4 Tdo 1/2011
Datum rozhodnutí: 09.03.2011
Dotčené předpisy: § 265k odst. 1 tr. ř., § 265k odst. 2 tr. ř., § 265l odst. 1 tr. ř.4 Tdo 1/2011-50

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 9. března 2011 o dovolání nejvyšší státní zástupkyně, které podala v neprospěch obviněných 1) V. P. a 2) P. N. , proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 6. 2009 sp. zn. 6 To 793/2008, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 4 T 3/2008, t a k t o :

I. Podle § 265k odst. 1, odst. 2 tr. ř. s e usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 6. 2009 sp. zn. 6 To 793/2008 z r u š u j e v bodě II. Současně se z r u š u j í také další rozhodnutí na zrušenou část usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.


II. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se Krajskému soudu v Ústí nad Labem p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.


O d ů v o d n ě n í :
Obviněný V. P. byl rozsudkem Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 24. 10. 2008 sp. zn. 4 T 3/2008 uznán vinným v bodě 1) rozsudku trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák. a v bodě 2) a 3) rozsudku trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák. dílem ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák.

Těchto trestných činů se obviněný V. P. dopustil následujícím způsobem.

V bodě 1)

a) v přesně nezjištěné době nejpozději od roku 2003 do měsíce listopadu 2004 v R. n. L., okres L., na benzínové stanici v obci H., okres L., nejméně jednou za 14 dní prodával a i opakovaně zdarma předával methamphetamin ( pervitin) R. F., který mu za jednu dávku v případě prodeje platil finanční částky od 100,- Kč až do 1 500,- Kč,

b) v přesně nezjištěné době v létě roku 2004 po dobu tří měsíců na dosud nezjištěném místě v okrese L. nejméně 2x týdně opakovaně prodával methamphetamin ( pervitin) J. A., který mu za jednu dávku obvykle platil finanční částku 200,- Kč,

přičemž methamphetamin je jako psychotropní látka uveden v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., o návykových látkách.

V bodě 2)

a) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce listopadu roku 2005 do 20. 7. 2007 v R. n. L., okres L., a na benzínové čerpací stanici v obci H., okres L., nejméně jednou za 14 dní prodával a i opakovaně zdarma předával methamphetamin ( pervitin) R. F., který mu za jednu dávku v případě prodeje platil finanční částky od 100,- Kč až do 1 500,- Kč,

b) v přesně nezjištěné době v roce 2006 na různých místech okresu L. po předchozí telefonické dohodě prodal ve 3 případech mathamphetamin ( pervitin), P. P., který za jednu dávku platil finanční částku 500, - Kč,

c) v přesně nezjištěné době nejpozději v měsíci září 2006 na benzínové čerpací stanici v obci H., okres L., pod přezdívkou Š. předal zdarma ve 2 případech methmpetamin ( pervitin) P. K. jako odměnu za odvoz do L., přičemž jedna dávka vždy odpovídala finanční částce 200,- Kč,

d) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce ledna 2007 do konce měsíce června 2007 na různých místech v L. po předchozí telefonické dohodě prodal nejméně ve dvou případech za částky 100,- Kč methamphetamin ( pervitin) L. T.,

e) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce ledna 2007 do poloviny měsíce července 2007 na diskotéce v H. v R. n. L. u bazénu a v L., po předchozí telefonické dohodě jednou týdně za částky 200,- Kč až 300,- Kč prodával methamphetamin ( pervitin) J. L.,

f) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce ledna 2007 do poloviny měsíce července 2007 na různých místech v R. n. L., okres L., pod přezdívkou Š. pro předchozí telefonické dohodě opakovaně prodával methamphetamin ( pervitin) J. S. za celkovou finanční částku 2 000,- Kč,

g) v přesně nezjištěné době nejpozději od ledna 2007 do poloviny měsíce července 2007 na různých místech v R. n. L., okres L., opakovaně prodal methamphetamin ( pervitin) J. K., za přesně nezjištěnou částku,

h) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce ledna 2007 do 20. 7. 2007 na různých místech v R. n. L., okres L. pod přezdívkou Š. prodal a zdarma předal nejméně v 10ti případech methamphetamin ( pervitin) M. O., která mu v případě prodeje celkem zaplatila finanční částku 800,- Kč,

ch) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce ledna 2007 do 20. 7. 2007 na různých místech okresu L. pro předchozí telefonické dohodě ve dvou případech prodal methamphetamin ( pervitin) M. J.,

i) v době od února 2007 do března 2007 v L. a v L. pod přezdívkou Š. prostřednictvím neustanovené osoby nejméně ve třech případech prodal methamphetamin ( pervitin) O. P., který za jednu dávku obvykle platil finanční částku 100,- Kč,

j) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce února 2007 do poloviny měsíce července 2007 na různých místech v R. n. L., okres L., zdarma předal nejméně 4 g methamphetaminu ( pervitinu) V. K.,

k) v přesně nezjištěné době nejpozději od dubna 2007 do konce června 2007 na různých místech v R. n. L., okres L. pod přezdívkou Š. vyměnil za CD s hudebními nahrávkami v 10ti případech methamphetamin ( pervitin) se Z. Š., kdy jedna dávka vždy odpovídala finanční částce 300,- Kč,

l) v době od 16. 6. 2007 do 30. 6. 2007 na různých místech v R. n. L. a v L. po předchozí telefonické dohodě a po dohodě formou SMS prodal methamphetamin ( pervitin) za celkovou částku nejméně 18. 300,- Kč S. N., V. B., R. B.,

m) v době od 1. 7. 2007 do 19. 7. 2007 na různých místech v R. n. L. a v L. po předchozí telefonické dohodě a po dohodě formou SMS prodal methamphetamin ( pervitin) S. N., R. Z., Z. Š., L. G.,

přičemž methamphetamin je jako psychotropní látka uveden v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., o návykových látkách

V bodě 3) obviněný V. P. s obviněnou V. D. v období od 16. 4. 2007 do 15. 6. 2007 společně vyráběli z ephedrinu vyrobeného J. N., jehož trestní stíhání je vedeno samostatně, v domě v obci R. methamphetamin ( pervitin ), který v R. n. L. u krytého bazénu, u letiště a u motorestu U G., a dále v L. v A. ulici v T. a na benzínové čerpací stanici u obce H., okres L., následně opakovaně prodávali L. G., R. B., V. B., M. H., L. T., a S. N., přičemž methamphetamin ( pervitin ) je jako psychotropní látka uveden v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., o návykových látkách.

