.850,- Kč, za DE COENE DECOR NV Belgie ve výši 200,- EUR, tj. 5.000,- Kč, tedy pohledávky v celkové výši 199.619,- Kč s příslušenstvím, a to s příslibem, že nevymůže-li tyto pohledávky do 13.7.2009, odkoupí je společnost General Property Investment s.r.o. za nominální hodnotu, což však obviněný neměl v úmyslu, avšak na základě jeho nepravdivých příslibů řádně vedeného rozhodčího řízení a příslibu vymožení pohledávek H. S. uhradila společnosti General Property Investment, s.r.o., dne 2. 2. 2009 částku ve výši 23.800,- Kč a dne 23. 2. 2009 částku ve výši 29.800,- Kč, tj. celkovou částku 53.600,- Kč, jako údajné náklady řízení, obviněný pohledávky nevymohl, neodkoupil za nominální hodnotu a uhrazené poplatky nevrátil a závazky vyplývající z mandátní smlouvy nesplnil, peníze si ponechal pro svoji potřebu, čímž firmě H. S., Sunny Trans vnitrostátní a mezinárodní doprava, IČ 628 09 938, způsobil škodu ve výši 53.600,- Kč a 200 Eur, 3) jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky jednal tak, že dne 20.2.2009, jako rozhodce vydal rozhodčí nález s označením Česká republika a použitým státním znakem, pod sp.zn. 2008/45/021, kterým rozhodl tak, že žalovaný společnost Euro Weld, s.r.o., je povinen zaplatit žalobci Elektrotechnické produkty spol. s r.o. částku 42.718,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení ve výši 20.300,- Kč a dále dne 9. 3. 2009 jako j. společnosti General Property Investment, s.r.o., uzavřel s J. K., j. společnosti Elektrotechnické produkty spol. s r.o., IČ: 489 06 328, se sídlem Karlín 115, okres Hodonín, mandátní smlouvu, v níž se společnost General Property Investment, s.r.o., jako mandatář zavázala, že za úplatu zařídí vyřízení jeho záležitostí vyplývajících z vykonatelného rozhodnutí rozhodčího nálezu, který je veden pod sp.zn. 2008/45/021, a to zprostředkování exekuce na majetek dlužníka společnost Euro Weld s.r.o,. a inkaso pohledávky ve výši 42.718,- Kč s příslušenstvím a nákladů řízení ve výši 20.300,- Kč, to vše pro společnost Elektrotechnické produkty spol. s r.o. s příslibem, že pokud to do 30. 5. 2009 nevymůže, vrátí mu část odměny ve výši 5.000,- Kč, což však obviněný neměl v úmyslu, avšak na základě jeho nepravdivých příslibů řádně vedeného rozhodčího řízení a příslibu vymožení pohledávek zaplatila společnost Elektrotechnické produkty, spol. s r.o., společnosti General Property Investment, s.r.o., částku nejméně 20.000,- Kč jako paušální odměnu a vratnou zálohu, obviněný však závazky vyplývající z mandátní smlouvy nesplnil, pohledávky nevymohl, neodkoupil, poplatek nevrátil a peníze použil pro svoji potřebu, tím společnosti Elektrotechnické produkty, s.r.o.,
IČ 489 06 328, způsobil škodu ve výši nejméně 20.300,- Kč, 4) dne 23. 1. 2009 jako j. společnosti General Property Investment, s.r.o., uzavřel mandátní smlouvu s B. J. j. spol. BONEGA, spol. s r.o., IČ 469 01 281, se sídlem Potoční 302, Sudoměřice, okr. Hodonín, v níž se společnost General Property Investment, s.r.o., jako mandatář zavázala, že za úplatu vymůže pro spol. BONEGA, s.r.o. pohledávky uvedené v příloze č. 1 k této smlouvě, a to za M. Š. ve výši 799.880 Kč, za P. H. ve výši 20.888,- Kč, za P. H. ve výši 34.647,- Kč, za Ing. L. M. ve výši 37.965,- Kč, za Ing. L. M. ve výši 183.829,- Kč, za společností Miva end Comp, s.r.o., ve výši 26.948,- Kč, za společností ETEZET-UNIREC, s.r.o., ve výši 247.959,- Kč, za společností Reno G. T., s.r.o., ve výši 25.805,- Kč a za společností Autoplachty Duha, s.r.o., ve výši 30.113,- Kč, tj. pohledávky v celkové výši 1.408.034,- Kč s příslibem, že nevymůže-li tyto pohledávky do 23. 7. 2009, odkoupí je společnost General Property Investment s.r.o., za nominální hodnotu, což však obviněný neměl v úmyslu, avšak na základě této smlouvy zaplatila společnost BONEGA, s.r.o. společnosti General Property Investment, s.r.o., dne 23. 1. 2009 částku 126.140,- Kč, jako náklady na smluvní služby, obviněný však svůj závazek vyplývající z mandátní smlouvy nesplnil, pohledávky nevymohl, ani neodkoupil a poplatky nevrátil, peníze si ponechal pro svoji potřebu, čímž společnosti BONEGA, s.r.o.,IČ 489 06 328, způsobil škodu ve výši 126.140,- Kč,

5) jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, souhlasil s tím, aby tato společnost uzavřela dne 10.2.2009 s M. G. podnikajícím pod jménem M. G. velkoobchod vodo, topo a plyn, IČ: 697 15 319, se sídlem 12. dubna 54, Hodonín, smlouvu o zajištění služeb rozhodců, v níž se zavázala zabezpečit pro M. G. rozhodování majetkových sporů podle zákona č. 216/1994 Sb., prostřednictvím rozhodců zapsaných v seznamu firmy General Property Trust, SE, ačkoliv věděl, že jako jediný rozhodce vystupuje pouze obviněný sám a dne 11.2.2009 přijal ve firmě General Property Trust, SE žalobu M. G. na firmu J. H. vodo, topo, plyn o zaplacení částky 33.678,- Kč s příslušenstvím, za kterou uhradil M. G. poplatek ve výši 20.300,- Kč jako náklady rozhodčího řízení a dne 12.5.2009 obviněný, jako rozhodce, vydal rozhodčí nález s označením Česká republika a jejím státním znakem, a to pod sp.zn. 2009/7/016, v němž podané žalobě vyhověl a dále jako osoba fakticky rozhodující ve společnosti General Property Investment, s.r.o., mající dispoziční práva k bankovnímu účtu této společnosti rovněž věděl, že Ing. J. H. jménem společnosti General Property Investment uzavřel dne 16.6.2009 s M. G. mandátní smlouvu, v níž se společnost General Property Investment, s.r.o., jako mandatář zavázala, že za úplatu zařídí vyřízení jeho záležitostí vyplývajících z vykonatelného rozhodnutí rozhodčího nálezu sp.zn. 2009/7/16, a to mimo jiné inkaso pohledávky ve výši 33.678,- Kč s příslušenstvím a nákladů řízení ve výši 20.300,- Kč za firmou J. H. vodo, topo, plyn a současně se zavázala, že pokud tuto pohledávku do dne 16.9.2009 nevymůže, vrátí M. G. část odměny ve výši 10.000,- Kč, na základě této smlouvy zaplatil M. G. společnosti General Property Investment s.r.o. dne 22. 6. 2009 částku 23.800,- Kč, jako odměnu za vymáhání pohledávky, avšak obviněný svůj závazek vyplývající z mandátní smlouvy nesplnil, pohledávku nevymohl, ani neodkoupil, poplatek nevrátil a peníze použil pro svoji potřebu, čímž M. G. způsobil škodu ve výši 44.100,- Kč, 6) dne 20. 4. 2009 jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky přijal od F. P. j. společnosti F. P. Frapo, s.r.o., IČ 269 33 152, se sídlem Měnín 483, 664 57, žalobu na společnost ZeZaP, s.r.o., o zaplacení částky ve výši 583.673,30 Kč s příslušenstvím, a takto od společnosti F. P. Frapo, s.r.o., získal částku 49.800,- Kč, kterou F. P. zaplatil jako správní poplatek za arbitrážní řízení, a předtím obviněný, jako j. společnosti General Property Investment, s.r.o. uzavřel již dne 7. 4. 2009 mandátní smlouvu se společností F. P. Frapo, s.r.o., v níž se společnost General Property Investment, s.r.o., jako mandatář zavázala, že za úplatu provede úkony vedoucí k inkasu pohledávek specifikovaných v příloze č. 1. této smlouvy, tedy že mimo jiné vymůže pro společnost F. P. Frapo s.r.o. jeho pohledávku za společností ZeZaP, s.r.o., v celkové výši 583.673,30 Kč s příslušenstvím a pokud tuto pohledávku nevymůže, odkoupí ji společnost General Property Investment, s.r.o. za celkovou výši pohledávky včetně veškerého příslušenství a na základě této smlouvy zaplatil F. P. společnosti General Property Investment, s.r.o. dne 14. 4. 2009 částku 29.452,- Kč; obviněný dne 4.5.2009 přijal pravomoc rozhodce k rozhodování v tomto sporu a dne 20.5.2009 vydal rozhodčí nález, v němž podané žalobě vyhověl, avšak vzhledem k námitkám žalovaného dne 8.6.2009 rozhodčí nález zrušil, svoje závazky vyplývající ze smlouvy nesplnil, pohledávku nevymohl, ani neodkoupil, poplatky nevrátil, peníze si ponechal pro svoji potřebu a společnosti F. P. Frapo, s.r.o., IČ 269 33 152, způsobil škodu v celkové výši 79.252,- Kč, 7) jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, věděl, že s jeho souhlasem byla dne 16.3.2009 uzavřena jménem této společnosti smlouva o zajištění služeb rozhodců s O. S., rozeným P., podnikajícího pod jménem O. S., IČ 757 38 759, se sídlem Měnín 392, 664 57, v níž se společnost General Property Trust, SE zavázala zabezpečovat rozhodování majetkových sporů podle zákona č. 216/1994 Sb., prostřednictvím rozhodců zapsaných v seznamu jeho firmy a dne 16.3.2009 přijal žalobu O. S. na společnost TIPASTAV , s.r.o., o zaplacení částky 311.627,50 Kč s příslušenstvím, za kterou O. S. zaplatil dne 17.3.2009 částku ve výši 23.800,- Kč jako správní poplatek za arbitrážní řízení a dále obviněný jako jednatel společnosti General Property Investment, s.r.o., uzavřel dne 17. 3. 2009 s O. S. mandátní smlouvu, v níž se společnost General Property Investment, s.r.o., jako mandatář, zavázala, že za úplatu zařídí O. S. úhradu nominální hodnoty pohledávky včetně příslušenství, tj. v celkové výši 368.499 Kč, a to ze strany jeho dlužníka, současně společnost General Property Investment, s.r.o. přislíbila, že pokud tuto pohledávku nevymůže, odkoupí ji za nominální hodnotu, a na základě této smlouvy O. S. zaplatil společnosti General Property Investment, s.r.o., dne 17. 3. 2009 další částku ve výši 11.900,- Kč, obviněný však svůj závazek vyplývající z mandátní smlouvy nesplnil, pohledávku nevymohl, ani neodkoupil, poplatky nevrátil, peníze si ponechal pro svoji potřebu a O. S., IČ 757 38 759, se sídlem Měnín 392, způsobil škodu v celkové výši 35.700,- Kč, 8) jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, jednal prostřednictvím svých zaměstnanců tak, že pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky přijal dne 6.7.2009 od Ing. J. L, j společnosti L., s.r.o., IČ 253 45 168, se sídlem Stolařská 491, Uherský Brod, 688 01, žalobu na P. G. o zaplacení částky 32.112,50 Kč a dne 13.8.2009 žalobu na S. B. o zaplacení částky ve výši 233.932,- Kč s příslušenstvím, a od společnosti L. s.r.o. tak získal dne 13. 8. 2009 částku 23.800,- Kč jako správní poplatek za arbitrážní řízení a dne 24. 8. 2009 částku 8.400,- Kč jako správní poplatek a dále jako osoba fakticky rozhodující ve společnosti General Property Investment, s.r.o., mající dispoziční práva k bankovnímu účtu této společnosti dal formálnímu j. společnosti Ing. J. H. pokyn k uzavření smluv o postoupení pohledávek ze společnosti L., s.r.o., na společnost General Property Investment, s.r.o., které byly uzavřeny dne 7.7.2009 k pohledávce za P. G. ve výši 48.383,20 Kč a dne 14.8.2009 k pohledávce za S. B. ve výši 288.727,- Kč, přičemž se v nich společnost General Property Investment, s.r.o., jako postupník, zavázala, zaplatit společnosti L., s.r.o. úplatu ve výši 20% z veškerých částek, které jí dlužník uhradí, obviněný však svoje závazky vyplývající z uvedených smluv nesplnil, pohledávky nevymohl, poplatky nevrátil, peníze si nechal pro svoji potřebu, čímž společnosti L., s.r.o., IČ 253 45 168, způsobil škodu v celkové výši 32.200,- Kč, 9) jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, věděl, že dne 12.1.2009 uzavřela jím pověřená pracovnice firmy smlouvu o zajištění služeb rozhodců s firmou TRANSIT, s.r.o., zastoupenou j. Ing. V. M., v níž se společnost General Property Trust, SE, zavázala zabezpečit rozhodování majetkových sporů podle zákona č. 216/1994 Sb., prostřednictvím svých rozhodců, a pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky, přijal dne 12.1.2009 žalobu firmy TRANSIT, s.r.o., na firmu WAY, s.r.o., o zaplacení částky 578.104,- Kč s příslušenstvím, za kterou zaplatila společnost TRANSIT, s.r.o. dne 12. 1. 2009 správní poplatek ve výši 23.200,- Kč a dne 16. 1. 2009 přijal žalobu firmy TRANSIT, s.r.o., na firmu WAY, spol. s r.o., o zaplacení částky 296.873,- Kč s příslušenstvím, za kterou zaplatila firma TRANSIT s.r.o. dne 26.1.2009 správní poplatek ve výši 23.800,- Kč, přičemž dne 6.2.2009 přijal pravomoc rozhodce v prvém sporu, avšak poté, co žalovaný vznesl námitku nedostatku pravomoci rozhodce, obviněný dne 1.6.2009 řízení zastavil a zavázal se firmě TRANSIT, s.r.o. vrátit dvě třetiny zaplaceného poplatku, v druhém sporu přijal pravomoc rozhodce 11.2.2009 a řízení po vznesení námitky nedostatku pravomoci rozhodce ze strany žalovaného opět dne 1.6.2009 zastavil s tím, že žalobci budou vráceny dvě třetiny zaplaceného poplatku, obviněný svůj závazek nesplnil, zaplacené poplatky nevrátil, peníze si ponechal pro svoji potřebu a způsobil tak společnosti TRANSIT, s.r.o., IČ 277 55 681, způsobil škodu v celkové výši 47.000,- Kč, 10) dne 20. 5. 2009 j. č. p. společnosti General Property Trust, SE, pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky přijal žalobu od V. P., podnikajícího pod jménem V. P., IČ 644 75 123, se sídlem Křižkovského 27, Blansko, 678 01, na R. Š. o zaplacení částky 358.375,- Kč s příslušenstvím, za kterou V. P. zaplatil 14. 5. 2009 správní poplatek ve výši 47.600,- Kč, dne 20.5.2009 přijal obviněný pravomoc rozhodce k rozhodování tohoto sporu a přesto, že dne 1.6.2009 jej žalovaný upozornil na neexistenci rozhodčí smlouvy a rozhodčí doložky, tedy na nepravomoc rozhodovat tento spor v rozhodčím řízení, obviněný dne 3.6.2009 vydal rozhodčí nález s označením Česká republika a použitým státním znakem, v němž podané žalobě vyhověl, pohledávku však nevymohl, poplatek nevrátil, peníze si ponechal pro svoji potřebu a tím firmě V. P., IČ 644 75 123, způsobil škodu v celkové výši 47.600,- Kč, 11) jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, věděl, že tato společnost zastoupená některým z jím pověřených zaměstnanců, uzavřela dne 9.6.2009 smlouvu o zajištění služeb rozhodců s firmou Morávia víno, s.r.o., IČ 262 90 090, se sídlem Prušánky 652, 696 21, v níž se společnost General Property Trust, SE, zavázala zabezpečovat rozhodování majetkových sporů podle zákona č. 216/1994 Sb., prostřednictvím rozhodců zapsaných v seznamu této společnosti a pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávek přijal od M. T. j. za společnost Morávia víno, s.r.o., IČ: 262 90 090, čtyři žaloby, a to na společnost COMEBACK COMPANY, s.r.o., o zaplacení částky 12.120,- Kč, na J. M. o zaplacení částky 61.761,- Kč, na R. Š. o zaplacení částky ve výši 19.426,- Kč a na M. M. o zaplacení částky 13.043,50 Kč s příslušenstvím, za které zaplatila společnost Morávia víno, s.r.o. dne 22. 6. 2009 čtyři rozhodčí poplatky po částce 8.400,- Kč, tj. celkem 33.600,- Kč, avšak obviněný pohledávky nevymohl, poplatky nevrátil a peníze si ponechal pro svoji potřebu, čímž společnosti Morávia víno, s.r.o., IČ 262 90 090, způsobil škodu v celkové výši 33.600,- Kč, 12) dne 17. 6. 2009 jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky přijal od L. N., žalobu na M. S. o zaplacení částky 515.000,- Kč s příslušenstvím, za kterou L. N. zaplatila dne 18. 6. 2009 částku 24.400,- Kč jako správní poplatek, dne 13.7.2009 přijal pravomoc rozhodce a dne 25.8.2009 vydal rozhodčí nález, v němž žalobě vyhověl, obviněný však svůj závazek nesplnil, pohledávku nevymohl, poplatek nevrátil a peníze si ponechal pro svoji potřebu, čímž L. N. způsobil škodu v celkové výši 24.400,- Kč, 13) dne 9. 7. 2009 jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky, který poskytl s jeho vědomím jím pověřený zaměstnanec společnosti General Property Trust, SE, V. T. od něj, jako od j. společnosti T., s.r.o., IČ 268 49 330, se sídlem Hnojice 87, 785 01, přijal tři žaloby, a to na společnost Stavoštěrk, s.r.o., o zaplacení částky 288.412,40 Kč, na společnost Euromontela, s.r.o., o zaplacení částky ve výši 53.071,70 Kč, na společnost M., s.r.o., o zaplacení částky ve výši 18.088,- Kč s příslušenstvím, a takto od společnosti T., s.r.o. získal dne 9.7.2009 celkovou částku ve výši 40.460,- Kč jako správní poplatky, které byly uhrazeny převodem na účet společnosti, dne 15.7.2009 přijal pravomoc rozhodce rozhodovat každý z těchto tří sporů a dne 18.9.2009 v každém ze sporů vydal rozhodčí nález, v němž podané žalobě vyhověl, avšak svůj závazek nesplnil, neboť pohledávky nevymohl, poplatky nevrátil, a peníze si ponechal pro svoji potřebu, tím společnosti T., s.r.o., IČ 268 49 330, způsobil škodu v celkové výši 40.460,- Kč, 14) dne 29. 4. 2009 jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky přijal od Ing. R. B. podnikajícího pod jménem Ing. R. B., IČ 404 55 963, se sídlem Brno, Žižkova 59, 616 00, žalobu na P. B. o zaplacení částky 462.670,- Kč s příslušenstvím, za kterou Ing. R. B. zaplatil dne 30. 4. 2009 správní poplatek ve výši 33.320,- Kč převodem na účet, jako správní paušál, dne 7.5.2009 vydal usnesení, kterým přijal pravomoc rozhodce a dne 20.5.2009 vydal rozhodčí nález s označením Česká republika a použitým státním znakem, v němž podané žalobě vyhověl, avšak svůj závazek však nesplnil, neboť pohledávku nevymohl, poplatek nevrátil a peníze si ponechal pro svoji potřebu, čímž Ing. R. B. způsobil škodu v celkové výši 33.320,- Kč, 15) jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky přijal od Ing. M. S., j. společnosti PILA s.r.o., IČ 476 78 267, se sídlem Bystřička 341, 756 24, žalobu na společnost Eurostavby, s.r.o., o zaplacení částky 396.491,50 Kč s příslušenstvím, za kterou firma PILA , s.r.o., zaplatila dne 12. 8. 2009 správní poplatek ve výši 23.800,- Kč, dne 22.9.2009 jako rozhodce vydal rozhodčí nález, jímž žalobě vyhověl, svůj závazek však nesplnil, pohledávku nevymohl, poplatek nevrátil a peníze si ponechal pro svoji potřebu, čímž společnosti PILA Bystřička, s.r.o. způsobil škodu ve výši 23.800,- Kč, 16) jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, s vědomím, že jím pověřený zaměstnanec uzavřel pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky smlouvu o zajištění služeb rozhodců ze dne 10.6.2009 se společností NIOB FLUID, s.r.o., IČ 277 12 541, se sídlem Ostrožská 1003, Hluk, 687 25, v níž se společnost General Property Trust, SE, zavázala zabezpečovat rozhodování majetkových sporů podle zákona č. 216/1994 Sb., prostřednictvím rozhodců zapsaných v seznamu společnosti a následně dne 10.6.2009 přijal od ing. M. Š., jednatele společnosti NIOB FLUID, s.r.o., žalobu na společnost TRIAGO PRIM S.R.L., o zaplacení částky 1.113.741,- Kč s příslušenstvím, na základě které společnost NIOB FLUID, s.r.o. zaplatila dne 16. 6. 2009 rozhodčí poplatek ve výši 94.900,- Kč, svůj závazek však nesplnil, pohledávku nevymohl, poplatek nevrátil, peníze si ponechal pro svoji potřebu, čímž společnosti NIOB FLUID, s.r.o., IČ: 277 12 541, způsobil škodu v celkové výši 94.900,- Kč, 17) jako č. p. společnosti PATRICIANA, SE, později General Property Trust, SE, věděl, že jím pověřená pracovnice uzavřela dne 11.12.2008 pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky smlouvu o zajištění služeb rozhodců s V. D., IČ 494 25 366, v níž se společnost PATRICIANA, SE, zavázala zabezpečovat mu rozhodování majetkových sporů podle zákona č. 216/1994 Sb., prostřednictvím rozhodců zapsaných v seznamu společnosti a následně přijal dne 12.12.2008 od V. D. žalobu o zaplacení částky 163.475,50 Kč s příslušenstvím na Z. B. a I. B., na základě které V. D. uhradil dne 15.12.2008 správní poplatek ve výši 20.300 Kč a stejnou částku uhradil téhož dne i za řízení vedené ve sporu proti společnosti Víno S., s.r.o., o zaplacení částky 271.955,- Kč, přičemž v obou sporech obviněný přijal dne 29.1.2009 pravomoc rozhodce, avšak pohledávky nevymohl, závazky tak nesplnil, vylákané peníze si ponechal pro svoji potřebu, čímž firmě V. D., IČ: 494 25 366, způsobil škodu v celkové výši 40.600,- Kč, 18) jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, věděl, že jím pověřený zaměstnanec firmy uzavřel pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky dne 16.3.2009 smlouvu o zajištění služeb rozhodců s firmou Zimní zahrady M., s.r.o., IČ 262 32 502, se sídlem Radějovská 1329, Strážnice, 696 62, v níž se společnost General Property Trust, SE, zavázala zabezpečovat této firmě rozhodování majetkových sporů podle zákona č. 216/1994 Sb., prostřednictvím rozhodců zapsaných v seznamu své firmy a dne 17.3.2009 přijal od P. M. jednatele společnosti Zimní zahrady M. s.r.o., žalobu na firmu V. F.-F. a spol. o zaplacení částky 221.873,- Kč s příslušenstvím, za kterou firma Zimní zahrady M., s.r.o., dne 19. 3. 2009 zaplatila rozhodčí poplatek ve výši 23.800,- Kč, avšak svůj závazek nesplnil, pohledávku nevymohl, peníze si ponechal pro svoji potřebu, čímž společnosti Zimní zahrady M. spol. s.r.o. způsobil škodu v celkové výši 23.800,- Kč, 19) jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, věděl, že počátkem roku 2009 pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky uzavřel jím pověřený zaměstnanec této firmy smlouvu o zajištění služeb rozhodců se Z. G. podnikajícím pod jménem Z. G.-AUTODOPRAVA, IČ 101 27 232, se sídlem Ježkovice 152, na základě které se společnost General Property Trust, SE, zavázala zabezpečovat mu rozhodování majetkových sporů podle zákona č. 216/1994 Sb. prostřednictvím rozhodců zapsaných ve svém seznamu a následně přijal žalobu Z. G. ze dne 20.1.2009 na společnost P. S. JIPED Sped o zaplacení částky 36.000,- Kč a částky 40.760,- Kč s příslušenstvím, za kterou Z. G. zaplatil dne 21.1.2009 částku 20.230 Kč jako správní poplatek, dne 6.2.2009 přijal obviněný pravomoci rozhodce rozhodovat tento spor, dne 12.3.2009, jako rozhodce, vydal rozhodčí nález s označením Česká republika a použitým státním znakem v němž podané žalobě v plném rozsahu vyhověl a dne 1.4.2009 uzavřel jako jednatel společnosti General Property Investment, s.r.o. se Z. G. smlouvu o postoupení pohledávky v celkové výši 113.437,- Kč, ve které se zavázal zaplatit mu 82 % z veškerých částek, které P. S. uhradí, avšak pohledávku nevymohl, svůj závazek nesplnil, peníze s poplatky nevrátil, peníze si ponechal pro svoji potřebu, čímž společnosti Z. G.-AUTODOPRAVA, IČ 101 27 232, způsobil škodu ve výši 20.230,- Kč, 20) jako č. p. společnosti PATRICIANA, SE (později přejmenované na General Property Trust, SE), věděl, že pod nepravdivým příslibem vymožení pohledávky uzavřel jím pověřený zaměstnanec smlouvu o zajištění služeb rozhodců s L. K., j. společnosti K + S, s.r.o. , IČ 255 22 973, se sídlem Kasárna 1505, Bzenec, ve které se společnost PATRICIANA, SE zavázala zabezpečovat mu rozhodování majetkových sporů podle zákona č. 216/1994 Sb. prostřednictvím rozhodců zapsaných ve svém seznamu a současně jako j. společnosti General Property Investment, s.r.o. dne 5.11.2008 uzavřel s L. K., j. společnosti K+S, s.r.o. smlouvu o postoupení pohledávek, v níž se společnost General Property Investment, s.r.o., jako postupník, zavázala, že za úplatu vymůže pro společnost K+S, s.r.o. její pohledávku za společností Interplast + AL, s.r.o., ve výši 210.195 Kč s příslušenstvím, za úplatu 44.300,- Kč, a to s příslibem, že nevymůže-li tuto pohledávku, odkoupí ji společnost General Property Investment, s.r.o. za nominální hodnotu a společnost K+S, s.r.o. zaplatila dne 5.11.2008 částku ve výši 44.300 Kč převodem na účet, jako správní poplatek za arbitrážní řízení a odměnu za vymáhání pohledávky, obviněný však své závazky nesplnil, pohledávky nevymohl ani neodkoupil a poplatek ve výši 44.300 Kč nevrátil, čímž společnosti K+S, s.r.o., IČO 255 22 973, způsobil škodu v celkové výši 44.300 Kč, 21) jako j. společnosti General Property Investment, s.r.o., uzavřel dne 19.2.2009, respektive 4.3.2009 smlouvu o postoupení pohledávky v níž se společnost General Property Investment, s.r.o. zavázala pro společnost Figarostav, s.r.o., vymoci pohledávku za J. a J. H., ve výši 93.432,- Kč a dne 19.3.2009 uzavřel mandátní smlouvu se Z. F. j. společnosti Figarostav, s.r.o., IČ 255 01 976, se sídlem Brněnská 1344, Rosice u Brna, v níž se společnost General Property Investment, s.r.o., jako mandatář zavázala, že za úplatu vymůže pro společnost Figarostav, s.r.o., její pohledávku za I. B. ve výši 82.382,- Kč, a to za odměnu 18.124,- Kč s příslibem, že nevymůže-li tuto pohledávku do dne 19. 7. 2009, odkoupí ji společnost General Property Investment s.r.o., za nominální hodnotu včetně příslušenství, a společnost Figarostav, s.r.o. pak dne 2.4.2009 zaplatila částku ve výši 21.568,- Kč, jako smluvní odměnu, obviněný však svůj závazek nesplnil, pohledávku nevymohl ani nevykoupil, poplatek nevrátil, peníze použil pro svoji potřebu, čímž společnosti Figarostav, s.r.o., IČ 255 01 976 způsobil škodu ve výši 21.568,- Kč, 22) jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, věděl, že jím pověřený zaměstnanec uzavřel jménem této společnosti dne 7.4.2009 pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky smlouvu o zajištění služeb rozhodců s T. B. podnikajících pod obchodním jménem T. B., IČ 105 38 569, se sídlem Ulrychova 1040/54, Brno-Komín, v níž se společnost General Property Trust, SE zavázala zabezpečovat mu rozhodování majetkových sporů podle zákona č. 216/1994 Sb. prostřednictvím rozhodců zapsaných ve svém seznamu a jako jednatel společnosti General Property Investment, s.r.o., mající dispoziční práva k bankovnímu účtu této společnosti, uzavřel dne 2.6.2009 s Ing. T. B. smlouvu o postoupení pohledávek v níž se společnost General Property Investment, s.r.o., jako postupník, převzala za úplatu 105.180,- Kč, uhrazenou dne 3.6.2009 Ing. T. B., jeho pohledávku za firmou Lantronic Vertriebs-GmbH ve výši 502.130,- Kč s příslušenstvím a zavázala se uhrazení této pohledávky do 2.12.2009, když pro případ, že tuto pohledávku nevymůže se zavázala společnosti General Property Investment s.r.o. pohledávku odkoupit za nominální hodnotu, obviněný však svůj závazek ze smlouvy nesplnil, pohledávku nevymohl ani neodkoupil, poplatek nevrátil, čímž Ing. T. B., IČ 105 38 569 způsobil škodu ve výši 105.200,- Kč,

23) jako j. společnosti General Property Investment, s.r.o., uzavřel dne 27.2.2009 mandátní smlouvu s L. D. podnikajícím pod obchodním jménem L. D., IČ 403 94 913, se sídlem Velkomoravská 4052/87, Hodonín, t.č. Žižkova 2314/20, Hodonín, v níž se společnost General Property Investment, s.r.o., jako mandatář zavázala, že za úplatu vymůže pro L. D. jeho pohledávky za firmou M. S. Autodoprava ve výši 26.299,- Kč, za firmou Autodoprava Z. M. ve výši 38.437,- Kč, za firmou OCTOCOM Reklamní agentura ve výši 13.371,- Kč, za firmou Alitron CZ, s.r.o. ve výši 14.756,- Kč, za firmou EUROVENTRANZ CZ, s.r.o. ve výši 9.774,- Kč, za firmou Diesel Transport, s.r.o. ve výši 47.300,- Kč, za firmou P. C. ve výši 15.232,- Kč , za firmou Albatec Rreintanlagen ve výši 8.388,- EUR, za firmou J. S. ve výši 11.428,- Kč, za firmou BD Trans, s.r.o. ve výši 16.767,- Kč s příslušenstvím, a to vše s příslibem, že nevymůže-li tyto pohledávky odkoupí je společnost General Property Investment s.r.o. za nominální hodnotu a na základě této smlouvy zaplatil L. D. společnosti General Property Investment s.r.o dne 27.2.2009, částku ve výši 148.750,- Kč, jako roční správní paušál, avšak obviněný svůj závazek vyplývající z mandátní smlouvy nesplnil, pohledávku vymohl jen v části 28.195,- Kč, kterou poukázal na účet firmy L. D., ve zbytku pohledávky nevymohl, neodkoupil a poplatky nevrátil, čímž L. D., IČ 403 94 913, způsobil škodu ve výši nejméně 120.558,- Kč,

24) jako č. p. společnosti PATRICIANA, SE (později přejmenované na General Property Trust, SE), věděl, že pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky, byla dne 16.10.2008, jím pověřeným pracovníkem firmy, uzavřena smlouva o zajištění služeb rozhodců se společností COLLECT Spedition, s.r.o., IČ 276 69 319, se sídlem Kostická 128/36, Tvrdonice, t.č. Dyjová 100/9, Poštovná 691 41, Břeclav, v níž se společnost PATRICIANA, SE zavázala zabezpečovat pro tuto společnost rozhodování majetkových sporů podle zákona č. 216/1994 Sb. prostřednictvím rozhodců zapsaných v jejím seznamu, následně přijal dne 17.10.2008 žalobu této firmy na společnost P+P Spedition-Trade, s.r.o., o zaplacení částky ve výši 163.000,- Kč, dne 23.10.2008 žalobu na společnost Logistic Servis Center, s.r.o. ve výši 31.966,- Sk (tj. 1.050,- EUR), na společnost T. Š. LOGISTIKA DEAN o zaplacení částky 39.984,- Sk (tj. 1.314,- EUR) a dne 24.10.2008 žalobu na společnost Media Sped, s.r.o., o zaplacení částky 119.000,- Kč s příslušenstvím, přičemž za prvé tři žaloby zaplatila společnost COLLECT Spedition, s.r.o. dne 27.10.2008 rozhodčí poplatky vždy ve výši 20.300,- Kč, tj. celkem 60.900,- Kč, a dále jako j. společnosti General Property Investment, s.r.o. uzavřel se společností COLLET Spedition, s.r.o. dne 21.4.2009 mandátní smlouvu a 23.4.2009 smlouvu o postoupení pohledávek v níž se společnost General Property Investment, s.r.o. zavázala, že za úplatu ve výši 12.100,- Kč vymůže pro společnost COLLET Spedition, s.r.o. její pohledávku za společností LOGISTIK SERVIS CENTER, s.r.o. včetně příslušenství a na základě těchto smluv společnost COLLET Spedition, s.r.o. zaplatila dne 27.4.2009 částky ve výši 23.800,- Kč a 12.100,- Kč, jako správní poplatky, obviněný svoje závazky v plném rozsahu nesplnil, pouze dne 26.3.2009 poukázal na účet společnosti COLLET Spedition, s.r.o. částku 63.873,- Kč, jako pohledávku od T. Š., ve zbytku poplatky nevrátil, peníze si ponechal pro svoji potřebu a společnosti COLLET Spedition, s.r.o., IČ 276 69 319, tak způsobil škodu ve výši nejméně 96.800,- Kč,

25) jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky, přijal od T. F. podnikajícího pod obchodním jménem T. F. FTJ VIDEO, IČ 692 86 353, se sídlem Pivoňková 280, Stráž nad Nisou, žalobu ze dne 5.3.2009 na společnost VIASCOR, s.r.o., o zaplacení částky ve výši 66.000,- Kč s příslušenstvím, za kterou T. F. zaplatil 18.3.2009 částku 23.800, jako správní poplatek za arbitrážní řízení a obviněný dne 24.3.2009 přijal pravomoc rozhodce pro toto řízení a dne 22.4.2009 vydal rozhodčí nález s označením Česká republika, včetně použitého státního znaku, v němž žalobě v plném rozsahu vyhověl a dále jako j. společnosti General Property Investment, s.r.o., uzavřel dne 29. 4. 2009 smlouvu o postoupení pohledávek s T. F. jako postupitelem, v níž se společnost General Property Investment, s.r.o., jako postupník zavázala, že za postoupení pohledávky za spol. VIASCOR, s.r.o., zaplatí postupiteli úplatu ve výši 90% z vymožené částky, obviněný však závazek vyplývající ze smlouvy nesplnil, poplatek nevrátil a společnosti T. F. FTJ VIDEO, IČ 692 86 353, způsobil škodu ve výši 23.800,- Kč, 26) jako j. společnosti General Property Investment, s.r.o., uzavřel mandátní smlouvu s Ing. S. S. jednatelem společnosti AURELIA Morava, s.r.o., IČ 607 50 979, se sídlem Hovorny 825, v níž se společnost General Property Investment, s.r.o., jako mandatář zavázal, že za úplatu vymůže pro společnost AURELIA Morava, s.r.o. pohledávku za společnosti KOMANDOR CZECH REPUBLIC s.r.o ve výši 1.270.171,- Kč s příslušenstvím s příslibem, že nevymůže-li tuto pohledávku odkoupí ji společnost General Property Investment s.r.o. za nominální hodnotu a na základě této smlouvy zaplatila společnost AURELIA Morava, s.r.o. dne 18.12.2008 společnosti General Property Investment, s.r.o., částku ve výši 119.000,- Kč, jako část odměny a náklady řízení, obviněný svůj závazek z mandátní smlouvy nesplnil, pohledávku nevymohl ani neodkoupil, poplatek nevrátil, čímž společnosti AURELIA Morava, s.r.o. IČ 607 80 979, způsobil škodu ve výši 119.000,- Kč,