Za skutek pod bodem 1) byl obviněný V. P. odsouzen podle § 187 odst. 1 a § 35 odst. 2 tr. zák. k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 15 měsíců, k jehož výkonu byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou, za současného zrušení výroku o trestu z rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 4 T 106/2004-66 ze dne 11. 5. 2005.

Za skutky pod body 2) a 3) pak byl obviněný P. odsouzen podle § 187 odst. 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání pěti roků, se zařazením podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. do věznice s ostrahou.

Podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. zák. bylo obviněnému zabráno razítko na jméno MUDr. M. K.

Obviněný P. pak byl týmž rozsudkem podle § 226 písm. a) tr. ř. zproštěn obžaloby v té části, která mu kladla za vinu, že měl v přesně nezjištěné době nejpozději od roku 1999 do měsíce listopadu 2004 v R. n. L., okres L., opakovaně zdarma předávat methamphetamin ( pervitin ) D. Ř., přičemž methamphetamin je jako psychotropní látka uveden v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., o návykových látkách, čímž měl spáchat dílčí útok pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák.


Dále byl obviněný P. týmž rozsudkem podle § 226 písm. a) tr. ř. zproštěn obžaloby v té části, která mu kladla za vinu, že měl v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce listopadu roku 2005 do měsíce června 2007 v R. n. L., okres L. opakovaně zdarma předávat methamphetamin ( pervitin ) D. Ř., přičemž methamphetamin je jako psychotropní látka uveden v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., o návykových látkách, čímž měl spáchat dílčí útok pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák.

Obviněný P. N. byl rozsudkem Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 24. 10. 2008 sp. zn. 4 T 3/2008 uznán vinným v bodě 4) rozsudku trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) tr. zák., jehož se dopustil následujícím způsobem,

a) v přesně nezjištěné době od roku 2003 do roku 2005 ve Š., okres L., nepravidelně 1x týdně nebo 1x za 14 dní opakovaně zdarma předával methamphetamin ( pervitin ) M. M., kdy jedna dávka odpovídala finanční částce 300,- Kč,

b) v přesně nezjištěné době nejpozději od podzimu roku 2005 do 13. 7. 2007 u obchodního domu P. M. ve Š., okres L., dvakrát měsíčně opakovaně prodával methamphetamin ( pervitin ) H. K., která za jednu dávku obvykle zaplatila finanční částku 300,- Kč,

c) v přesně nezjištěné době od ledna 2006 do května 2007 na autobusové zastávce v obci L., okres L., nejméně 1x měsíčně opakovaně zdarma předával methamphetamin ( pervitin ) D. R., kdy jedna dávka vždy odpovídala finanční částce 150,- Kč,

d) v přesně nezjištěné době v době od měsíce července 2006 do 20. 7. 2007 na různých místech u obcí E. a K. a dále v domě v obci P., okres L., z léku MODAFEN, kyseliny chlorovodíkové, jódu, fosforu, hydroxidu sodného, toluenu a dalších chemikálií za pomoci laboratorního skla a dalších předmětů opakovaně vyráběl methamphetamin ( pervitin ), který z části použil pro svoji potřebu a část vyměnil s V. D., a spoluobžalovaným I. N.,

e) v přesně nezjištěné době nejpozději v období od zimy 2006 do 17. 7. 2007 na různých místech v obci P., H. a Š., okres L. opakovaně zdarma předal methamphetamin ( pervitin ), O. K., v hodnotě dávek od 500,- Kč do 800,- Kč,

f) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce ledna 2007 do konce března 2007 v restauraci N. ve Š., okres L., opakovaně prodal methamphetamin ( pervitin ) M. K., za celkovou částku 1 000,- Kč,

g) v přesně nezjištěné době od ledna 2007 do června 2007 na různých místech ve Š., okres L., z léku MODAFEN za pomoci jódu, toluenu, kyseliny fosforečné a dalších předmětů vyrobil nejméně ve 3 případech methamphetamin ( pervitin ), jehož část zdarma na místě předal M. M.,

h) v přesně nezjištěné době od ledna 2007 do června 2007 ve Š., okres L., nepravidelně 1x týdně nebo 1x za 14 dní opakovaně zdarma předával methamphetamin ( pervitin ) M. M., kdy jedna dávka odpovídala finanční částce 300,- Kč,

ch) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce ledna 2007 do poloviny měsíce července 2007 na různých místech v R. n. L., okres L., prodal nejméně v 10 případech methamphetamin ( pervitin ) M. O., která mu za jednu dávku zaplatila finanční částku 500,- Kč,

i) v přesně nezjištěné době nejpozději od ledna 2007 do poloviny měsíce července 2007 na různých místech ve Š., okres L. pod přezdívkou V. zdarma předal nejméně v 15-ti případech methamphetamin ( pervitin ) L. M.,

j) v přesně nezjištěné době nejpozději od ledna 2007 do 20. 7. 2007 na různých místech ve Š. okres L., pod přezdívkou V. prodával a opakovaně vyměňoval za mobilní telefony a autorádia methamphetamin ( pervitin ) s B. J., který mu v případě prodeje zaplatil 500,- Kč a v případě výměny obdržel pervitin odpovídající finanční částce 2 500,- Kč,

k) v přesně nezjištěné době nejpozději od března 2007 do července 2007 na různých místech v R. n. L., okres L., pod přezdívkou V. vyměnil za nože nejméně v 5 případech methamphetamin ( pervitin ) se Z. Š., kdy jedna dávka odpovídala finanční částce 300,- Kč,

l) v přesně nezjištěné době od začátku měsíce března 2007 do poloviny měsíce července 2007 na různých místech ve Š., okres L., pod přezdívkou V. po předchozí telefonické dohodě opakovaně zdarma předal nejméně 10 g methamphetaminu ( pervitinu ) A. V.,

m) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce května 2007 do měsíce června 2007 na různých místech okresu L. nejméně ve 4 případech prodal za částku 800,- Kč a směnil za MP3 přehrávač methamphetamin ( pervitin ) s L. P.,

n) v době od 24. 6. 2007 do 18. 7. 2007 na různých místech v obci P. a R. n. L., okres L., opakovaně prodal methamphetamin ( pervitin ) D. R., R. Z., V. D., za celkovou finanční částku nejméně 15 500,- Kč,

o) v přesně nezjištěné době nejpozději počátkem letních prázdnin 2007 za obcí P., okres L. pod přezdívkou V. prodal za částku 300,- Kč methamphetamin ( pervitin ) E. V.,

přičemž methamphetamin je jako psychotropní látka uveden v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., o návykových látkách.