27) jako č. p. společnosti PATRICIANA, SE (později přejmenované na General Property Trust, SE), věděl, že jím pověřený zástupce této firmy uzavřel dne 14.11.2008 s J. D. j. společnosti DAKOF ELEKTRIC, s.r.o., IČ 182 05 763, se sídlem Milotická 387/2, Svatobořice-Mistřín, smlouvu o zajištění služeb rozhodců v níž se společnosti PATRICIANA, SE zavázala zabezpečit mu rozhodování majetkových sporů podle zákona č. 216/1994 Sb. prostřednictvím rozhodců zapsaných v seznamu této firmy a pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky, přijal dne 14.11.2008 ve firmě PATRICIANA, SE žalobu společnosti DAKOF ELEKTRIC, s.r.o. na společnost Metalcoop Handrle GmbH o zaplacení částky ve výši 177.623,- Kč s příslušenstvím, za kterou společnost DAKOF ELEKTRIC, s.r.o. zaplatila dne 19. 11. 2008 částku ve výši 43.200,- Kč jako správní poplatek za arbitrážní řízení a jako jednatel společnosti General Property Investment, s.r.o. uzavřel dne 14. 11. 2008 se společností DAKOF ELEKTRIC, s.r.o. smlouvu o postoupení pohledávky, v níž se společnost General Property Investment, s.r.o. zavázala pohledávku vymáhat, avšak své závazky obviněný nesplnil, pohledávku nevymohl, poplatek nevrátil a peníze použil pro svoji potřebu, čímž společnosti DAKOF ELEKTRIC, s.r.o., IČ 182 05 763 způsobil škodu ve výši 43.200,- Kč, 28) jako č. p. společnosti General Property Investment s.r.o., věděl, že jménem této společnosti, jím pověřený pracovník, uzavřel dne 29.1.2009 pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávek dne 28. až 29.1.2009 mandátní smlouvu s J. J. j. společnosti PROXIMA STUDIO, s.r.o., IČ 257 53 771, se sídlem Velehradská 19, Praha 3, v níž se společnost General Property Investment s.r.o., jako mandatář zavázala, že za úplatu vymůže pro společnost PROXIMA STUDIO, s.r.o. s příslibem, že nevymůže-li tuto její pohledávku s příslušenstvím, odkoupí ji společnost General Property Investment s.r.o. za nominální hodnotu, dne 28.1.2009 zaplatila společnost PROXIMA STUDIO, s.r.o. částku ve výši 44.300,- Kč jako odměnu mandatáři, přičemž dne 2.2.2009 obviněný vystavil směnku, kterou se zavázal zaplatit dne 16.7.2009 firmě PROXIMA STUDIO, s.r.o., částku 44.310,- Kč, avšak svůj závazek vyplývající z mandátní smlouvy nesplnil, pohledávku nevymohl ani neodkoupil, poplatek ne vrátil, peníze si ponechal pro svoji potřebu, čímž společnosti PROXIMA STUDIO, s.r.o. způsobil škodu ve výši 44.300,- Kč, 29) dne 4. 6. 2009 jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky přijal od P. B. podnikajícího pod obchodním jménem P. B., IČ 104 34 143, se sídlem Vodní 1004/2, Lovosice, žalobu na společnost KONUS, s.r.o., o zaplacení částky ve výši 2.258.790,50 Kč s příslušenstvím, za kterou P. B. zaplatil dne 4.6.2009 částku 86.600,- Kč, jako správní poplatek, dne 18.6.2009 obviněný přijal pravomoc rozhodce a dne 25.8.2009 vydal rozhodčí nález, kterým v žalobě v plném rozsahu vyhověl, pohledávku však nevymohl, poplatek nevrátil, čímž P. B., IČ 104 34 143 způsobil škodu v celkové výši 86.600,- Kč,
30) jako č. p. společnosti PATRICIANA, SE (později přejmenované na General Property Trust, SE), pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky, přijal od L. M. žalobu ze dne 30.10.2008 na J. P. o zaplacení částky 140.000,- Kč s příslušenstvím a žalobu ze dne 20.11.2008 na D. Ch. o zaplacení částky 350.630,- Kč, současně jako j. společnosti General Property Investment, s.r.o., uzavřel dne 31. 10. 2008 a dne 21. 11. 2008 smlouvy o postoupení pohledávek, v nichž se společnost General Property Investment, s.r.o., jako postupník zavázala, že za úplatu vymůže pro L. M. výše uvedené pohledávky s příslušenstvím, s příslibem, že pokud tyto pohledávky nevymůže, odkoupí je společnost General Property Investment s.r.o. za nominální hodnotu, přičemž L. M. zaplatil dne 30.10.2008 částku 64.700,- Kč, jako správní poplatek a dne 20.2.2009 vydal obviněný rozhodčí nález s označením Česká republika s použitím jejího státního znaku, v němž žalobě o zaplacení částky 140.000,- Kč vyhověl v plném rozsahu, své závazky především ze smlouvy o postoupení pohledávky ve výši 140.000,- Kč obviněný nesplnil, tuto pohledávku nevymohl ani nevykoupil, čímž L. M. způsobil škodu ve výši nejméně 64.700,- Kč, 31) dne 24. 3. 2009 jako j. společnosti General Property Investment, s.r.o., uzavřel s J. F. jednatelem společnosti PALETY , s.r.o., IČ 282 92 707, se sídlem Lomená 930, Mutěnice, mandátní smlouvu v níž se společnost General Property Investment, s.r.o. zavázala, že za úplatu vymůže pro společnost PALETY , s.r.o., její pohledávku za společností Daltagao International, s.r.o., ve výši 1.072.520,- Kč s příslušenstvím a s příslibem, že nevymůže-li tuto pohledávku, odkoupí ji společnost General Property Investment s.r.o. za nominální hodnotu a společnost PALETY , s.r.o. na základě této smlouvy zaplatila společnosti General Property Investment, s.r.o., dne 25. 3. 2009 částku ve výši 206.200,- Kč, jako odměnu mandatáře, obviněný, však svůj závazek, vyplývající z mandátní smlouvy nesplnil, pohledávku nevymohl ani neodkoupil, poplatek nevrátil, peníze si ponechal pro svoji potřebu a tím společnosti PALETY , s.r.o., IČ 282 92 707 způsobil škodu ve výši 206.200,- Kč, 32) jako č. p. společnosti PATRICIANA, SE (později přejmenované na General Property Trust, SE), pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky přijal od Ing. P. L. j. společnosti DHOLLANDIA CZECH REPUBLIC, s.r.o ., IČ 262 19 891, se sídlem Jihlavská, Troubsko, žalobu ze dne 25.11.2008 na společnost EKOPURO, s.r.o., o zaplacení částky ve výši 84.484,- Kč s příslušenstvím, a takto získal od společnosti DHOLLANDIA CZECH REPUBLIC, s.r.o. dne 25. 11. 2008 částku ve výši 22.400,- Kč, jako správní poplatek, dne 15.12.2008 přijal pravomoc rozhodce pro tento spor a 18.2.2009 vydal rozhodčí nález s označením Česká republika a jejím státním znakem, jímž žalobě v plném rozsahu vyhověl a dále jako j. společnosti General Property Investment, s.r.o., uzavřel dne 19. 3. 2009 se společností DHOLLANDIA CZECH REPUBLIC, s.r.o., mandátní smlouvu, v níž se společnost General Property Investment, s.r.o., jako mandatář, zavázala, že za úplatu vymůže pro společnost DHOLLANDIA CZECH REPUBLIC, s.r.o. tuto její pohledávku i s příslušenstvím, a to s příslibem, že nevymůže-li tuto pohledávku, odkoupí ji včetně příslušenství sama General Property Investment s.r.o. za 80% nominální hodnoty, což však obviněný neměl v úmyslu, na základě této smlouvy zaplatila společnost DHOLLANDIA CZECH REPUBLIC, s.r.o. dne 25.3.2009 společnosti General Property Investment, s.r.o. částku ve výši 23.800,- Kč, jako odměnu mandatáře, obviněný svůj závazek nesplnil, pohledávku nevymohl ani neodkoupil, poplatek nevrátil, peníze si ponechal pro vlastní potřebu, čím společnosti DHOLLANDIA CZECH REPUBLIC, s.r.o., IČ 262 19 891, způsobil škodu ve výši 46.200,- Kč, 33) jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky přijal od F. M. j. společnosti STROJSERVIS M., s.r.o., IČ 262 22 027, se sídlem U Elektrárny 3031/4d, Hodonín, žalobu ze dne 30.4.2009 na společnost Ekostav Czech Moravia, s.r.o. o zaplacení částky ve výši 52.598,- Kč s příslušenstvím, za kterou tato firma zaplatila dne 5.6.2009 správní poplatek ve výši 23.800,- Kč a na základě této žaloby vydal dne 7.9.2009 rozhodčí nález, kterým žalobě vyhověl v plném rozsahu a dále jako j. společnosti General Property Investment, s.r.o. uzavřel dne 4. 5. 2009 se společností STROJSERVIS M., s.r.o., smlouvu o postoupení pohledávek, v níž se společnost General Property Investment, s.r.o., jako postupník zavázala, že za úplatu vymůže pro společnost STROJSERVIS MINX, s.r.o., její pohledávku za společností NERIA, s.r.o., ve výši 69.168,- Kč včetně příslušenství s příslibem, že nevymůže-li tuto pohledávku, odkoupí ji sama společnost General Property Investment s.r.o. od společnosti STROJSERVIS M., s.r.o. za nominální hodnotu a takto od společnosti STROJSERVIS M., s.r.o. získal dne 12. 5. 2009 další částku ve výši 20.400,- Kč, jako správní poplatek, obviněný své závazky nesplnil, pohledávky nevymohl, neodkoupil, poplatky nevrátil, peníze použil pro svoji potřebu, čímž společnosti STROJSERVIS M., s.r.o., IČ 262 22 027, způsobil škodu ve výši 44.200,- Kč,