Za to byl obviněný P. N. odsouzen podle § 187 odst. 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání 4, 5 roku, se zařazením podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. do věznice s ostrahou.

Dále byl obviněný N. týmž rozsudkem podle § 226 písm. a) tr. ř. zproštěn obžaloby v té části, která mu kladla za vinu, že

- v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce října 2006 do měsíce července 2007 ve Š. a v R. n. L., okres L., měl prodat nejméně 3,5 g methamphetaminu ( pervitinu ) za částku 3 000,- Kč a nejméně v 10 případech měl zdarma předat methamphetamin ( pervitin ) v množství odpovídajícímu finanční částce 3 000,- Kč R. K.,

- v přesně nezjištěné době nejpozději od ledna 2007 do poloviny měsíce července 2007 na různých místech ve Š., okres L., pod přezdívkou V. měl opakovaně zdarma předat celkem nejméně 3 g methamphetaminu ( pervitinu ) N. G.,

- v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce března 2007 o měsíce května 2007 v obci P., okres L. a v osobním vozidle zn. FIAT TIPO, které měl užívat, zdarma předal nejméně v 6 případech nezjištěné množství methamphetaminu ( pervitinu ) J. K.,

- nejpozději od 14. 6. 2007do 19. 7. 2007 na různých místech v R. n. L., okres L., nejprve měl měnit za odcizené věci, zejména mobilní telefony methamphetamin ( pervitin ) s R. Z., kterému poté methamphetamin ( pervitin ) i opakovaně měl prodat za celkovou finanční částku 2 200,- Kč,

- v přesně nezjištěné době nejpozději počátkem letních prázdnin 2007 za obcí P., okres L., pod přezdívkou V. měl prodat za částku 300,- Kč methamphetamin (pervitin) E. V.,

- v době od 11. 7. 2007 do 18. 7. 2007 na různých místech v obci P. a R. n. L., okres L. měl opakovaně prodat methamphetamin ( pervitin ) Z. Š., K. T., E. V., D. R., za celkovou finanční částku nejméně 7 450,- Kč,

- v přesně nezjištěné době v měsíci červenci 2007 v R. n. L., okres L., měl prodat za částku 500,- Kč methamphetamin ( pervitin ) R. Z.,

přičemž methamphetamin je jako psychotropní látka uveden v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., o návykových látkách, čímž měl spáchat dílčí útok pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látej a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák.


Proti uvedenému rozsudku podali obvinění V. P. a P. N. odvolání. O věci následně rozhodoval Krajský soud v Ústí nad Labem, který v neveřejném zasedání usnesením ze dne 4. 6. 2009 sp. zn. 6 To 793/2008 v bodě II. výroku tohoto usnesení zrušil podle § 257 odst. 1 písm. c) tr. ř. napadený rozsudek ohledně těchto obviněných v celém výroku o vině a trestu. V rozsahu tohoto zrušení pak trestní stíhání pro výše citované skutky označené pod body 1a) až 1b), 2a) až 2m) a 3) ohledně obviněného V. P. a pod body 4a) až 4o) ohledně obviněného P. N., v nichž byly spatřovány trestné činy a to pod bodem 1) nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák., pod bodem 2) a 3) nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák. dílem ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a pod bodem 4) nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) tr. zák. podle § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř. zastavil .


Proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 6. 2009 sp. zn. 6 To 793/2008 podala nejvyšší státní zástupkyně v neprospěch obou obviněných dovolání, které opřela o dovolací důvody podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. f), g) tr. ř., že bylo rozhodnuto o zastavení trestního stíhání, aniž byly splněny podmínky pro takové rozhodnutí, a dále že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku.

S rozhodnutím a argumenty Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým tento soud zdůvodnil své rozhodnutí, se nelze podle nejvyšší státní zástupkyně ztotožnit, a to z níže uvedených důvodů.

Jak vyplývá z naznačených skutkových zjištění, jednání obou obviněných spočívalo v podstatě v tom, že od jara roku 2006 do července roku 2007 vyráběli a následně v L., R. n. L., H., L., Š., L., E., K., P. a H. třetím osobám (odběratelům) prodávali, darovali či s nimi směnili za jiné věci methamphetamin (pervitin), který je psychotropní látkou. Jinými slovy, obvinění se svého jednání dopouštěli řadou jednotlivých úkonů, které měly formu prodeje, darování či směny, jimiž obvinění prodali či jinak jinému opatřili psychotropní látku ve smyslu § 187 tr. zák.

Podle § 89 odst. 3 tr. zák. je pokračováním v trestném činu takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují stejnou skutkovou podstatu trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a v předmětu útoku. Za pokračování v trestném činu je pak možno považovat uskutečňování zákonem zakázaného jednání, které stále a opětovně naplňuje skutkovou podstatu téhož, tedy jednoho trestného činu. Předmětem trestního stíhání je určitý skutek, přičemž podle § 12 odst. 12 tr. ř. se každý dílčí útok pokračujícího trestného činu považuje za samostatný skutek.

Z naznačených okolností je zřejmé, že úmyslem obviněných byla zejména distribuce pervitinu. Proto ho vyráběli či se na jeho výrobě podíleli a poté ho po jistou dobu zájemcům prodávali (darovali apod.). Tuto činnost obvinění realizovali po delší časový úsek, na různých místech a ve vztahu k více odběratelům, tedy jednotlivé úkony distribuce prováděli opakovaně. V zásadě každý jednotlivý distribuční úkon, zejména vzhledem k velikosti dávek, vždy sám o sobě naplňoval znaky trestného činu neoprávněné výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák.