34) jako j. společnosti General Property Investment, s.r.o., podepsal dne 30.3.2009 jménem této společnosti mandátní smlouvu s Ing. M. S. jednatelem společnosti TRANSA VARIANT, s.r.o. , IČ 276 82 986, se sídlem Průmyslová 1152, Uherské Hradiště, v níž se společnost General Property Investment, s.r.o., jako mandatář zavázala, že za úplatu vymůže pro společnost TRANSA VARIANT, s.r.o., její pohledávku za společností Tom-Trans , s.r.o., ve výši 47.600,- Kč s příslušenstvím s příslibem, že nevymůže-li tuto pohledávku, odkoupí ji sama společnost General Property Investment s.r.o. za nominální hodnotu a na základě této smlouvy zaplatila společnost TRANSA VARIANT, s.r.o. společnosti General Property Investment, s.r.o. dne 31. 3. 2009 částku ve výši 26.100,- Kč jako správní poplatek, obviněný svůj závazek z mandátní smlouvy nesplnil, pohledávku nevymohl, neodkoupil, poplatek nevrátil a peníze si ponechal pro svoji potřebu, čímž společnosti TRANSA VARIANT, s.r.o., IČ 276 82 986 způsobil škodu ve výši 26.100,- Kč, 35) jako č.p. společnosti PATRICIANA, SE (později přejmenované na General Property Trust, SE), věděl, že jím pověřený zaměstnanec pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávek, uzavřel dne 1.10.2008 smlouvu o zajištění služeb rozhodců s P. P. j. společnosti DADKA s.r.o., IČ 269 12 082, se sídlem nám. Míru 206, Vracov, ve které se společnost PATRICIANA, SE zavázala zabezpečovat mu rozhodování majetkových sporů podle zákona č. 216/1994 Sb. prostřednictvím rozhodců zapsaných v jejím seznamu, dne 8.10.2008 přijal žalobu společnosti DADKA s.r.o. na společnost MEDISTYLE, s.r.o. o zaplacení částky ve výši 17.804,- Kč a žalobu na společnost HOME TRADING, s.r.o., o zaplacení částky 60.117,50 Kč s příslušenstvím, za které společnost DADKA , s.r.o. zaplatila dne 8. 10. 2008 částku 35.600,- Kč jako správní poplatky, dne 24.10.2008 přijal pravomoc rozhodce pro tyto spory a dne 18.2.2009 a dne 19.2.2009 vydal rozhodčí nálezy s označením Česká republika a jejím státním znakem v nichž oběma žalobám v plném rozsahu vyhověl, a dále jako jednatel společnosti General Property Investment, s.r.o., uzavřel dne 16. 4. 2009 se společností DADKA , s.r.o., mandátní smlouvu, v níž se společnost General Property Investment, s.r.o., jako mandatář zavázala za úplatu vymoci pro společnost DADKA , s.r.o., výše uvedené pohledávky, a také se zavázala poskytnout této společnosti vratnou zálohu ve výši 10.000,- Kč plus DPH při nesplnění předmětu smlouvy, ale i v případě splnění předmětu smlouvy a společnost DADKA , s r.o. zaplatila dne 2. 4. 2009 částku 20.000,- Kč a dne 16. 4. 2009 částku 3.800,- Kč, jako odměnu mandatáře, obviněný své závazky nesplnil, pohledávky nevymohl, ani nevrátil, poskytnuté poplatky si ponechal pro svoji potřebu, čímž společnosti DADKA , s.r.o., IČ 269 12 082, způsobil škodu ve výši 59.400,- Kč, 36) jako č. p. společnosti PATRICIANA, SE (později přejmenované na General Property Trust, SE), pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky, uzavřel dne 16.12.2008 s Ing. P. K., j. společnosti DISK Systems, s.r.o., IČ 277 35 290, se sídlem Sokolská 221/13, Boskovice, mandátní smlouvu v níž se zavázal provést úkony vedoucí k inkasu pohledávky společnosti DISK Systems, s.r.o., specifikované v příloze č. 1 smlouvy, mimo jiné její pohledávky za společností TANAGRA, s.r.o. ve výši 1.170.000,- Kč s příslušenstvím s příslibem, že nevymůže-li tuto pohledávku, odkoupí ji sama společnost General Property Investment, s.r.o. za nominální hodnotu, současně dne 16.12.2008 vystavil směnku ve které se zavázal, že dne 30.6.2009 zaplatí společnosti DISK Systems, s.r.o. částku 1.361.468,- Kč a téhož dne zaplatila společnost DISK Systems, s.r.o. na účet společnosti částku ve výši 128.000,- Kč, jako odměnu mandatáře, dne 6.3.2009 obviněný vydal rozhodčí nález s označením Česká republika a jejím státním znakem, v níž společnosti TANAGRA, s.r.o. uložil povinnost zaplatit pohledávku ve výši 1.170.000,- Kč s příslušenstvím, společnosti DISK Systems, s.r.o. včetně nákladů řízení, avšak svůj závazek z mandátní smlouvy nesplnil, pohledávku nevymohl ani neodkoupil, poplatek nevrátil a ponechal si jej pro svoji potřebu, čímž společnosti DISK Systems, s.r.o., IČ 277 35 290, způsobil škodu ve výši 128.000,- Kč, 37) jako .č. p. společnosti General Property Trust, SE, věděl, že jím pověřený zaměstnanec uzavřel dne 19.1.2009 pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení potencionálních pohledávek se společností LIMA plast, s.r.o. (nyní společnost OKNA M. s.r.o.) IČ 269 06 724, se sídlem Nádražní 1701, Dubňany, smlouvu u zajištění služeb rozhodců v níž se společnost General Property Trust, SE zavázala zabezpečovat pro společnost LIMA plast, s.r.o. rozhodování majetkových sporů podle zákona č. 216/1994 Sb. prostřednictvím rozhodců zapsaných v seznamu rozhodců, dne 1.9.2009 přijal od společnosti LIMA plast, s.r.o. žaloby na společnost COLLMONT-L. H. o zaplacení částky ve výši 6.623,66 Kč, na společnost Tryma, s.r.o. o zaplacení částky 968.814,- Kč, na společnost Opravy oken Brno, s.r.o., ve výši 29.174,77 Kč, na R. R. o zaplacení částky ve výši 10.161,- Kč a 5.10.2009 na společnost VK plast, s.r.o. ve výši 87.441,- Kč s příslušenstvím, ve všech sporech sice přijal pravomoc rozhodce, ale rozhodčí nálezy nevydal, přičemž společnost LIMA plast, s.r.o. zaplatila postupně dne 2.9.2009 částku 27.608 Kč a dne 7.10.2009 částku ve výši 2.856,- Kč, jako poplatky za správní řízení, obviněný pohledávky nevymohl, poplatky nevrátil a ponechal si je pro svoji potřebu, čímž společnosti LIMA plast s.r.o., nyní Okna M. s.r.o., IČ 269 06 724 , způsobil škodu v celkové výši 30.464,- Kč, 38) jako j. společnosti General Property Investment, s.r.o., uzavřel dne 2.12.2008, dne 17.3.2009 a dne 13.5.2009 smlouvy o postoupení pohledávek se společností Kerry Logistics, GmbH, se sídlem Am Concorde Park 1/E2/10, A-2320 Schwechat, Rakousko, v nichž se General Property Investment, s.r.o., jako mandatář zavázala, že za úplatu vymůže pro společnost Kerry Logistics její pohledávky za společností Lifeline Slovakia, s.r.o., ve výši 1.051.918,- Kč, za společností PS Cargo, s.r.o., ve výši 8.000,38 EUR, za společností CT CARGO TRANSPORT, s.r.o., ve výši 214.987,85 Kč s příslušenstvím a to s příslibem, že pokud tyto pohledávky nevymůže, odkoupí je sama společnost General Property Investment s.r.o. za nominální hodnotu, a na základě těchto smluv zaplatila společnost Kerry Logistics dne 4.12.2008 částku 76.300 Kč jako administrativní poplatek a poplatek za postoupení pohledávky, dne 27.3.2009 částku ve výši 249.100,- Kč jako úplatu za postoupení pohledávky, dne 14.5.2009 částku ve výši 2.020,- EUR, tj. 52.520,- Kč jako administrativní poplatek, avšak obviněný svoje závazky vyplývající z těchto smluv nesplnil, pohledávky nevymohl ani neodkoupil, poplatky nevrátil, ponechal si je pro svoji potřebu a tím společnosti Kerry Logistics GmbH, se sídlem Am Concorde Park 1/E2/10, A-23020, Schwechat, Rakousko způsobil škodu ve výši nejméně 378.050,- Kč, 39) jako .j. společnosti General Property Investment, s.r.o., věděl, že jím pověřený zaměstnanec uzavřel jménem společnosti dne 25.11.2008 smlouvu o postoupení pohledávek s Ing. O. G., jednatelem společnosti 2G-spol. s r.o. Přikrývky a polštáře , IČ 634 78 633, se sídlem Lipov 300, v nichž se společnost General Property Investment, s.r.o., jako postupník zavázala, že za úplatu vymůže pro společnost 2G-spol. s r.o. Přikrývky a polštáře, její pohledávku za společností FORMRESINE ve výši 11.225,- EUR s příslušenstvím s příslibem, že pokud tuto pohledávku nevymůže, odkoupí ji sama společnost General Property Investment s.r.o. za její nominální hodnotu a na základě této smlouvy zaplatila společnost 2G-spol. s r.o. Přikrývky a polštáře, společnosti General Property Investment, s.r.o. dne 1. 12. 2008 administrativní poplatek a úplatu v celkové výši 58.942,- Kč, obviněný však závazek z mandátní smlouvy nesplnil, pohledávku nevymohl ani neodkoupil, poplatek nevrátil a ponechal si jej pro svoji potřebu, čímž společnosti 2G-spol. s r.o. Přikrývky a polštáře, IČ 634 78 633, způsobil škodu ve výši 58.942,- Kč, 40) dne 27.1.2009 jako j. společnosti General Property Investment, s.r.o., uzavřel rámcovou mandátní smlouvu s JUDr. P. O., j. společnosti Pozemní stavitelství , s.r.o., IČ 155 29 908 (od 28.5.2010 v insolvenci) se sídlem Rodinova 2, Hodonín, 695 01, v níž se společnost General Property Investment, s.r.o., jako mandatář zavázala, že za úplatu provede úkony vedoucí ke správě a inkasu pohledávek specifikovaných v příloze č. 1 k této smlouvě, tj. mimo jiné pohledávku za společností Strojexport Trade s.r.o. ve výši 5.411.021 Kč s příslušenstvím s příslibem, že pokud tuto pohledávku nevymůže, odkoupí ji sama společnost General Property Investment, s.r.o., za nominální hodnotu a na základě této smlouvy zaplatila společnost Pozemní stavitelství s.r.o. dne 12.5.2009 částku 200.000 Kč a 26.5.2009 částku 340.000 Kč, tj. celkem 540.000 Kč jako správní poplatek a poplatek za rozhodčí řízení a dne 30.6.2009 uzavřel ing. J. H. zastupující společnosti General Property Investment, s.r.o., s vědomím obviněného smlouvu o postoupení této pohledávky se společností Pozemní stavitelství , spol. s r.o., v níž se společnost General Property Investment, s.r.o., mimo jiné zavázala zaplatit do 21.7.2009 částku ve výši 5.411.021 Kč jako cenu za postoupení pohledávky, a to na účet společnosti Pozemní stavitelství , spol. s r.o. Obviněný však závazky vyplývající ze smluv nesplnil, pohledávku nevymohl ani řádně neodkoupil, tedy kupní cenu za ni neuhradil, poplatek nevrátil, ponechal si jej pro svoji potřebu a tak společnosti Pozemní stavitelství s.r.o., IČ 155 29 908, způsobil škodu ve výši 540.000 Kč, 41) jako č. p. společnosti General Property Trust, SE věděl, že jím pověřený pracovník uzavřel jménem této společnosti dne 23.2.2009 pod nepravdivým příslibem provedneí řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávek smlouvu o zajištění služeb rozhodců se společností TERMSERVIS, s.r.o., IČ 255 09 675, se sídlem Komenského 686, Veselí nad Moravou, v níž se společnost General Property Trust, mimo jiné zavázala zabezpečit pro společnost TERMSERVIS, s.r.o., rozhodování majetkových sporů podle zákona č. 216/1994 Sb. prostřednictvím rozhodců zapsaných ve svém seznamu, dne 26.2.2009 přijal žalobu společnosti TERMSERVIS, s.r.o., na R. K. o zaplacení částky ve výši 91.072 Kč s příslušenství, za kterou společnost TERMSERVIS, s.r.o., zaplatila 26.2.2009 částku ve výši 23.800 Kč jako rozhodčí poplatek, dne 4.3.2009 ještě přijal pravomoc rozhodce pro tento spor, ale dne 1.6.2009 rozhodčí řízení zastavil pro nepravomoc rozhodce v tomto sporu rozhodovat. Zaplacený poplatek si obviněný ponechal pro svoji potřebu, pohledávku nevymohl a společnosti TERMSERVIS, s.r.o., IČ 255 09 675, tak způsobil škodu v celkové výši 23.800 Kč. 42) dne 13.2.2009 jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, pod nepravidvým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávek přijal od S. K., podnikajícího pod obchodním jménem S. K., IČ 744 07 295, se sdílem u Hazuzky, Čejkovice, 695 15, žalobu na společnost VADAMO, s.r.o., o zaplacení částky 350.010 Kč s příslušenstvím a takto od něj získal dne 13.2.2009 částku 34.900 Kč jako správní poplatek, dne 23.2.2009 přijal pravomoc rozhodce a dne 6.3.2009 vydal rozhodčí nález s označením Česká republika a jejím státním znakem, v němž společnosti VADAMO s.r.o. uložil povinnost zaplatit částku 350.010 Kč s příslušenstvím a náklady řízení ve výši 34.900 Kč a dále jako j. společnosti General Property Investment s.r.o. uzavřel dne 25.3.2009 se S. K. smlouvu o postoupení pohledávky, v níž se společnost Ge General Property Investment, s.r.o., jako postupních zavázala, že za úplatu vymůže pro podnikatele S. K. jeho výše uvedenou pohledávku s příslušenstvím s příslibem, že pokud pohledávku nevymůže, odkoupí ji sama společnost General Property Investment, s.r.o., za nominální hodnotu, S. K. zaplatil dne 26.3.2009 další částku ve výši 83.300 Kč jako úplatu za vymáhání pohledávky, obviněný však závazek ze smlouvy nesplnil, pohledávku nevymohl ani neodkopil, poplatek nevrátil, peníze si ponechal pro svoji potřebu, čímž S. K., IČ 744 07 295 způsobil škodu ve výši 118.200 Kč, 43) jako č. p. společnost General Property Trust, SE, pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky přijal od L. S. podnikajícího pod obchodním názvem L. S., IČ 724 61 055, se sídlem Na Močidlech 1654, Dubňany, 696 03, dne 19.6.2009 žalobu na J. Z. o zaplacení částky 94.025,50 Kč s příslušenstvím za kterou dne 21.6.2009 L. S. zaplatil rozhodčí poplatek ve výši 8.400 Kč, dne 29.7.2009 žalobu rovněž na J. Z. o zaplacení částky 100.809,80 Kč, za kterou L. S. zaplatil dne 6.8.2009, peníze si ponechal pro svoji potřebu a L. S., IČ 724 61 055 způsobil škodu ve výši 16.800 Kč, 44) jako č. p. společnosti PATRICIANA, SE, později přejmenované na General Property Trust, SE, věděl, že jím pověřený zaměstnanec uzavřel jménem této společnosti pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod nepravdivým příslibem vymožení pohledávky dne 27.10.2008 smlouvu o zajištění služeb rozhodců se společností ASONA, s.r.o. IČ 253 11 824, se sídlem Rudé armády 938, Valtice, 691 42,v níž se společnosti PATRICIANA, SE, zavázala zabezpečovat společnosti ASONA, s.r.o., rozhodování majetkových sporů podle zákona č. 216/1994 Sb., a to prostřednictvím rozhodců zapsaných v seznamu vedeném u společnosti PATRICANA, SE, a přijal žalobu společnosti ASONA s.r.o. ze dne 23.10.2008 na společnost LKW J. LINES, s.r.o., o zaplacení částky 280.000 Kč s příslušenstvím a dne 20.2.2009, vydal rozhodčí nález s označením Česká republika a jejím státním znakem, když dne 27.10.2008 společnost ASONA zaplatila za toto řízení rozhodčí poplatek ve výši 21.100 Kč; jako j. společnosti General Property Investment, s.r.o., uzavřel dne 22.4.2009, mandátní smlouvu se společností ASONA, s.r.o., v níž se společnosti General Property Investment, s.r.o., jako mandatář zavázala, že na základě tohoto rozhodčího nálezu ze dne 20.2.2009 za úplatu vymůže pro společnosti ASONA, s.r.o., tuto její pohledávku s příslušenstvím, a to s příslibem, že nevymůže-li tuto pohledávku, odkoupí ji sama splečnost General Property Investment, s.r.o., za nominální hodnotu, za což společnost ASONA, s.r.o., zaplatila dne 23.4.2009 částku ve výši 23.800 Kč jako odměnu mandatáře. Obviněný svůj závazek nesplnil, pohledávku nevymohl ani neodkoupil, poplatky nevrátil a použil je pro svoji potřebu, čímž společnosti ASONA, s.r.o., IČ 253 11 824, způsobil škodu ve výši 44.900 Kč, 45) jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod nepravivým příslibem vymožení pohledávky za P. K. ve výši 430.000 Kč s příslušenstvím přijal žalobu M. Š. na P. K. ze dne 3.6.2009 o zaplacení částky 430.000 Kč s příslušenstvím. Dne 18.6.2009 přijal pravomoc rozhodce pro tento spor a dne 17.7.2009 vydal jako rozhodce rozhodčí nález s označením Česká republika a jejím státním znakem, jímž žalobě v plném rozsahu vyhověl, když M. Š. zaplatila již dne 5.6.2009 částku ve výši 23.800 Kč jako správní poplatek. Obviněný pohledávku nevymohl, peníze nevrátil a ponechal si je pro svoji potřebu, čímž M. Š. způsobil škodu ve výši 23.800 Kč, 46) jako osoba fakticky rozhodující ve společnosti General Property Investment, s.r.o., a mající dispoziční práva k jejímu bankovnímu účtu, věděl, že formální j. této společnosti Ing. J. H. uzavřel dne 23.6.2009 smlouvu o postoupení pohledávek s P. P., IČ 451 60 210, se sídlem Trojanovice 808, 744 01, v níž se společnosti General Property Investment zavázala převzít pohledávku P. P. ve výši 68.449 Kč za firmou T.-Trans , s.r.o., se sídlem Mezná 29, Pelhřimov, a to za účelem vymožení pohledávky s příslibem, že pokud ve lhůtě do šesti měsíců, tj. do 23.12.2009, pohledávku nevymůže, odkoupí ji nebo její neuhrazenou část za její nominální hodnotu. P. P. dne 23.6.2009 zaplatil celkovou částku ve výši 20.900 Kč jako administrativní poplatek a poplatek za postoupení pohledávky, avšak obviněný pohledávku nevymohl, poplatek nevrátil, peníze si ponechal pro svoji potřebu, čímž P. P., IČ 451 61 210 způsobil škodu ve výši 20.900 Kč, 47) jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod příslibem vymožení pohledávky přijal dne 20.5.2009 od ing. M. S. j. společnosti CB, s.r.o., IČ 254 04 539, se sídlem Na Rybníčku 387/6 Liberec, žalobu na společnost FISS Group, s.r.o., ve výši 246.000 Kč s příslušenstvím a žalobu na J. K. ve výši 262.012,50 Kč s příslušenstvím, přičemž pro tyto spory přijal dne 12.6.2009 a 18.6.2009 pravomoc rozhodce a společnosti CB, s.r.o., zaplatila dne 11.5.2009 částku ve výši 23.800 Kč a dne 25.5.2009 rovněž částku 23.800 Kč jako rozhodčí poplatky, které obviněný nevrátil ani poté, co dne 19.6.2009 a 29.6.2009 byly doručeny námitky nepravomoci rozhodce rozhodovat tento spor žalovanými stranami, peníze si ponechal pro svoji potřebu, pohledávky nevymohl a společnosti CB, s.r.o., IČ 254 04 539, tak způsobil škodu v celkové výši 47.600 Kč, 48) jako j. společnosti General Property Investment, s.r.o., uzavřel dne 11.12.2008 smlouvu o postoupení pohledávek s J. Š. j. společnosti STAK-D, s.r.o., IČ 494 44 255, se sídlem Domanín 212, 696 83, v níž se společnost General Property Investment zavázala převzít pohledávku společnosti STAK-D, s.r.o., ve výši 429.649 Kč za společností Stavební společnost CZ, s.r.o., za účelem jejího vymožení s tím, že do 30.6.2009 zaplatí postupiteli, tj. firmě STAK-D, s.r.o., sjednanou částku ve výši 429.649 Kč, na základě této smlouvy zaplatila společnost STAK-D, s.r.o., dne 11.12.2008 částku ve výši 70.600 Kč jako náklady za vymáhání pohledávky a administrativní poplatek, obviněný však svůj závazek ze smlouvy nesplnil, pohledávku nevymohl, ani neuhradil, poplatky nevrátil a ponechal si je pro svoji potřebu, čímž společnosti STAK-D, s.r.o., IČ 494 44 255, způsobil škodu ve výši 70.600 Kč, 49) dne 2.10.2008 jako č. p. společnosti PATRICIANA, SE, později přejmenované na General Property Trust, SE, pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod nepravdivým příslibem vymožení pohledávky přijal od ing. V. P. j. společnosti HUTNÍ MATERIÁL , s.r.o., IČ 276 69 564, se sídlem Třída 1. máje 7, Břeclav, 690 02, žalobu na společnost LIMATEC, s.r.o., o zaplacení částky 241.612 Kč s příslušenstvím, za kterou tato společnost zaplatila částku ve výši 21.305 Kč jako správní poplatek, dne 22.10.2008 přijal pravomoc rozhodce pro tento spor a dne 3.3.2009 jako rozhodce vydal rozhodčí nález s označením Česká republika a jejím státním znakem a dále jako j. společnosti General Property Investment, s.r.o., uzavřel dne 23.4.2009 se společností HUTNÍ MATERIÁL , s.r.o., mandátní smlouvu, v níž se společnost General Property Investment, s.r.o., jako mandatář zavázala, že za úplatu zařídí vyřízení záležitostí vyplývajících z vykonatelného rozhodnutí tohoto rozhodčího nálezu sp.zn. 2008/39/006, a to zprostředkování exekuce a inkaso pohledávky ve výši 241.612 Kč s příslušenstvím s příslibem, že nevymůže-li tuto pohledávku, odkoupí ji společnost General Property Investment, s.r.o., za prodejní cenu ve výši 596.127 Kč, kdy na základě této smlouvy zaplatila společnost HUTNÍ MATERIÁL , s.r.o., částku ve výši 47.600 Kč jako odměnu mandatáře. Obviněný svoje závazky nesplnil, pohledávku nevymohl ani neodkoupil, poplatky nevrátil a ponechal si je pro svoji potřebu, čímž společnosti HUTNÍ MATERIÁL , s.r.o., IČ 276 69 564, způsobil škodu ve výši 68.905 Kč, 50) dne 12.2.2009 jako č. p. společnosti General Property Trust, SE, pod nepravdivým příslibem provedení řádného rozhodčího řízení a pod nepravdivým příslibem vymožení pohledávky přijal od L. G. j. společnosti AUTONA TRUCK, s.r.o., IČ 269 70 96, se sídlem Šumavská 415/5, Brno, 602 00, žalobu na společnost APOS-BINDING, s.r.o. ve výši 151.509,- Kč s příslušenstvím, za kterou společnost AUTONA TRUCK, s.r.o., zaplatila částku 33.400 Kč jako správní poplatek a dále jako jednatel společnosti General Property Investment, s.r.o., uzavřel dne 16.4.2009 se společnosti AUTONA TRUCK, s.r.o., mandátní smlouvu, v níž se společnost Genetral Property Investment, s.r.o., jako mandatář zavázala, že za úplatu zařídí vyřízení záležitostí této firmy, a to především úhradu nominální hodnoty pohledávky ze strany dlužníka v celkové výši 142.440 Kč s příslušenstvím a pokud pohledávku nevymůže, odkoupí ji za její nominální hodnotu, včetně veškerého příslušenství, za což společnosti AUTONA TRUCK, s.r.o., zaplatila částku ve výši 19.500 Kč jako smluvní odměnu mandatáře, avšak obviněný svoje závazky nesplnil, pohledávku nevymohl ani neodkoupil, poplatky nevrátil a ponechal si je pro svoji potřebu, čímž společnosti AUTONA TRUCK, s.r.o., IČ 269 70 996 způsobil škodu ve výši 52.900 Kč.
b)

v úmyslu sebe, případně společnost PATRICIANA, SE, (později přejmenovanou na General Property Trust, SE), případně společnost General Property Investment, s.r.o., neoprávněně obohatit,
1. jako j. č. p. společnosti General Property Trust, SE, poté, co pod nepravdivým příslibem, že je oprávněn rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, i v těch věcech, v nichž nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva, a že lze podle uvedeného zákona platně založit jeho pravomoc rozhodce i bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že může i v těchto věcech spor platně rozhodovat, přijal žalobu věřitele společnosti AUTONA TRUCK, s.r.o., na dlužníka společnost APOSS-BINDING, s.r.o., IČ 277 46 259, se sídlem Pražská 7, Blansko, o zaplacení částky ve výši 151.509,- Kč s příslušenstvím, dne 23.2.2009 přijal pravomoc rozhodce, ačkoliv věděl, že mezi stranami nebyla uzavřena rozhodčí smlouva ani rozhodčí doložka, dne 27.2.2009 přijal vyjádření žalovaného k podané žalobě včetně námitky nepravomoci rozhodce tento spor rozhodnout a dne 4.3.2009 vydal usnesení, v němž jako rozhodce vyzval žalovaného k úhradě částky 15.000,- Kč plus DPH, jako poplatku za vznesení námitky nedostatku pravomoci rozhodce, přičemž společnost APOSS-BINDING, s.r.o., dne 9.3.2009 z důvodu procesní opatrnosti částku ve výši 17.850,- Kč poukázala na účet společnosti General Property Trust, SE, dne 1.6.2009 vydal obviněný, jako rozhodce, usnesení, jímž námitku žalovaného o nepravomoci rozhodce uznal důvodnou a řízení zastavil, a rozhodl rovněž o vrácení poplatku ve výši 17.850,- Kč, který si ponechal pro sebe, společnosti APOSS-BINDING, s.r.o., jej nevrátil a tím jí způsobil škodu ve výši 17.850,- Kč, 2. jako j. č. p. společnosti PATRICIANA, SE (později přejmenované na General Property Trust, SE), poté, co pod nepravdivým příslibem, že je oprávněn rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, i v těch věcech, v nichž nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva, a že lze podle uvedeného zákona platně založit jeho pravomoc rozhodce i bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že může i v těchto věcech spor platně rozhodovat, přijal dne 14.11.2008 žalobu věřitele - společnosti DAKOF ELEKTRIC, s.r.o., na dlužníka společnost METALCOOP Handrle GmgH, se sídlem Am Hafen 6, A-2100 Korneuburg, o zaplacení částky 177.623,- Kč s příslušenstvím, dne 19.1.2009 vydal usnesení, jímž přijal pravomoc rozhodce pro tento spor a následně přijal vyjádření žalovaného ze dne 1.2.2009 včetně námitky nedostatku pravomoci rozhodce a dne 5.2.2009 vydal usnesení, v němž vyzval žalovaného k uhrazení částky 15.000,- Kč plus DPH, jako poplatku za vznesenou námitku nedostatku pravomoci rozhodce, kterou společnost METALCOOP Handrle GmgH, z důvodu procesní opatrnosti, zaplatila dne 9.2.2009 na účet společnosti, dne 1.6.2009 vydal usnesení o zastavení řízení pro nepravomoc rozhodce a usnesení o vrácení poplatku ve výši 17.850,- Kč žalovanému, který však společnosti METALCOOP Handrle GmgH nevrátil, ponechal si jej pro svoji potřebu, čímž této společnosti způsobil škodu ve výši 17.850,- Kč,

3. jako j. č. p. společnosti General Property Trust, SE, poté, co pod nepravdivým příslibem, že je oprávněn rozhodovat jako rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, i v těch věcech, v nichž nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka či rozhodčí smlouva, a že lze podle uvedeného zákona platně založit jeho pravomoc rozhodce i bez existence písemné rozhodčí smlouvy či písemné rozhodčí doložky, tj. že může i v těchto věcech spor platně rozhodovat, přijal žalobu věřitele T. F. FTJ video, na dlužníka společnost ViaScor, s.r.o., IČ 443 31 908, se sídlem Radlinského 40 A, Piešťany, o zaplacení částky ve výši 66.000,- Kč s příslušenstvím, v březnu a dubnu 2009 nechal postupně doručit společnosti ViaScor, s.r.o., tuto žalobu, dále dvě usnesení sp.zn. 09/10/029, v nichž jednak jako rozhodce rozhodl, že přijímá pravomoc rozhodovat jejich spor a jednak vyzval žalovanou společnost ViaScor, s.r.o., k vyjádření k žalobě, a následně i rozhodčí nález, v němž rozhodl, že spol. ViaScor, s.r.o., je povinna zaplatit žalobci částku 94.608,- Kč, kdy spol. ViaScor, s.r.o., v domnění, že je obviněný skutečně oprávněn rozhodovat jako rozhodce a v domnění, že věřitel T. F. FTJ video postoupil na společnost General Property Investment, s.r.o., svoji pohledávku, poukázala společnosti General Property Trust, SE, částku ve výši částku 94.608,- Kč, přičemž obviněný takto jednal v úmyslu získanou finanční částku nepředat věřiteli a ponechat si ji pro svoje potřeby, příp. pro potřeby spol. General Property Trust, SE, získanou finanční částku si obviněný ponechal a nepředal ji T. F. FTJ video, čímž společnosti ViaScor, s.r.o., způsobil škodu ve výši 94.608,- Kč,

4. jako j. j. společnosti General Property Investment, s.r.o., poté, co pod nepravdivým příslibem vymožení, příp. odkoupení pohledávek uzavřel dne 23. 4. 2009 s věřitelem Ing. P. M. smlouvu o postoupení pohledávek, zaslal dlužníku P. P. Oznámení o změně věřitele, v němž mu oznámil postoupení pohledávky Ing. P. M. za P. P. ve výši 2.050,- Kč na společnost General Properte Investment, s.r.o., a současně jej vyzval k uhrazení této částky na účet spol. General Properte Investment, s.r.o., a poté v září 2009 prostřednictvím zástupce společnosti General Property Investment, s.r.o., vyzval P. P. k úhradě dlužné částky vč. příslušenství ve výši 13.861,- Kč, kdy P. P. v domnění, že došlo k platnému postoupení pohledávky, dne 17.9.2009 předal zástupci společnosti General Property Investment, s.r.o., částku 13.861,- Kč, přičemž obviněný takto jednal v úmyslu získanou finanční částku nepředat Ing. P. M. a ponechat si ji pro svoje potřeby, příp. pro potřeby spol. General Property Investment, s.r.o., získanou finanční částku si obviněný ponechal a nepředal ji Ing. P. M., čímž P. P. způsobil škodu ve výši 11.811,- Kč,
c)

poté, co se dne 12.8.2008 stal j. č. p.společnosti PATRICIANA, SE (později přejmenované na General Property Trust, SE) se sídlem Hodonín, Plucárna 3560/1, IČ 282 80 202, uzavřel dne 11. 9. 2008 v Hodoníně za tuto společnost se společností H. a H., s.r.o., IČ 255 09 381, se sídlem Jana Skácela 1228, Břeclav, rámcovou smlouvu a dne 11.9.2008 v Hodoníně dodatek č. 1 k rámcové smlouvě, na základě níž odebral od společnosti H. a H., s.r.o., dne 24. 2. 2009 zboží mobilní telefony s příslušenstvím fakturované fakturou č. 2970100037 na částku 384,- Kč s datem splatnosti 10.3.2009, dne 6.3.2009 zboží - mobilní telefony s příslušenstvím fakturované fakturou č. 29010040 na částku 5.586,- Kč s datem splatnosti 20. 3. 2009, dne 16. 3. 2009 zboží mobilní telefony s příslušenstvím fakturované fakturou č. 2970100044 na částku 384,- Kč s datem splatnosti 30. 3. 2009, dne 25. 3. 2009 zboží mobilní telefony s příslušenstvím fakturované fakturou č. 2970100051 na částku 3.256,- Kč s datem splatnosti 8.4.2009 a dne 30. 3. 2009 zboží mobilní telefony s příslušenstvím fakturované fakturou č. 297010052 na částku 672,- Kč s datem splatnosti 13. 4. 2009, do dnešního dne za odebrané zboží ani částečně nezaplatil, kdy jednal v úmyslu za odebrané zboží nezaplatit a takto se neoprávněně obohatit, čímž společnosti H. a H., s.r.o., způsobil škodu v celkové výši 10.282,- Kč,

jednáním popsaným pod body II/B a), b), c) tak způsobil škodu ve výši 3.956.288 Kč a celkem tak jednáním pod bodem II. způsobil škodu ve výši 6.406.027 Kč,

Za jednání popsané pod bodem I. skutkové věty výroku rozsudku soudu prvního stupně a za sbíhající se trestné činy
- řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d trestního zákona č. 140/1961 Sb. ve znění zákona č. 52/2009 Sb. z jehož spáchání byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně ze dne 26. 3. 2009, č. j. 34 T 133/2008-127 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 11. 6. 2009, č. j. 6 To 253/2009-172,
- zpronevěry podle § 248 odst. 1, odst. 2 trestního zákona č. 140/1961 Sb. ve znění zákona č. 52/2009 Sb. z jehož spáchání byl uznán vinným rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 29. 3. 2011, č. j. 88 T 83/2008-649, ve znění rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2011, č. j. 8 To 217/2011-703,
byl obviněný odsouzen podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání šesti let. Podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku byl pro výkon uloženého trestu zařazen do věznice s ostrahou. Dále byl obviněnému uložen podle § 67 odst. 1 tr. zákoníku a § 68 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku peněžitý trest ve výměře 80.000,- Kč, což představuje 80 celých denních sazeb po 1.000,- Kč a podle § 69 odst. 1 tr. zákoníku mu byl uložen pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl peněžitý trest vykonán, náhradní trest odnětí svobody v trvání čtyř měsíců. Podle § 73 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku mu byl rovněž uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel v trvání osmnácti měsíců. Podle § 43 odst. 3 tr. zákoníku byly současně zrušeny výroky o trestu z rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 29. 3. 2011, č. j. 88 T 83/2008-649, ve znění rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2011, č. j. 8 To 217/2011-703 a rozsudku Okresního soudu ve Zlíně ze dne 26. 3. 2009, č. j. 34 T 133/2008-127, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 11. 6. 2009, č. j. 6 To 253/2009-172, jakož i všechna další rozhodnutí na tyto výroky obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Za jednání popsané pod bodem II. výroku rozsudku soudu prvního stupně byl obviněný podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku za použití § 45 odst. 1 tr. zákoníku odsouzen ke společnému trestu odnětí svobody v trvání šesti let. Podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku byl pro výkon uloženého trestu zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 73 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku za použití § 45 odst. 1 tr. zákoníku mu byl dále uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce rozhodce podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a k zákazu výkonu funkce ve statutárních orgánech a výkonu funkce prokuristy všech druhů obchodních společností a družstev na dobu deseti let. Podle § 67 odst. 1 tr. zákoníku a § 68 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku za použití § 45 odst. 1 tr. zákoníku mu byl současně uložen peněžitý trest ve výměře 200.000,- Kč, což představuje 200 celých denních sazeb po 1.000,- Kč a podle § 69 odst. 1 tr. zákoníku byl obviněnému pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl peněžitý trest vykonán, uložen náhradní trest odnětí svobody v trvání jednoho roku.

Daným rozsudkem bylo také rozhodnuto o náhradě škody, a to tak, že k bodu I. výroku rozsudku byla podle § 228 odst. 1 tr. řádu obviněnému uložena povinnost zaplatit poškozeným:
- Oborová zdravotní pojišťovna, Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, škodu ve výši 104.270,86 Kč,
- Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra, Cejl 5, P.O.BOX 216, 658 16 Brno, škodu ve výši 700.196,98 Kč,
- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice, škodu ve výši 100.994,30 Kč,
- Revírní bratrská pokladna, Michálkovická 108, 710 15 Slezská Ostrava, škodu ve výši 256.518, - Kč,
- Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Banskobystrická 40, 621 00 Brno, škodu ve výši 115.909,- Kč.

Podle § 229 odst. 1 tr. řádu byli se svým nárokem na náhradu škody odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních poškození:
- Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance, Erbenova 11, 779 00 Olomouc,
- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Benešova 10, 659 14 Brno.
Podle § 229 odst. 2 trestního řádu byli se zbytkem svého nároku na náhradu škody odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních poškození:
- Oborová zdravotní pojišťovna, Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4,
- Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra, Cejl 5, P.O.BOX 216, 658 16 Brno,
- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice.
K bodu II. výroku rozsudku bylo pak rozhodnuto o náhradě škody tak, že
A/
podle § 228 odst. 1 tr. řádu byla obviněnému uložena povinnost zaplatit poškozeným:
- E. K. částku ve výši 179.171 Kč,
- P. P. částku ve výši 20.230 Kč,
- R.S. AQUATECH CZ, s.r.o., IČ: 26236044, se sídlem Brno, Křivánkovo nám. 4/199, částku ve výši 29.985 Kč,
- AUTOGARD spol. s r.o., IČ: 49446053, se sídlem Popůvky, Nová 32, částku ve výši 97.580 Kč,
- SVÍTIDLA IM-EX spol. s r.o., IČ: 25549243, se sídlem Svatobořice Mistřín, Hlavní 574, částku ve výši 81.900 Kč,
- L. M. částku ve výši 351.000 Kč,
- KARYS spedice s.r.o., IČ: 26959038, se sídlem Veselí nad Moravou, Zarazická 72, částku ve výši 44.100 Kč,
- MaR SYSTEMS s.r.o., IČ: 26916126, se sídlem Hodonín, Olbrachtova 3998, částku ve výši 229.400 Kč,
- E. G. částku ve výši 49.000 Kč,
- Dortechnik, s.r.o., IČ: 27710815, se sídlem Ratíškovice, U Hliníka 1260, částku ve výši 52.436 Kč,
- R. N. částku ve výši 23.800 Kč,
- Stavební společnosti Kněždub, spol. s r.o., IČ: 42637899, se sídlem Strážnice, Jiřího z Poděbrad 996, částku ve výši 119.000 Kč,
- EKOLAKY, s.r.o., IČ: 49455231, se sídlem Archlebov pekárna, částku ve výši 80.581 Kč,
- Ing. L. P. částku ve výši 29.750 Kč,
- B. M. částku ve výši 101.870 Kč,
- J. K. částku ve výši 142.750 Kč,
- T. P. částku ve výši 18.088 Kč,
- M. B. částku ve výši 23.800 Kč,
- Ing. P. M. částku ve výši 30.434 Kč,
- TV-marketing , s.r.o., IČ: 63486903, se sídlem Těmice 203, částku ve výši 118.685 Kč,
- M. D. částku ve výši 67.305 Kč,
- M. H. částku ve výši 33.400 Kč,
- J. T. částku ve výši 8.400 Kč,
- CZ Profil, s.r.o., IČ: 25538144, se sídlem Bánov 701, částku ve výši 23.800 Kč,
- Maso závod , spol. s r.o., IČ: 26909201, se sídlem Čejkovice, Okružní 814, částku ve výši 77.400 Kč,
- Ing. M. Ch. částku ve výši 60.000 Kč,
- VR TERM , s.r.o., IČ: 25550675, se sídlem Díly 483, Mutěnice, částku ve výši 270.300 Kč,
- R. Š. podnikající pod IČ: 68674627, se sídlem Žeravice 343, částku ve výši 59.500 Kč.

Podle § 229 odst. 2 tr. řádu byli se zbytkem svého nároku na náhradu škody odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních poškození:

- R.S. AQUATECH, s.r.o., IČ: 26236044, se sídlem Brno, Křivánkovo nám. 4/199,
- R. Š., IČ: 68674627, se sídlem Žeravice 343.