Lze tudíž dovodit, že jednání obviněných v celém jeho komplexu nelze za daných okolností posoudit jako jeden celistvý trestný čin. Podstatou jednání je mnohost útoků obviněných, které nastaly v širším časovém období, jejichž charakter a četnost se v průběhu doby zjevně odvíjely od různých okolností, které závisely na vývoji dotčeného trhu s pervitinem, na poptávce ze strany odběratelů, na výrobních schopnostech a možnostech obviněných a jejich spolupachatelů (zejména pokud jde o vstupní suroviny) apod., což ve svém důsledku neposkytuje podklad pro posouzení předmětného děje, jako jednolitého koherentního skutku. V rámci hmotně právního posouzení tak bylo spíše namístě dovodit, že činnost obviněných je řadou dílčích útoků (prodejů, darování či směn pervitinu), vedených jednotným záměrem distribuovat drogu, jež naplňují stejnou skutkovou podstatu trestného činu neoprávněné výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák. Tyto útoky jsou současně spojeny podobným způsobem provedení, neboť obvinění v jejich rámci zejména jinému obdobným způsobem zaopatřovali vždy stejnou psychotropní látku (pervitin), a dále blízkou souvislostí časovou, neboť jednotlivé útoky byly realizovány pravidelně bez větších časových prodlev. Jinými slovy, jednání obviněných nese znaky pokračujícího trestného činu ve smyslu § 89 odst. 3 tr. zák.

Naznačený závěr není v rozporu se závěry Nejvyššího soudu již vyslovenými v rámci usnesení ze dne 10. 1. 2007 sp. zn. 7 Tdo 1480/2006, publikovaného pod č. 6/2008 Sb. rozh. tr. Nejvyšší soud zde konstatoval, že v případě trestného činu neoprávněné výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák. se jedná o celistvý skutek v případě jediného jednání pachatele, jenž v určité době a na určitém místě podává omamné či psychotropní látky více osobám. A contrario, jestliže pachatel distribuuje omamné či psychotropní látky v rámci delšího časového úseku na více místech a více osobám za vyvíjejících se a předem nikoli zcela známých podmínek (pokud jde o četnost dílčích distribucí, cenu a množství prodaných dávek, specifikaci odběratelů a míst předání apod.), o celistvý skutek se nejedná, ale jednání pachatele je pokračováním v trestném činu ve smyslu § 89 odst. 3 tr. zák.

V návaznosti na výše rozvedené okolnosti dovolatelka uzavřela, že se Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 4. 6. 2009 sp. zn. 6 To 793/2008 dopustil ve smyslu § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. nesprávného právního posouzení jednání, které spáchali obvinění V. P. a P. N., neboť jejich trestnou činnost nesprávně posoudil jako jediný skutek, a nikoli jako pokračování v trestném činu podle § 89 odst. 3 tr. zák. V důsledku toho potom Krajský soud v Ústí nad Labem trestní stíhání obviněných s odkazem na ustanovení § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř. zastavil, neboť měl za to, že pokud již dříve bylo rozhodnuto o části jednání obviněných (o některých distribucích drogy), bylo tím rozhodnuto o celém skutku. S ohledem na výše uvedené však pro takový závěr nebyly dány podmínky.

Za tohoto stavu s odkazem na ustanovení § 265b odst. 1 písm. f) a g) tr. ř. nejvyšší státní zástupkyně navrhla, aby Nejvyšší soud v neveřejném zasedání, k jehož konání může přistoupit s ohledem na ustanovení § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. za podmínky uvedené v § 265p odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 6. 2009 sp. zn. 6 To 793/2008, a to v bodu II. jeho výroku, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušenou část usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž dojde zrušením, pozbudou podkladu, a dále aby postupoval podle § 265l odst. 1 tr. ř. a přikázal Krajskému soudu v Ústí nad Labem, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Pokud by Nejvyšší soud shledal, že je v posuzované věci nutno rozhodnout jiným způsobem než předpokládaným v § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř., vyjádřila tímto nejvyšší státní zástupkyně i pro tento případ souhlas s projednáním věci v neveřejném zasedání.

Oba obvinění využili svého práva a k dovolání nejvyšší státní zástupkyně se písemně vyjádřili tak, že plně souhlasí s rozhodnutím soudu druhého stupně, a že souhlasí s projednáním dovolání v neveřejném zasedání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) především zkoumal, zda je dovolání přípustné, zda bylo podáno včas a oprávněnou osobou, zda má všechny obsahové a formální náležitosti a zda poskytuje podklad pro věcné přezkoumání napadeného rozhodnutí či zda tu nejsou důvody pro odmítnutí dovolání. Přitom dospěl k následujícím závěrům.

Dovolání je z hlediska ustanovení § 265a odst. 1, 2 písm. d) tr. ř. přípustné. Nejvyšší státní zástupkyně je podle § 265d odst. 1 písm. a) tr. ř. osobou oprávněnou k podání dovolání pro nesprávnost kteréhokoli výroku rozhodnutí soudu, a to ve prospěch i v neprospěch obviněných. Dovolání, které splňuje náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř., podala Nejvyšší státní zástupkyně ve lhůtě uvedené v § 265e odst. 1 tr. ř. a na místě určeném tímtéž zákonným ustanovením.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr. ř., bylo zapotřebí posoudit otázku, zda uplatněné dovolací důvody (resp. konkrétní argumenty, o něž se dovolání opírá) lze považovat za důvody uvedené v předmětném zákonném ustanovení.

K tomu je třeba doplnit a zdůraznit, že dovolatel je v souladu s § 265f odst. 1 tr. ř. povinen odkázat v dovolání na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) l ) tr. ř., přičemž obsah konkrétně uplatněných námitek, o něž se v dovolání opírá existence určitého dovolacího důvodu, musí skutečně odpovídat důvodům předpokládaným v příslušném ustanovení zákona. V opačném případě nelze dovodit, že se dovolání opírá o důvody podle § 265b odst. 1 tr. ř., byť je na příslušné zákonné ustanovení dovolatelem formálně odkazováno. Označení konkrétního dovolacího důvodu uvedeného v ustanovení § 265b tr. ř. přitom nemůže být pouze formální Nejvyšší soud je povinen vždy nejdříve posoudit otázku, zda dovolatelem uplatněný dovolací důvod lze i podle jím vytýkaných vad podřadit pod některý ze specifických dovolacích důvodů uvedených v § 265b tr. ř., neboť pouze skutečná existence zákonného dovolacího důvodu, nikoli jen jeho označení, je zároveň zákonnou podmínkou i rámcem, v němž dochází k přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. III. ÚS 78/05).

Z hlediska základních práv obviněného garantovaných Listinou základních práv a svobod a mezinárodněprávními instrumenty je pak nutno poukázat na to, že žádný z těchto právních aktů neupravuje právo na přezkum rozhodnutí o odvolání v rámci dalšího, řádného či dokonce mimořádného opravného prostředku. Zákonodárce tak mohl z hlediska požadavků ústavnosti věcné projednání dovolání omezit v rovině jednoduchého práva stanovením jednotlivých zákonných dovolacích důvodů, jejichž existence je pro přezkum pravomocného rozhodnutí v dovolacím řízení nezbytná. Není-li existence dovolacího důvodu soudem zjištěna, neexistuje zákonná povinnost soudu dovolání věcně projednat (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 1. 2004, sp. zn. II. ÚS 651/02).

Ve vztahu k té části rozhodnutí odvolacího soudu, v níž tento soud zrušil rozsudek soudu prvního stupně a sám ve věci rozhodl tak, že podle § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř. trestní stíhání obviněných zastavuje, uplatnila nejvyšší státní zástupkyně dovolací důvod ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 písm. f) tr. ř. ve spojení s dovolacím důvodem podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Důvodem dovolání podle § 265b odst. 1 písm. f) tr. ř. je v obecné rovině existence vady spočívající v tom, že bylo rozhodnuto o postoupení věci jinému orgánu, o zastavení trestního stíhání, o podmíněném zastavení trestního stíhání, o schválení narovnání, aniž byly splněny podmínky pro takové rozhodnutí. Předmětný dovolací důvod tedy dopadá na případy, kdy soud učinil některé z rozhodnutí uvedených v ustanovení § 265a odst. 2 písm. c), d), f), g) tr. ř., přestože pro takový postup nebyly splněny zákonné předpoklady.

V souvislosti s rozhodnutím odvolacího soudu Nejvyšší soud připomíná, že podle § 257 odst. 1 písm. c) tr. ř. odvolací soud napadený rozsudek nebo jeho část zruší a v rozsahu zrušení tr estní stíhání zastaví, shledá-li, že je tu některá z okolností, jež by odůvodňovaly zastavení trestního stíhání soudem prvního stupně (§ 223 odst. 1, 2 tr. ř.). Podle § 223 odst. 1 tr. ř. soud zastaví trestní stíhání, shledá-li za hlavního líčení, že tu je některá z okolností uvedených v § 11 odst. 1 tr. ř. Podle odst. 2 téhož ustanovení § 223 tr. ř. soud může zastavit trestní stíhání též tehdy, shledá-li za hlavního líčení, že tu je některý z důvodů uvedených v § 172 odst. 2 tr. ř. Podle § 223 odst. 3 tr. ř. rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 se může týkat také jen některého ze skutků, pro které byla podána obžaloba.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř. trestní stíhání nelze zahájit, a bylo-li již zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozsudkem soudu nebo bylo rozhodnutím soudu nebo jiného oprávněného orgánu pravomocně zastaveno, jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v případech, kdy rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje, že dovolání je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Tento dovolací důvod neumožňuje brojit proti porušení procesních předpisů, ale výlučně proti nesprávnému hmotně právnímu posouzení (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2004, sp. zn. II. ÚS 279/03). Skutkový stav je při rozhodování o dovolání hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně posouzeny, tj. zda jsou právně kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva. S poukazem na tento dovolací důvod totiž nelze přezkoumávat a hodnotit správnost a úplnost zjištění skutkového stavu, či prověřovat úplnost provedeného dokazování a správnost hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 5, 6 tr. ř. (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 449/03). Nejvyšší soud není povolán k dalšímu, již třetímu justičnímu zkoumání skutkového stavu (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Případy, na které dopadá ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., je tedy nutno odlišovat od případů, kdy je rozhodnutí založeno na nesprávném skutkovém zjištění. Dovolací soud musí vycházet ze skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního řízení a jak je vyjádřen především ve výroku odsuzujícího rozsudku, a je povinen zjistit, zda je právní posouzení skutku v souladu s vyjádřením způsobu jednání v příslušné skutkové podstatě trestného činu s ohledem na zjištěný skutkový stav.

Nejvyšší soud dále zdůrazňuje, že ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotně právních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku ( § 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. ř. ). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ( dále jen Úmluva ) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud ovšem není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět ( srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. ř. ). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem ( viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03 ).

Podstatou námitky nejvyšší státní zástupkyně naplňující dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je právní posouzení toho, zda jsou jednotlivá jednání obviněných popsaná ve výroku odsuzující části rozsudku nalézacího soudu z hmotně právního hlediska pokračujícími trestnými činy ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 tr. zák. Dále je pak předmětem navazujícího právního posouzení procesní postup soudu v situaci, kdy se jednotlivá jednání obviněných v řízení před soudem prokázala a jiná nikoliv, přičemž je třeba hodnotit, zda byl v nastalé konkrétní procesní situaci obviněných na místě postup podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř. či postup jiný, přičemž toto procesně právní posouzení pak naplňuje dovolací důvod podle § 265b odst. písm. f) tr. ř.

Z obsahu odůvodnění dovoláním napadeného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 6. 2009 sp. zn. 6 To 793/2008 Nejvyšší soud zjistil, že přezkoumáním napadeného rozsudku a řízení mu předcházejícího dospěl krajský soud ke zjištění níže rozvedené, ač obviněnými nenamítané vady. Nalézací soud částečně uznal jmenované obviněné vinnými a částečně je zároveň zprostil obžaloby s tím, že se jednalo o pokračující delikt. Ze skutkového vymezení podané obžaloby a ze spisového materiálu však nepochybně vyplývá, že trestní stíhání všech obviněných bylo zahájeno a v označených bodech vedeno pro samostatné skutky a nikoliv pro více dílčích útoků jednoho trestného činu ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 tr. zák. V této souvislosti krajský soud odkázal na rozhodnutí č. 6/2008 Sb. rozh. tr. Za částečně spornou zde bylo možno považovat toliko otázku, zda skutkové přerušení nebylo v případě obviněného Nepraše založeno časovým intervalem v bodě 4) mezi podbody a), b), avšak v prvním podbodě je jediným časovým faktorem údaj svědkyně M. z přípravného řízení, že protiprávní stav skončil během zimy 2005 a ve druhém podbodě byl počátek protiprávního stavu vymezen od podzimu 2005, přičemž se v hlavním líčení nepodařilo toto časové vymezení jakkoli upřesnit. V prvním případě ostatně obviněný již v přípravném řízení a svědkyně M. v hlavním líčení spáchání tohoto útoku popřeli a otázku naznačeného časového faktoru bylo nutno rozhodnout ve prospěch obviněného.