B/
Podle § 228 odst. 1 tr. řádu byla obviněnému uložena povinnost zaplatit poškozeným:
a)
1. D. B., klempířství pokrývačství, IČ 155 41 533, se sídlem Nová 823, Mutěnice, škodu ve výši 150.000,- Kč,
2. H. S. - Sunny Trans vnitrostátní a mezinárodní doprava, IČ 628 09 938, se sídlem Malinovského 884, Uherské Hradiště, škodu ve výši 53.600,- Kč a 200 Euro,
3. společnosti Elektrotechnické produkty, spol. s r.o., IČ 489 06 328, se sídlem Karlín 115, okr. Hodonín, škodu ve výši 20.300,- Kč,
4. společnosti BONEGA, spol. s r.o., IČ 469 01 281, se sídlem Potoční 302, Sudoměřice, okr. Hodonín, škodu ve výši 126.140,- Kč,
5. M. G. velkoobchod vodo, topo a plyn, IČ 697 15 319, se sídlem 12. dubna 54, Hodonín, škodu ve výši 44.100,- Kč,
6. společnosti F. P. Frapo, s.r.o., IČ 269 33 152, t.č. se sídlem Draha 110, 664 59 Telnice, škodu ve výši 79.252,- Kč,
7. O. S., IČ 757 38 759, se sídlem Měnín 392, 664 57, škodu ve výši 35.700,- Kč,
8. společnosti L., s.r.o., IČ 253 45 168, se sídlem Stolařská 491, Uherský Brod, 688 01, škodu ve výši 32.200,- Kč,
9. společnosti TRANSIT, s.r.o., IČ 277 55 681, se sídlem Bratislavská 48/50, Brno, 602 00, škodu ve výši 47.000,- Kč,
10. V. P., IČ 644 75 123, se sídlem Křižkovského 27, Blansko, 678 01, škodu ve výši 47.600,- Kč,
11. společnosti Morávia víno, s.r.o., IČ 262 90 090, se sídlem Prušánky 652, 696 21, škodu ve výši 33.600,- Kč,
12. L. N. škodu ve výši 24.400,- Kč,
13. společnosti TIEFENBACH, s.r.o., IČ 268 49 330, se sídlem Hnojice 87, 785 01, škodu ve výši 40.460,- Kč,
14. Ing. R. B., IČ 404 55 963, se sídlem Brno, Žižkova 59, 616 00, škodu ve výši 33.320,- Kč,
15. společnosti PILA , s.r.o., IČ 476 78 267, se sídlem Bystřička čp. 341, 756 24, škodu ve výši 23.800,- Kč,
16. společnosti NIOB FLUID, s.r.o., IČ 277 12 541, se sídlem Ostrožská 1003, Hluk, 687 25, škodu ve výši 94.900,- Kč,
17. V. D., IČ 494 25 366, se sídlem Farní 1104, Mutěnice, škodu ve výši 40.600,- Kč,
18. společnosti Zimní zahrady M., s.r.o., IČ 262 32 502, se sídlem Radějovská 1329, Strážnice, 696 62, škodu ve výši 23.800,- Kč,
19. Z. G. - AUTODOPRAVA, IČ 101 27 232, se sídlem Ježkovice 152, 683 04, škodu ve výši 20.230,- Kč,
20. společnosti K + S, s.r.o., IČ 255 22 973, se sídlem Kasárna 1505, Bzenec, škodu ve výši 44.300,- Kč,
21. společnosti Figarostav, s.r.o., IČ 255 01 976, se sídlem Brněnská 1344, Rosice u Brna, 665 01, škodu ve výši 21.568,- Kč,
22. Ing. T. B., IČ 105 38 569, se sídlem Ulrychova 1040/54, Brno-Komín, 624 00, škodu ve výši 105.200,- Kč,
23. L. D., IČ 403 94 913, se sídlem Žižkova 2314/20, Hodonín, 695 01, škodu ve výši 120.558,- Kč,
24. společnosti COLLECT Spedition, s.r.o., IČ 276 69 319, se sídlem Dyjová 100/9, Poštorná, 691 41 Břeclav škodu ve výši 76.500,- Kč,
25. firmě T. F. FTJ VIDEO, IČ 692 86 353, se sídlem Pivoňková 280, Stráž nad Nisou, 463 03, škodu ve výši 23.800,- Kč,
26. společnosti AURELIA Morava, s.r.o., IČ 607 50 979, se sídlem Hovorny 825, 696 12, škodu ve výši 119.000,- Kč,
27. společnosti DAKOF ELEKTRIC, s.r.o., IČ 182 05 763, se sídlem Milotická 387/2, Svatobořice-Mistřín, 696 04, škodu ve výši 43.200,- Kč,
28. společnosti PROXIMA STUDIO, s.r.o., IČ 257 53 771, se sídlem Velehradská 19, Praha 3, 130 00, škodu ve výši 44.300,- Kč,
29. P. B. škodu ve výši 86.600,- Kč,
30. L. M. škodu ve výši 64.700,- Kč,
31. společnosti PALETY , s.r.o., IČ 282 92 707, se sídlem Lomená 930, Mutěnice, 696 11, škodu ve výši 206.200,- Kč,
32. společnosti DHOLLANDIA CZECH REPUBLIC, s.r.o., IČ 262 19 891, se sídlem Jihlavská 691/54, Troubsko, Brno-venkov, škodu ve výši 46.200,- Kč,
33. společnosti STROJSERVIS MINX, s.r.o., IČ 262 22 027, se sídlem U Elektrárny 3031/4d, Hodonín, 695 01, škodu ve výši 44.200,- Kč,
34. společnosti TRANSA VARIANT, s.r.o., IČ 276 82 986, se sídlem Průmyslová 1152, Uherské Hradiště, 686 01, škodu ve výši 26.100,- Kč,
35. společnosti DADKA , s.r.o., IČ 269 12 082, se sídlem nám. Míru 206, Vracov, 696 42, škodu ve výši 59.400,- Kč,
36. společnosti DISK Systems, s.r.o., IČ 277 35 290, se sídlem Sokolská 221/13, Boskovice, 680 01, škodu ve výši 128.000,- Kč,
37. společnosti Okna M., s.r.o., IČ 269 06 724, se sídlem Nádražní 1701, Dubňany, 696 03, škodu ve výši 30.464,- Kč,
38. společností Kerry Logistics GmbH, se sídlem Am Concorde Park 1/E2/10, A-2320 Schwechat, Rakousko, s.r.o., škodu ve výši 378.050,- Kč,
39. společností 2G-spol. s r.o. Přikrývky a polštáře, IČ 634 78 633, se sídlem Lipov 300, 696 72, škodu ve výši 58.942,- Kč,
40. společností Pozemní stavitelství , s.r.o., IČ 155 29 908, se sídlem Rodinova 2, Hodonín, 695 01, škodu ve výši 540.000,- Kč,
41. společnosti TERMSERVIS, s.r.o., IČ 255 09 675, se sídlem Komenského 686, Veselí nad Moravou, škodu ve výši 23.800,- Kč,
42. S. K., IČ 744 07 295, se sídlem U Hazuzky 255, Čejkovice, 696 15, škodu ve výši 118.200,- Kč,
43. L. S., IČ 724 61 055, se sídlem Na Močidlech 1654, Dubňany, 696 03, škodu ve výši 16.800,- Kč,
44. společnosti ASONA, s.r.o., IČ 253 11 824, se sídlem Rudé armády 938, Valtice, 691 42, škodu ve výši 44.900,- Kč,
45. M. Š. škodu ve výši 23.800,- Kč,
46. -
47. společnosti CB, s.r.o., IČ 254 04 539, se sídlem Na Rybníčku 387/6, Liberec, 460 01, škodu ve výši 47.600,- Kč,
48. společnosti STAK-D, s.r.o., IČ 494 44 255, se sídlem Domanin 212, 696 83, škoda ve výši 70.600,- Kč,
49. společnosti HUTNÍ MATERIÁL , s.r.o., IČ 276 69 564, se sídlem Třída 1. máje 7, Břeclav, 690 02, škodu ve výši 68.905,- Kč,
50. společnosti AUTONA TRUCK, s.r.o., IČ 269 70 996 se sídlem Šumavská 415/5, Brno, 602 00, škodu ve výši 52.900,- Kč,

b)
1. společnosti APPOS-BINDING, s.r.o., IČ 277 46 259, se sídlem Blansko, Pražská 7/1602, PSČ 678 49 škodu ve výši 17.850,- Kč,
2. společnosti METALCOOP Handrle GmgH, se sídlem Am Hafen 6, A-2100 Korneuburg, škodu ve výši 17.850,- Kč,
3. -
4. P. P. škodu ve výši 11.811,-Kč.

Podle § 229 odst. 2 tr. řádu byli se zbytkem svého nároku na náhradu škody odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních poškození:
- společnost Elektrotechnické produkty, spol. s r.o., IČ 489 06 328, se sídlem Karlín 115, okr. Hodonín
- L. N.
- L. D., IČ 403 94 913, se sídlem Žižkova 2314/20, Hodonín, 695 01,
- firma T. F. FTJ VIDEO, IČ 692 86 353, se sídlem Pivoňková 280, Stráž nad Nisou, 463 03,
- L. M.
- společnost Kerry Logistics GmbH, se sídlem Am Concorde Park 1/E2/10, A-2320 Schwechat, Rakousko, s.r.o.,
- společnost METALCOOP Handrle GmgH, se sídlem Am Hafen 6, A-2100 Korneuburg
- P. P.
Proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 4. 2014, sp. zn. 40 T 6/2012, podali obviněný J. J. a jeho otec J. J. st. odvolání, která Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 4. 3. 2015, sp. zn. 5 To 71/2014, podle § 256 tr. řádu zamítl jako nedůvodná. Proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 3. 2015, sp. zn. 5 To 71/2014, podal obviněný prostřednictvím své obhájkyně obsáhlé dovolání, v němž uplatnil důvody dovolání vymezené v ustanovení § 265b odst. 1 písm. a), d), g), h) a l) tr. řádu. V rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. a) tr. řádu podatel namítl, že bylo porušeno jeho právo na zákonného soudce, neboť daná trestní věc byla přidělena trestnímu senátu 40 T Krajského soudu v Brně v rozporu s rozvrhem práce tohoto soudu platným v době, kdy byla na dovolatele podána obžaloba. Rozvrh práce byl podroben rozsáhlé analýze a z toho se odvíjejících úvah dovolatele, že na každou trestní věc přidělenou senátu 39 T měly časově navazovat přidělené trestní věci u senátů 40 T a následně 52 T, což se v posuzovaném případě nestalo. V této souvislosti žádá, aby si dovolací soud vyžádal podrobnou zprávu o přidělování jednotlivě napadlých věcí u Krajského soudu v Brně v lednu až dubnu 2012. Dále dle dovolatele došlo k porušení § 42 odst. 1 písm. a) zákona o soudech a soudcích, když v rozvrhu práce nebyl stanoven postup pro přidělování přísedících do jednotlivých senátů. Rozvrh práce dle něj odkazuje pouze na přílohu obsahující abecední seznam přísedících Krajského soudu v Brně, není však z ničeho jasné, proč příslušný senát tvořili právě přísedící Ing. František Ujčík a Jana Novotná.

V rámci uplatněného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. d) tr. řádu dovolatel uvádí, že byl k veřejnému zasedání předvolán, takže je zřejmé, že předseda senátu považoval jeho osobní účast za nutnou. Má za to, že odvolací soud mu odepřel možnost osobně se účastnit veřejného zasedání o odvolání, navrhovat důkazy a vyjádřit se k průběhu veřejného zasedání, čímž bylo porušeno jeho ústavní právo na projednání věci v jeho přítomnosti. Podotkl, že dne 3. 3. 2015 byla soudu doručena jeho omluva z účasti na veřejném zasedání z vážných zdravotních důvodů, ve které současně žádal o odročení veřejného zasedání na jiný termín. Odvolací soud však i přes opětovnou žádost obhájce o odročení veřejného zasedání jednal v nepřítomnosti odvolatelů tj. obviněného a jeho otce. Vytýká, že v protokole o veřejném zasedání nebyl tento postup blíže odůvodněn a odkazuje přitom na rozhodnutí Ústavního soudu ve věci sp. zn. I. ÚS 2971/09. Současně na jiném místě dovolání však vede obsáhlou polemiku s argumentací, kterou odvolací soud svůj procesní postup zdůvodnil. Dále obviněný poukazuje na to, že v rozporu s ustanovením § 265 odst. 5 tr. řádu nebylo přečteno jeho vlastnoručně sepsané odvolání.

V rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu dovolatel namítá, že soudy nesprávně právně posoudily skutky pod body I. a II. výroku o vině jako zvlášť závažné zločiny a učinily jiné nesprávné hmotněprávní posouzení. Ke skutku pod bodem I. výroku o vině uvádí, že ze skutkové věty nevyplývá, jakým konkrétním způsobem měl být naplněn znak trestného činu podvodu v podobě obohacení se. Uvádí se pouze, že lékárny fakticky nebo účetně vydaly obviněnému lék Synocrom, není však specifikováno množství léku a v případě pouze účetního vydání by se dovolatel neměl jak obohatit. Současně tvrdí, že existuje rozpor mezi skutkovou a právní větou, když podle skutkové věty měl obohatit sebe, podle právní věty sebe a jiného. Dále poukazuje na údajné časové nesrovnalosti ve výroku o vině s tím, že do tohoto výroku byly zahrnuty i poukazy, u kterých je nečitelné datum nebo označení lékárny. Na základě vlastního hodnocení důkazů pak opakovaně dovozuje, že přepisy číslic označujících počet Synocromu provedla jiná osoba než on. Vytýká, že nebyl proveden jím navrhovaný znalecký posudek z oboru grafologie, polemizuje s argumentací odůvodnění soudních rozhodnutí, zdůrazňuje, že nebyl zajištěn přímý důkaz o jeho vině a dovozuje, že v soudních rozhodnutích není specifikováno, kdo byl uveden v omyl. S odkazem na závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 3 Tdo 767/2012 je přesvědčen, že se rozhodující soudy dopustily nesprávného hmotněprávního posouzení, pokud dospěly k závěru o výši škody 6.063.572,80 Kč, která není podle něj přesně identifikována. Podle jeho názoru VZP nevznikla škoda ve výši uváděné ve výroku o vině, protože část léku Synocrom neproplatila. Rovněž vytýká, že při výpočtu škody nebylo zohledněno, zda byl na poukazech uveden chybný počet balení Synocromu díky přepisu číslice nebo na základě jiných skutečností. Odmítá zjištění, že byl jediným distributorem preparátu Synocrom na jižní Moravě. Tvrdí, že nebylo prokázáno, že by přepsal jakýkoli údaj na kterémkoli z poukazů. Tento závěr podle jeho mínění z provedených důkazů nevyplývá při žádném z logicky přijatelných způsobů jejich hodnocení. V této souvislosti opět provádí vlastní detailní hodnocení důkazů a vytýká, že některé jím navrhované důkazy nebyly provedeny.

Další část námitek dovolatel zaměřuje proti výroku o vině skutky uvedenými pod bodem II/B a), b), c), potažmo II./A rozsudku soudu I. stupně . Dovolatel odmítá existenci subjektivní stránky trestného činu, neboť na základě informací právního poradce firmy Mgr. P. a názorů publikovaných v odborné literatuře se domníval, že zahájit rozhodčí řízení je možné i bez rozhodčí doložky či rozhodčí smlouvy. Nesprávné hmotněprávní posouzení spatřuje v otázce škody, když v případě některých dílčích útoků rozhodčí řízení provedl, vydal rozhodčí nálezy a škoda žalobcům nevznikla. Namítá, že samotné rozhodování sporu v rozhodčím řízení nemůže být trestným činem podvodu a že přijaté poplatky nelze posuzovat jako škodu, byť je rozhodčí řízení z jakéhokoli důvodu neplatné. Odmítá svoji odpovědnost v případech, kdy mandátní smlouvy či smlouvy o postoupení pohledávek uzavřel Ing. H. Ve vztahu k dílčímu útoku pod bodem II.B c) výroku o vině poukazuje na to, že soudy nesprávně posoudily jako trestný čin jednání, které bylo nanejvýše porušením části smluvního závazku. Na základě vlastního hodnocení důkazů dovozuje, že veškeré zboží bylo řádně uhrazeno s tím, že pokud by veškeré závazky nebyly splněny, bylo namístě aplikovat ustanovení § 12 odst. 2 tr. zákoníku. Závěry soudů o existenci subjektivní stránky trestného činu označuje za nepřezkoumatelné, nadto závěry odvolacího soudu za absurdní. Zdůraznil, že předložil v řízení řadu důkazů, které soudy neprovedly a s jejich neprovedením se řádně nevypořádaly, popř. některé listinné důkazy, které provedeny byly, soudy v odůvodnění svých rozhodnutí nezohlednily. Tento postup označuje za porušení svého práva na spravedlivý proces. K tomu obsáhle vypočítává důkazy, jejichž provedení neúspěšně navrhoval, a okolnosti, ke kterým se měli navrhovaní svědci vyjádřit. Brojí též proti procesnímu postupu soudu prvního stupně při provádění některých listinných důkazů.

V rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. řádu podatel namítá, že při ukládání peněžitých trestů soudy nepřihlížely k ustanovení § 68 odst. 6 tr. zákoníku, podle kterého soud tento trest neuloží, jestliže je zřejmé, že by byl nedobytný. Dovozuje, že sám nalézací soud připustil nemajetnost obviněného, proto má za to, že peněžitý trest nemusel být obligatorně uložen v rámci ukládání souhrnného trestu, i když byl uložen dřívějším výrokem o trestu zrušeného rozsudku. Polemizuje s úvahami odvolacího soudu, podle kterého peněžitý trest není neadekvátní současným možnostem a majetkové situaci obviněného, přičemž se závěry odvolacího soudu se neztotožňuje.

K dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. řádu podatel uvádí, že bylo rozhodnuto o odmítnutí jeho řádného opravného prostředku, ačkoli v předcházejícím řízení byly dány důvody dovolání podle § 265 odst. 1 písm. a), g), h) tr. řádu.

Z uvedených důvodů obviněný závěrem svého mimořádného opravného prostředku navrhl, aby Nejvyšší soud dovoláním napadené rozhodnutí i rozsudek soudu prvního stupně zrušil a přikázal věc Krajskému soudu v Brně k novému projednání a rozhodnutí. Současně navrhl, aby Nejvyšší soud nařídil dle § 265l odst. 3 tr. řádu, aby Krajský soud v Brně projednal a rozhodl danou věc v jiném složení senátu.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství využil svého zákonného práva a k dovolání obviněného se písemně vyjádřil. Ve svém vyjádření stručně shrnul dosavadní průběh trestního řízení a jeho výsledky. Pokud v rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. a) tr. řádu dovolatel uplatnil námitky, že bylo porušeno jeho právo na zákonného soudce, není z nich možno dovodit žádné vybočení z rozvrhu práce. Složení senátu Krajského soudu v Brně plně odpovídalo požadavkům § 31 odst. 2 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb. a z výtek dovolatele existence nějakého konkrétního porušení rozvrhu práce ani nevyplývá. Námitky týkající se netransparentnosti při výběru přísedících pak dle něj pod deklarovaný dovolací důvod nespadají. Dané námitky proto, pokud je vůbec lze alespoň z části podřadit pod zmíněný dovolací důvod, označil za zjevně nedůvodné.

Stejně tak jako nedůvodné označil státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství námitky podřazené pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. d) tr. řádu, neboť ze spisu je zřejmé, že obviněný byl k veřejnému zasedání ve věci předvolán, a skutečnost, že se k němu nedostavil, nebránila bez dalšího tomu, aby odvolací soud na počátku odvolacího řízení rozhodl o konání veřejného zasedání v nepřítomnosti obviněného. Ač se obviněný z účasti u veřejného zasedání omluvil, odvolací soud ve svém rozhodnutí přesvědčivě zdůvodnil, proč dospěl k závěru o tom, že obviněný žádným věrohodným způsobem svoji neschopnost dostavit se k němu, nedoložil. Nelze proto hovořit o porušení ústavního práva obviněného na projednání věci v jeho přítomnosti.

Pokud jde o dovolací důvod uplatněný podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu podle názoru státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství jde o námitky zčásti skutkové a procesní, které danému dovolacímu důvodu obsahově neodpovídají. Za právně relevantní označil pouze výhrady, podle kterých ze skutkové věty nevyplývá naplnění zákonného znaku trestného činu podvodu spočívajícího v obohacení a námitku, že není v soudních rozhodnutích specifikováno, kdo byl uveden v omyl. Tyto námitky však nepovažuje za důvodné. V řízení vyšlo najevo, že k obohacení došlo jednak na straně samotného obviněného, kterému byly vydány léky na základě jím pozměněných poukazů, a jednak u provozovatelů lékáren, kterým byl prostředek Synocrom uhrazen z prostředků všeobecného zdravotního zboží v rozsahu podle obviněným navýšených údajů. I když v případě obviněného nebylo přesně kvantifikováno množství fyzicky převzatého prostředku Synocrom a jeho hodnota, tak výše obohacení, resp. majetkového prospěchu pachatele není zákonným znakem trestného činu podvodu v základní ani v kvalifikovaných skutkových podstatách. Obohacení provozovatelů lékáren pak bylo specifikováno přesně. Podle názoru státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství je tak zjevné, že obsah skutkové věty odpovídal obsahu věty právní, podle které dovolatel obohatil sebe i jiného . Pokud se týká znaku uvedení v omyl , pak ze skutkových zjištění vyplývá, že jednáním obviněného byli uvedeni v omyl pracovníci jednotlivých lékáren a především pracovníci zdravotních pojišťoven, kteří rozhodovali o proplacení prostředku Synocrom. Ke zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku (pod bodem II. výroku o vině) státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství podotkl, že ve vztahu k dílčím útokům uvedeným v části II. A 1) 39) výroku o vině není dovolání přípustné, a to proto, že těmito útoky byl dovolatel pravomocně uznán vinným již soudními rozhodnutími ve věci Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 1 T 142/2010. V této věci navíc obviněný podal dovolání, které bylo usnesením Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 4 Tdo 765/2013, odmítnuto jako zjevně neopodstatněné. Nadto nyní posuzovaná trestná činnost je, s výjimkou útoku pod bodem II. B c) výroku o vině, prakticky shodná s trestnou činností, kterou byl obviněný uznán vinným v trestní věci vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 1 T 142/2010. Závěry Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 4 Tdo 765/2013 lze proto dle názoru státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství vztáhnout i na skutky pod body II. B a), b) výroku o vině. Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí jednoznačně konstatoval, že jednání obviněného spočívající ve vylákání finančních částek od poškozených pod příslibem vymožení jejich pohledávek, resp. přiznání jejich pohledávek v rozhodčím řízení, vykazovalo všechny znaky trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku. Také k dílčímu útoku pod bodem II. B c) výroku o vině státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství poznamenal, že skutková zjištění odpovídají všem znakům trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku včetně jeho subjektivní stránky.

Za důvodné nepovažuje státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ani námitky uplatněné v rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. řádu, a to proto, že pro neuložení peněžitého trestu nestačí jen určitá pravděpodobnost jeho nezaplacení. Vzhledem k výši uložených peněžitých trestů a výši majetkového prospěchu, který trestnou činností získal obviněný, resp. s ním personálně spojené firmy, nelze podle něj uložené peněžité tresty považovat za zřejmě nedobytné ve výše uvedeném smyslu.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. řádu dovolatel uplatnil ve spojení s dovolacími důvody podle § 265b odst. 1 písm. a), g), h) tr. řádu. Protože řízení předcházející rozhodnutí odvolacího soudu nebylo zatíženo vadami v ustanovení § 265b odst. 1 písm. a), g), h) tr. řádu uvedenými, není dle státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství důvodně uplatněn ani dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. řádu, resp. jeho druhá část, podle které bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g), přestože byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v písmenech a) až k).

Vzhledem k výše uvedené argumentaci státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství navrhl, aby Nejvyšší soud dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu jako zjevně neopodstatněné. Současně navrhl, aby Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu učinil rozhodnutí v neveřejném zasedání s tím, že s rozhodnutím věci v neveřejném zasedání souhlasí i pro případ jiného nežli výše navrhovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu [§ 265r odst. 1 písm. c) tr. řádu].

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. řádu) shledal, že dovolání je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. a) tr. řádu], bylo podáno obviněným jako osobou oprávněnou, prostřednictvím obhájce [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. řádu], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. řádu). Dovolání obsahuje i obligatorní náležitosti stanovené v § 265f odst. 1 tr. řádu.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. řádu, bylo dále nutno posoudit, zda námitky vznesené obviněným naplňují jím uplatněný zákonem stanovený dovolací důvod, jehož existence je současně nezbytnou podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. řádu.

Ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. řádu je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotně právních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. řádu). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva ) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. řádu). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. řádu) a není povolán k revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci má přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem advokátem (§ 265d odst. 2 tr. řádu).

Obviněný v dovolání deklaroval dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. a), d), g), h) a l) tr. řádu.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. a) tr. řádu je dán tehdy, jestliže ve věci rozhodl věcně nepříslušný soud, nebo soud, který nebyl náležitě obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát nebo rozhodl soud vyššího stupně.

Citovaný dovolací důvod tedy obsahuje dvě alternativy. Vedle rozhodnutí věcně nepříslušným soudem může jít také o vadu, která spočívá v tom, že ve věci rozhodl soud, který nebyl náležitě obsazen (s tou výjimkou, že tato vada není založena tím, že místo samosoudce rozhodoval senát). Tato alternativa nastane, pokud obsazení s oudu neodpovídalo ustanovením § 27, § 31 a § 35 zákona č. 6/2002 Sb., o s oudech a s oudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tak tomu bude zejména v případech, kdy rozhodoval samosoudce namísto senátu nebo když byl senát složen z předsedy senátu a přísedících, přestože měl rozhodovat senát složený jen ze soudců, nebo opačně, dále pokud senát rozhodoval v neúplném složení, na rozhodování se podílel soudce, který nebyl náhradním soudcem podle § 197 tr. řádu, nebo soudce, který byl v době rozhodnutí dočasně přidělen k jinému soudu (srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád II. § 157 až 314s. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3156-3157).

Nejvyšší soud pro prostudování předloženého trestního spisu zjistil, že složení senátu Krajského soudu v Brně plně odpovídalo požadavkům shora zmíněných ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o s oudech a s oudcích, přísedících a s tátní s právě s oudů a o změně některých zákonů, v e znění pozdějších předpisů, neboť rozhodoval v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Jaroslavy Bartošové a dvou přísedících - Ing. Františka Ujčíka a Jany Novotné.

Obviněný spatřuje naplnění daného dovolacího důvodu ve skutečnosti, že jeho trestní věc byla přidělena trestnímu senátu 40 T Krajského soudu v Brně v rozporu s rozvrhem práce tohoto soudu platným v době, kdy byla na něho podána obžaloba, a že v rozvrhu práce nebyl stanoven postup pro přidělování přísedících do jednotlivých senátů. V dané souvislosti v dovolání obsáhle cituje z rozvrhu práce Krajského soudu v Brně, a uvádí přehled věcí přidělených do senátů 10 T, 39 T, 40 T a 52 T, jakož detailizuje svoje úvahy o tom, jak mělo být při přidělování věcí jednotlivým senátům postupováno. Dle jeho názoru na každou z věcí přidělenou do senátu 39 T Krajského soudu v Brně mělo navazovat přidělení trestní věci do senátů 40 T a 52 T. Z jím vypracovaného přehledu přitom vyplývá, že věc do senátu 39 T byla přidělena dne 26. 4. 2012, na což časově navazovalo přidělení věcí do senátů 40 T, věc obviněného a 52 T dne 4. 5. 2012.

Nejvyšší soud konstatuje, že jde o zcela osobitý výklad právního pojmu rozvrh práce jednak z pohledu výše citovaných zákonných ustanovení uvedených v zákonu o soudech a soudcích, jednak o subjektivní interpretaci konkrétního rozvrhu práce Krajského soudu v Brně pro rok 2012, který byl zveřejněn pod sp. zn. Spr 4600/2011, a je dostupný na internetových stránkách tohoto soudu. Z tohoto rozvrhu práce vyplývá, že na trestním úseku v nalézacím řízení je stanovena specializace (str. 9, bod A/1b) pro oblast finanční a hospodářské kriminality, a příslušné trestní spisy jsou přidělovány senátů, 1 T, 39 T, 46 T, 61 T rotačním způsobem. Není proto zřejmé, proč je s takovou časovou důkladností obviněným zmiňován nápad věcí do senátů 52 T a 40 T, pakliže tyto senáty mají určenou jinou specializaci (bod A/1e rozvrhu práce), jíž je korupce veřejných činitelů, korupce při veřejných zakázkách, korupce při veřejných soutěžích a korupce při dražbách, přičemž za tuto trestnou činnost obviněný nebyl trestně stíhán ani odsouzen.

Je tak zřejmé, že z informací obviněného žádné pochybení v přidělování věcí či existence nějakého konkrétního porušení rozvrhu práce nevyplývá, proto těmito námitkami nemohlo dojít k naplnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. a) tr. řádu.

Pokud obviněný namítá, že v rozvrhu práce nebyl stanoven postup pro přidělování přísedících do jednotlivých senátů, k tomu je třeba uvést, že se jedná o námitky, které pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. a) tr. řádu nespadají. Pro úplnost Nejvyšší soud podotýká, že pravidla či zásady pro přidělování přísedících do jednotlivých senátů toho kterého soudu nemohou být rozvrhem práce stanoveny tak striktně, jako pravidla pro přidělování věcí jednotlivým senátům či samosoudcům. Při volbě přísedících musí být dána větší míra flexibility než u soudců z povolání, neboť přísedící nejsou zaměstnanci soudu, ale vykonávají občanské zaměstnání a je proto nutno zohlednit i jeho osobní život a zájmy, jakož i možnosti, které jim zaměstnavatel v souvislosti s výkonem funkce přísedícího poskytuje. Přísedící jsou k jednotlivým trestním věcem předvoláváni zpravidla podle jejich časových, pracovních a zdravotních možností a délky mandátu.

Další v dovolání deklarovaným dovolacím důvodem je důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. d) tr. řádu, podle něhož lze dovolání podat, byla-li porušena ustanovení o přítomnosti obviněného v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání. Uplatnění citovaného dovolacího důvodu tedy předpokládá, že se v rozporu se zákonem konalo hlavní líčení nebo veřejné zasedání v nepřítomnosti obviněného, ač mu měla být jeho přítomnost umožněna nebo zajištěna. Takovým postupem soudu byl pak obviněný zkrácen na svém právu, aby věc byla projednána v jeho přítomnosti a mohl se tak vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Účelem práva obviněného na projednání věci v jeho přítomnosti je zejména zajistit mu reálnou možnost vyjádřit se před soudem k tomu, co je mu v obžalobě kladeno za vinu a k důkazům, na nichž je obžaloba založena.

Je nutno zdůraznit, že podmínky pro konání veřejného zasedání v nepřítomnosti obviněného stanoví trestní řád podstatně méně striktně, než je tomu u hlavního líčení. Přítomnost osob při veřejném zasedání odvolacího soudu je upravena v § 263 odst. 2, 3, 4 tr. řádu. K přítomnosti obviněného se ale vztahuje jen ustanovení § 263 odst. 4 tr. řádu, z něhož plyne, že veřejné zasedání odvolacího soudu nelze konat v nepřítomnosti obviněného, jestliže je ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, ledaže výslovně prohlásí, že se účasti při veřejném zasedání vzdává.

V případě posuzované věci byl obviněný k veřejnému zasedání řádně a včas předvolán na den 4. 3. 2015, přičemž předvolání osobně převzal dne 12. 2. 2015, a zároveň nebyl ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, proto žádné ustanovení trestního řádu nebránilo tomu, aby odvolací soud konal veřejné zasedání v jeho nepřítomnosti. Důvod nepřítomnosti obviněného ani okolnost, zda se obviněný omluvil a zda nějak doložil důvod nepřítomnosti, nemají v tomto ohledu žádný význam, neboť z hlediska trestního řádu nejde o zákonná kritéria konání veřejného zasedání v nepřítomnosti obviněného.

Krajský soud v Brně svým postupem neporušil žádné ustanovení trestního řádu a nic na tom nemění okolnost, že obviněnému bylo doručeno předvolání k veřejnému zasedání, nikoli jen vyrozumění o veřejném zasedání. Obecné ustanovení § 233 odst. 1 tr. řádu rozlišuje tyto dva způsoby obeslání osob k veřejnému zasedání podle hlediska, zda jejich osobní účast je či není nutná, avšak zvláštní ustanovení o přítomnosti osob při veřejném zasedání odvolacího soudu již na tuto diferenciaci nijak nenavazují a otázku přítomnosti či nepřítomnosti obviněného upravují jednotně, tj. způsobem, který se vztahuje jak k předvolání, tak k vyrozumění. Ze samotné skutečnosti, že Krajský soud v Brně doručil obviněnému předvolání k veřejnému zasedání, tedy nelze vyvozovat nemožnost konání veřejného zasedání v nepřítomnosti obviněného (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. 4 Tdo 194/2012).

Za tohoto stavu vyvstává jen otázka, zda konání veřejného zasedání v nepřítomnosti obviněného nebylo porušením ústavně garantovaného práva na projednání věci v jeho přítomnosti (čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). O porušení uvedeného práva by šlo zejména za předpokladu, že by obviněný měl přijatelný vážný důvod k nepřítomnosti ve veřejném zasedání, že by tento důvod věrohodně doložil a že by dal jasně najevo, že se chce veřejného zasedání zúčastnit. Nic takového se však v příslušné věci nestalo. Jak uvedl již odvolací soud v odůvodnění svého rozhodnutí, dne 3. 3. 2015 byla odvolacímu soudu doručena žádost obviněného o odročení nařízeného veřejného zasedání s tím, že mu jeho zdravotní stav nedovoluje zúčastnit se soudního jednání, což doložil lékařskou zprávu ze dne 2. 3. 2015 vystavenou MUDr. J. Ž. Dále však vyšlo najevo, že jmenovaná lékařka není ošetřující lékařkou obviněného a že lékařskou zprávu zpracovala pouze na základě údajů sdělených jí otcem obviněného bez toho, aniž by obviněného osobně vůbec viděla a vyšetřila ho. Ze zprávy navíc ani nevyplynulo, že by obviněný nebyl schopen účasti u soudního jednání. Žádný jiný doklad o tvrzené neschopnosti zúčastnit se jednání u soudu obviněný nedoložil.
Dle názoru Nejvyššího soudu lze obsah zmíněných písemností interpretovat jen tak, že obviněný jimi omluvil svou nepřítomnost při veřejném zasedání, ale rozhodně z nich nelze dovodit, že se obviněný z objektivních příčin k veřejnému zasedání nemohl dostavit. Zjištěné skutečnosti jasně ukazují na to, že nepřítomnost obviněného při veřejném zasedání vyplývala výlučně z rozhodnutí jeho samotného. Odvolací soud proto správně vyhodnotil, že se ze strany obviněného jednalo o snahu zmařit konání veřejného zasedání. Nelze proto nic namítat proti jeho postupu, kdy přikročil ke konání veřejného zasedání v nepřítomnosti obviněného a vysvětlil tento postup v odůvodnění napadeného usnesení.

Lze jen dodat, že právo na projednání věci ve vlastní přítomnosti neznamená, že obviněný musí být fyzicky přítomen všem úkonům prováděným v rámci řízení. Z tohoto hlediska je významné, že obviněný se zúčastnil hlavního líčení, v němž mu bylo umožněno prezentovat vlastní stanovisko k projednávané věci, vyjádřit se ke skutečnostem, které se mu kladly za vinu, i k důkazům a uplatnit příslušné návrhy. Nadto ve veřejném zasedání nebylo prováděno žádné dokazování, proto obviněný nemohl být nijak zkrácen na svém právu vyjadřovat se k provedeným důkazům, klást svědkům otázky, apod. I v tomto směru je tak dovolání obviněného nutno považovat za nedůvodné.

Dále obviněný uplatnil důvod dovolání podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, podle kterého lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V mezích tohoto dovolacího důvodu je pak možno namítat, že skutek zjištěný soudem byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, třebaže nejde o trestný čin nebo sice jde o trestný čin, ale jeho právní kvalifikace neodpovídá tomu, jak byl skutek ve skutkové větě výroku o vině popsán. Z těchto skutečností pak vyplývá, že Nejvyšší soud se nemůže odchýlit od skutkového zjištění, které bylo provedeno v předcházejících řízeních, a protože není oprávněn v rámci dovolacího řízení jakýmkoliv způsobem nahrazovat činnost nalézacího soudu, je takto zjištěným skutkovým stavem vázán (srov. rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 760/02, IV. ÚS 449/03). Povahu právně relevantních námitek nemohou tedy mít námitky, které směřují do oblasti skutkového zjištění, hodnocení důkazů či takové námitky, kterými dovolatel vytýká soudu neúplnost provedeného dokazování. Ke shora uvedenému je dále vhodné uvést, že závěr obsažený ve výroku o vině je výsledkem určitého procesu. Tento proces primárně spadá do pravomoci nalézacího soudu a v jeho průběhu soudy musí nejprve zákonným způsobem provést důkazy, tyto pak hodnotit podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu a výsledkem této činnosti je zjištění skutkového stavu věci. Nejvyššímu soudu tedy v rámci dovolacího řízení nepřísluší hodnotit správnost a úplnost zjištěného skutkového stavu věci podle § 2 odst. 5 tr. řádu ani přezkoumávání úplnosti provedeného dokazování či se zabývat otázkou hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. řádu. Námitky týkající se skutkového zjištění, tj. hodnocení důkazů, neúplnosti dokazování apod. nemají povahu právně relevantních námitek.

Nejvyšší soud shledal, že v části dovolání obviněný nenamítá nesprávnost právního posouzení skutku, ale pouze napadá soudy učiněná skutková zjištění. Námitky týkající se údajného nesprávného hodnocení v řízení provedených důkazů, v rámci kterých obviněný rozhodujícím soudům vytýká nedostatečné hodnocení i neprovedení jím navrhovaných důkazů, je nutno považovat za námitky skutkového charakteru týkající se úplnosti a hodnocení provedeného dokazování. Je třeba konstatovat, že v tomto směru se obviněný pouze domáhá, aby na základě jiného hodnocení důkazů byl jiným způsobem posouzen skutek, pro který byl stíhán. Uvedenou skutečnost však nelze podřadit pod dovolací důvod vymezený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, dle kterého je dovolání možno podat, spočívá-li rozhodnutí na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Obviněný se tímto domáhá, aby byl jiným způsobem posouzen skutek, pro který je stíhán, čímž zaměňuje dovolání jako mimořádný opravný prostředek za další odvolání, přičemž přehlíží, že dovolací soud je oprávněn přezkoumat napadené rozhodnutí pouze v případě námitek odpovídajících důvodům dovolání taxativně uvedeným v § 265b tr. řádu.