V případě obou obviněných P. a N. zde šlo podle krajského soudu o jediné jednání vztahující se k následku spočívajícímu v uspokojování osob zneužívajících návykové látky včetně jejich přechovávání, které nebylo možné rozdělit na jednotlivé dílčí útoky zažalovaných pokračujících trestných činů, a proto v případě, že se nepodařilo prokázat prodej psychotropních látek dalším v žalobním petitu označeným osobám, bylo nutno tuto skutečnost promítnout pouze opomenutím příslušných podbodů a nikoliv zprošťujícím výrokem.

Rozsudečné výroky, kterými byli jednotliví obvinění zproštěni obžaloby podle ustanovení § 226 písm. a) tr. ř., ovšem nabyly právní moci, neboť proti nim nebylo podáno odvolání v neprospěch obviněných. Takto bylo pravomocně rozhodnuto o skutku, ohledně něhož již není další trestní stíhání přípustné. Protože tím podle krajského soudu vyvstal zákonný důvod zastavení trestního stíhání předpokládaný ustanovením § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř., krajskému soudu nezbylo než v trestní věci proti obviněným P. a N. postupem podle § 257 odst. 1 písm. c) tr. ř. napadený rozsudek soudu prvního stupně ve vymezené části zrušit a trestní stíhání obviněného N. a P. v rozsahu tohoto zrušení zastavit.


Z obsahu spisového materiálu Nejvyšší soud zjistil ohledně obviněného V. P. následující skutečnosti.

Proti tomuto obviněnému bylo postupně zahájeno trestní stíhání řadou usnesení policejního orgánu, konkrétně se jednalo o následující rozhodnutí. Usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 20. 7. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 3 spisu obviněný P. společně s obviněnými V. D. a J. N. byli stíháni pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák. spáchaného formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., kterého se měli dopustit tím, že v období od 16. 4. 2007 do 15. 6. 2007 v domě v obci R., okres L., zejména v nočních hodinách 2x týdně obviněný J. N., z léku Modafen, hydroxidu sodného, kyseliny solné, toluenu a dalších chemikálií za pomocí laboratorního skla a dalších předmětů opakovaně vyráběl efedrin, z něhož následně obviněný V. P. a V. D., v uvedeném domě společně vyrobili drogu pervitin, ( chemicky metamfetamin), který v R. n. L. u krytého bazénu, u letiště a u motorestu G. a dále v L. v A. ulici v T. a na benzínové čerpací stanici u obce H., okres L. opakovaně prodávali, E. V., L. G., D. Ř., R. B., L. P., V. B., M. H., L. T., S. N., R. F., a dalším dosud neustanoveným osobám, kdy za uvedené období vyrobili a prodali nejméně 935 dávek drogy pervitin za nejméně 93 500,- Kč, přičemž efedrin je jako prekurzor uvedený v přílohách k Nařízení Evropského parlamentu . a metamfetamin je psychotropní látka uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., o návykových látkách.

Usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 13. 8. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 16 spisu byl obviněný P. stíhán z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že

- v přesně nezjištěné době nejpozději od roku 1999 do měsíce června 2007 dával v R. n. L., okres L., dle potřeby zdarma D. Ř., drogu pervitin, ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., o návykových látkách, kdy jedna dávka drogy byla v ceně 100,- Kč,

- od přesně nezjištěné doby nejpozději od roku 2003 do 20. 7. 2007 prodával v R. n. L. a na benzínové čerpací stanici u obce H., okres L. nejméně 1x za 14 dní drogu pervitin, ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., o návykových látkách, a to R. F., kdy mu za jednu dávku drogy platit od 100,- Kč až do 1 500,- Kč, dále v tom samém období v R. n. L. a na benzínové čerpací stanici u obce H., okres L., mu dával zdarma drogu pervitin ( chemicky metamfetamin ), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., o návykových látkách, kdy jedna dávka drogy byla za 100,- Kč.

Usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 9. 9. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 38 spisu, z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že

- v měsíci květnu 2007 u hřiště v obci R., okres L. pod přezdívkou Š. prodal ve dvou případech E. V., drogu pervitin, ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., kdy za jednu dávku mu V. zaplatila 200,- Kč,

- v přesně nezjištěné době nejpozději od dubna 2007 do konce června 2007 pod přezdívkou Š. vyměnil na různých místech v R. n. L., okres L. v 10 případech se Z. Š., drogu pervitin (chemicky metamfetamin) za hudební nosiče, přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., kdy jedna dávka drogy pervitin byla za 300,- Kč,

- v přesně nezjištěné době nejpozději v měsíci září 2007 ( podle opravného usnesení 2006 ) pod přezdívkou Š. dal zdarma na benzínové čerpací stanici v obci H., okres L. ve 2 případech P. K., drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., za to, že ho odvezla do L., kdy dávka drogy byla v ceně 200,- Kč,

- v přesně nezjištěné době v roce 2006 prodal po telefonické dohodě na nezjištěných místech okresu L. ve 3 případech P. P., drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., kdy za jednu dávku drogy zaplatil P. 500,- Kč

Usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 12. 9. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 39 spisu z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že

- v době od 29. 5. 2007 do 15. 6. 2007 po dohodě formou SMS na dosud nezjištěném místě v R. n. L. a v L. prodal L. T., E. V. a doposud neustanoveným osobám drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., celkem za 8 200,- Kč, což je 82 dávek drogy pervitin,

- v době od 16. 6. 2007 do 30. 6. 2007 po telefonické dohodě a po dohodě formou SMS na doposud neustanovených místech v R. n. L. a v L. prodal S. N., V. B., R. B., a doposud neustanoveným lidem drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., celkem za 18 300,- Kč, což je 183 dávek drogy pervitin,

- v přesně nezjištěné době, nejpozději od měsíce ledna 2007 do měsíce července 2007 prodal a dal zdarma na doposud neustanovených místech v R. n. L. a v L. L. P., nejméně 5g drogy pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., za který mu zaplatila 1 000,- Kč.


Usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 20. 9. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 57 spisu z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., kterého se měl obviněný P. dopustit společně s J. No. tím, že od přesně nezjištěné doby nejpozději od měsíce dubna 2007 do 20. 7. 2007 v místě svého trvalého bydliště v domě v obci R., okres L., vyráběl 2x týdně pomocí kys. chlorovodíkové, toluenu, hydroxidu sodného, laboratorního skla z 30 balení po 24 ks léku Modafen 15 g efedrinu a následně ze 60 balení po 24 ks léku Modafen 30g efedrinu, ( Efedrin je prekurzor uvedený v přílohách k Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 273/2004 a v Nařízení Rady ES č. 111/2005. Z takto vyrobeného efedrinu vyráběl 2x týdně v domě v obci R., okres L., obviněný P. pomocí červeného fosforu, jódu, kys. chlorovodíkové, toluenu, hydroxidu sodného a laboratorního skla drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., kterou následně distribuoval.

Usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 24. 9. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 68 spisu z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že

- v přesně nezjištěné době nejpozději od léta 2004 po dobu třech měsíců, 2x do měsíce na nezjištěných místech v L. prodal J. A., drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., kdy za jednu dávku drogy mu A. zaplatil 200,- Kč,

- v době od února 2007 do března 2007 pod přezdívkou Š. prodal ve třech případech prostřednictvím dosud neustanovené osoby v L. a L. O. P., drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., kdy za jednu dávku drogy mu zaplatil 100,- Kč,

- v přesně nezjištěné době nejpozději od ledna 2007 do 20. 7. 2007 pod přezdívkou Š. prodal a dal zdarma nejméně v 10 případech na neustanovených místech v R. n. L., okres L. M. O., drogu pervitin

- ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., kdy za zakoupenou drogu obviněnému zaplatila celkem 800,- Kč.

Usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 1. 10. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 75 spisu z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že

- v době od 1. 7. 2007 do 19. 7. 2007 na dosud neustanovených místech v R. n. L. a v L. po telefonické dohodě a po dohodě formou SMS prodal S. N., R. Z., Z. Š., L. G., a dalším dosud neustanoveným osobám drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., za celkem 20 600,- Kč,

- v přesně nezjištěné době nejpozději od ledna 2007 do poloviny měsíce července 2007 na nezjištěných místech v R. n. L., okres L., opakovaně prodal J. K., drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., za nejméně 2 000,- Kč.

Usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 4. 10. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 79 spisu z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce února 2007 do poloviny měsíce července 2007 dal zdarma na dosud nezjištěných místech v R. n. L., okres L., V. K., nejméně 4 g drogy pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb.,

Usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 16. 10. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 84 spisu z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce ledna 2007 do poloviny měsíce července 2007 na dosud neustanovených místech v L. prodal J. L. po telefonické domluvě drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., za nejméně 2 500,- Kč.


Usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 22. 10. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 89 spisu z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce ledna 2007 do poloviny měsíce července 2007 pod přezdívkou Š. na dosud neustanovených místech v R. n. L., okres L., po telefonické domluvě prodal opakovaně J. S., drogu pervitin, (chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., za celkem 2 000,- Kč.

Proti obviněnému P. bylo rovněž zahájeno trestní stíhání usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 31. 10. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 97 spisu z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce ledna 2007 do 20. 7. 2007 na neustanovených místech v okresu L. prodal po telefonické domluvě M. J., nejméně v 10 případech drogu pervitin, (chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., za 2 000,- Kč.

Dále proti němu bylo zahájeno trestní stíhání usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 6. 11. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 100 spisu z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce ledna 2007 do konce měsíce června 2007 po telefonické domluvě na dosud neustanovených místech v L. prodal nejméně v 5 případech L. T., drogu pervitin, ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., za 1 000,- Kč.

Usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 20. 11. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 106 spisu z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce ledna 2007 do 20. 7. 2007 dal za vykonanou práci jako byla oprava vozidla Škoda Favorit, které v té době užíval, na doposud neustanovených místech v L. M. P., nejméně 3g drogy pervitin, ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb.

Z obsahu spisového materiálu Nejvyšší soud zjistil ohledně obviněného P. N. následující skutečnosti.


Proti tomuto obviněnému bylo zahájeno trestní stíhání usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 20. 7. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 10 pro trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a p sychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že v období nejpozději od 15. 6. 2007 do 23. 6. 2007 v místě svého trvalého bydliště v domě v obci P. okres L., opakovaně vyráběl z léku Modafen, pomoci chemikálií, kyseliny chlorovodíkové, jódu, červeného fosforu, toluenu, hydroxidu sodného a laboratorního skla drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v zák. č. 167/98 Sb., kterou následně prodává v obci H., P., ve Š. u hotelu S., u obchodního domu P. M. ve Š. a R. n. L., okres L., a to R. K., J. K., V. D., A. S., R. M., J. Š., a dalším dosud neustanoveným osobám, kdy takto již prodal 145 dávek drogy pervitin za nejméně 14 500,- Kč.

Usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 13. 8. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 23 spisu z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce března 2007 do měsíce května 2007 dostala J. K., zdarma v místě trvalého bydliště obviněného v domě v obci P., okres L. a ve vozidle Fiat Tipo, které užíval obviněný, nejméně v 6 případech nezjištěné množství drogy pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb.

Usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 15. 8. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 26 spisu z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že v době od 24. 6. 2007 do 18. 7. 2007 na dosud neustanovených místech v obci P. a v R. n. L., okres L. prodal drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb. D. R., R. Z., I. J., L. Š., V. D., L. P. a dalším dosud neustanoveným osobám, kdy takto prodal 155 dávek drogy pervitin za nejméně 15 500,- Kč.

Usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 26. 8. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 29 spisu 1) z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák. a 2) z trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák., jichž se měl dopustit tím, že

ad1)
od přesně nezjištěné doby nejpozději od ledna 2006 do května 2007 na autobusové zastávce v obci L., okres L., nejméně jednou měsíčně dal zdarma drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., D. R., kdy jedna dávka drogy pervitinu byla za 150,- Kč,

od dosud nezjištěné doby nejpozději od ledna 2007 do června 2007 na dosud neustanoveném místě ve Š., okres L., nejméně ve 3 případech vyrobil pomocí léku Modafen, jódu, toluenu, kyseliny fosforečné, laboratorního skla a dalších pomůcek drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., nezjištěné množství takto vyrobené drogy dal zdarma na místě M. M., v tom samém období, ve Š., okres L., jednou týdně nebo jednou za 14 dní, podle potřeby dal zdarma M. M., drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., kdy jedna dávka byla v ceně 300,- Kč,

ad 2)
od přesně nezjištěné doby, nejpozději od roku 2003 do roku 2005 jednou týdně nebo jednou za 14 dní dal zdarma nebo prodal ve Š., okres L. drogu pervitin (chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., M. M., kdy jedna dávka drogy pervitin byla za nejméně 300,- Kč.