Není úkolem Nejvyššího soudu jako soudu dovolacího, aby jednotlivé důkazy znovu reprodukoval, rozebíral, přehodnocoval a vyvozoval z nich nějaké vlastní skutkové závěry. Podstatné je, že soudy prvního a druhého stupně v rámci hodnocení důkazů jasně, srozumitelně a logicky vysvětlily své hodnotící úvahy, že hodnotily důkazy v souladu s jejich obsahem, že se nedopustily žádné deformace důkazů a ani jinak nevybočily z mezí volného hodnocení důkazů podle § 2 odst. 6 tr. řádu To, že obviněný nesouhlasí se způsobem, jímž soudy hodnotily důkazy, a že se neztotožňuje se skutkovými zjištěními soudů, není dovolacím důvodem.

Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že nalézací i odvolací soud v odůvodnění svých rozhodnutí, na která je možno beze zbytku odkázat, jasně a srozumitelně zdůvodnily, na základě jakých důkazů rozhodly o vině obviněného a proč naopak jeho obhajobu vyhodnotily jako ryze účelovou, učiněnou pouze se snahou vyhnout se trestní odpovědnosti. Nejvyšší soud se s jejich názorem plně ztotožnil.

Stejně tak se soudy nižších stupňů dostatečně vypořádaly s návrhy na doplnění dokazování. O rozsahu provedeného dokazování rozhoduje soud a není jeho povinností provést každý obviněným či obhajobou navrhovaný důkaz. Příslušné soudy ve svých rozhodnutích jasně uvedly, že podle jejich přesvědčení není na místě provádět další dokazování, neboť ostatní již shromážděné důkazy jsou dostatečné pro rozhodnutí ve věci. Otázka viny obviněného byla s potřebnou mírou jistoty již vyřešena, proto příslušné soudy správně vyhodnotily návrhy na další dokazování jako nadbytečné.

Na tomto místě Nejvyšší soud připomíná, že obecně námitky týkající se neprovedení obviněným navrhovaných důkazů nejsou svojí povahou námitkami hmotně právního charakteru, ale dle soudní judikatury je třeba zásadu spravedlivého procesu vyplývající z čl. 36 Listiny základních práv a svobod vykládat tak, že v řízení před obecnými soudy musí být dána jeho účastníkovi také možnost navrhnout důkazy, jejichž provedení pro prokázání svých tvrzení pokládá za potřebné. Tomuto procesnímu právu účastníka pak odpovídá povinnost soudu nejen o navržených důkazech rozhodnout, ale také (pokud návrhu na jejich provedení nevyhoví) ve svém rozhodnutí vyložit, z jakých důvodů navržené důkazy neprovedl. Jestliže tak obecný soud neučiní, zatíží své rozhodnutí nejen vadami spočívajícími v porušení obecných procesních předpisů, ale současně postupuje v rozporu se zásadami vyjádřenými v Hlavě páté Listiny základních práv a svobod a v důsledku toho též s čl. 95 Ústavy České republiky. Takzvané opomenuté důkazy, tedy důkazy, o nichž v řízení nebylo soudem rozhodnuto, případně důkazy, jimiž se soud podle zásady volného hodnocení důkazů nezabýval, proto téměř vždy založí nejen nepřezkoumatelnost vydaného rozhodnutí, ale současně též jeho protiústavnost. Ačkoliv tedy soud není povinen provést všechny navržené důkazy, z hlediska práva na spravedlivý proces musí jeho rozhodnutí i v tomto směru respektovat zásadní požadavek na náležité odůvodnění přijatého rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 125 odst. 1 tr. řádu nebo § 134 odst. 2 tr. řádu (srov. nálezy Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 51/96, sp. zn. III. ÚS 402/05, atd.).

Jak vyplývá již z výše uvedeného, v posuzované věci se o případ tzv. opomenutých důkazů nejedná, neboť rozhodující soudy se návrhem na doplnění dokazování řádně zabývaly, avšak rozhodly, že dalšího dokazování v tomto směru není již třeba, neboť skutkový stav věci byl náležitě zjištěn ostatními v řízení provedenými důkazy a příslušné obviněným navrhované důkazy by neměly na posouzení skutkového stavu a jejich viny žádný vliv. Takové rozhodnutí je zcela v kompetenci rozhodujících soudů a Nejvyšší soud se s rozsahem provedeného dokazování i s odůvodněním rozhodnutí nalézacího i odvolacího soudu ztotožnil.

Dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu dále neodpovídají ani námitky týkající se nesprávného procesního postupu při provádění listinných důkazů, ani některé výtky vztahující se k jednotlivým skutkům. Ve vztahu k bodu I. výroku o vině se jedná o námitky proti výši způsobené škody a dále o tvrzení obviněného, že číselné údaje v lékařských poukazech na lék Synocrom nepozměnil. Tyto výhrady opět směřují výlučně do oblasti skutkových zjištění. Na tomto místě je možno dodat, že ač není zcela obvyklé, že by součástí výroku o vině byla mnohostránková tabulka, tak údaje týkající se výše škody z výroku o vině patrné jsou, škoda byla specifikována dostatečně jak pokud jde o její celkovou výši, tak i pokud jde o jednotlivé zdravotní pojišťovny. Nutno poznamenat, že obviněným zmiňované rozhodnutí Nejvyššího soud ve věci sp. zn. 3 Tdo 767/2012, na danou věc nedopadá, neboť toto se týkalo případu, kdy skutek byl vymezen zcela zmatečně a na základě výsledků provedeného dokazování nebylo zřejmé, zda osobě označené jako poškozená vůbec nějaká škoda vznikla.

Pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu je možno podřadit pouze námitky, že ze skutkové věty výroku o vině nevyplývá naplnění zákonného znaku trestného činu podvodu spočívajícího v obohacení a že není ze skutkové věty zřejmé, kdo byl uveden v omyl. Tyto námitky však Nejvyšší soud vyhodnotil jako neopodstatněné.

Trestného činu podvodu se podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku dopustí ten, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti a způsobí takovým činem škodu velkého rozsahu.

Na základě učiněných skutkových zjištění bylo v průběhu řízení prokázáno, že k obohacení jako znaku skutkové podstaty trestného činu podvodu došlo jak na straně obviněného, kterému byly vydány léky dle jím pozměněných poukazů, tak i na straně provozovatelů lékáren. I když u obviněného nebylo přesně vyčísleno množství fyzicky převzatého prostředku Synocrom a jeho hodnota, tak je podstatné to, že výše majetkového prospěchu (obohacení) pachatele není na rozdíl od škody zákonným znakem skutkové podstaty zločinu podvodu. Obohacení provozovatelů lékáren bylo vyčísleno přesně a odpovídá způsobené škodě ve výši 6.063.572,80 Kč, kdy z této částky bylo vycházeno při právní kvalifikaci skutku. Rozhodující soudy se podrobně vypořádaly s otázkou příčinné souvislosti mezi jednáním obviněného a vznikem škody, škodu řádně vyčíslily a správně kvalifikovaly jako škodu velkého rozsahu ve smyslu § 138 odst. 1 tr. zákoníku. Není proto pochyb o tom, že jednáním obviněného byl naplněn znak skutkové podstaty zločinu podvodu obohatil sebe i jiného . Stejně tak ze skutkových zjištění vyplývá, že jednáním obviněného byli uvedeni v omyl pracovníci jednotlivých lékáren a zdravotních pojišťoven, proto i k naplnění tohoto znaku skutkové podstaty bezpochyby došlo. I zde je možno plně odkázat na odůvodnění rozhodnutí soudů prvního a druhého stupně.

Právní kvalifikaci jednání obviněného pod bodem I. skutkové věty výroku o vině je tak třeba označit za správnou a pochybení nebylo shledáno ani u skutků pod bodem II. skutkové věty výroku o vině.

Pokud jde o trestnou činnost pod bodem II. A 1) 39) výroku o vině, jde o dílčí útoky pokračování v trestném činu, za které byl již obviněný pravomocně odsouzen v trestní věci vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 1 T 142/2010. Tuto část trestné činnosti tedy nalézací soud převzal, neboť nebyl oprávněn přezkoumávat skutková zjištění učiněná soudy ve zmíněné trestní věci, ve které navíc obviněný podal dovolání, které bylo usnesením Nejvyššího soudu v Brně ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 4 Tdo 765/2013, odmítnuto jako zjevně neopodstatněné podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu. Soudní rozhodnutí v této části tedy dovoláním napadat nelze.

K trestné činnosti pod bodem II. B je třeba zdůraznit, že předmětná trestná činnost byla [s výjimkou útoku pod bodem II. B c)] v podstatě shodná s trestnou činností, pro kterou byl obviněný pravomocně odsouzen Okresním soudem v Hodoníně ve věci vedené pod sp. zn. 1 T 142/2010. Závěry usnesení Nejvyššího soudu v Brně ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 4 Tdo 765/2013, lze proto vztáhnout i na nyní posuzovanou věc, resp. na jednání popsané pod bodem II. B a), b) skutkové věty výroku o vině. Pro úplnost lze dodat, že Nejvyšší soud dospěl ve věci vedené pod sp. zn. 4 Tdo 765/2013 k závěru, že jednání obviněného vykazovalo všechny znaky trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku, neboť jednal promyšleným způsobem, kterým uváděl v omyl osoby a společnosti, které se na něj obrátily o vydání rozhodčí doložky. Obviněný měl k dispozici pracovníky své firmy, kteří vyhledávali zmíněné osoby či společnosti za účelem zjištění, že tyto mají vůči někomu pohledávku, přičemž jim slibovali věci, které nebyly reálné a které obviněný ani jeho společnost činit nemohl a ani činit nechtěl. Jednání obviněného nebylo pouze ojedinělým či náhodným aktem, ale dlouhodobější činností spočívající ve větším počtu dílčích aktů.

Nejvyšší soud podotýká, že samotné rozhodování v neplatném rozhodčím řízení není trestným činem, ale pouze za předpokladu, že pachatel nejedná v úmyslu obohatit sebe nebo jiného. V nyní projednávané věci však obviněný v úmyslu obohatit sebe nebo jiného jednal. Jak uvedl již státní zástupce ve svém vyjádření k dovolání obviněného, otázku podvodného charakteru jednání obviněného nelze zužovat na otázku jeho vědomosti o tom, že bez existence rozhodčí doložky nebo rozhodčí smlouvy nelze v rozhodčím řízení platně rozhodovat. Obviněný mimo jiné dával poškozeným kategorické ujištění, že jejich pohledávka bude přiznána a vymožena a právě takovéto nereálné přísliby byly důvodem, proč s ním (resp. s ním spojenou firmou) poškození uzavírali smlouvy a platili částky uvedené ve výroku o vině.

V řízení bylo bez pochybností prokázáno, že to byl právě obviněný, kdo celou záležitost s rozhodčím řízením a následným vymáháním či výkupem pohledávek vymyslel, sám byl statutárním zástupcem příslušných společností, který je řídil zcela direktivním způsobem, byl to on, který jediný mohl podepisovat příslušné smlouvy, byl to on, který vypracovával vzory žalob a dalších písemností, které pak byly v rámci trestné činnosti využívány, byl to obviněný, který rozhodoval o finančních tocích ve společnostech a který schvaloval veškeré bankovní operace, neboť měl přístup k účtům společností, byl to také obviněný, který sám ve věci vydával rozhodčí nálezy a který veškeré problémy konzultoval, rozdával příkazy a řešil. O jeho podvodném úmyslu tak není pochyb.

Nejvyšší soud se pak neztotožnil ani s námitkami obviněného vztahujícími se k trestné činnosti pod bodem II. B c) skutkové věty výroku o vině, neboť obviněný i zde vznáší námitky čistě skutkové (tvrdí, že veškeré odebrané zboží zaplatil a provádí vlastní hodnocení skutkového stavu věci), které uplatněnému dovolacímu důvodu neodpovídají. Na základě učiněných skutkových zjištění byl i v tomto případě dovozen podvodný úmysl obviněného, tzn. že jednal v úmyslu za odebrané zboží nezaplatit a tím se neoprávněně obohatit, čímž došlo k naplnění všech zákonných znaků skutkové podstaty zločinu podvodu podle § 209 tr. zákoníku.

Obviněný v dovolání uplatnil také dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. řádu, který je dán tehdy, jestliže obviněnému byl uložen takový druh trestu, který zákon nepřipouští, nebo mu byl uložen trest ve výměře mimo trestní sazbu stanovenou v trestním zákoně na trestný čin, jímž byl uznán vinným. Druhem trestu, který zákon nepřipouští, se rozumí zejména případy, v nichž by byl uložen některý z druhů trestů uvedených v § 52 tr. zákoníku bez splnění těch podmínek, které zákon předpokládá, tj. pokud v konkrétním případě určitému pachateli za určitý trestný čin nebylo možno uložit některý druh trestu s ohledem na jeho zvláštní zákonné podmínky. Trest ve výměře mimo trestní sazbu je pak uložen tehdy, pokud soud při jeho ukládání nedůvodně překročil horní či dolní hranici trestní sazby uvedené v příslušném zákonném ustanovení, pokud je v zákoně určena, a to včetně nesprávného použití ustanovení § 58 tr. zákoníku upravujícího mimořádné snížení trestu odnětí svobody.

Obviněný brojí proti uložení peněžitého trestu s tím, že soudy při ukládání tohoto trestu nepřihlížely k ustanovení § 68 odst. 6 tr. zákoníku.

Podle ustanovení § 68 odst. 6 tr. zákoníku soud peněžitý trest neuloží, je-li zřejmé, že by byl nedobytný. Tak tomu bude tehdy, když už při rozhodování o trestu je s ohledem na osobní a majetkové poměry pachatele zjevné, že pachatel nemůže vykonat peněžitý trest, a to ani zaplacením ve splátkách podle § 68 odst. 5 tr. zákoníku. Pro neuložení peněžitého trestu by nestačila jen určitá pravděpodobnost jeho nezaplacení nebo dokonce neochota pachatele tak učinit (srov. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 901 s.).

Nejvyšší soud, ve shodě s názorem příslušných soudů nižších stupňů i státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, dospěl k závěru, že vzhledem k výši majetkového prospěchu obviněného získaného danou trestnou činností nelze uložené peněžité tresty považovat za zřejmě nedobytné ve smyslu shora citovaného ustanovení § 68 odst. 6 tr. zákoníku.

Posledním dovolacím důvodem, který obviněný deklaroval v podaném dovolání, je dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. řádu, který spočívá v tom, že bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) a g) tr. řádu, aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v písmenech a) až k).

K první části dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. řádu Nejvyšší soud uvádí, že tento dovolací důvod má zajišťovat nápravu tam, kde soud druhého stupně měl v řádném opravném řízení přezkoumat určité rozhodnutí napadené řádným opravným prostředkem po věcné stránce, ale místo toho, aniž byly splněny procesní podmínky pro takový postup, opravný prostředek (odvolání nebo stížnost) zamítl nebo odmítl podle § 253 odst. 1 nebo odst. 3 tr. řádu (u odvolání), u stížnosti podle § 148 odst. 1 písm. a), b) tr. řádu. Jinými slovy řečeno, obviněnému nesmí být odepřen přístup k soudu druhého stupně, jsou-li splněny podmínky pro meritorní přezkum napadeného rozhodnutí.

V dané věci se však o takový případ nejedná a obviněný ani tuto první alternativu dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. řádu ve svém dovolání neuplatňuje.

Jde-li o druhou alternativu dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. řádu, tuto obviněný uplatnil ve spojení s dovolacími důvody podle § 265b odst. 1 písm. a), g) a h) tr. řádu. Nejvyšší soud se s touto částí dovolání vypořádal přímo v rámci dovolacích důvodů podle § 265b odst. 1 písm. a), g) a h) tr. řádu, a proto na tato odůvodnění (viz. výše) odkazuje.

Na základě shora uvedených skutečností se Nejvyšší soud ztotožnil s názorem nalézacího i odvolacího soudu v tom, že obviněným jednáním specifikovaným ve skutkové větě výroku rozsudku soudu prvního stupně naplnil všechny zákonné znaky skutkové podstaty dvojnásobného zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku. Závěr o vině byl učiněn na podkladě důkazů, které ve svém důsledku jednoznačně prokazují jeho vinu, z odůvodnění rozhodnutí soudů prvního i druhého stupně vyplývá logická návaznost mezi provedenými důkazy, jejich hodnocením a učiněnými skutkovými zjištěními na straně jedné a hmotně právními závěry na straně druhé, přičemž dovolací soud mezi nimi neshledal žádný rozpor.

Nejvyššímu soudu byl dne 30. 9. 2015 doručen návrh obviněného na přerušení výkonu rozsudku , který je odůvodněn zněním ustanovení § 265o odst. 1 tr. řádu.

Podle tohoto zákonného ustanovení může předseda senátu Nejvyššího soudu před rozhodnutím o dovolání odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž bylo podáno dovolání. Ze znění tohoto zákonného ustanovení je zřejmé, že jde o postup fakultativní a jeho realizace záleží zcela na uvážení předsedy senátu. Předsedkyně senátu na podkladě učiněného podnětu neshledala důvody k odkladu či přerušení výkonu trestu odnětí svobody či trestu peněžitého, a vzhledem k tomu, že negativní rozhodnutí se v takovémto případě nevydává, je tak pro informaci obviněného a jeho obhájkyně činěno jen touto poznámkou.

Nejvyšší soud proto shledal, že napadené rozhodnutí ani řízení, které mu předcházelo, netrpí vytýkanými vadami, z toho důvodu dovolání obviněného J. J. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu jako zjevně neopodstatněné. O dovolání bylo rozhodnuto za podmínek ustanovení § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 12. října 2015


JUDr. Danuše Novotná
předsedkyně senátu