Proti obviněnému N. bylo dále zahájeno trestní stíhání usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 26. 8. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 31 spisu z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že v přesně nezjištěné době nejpozději od podzimu 2005 do 13. 7. 2007 jedenkrát až dvakrát do měsíce u obchodního domu P. m. ve Š., okres L. opakovaně prodal H. K., drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., když za jednu dávku drogy pervitin mu K. platila 300,- Kč.


Usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 9. 9. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 46 spisu z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že

- od dosud nezjištěné doby nejpozději od března 2007 do července 2007 pod přezdívkou V. vyměnil nejméně v 5 případech na nezjištěných místech v obci R. n. L., okres L. se Z. Š., za nože drogu pervitin (chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., kdy jedna dávka drogy byla v ceně 300,- Kč,

- v nezjištěné době nejpozději začátkem letních prázdnin 2007 prodal pod přezdívkou V. za obcí P., okres L. v jednom případě E. V., drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., za částku 300,- Kč.

Usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 11. 9. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 47 spisu z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že v přesně nezjištěné době, nejpozději od měsíce října 2006 do měsíce července 2007 ve Š. a v R. n. L., okres L. prodal R. K., nejméně 3,5 g drogy pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., za 3 000,- Kč, v tom samém období dal zdarma R. K., ve Š. a v R. n. L., okres L., nejméně v 10 případech drogu pervitin v ceně 3 000,- Kč.

Usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 12. 9. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 48 spisu z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že

- v přesně nezjištěné době, nejpozději od měsíce května 2007do měsíce června 2007 nejméně ve 4 případech prodal a směnil za MP3 přehrávač na dosud nezjištěných místech okresu L. s L. P., drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., za zakoupenou drogu mu zaplatila 800,- Kč,

- v době od 11. 7. 2007 do 18. 7. 2007 prodal na dosud neustanovených místech v obci P. a R. n. L., okres L. drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., Z. Š., K. T., E. V., D. R. a dalším dosud neustanoveným osobám za částku 7 450,- Kč.

Proti obviněnému N. bylo dále zahájeno trestní stíhání usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 19. 9. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 56 spisu z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že od přesně nezjištěné doby nejpozději od měsíce července 2006 do 20. 7. 2007 na nezjištěných místech u obce E. a K., okres L. vyrobil dvakrát týdně z léku Modafen a Paralen za pomocí chem. látek: kys. chlorovodíkové, solné, červeného fosforu, jódu, kys. fosforečné, toluenu, efedrinu a laboratorního skla 2 gramy drogy pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., kterou dával zdarma obviněnému N., V. D., a dalším dosud neustanoveným osobám. Efedrin ( pseudoefedrin) je prekurzor uvedený v přílohách k Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 273/2004 a v Nařízení Rady ES č. 111/2005. Metamfetamin je psychotropní látka uvedená v přílohách k zákonu č. 167/98 Sb. Toluen a kys. chlorovodíková jsou pomocné látky uvedené v přílohách k Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 273/2004 a v Nařízení Rady ES č. 111/2005.

Usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 24. 9. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 73 spisu z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) tr. zák., kterého se měl dopustit tím

- v přesně nezjištěné době nejpozději v období od zimy 2006 do 17. 7. 2007 na nezjištěných místech v obci P., H. a Š., okres L., prodal opakovaně O. K., drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., když za jednu dávku drogy pervitin mu zaplatila 800,- Kč,

- od přesně nezjištěné doby nejpozději od měsíce ledna 2007 do poloviny měsíce července 2007 na nezjištěných místech v R. n. L., okres L. prodal nejméně v 10 případech M. O., drogu pervitin (chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., když za jednu dávku drogy pervitin mu zaplatila 500,- Kč,

- v přesně nezjištěné době v měsíci červenci 2007 prodal nejméně v jednom případě v R. n. L., okres L. R. Z. drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., za 500,- Kč.

Usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 22. 10. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 93 spisu z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že

v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce ledna 2007 do konce března 2007 v restauraci N. ve Š. okres L. opakovaně prodal M. K., drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., celkem za 1 000,- Kč.

Usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 23. 10. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 95 spisu z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že v přesně nezjištěné době nejpozději od 14. 6. 2007 do 19. 7. 2007 na dosud neustanovených místech v R. n. L., okres L. nejdříve měnil s R. Z., za odcizené věci, mobilní telefony a poté mu prodal drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., za kterou Z. zaplatil celkem 2 200,- Kč.


Usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 31. 10. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 96 spisu z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že

- v přesně nezjištěné době nejpozději od ledna 2007 do 20. 7. 2007 pod přezdívkou V. prodal a vyměnil za mobilní telefony a autorádia na různých místech ve Š. okres L. s B. J., drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., když za drogu mu zaplatil 500,- Kč a za 2 500,- Kč vyměnil pervitin za uvedené věci,

- v přesně nezjištěné době nejpozději od ledna 2007 do poloviny měsíce července 2007 dal pod přezdívkou V. zdarma nejméně v 15 případech L. M. na různých místech ve Š. okres L. drogu pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb.

Proti obviněnému bylo rovněž zahájeno trestní stíhání usnesením policejního komisaře Policie ČR ze dne 1. 11. 2007 sp. zn. ČTS: ORLT 426/OOK-2007 na č. l. 105 spisu z dílčího útoku pokračujícího trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že

- v přesně nezjištěné době nejpozději od začátku měsíce března 2007 do poloviny měsíce července 2007 pod přezdívkou V. po telefonické domluvě na neustanovených místech ve Š., okres L., dal opakovaně zdarma A. V., celkem 10 g drogy pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze zákona č. 167/98 Sb.,

- v přesně nezjištěné době nejpozději od ledna 2007 do poloviny měsíce července 2007 pod přezdívkou V. dal opakovaně zdarma na neustanovených místech ve Š., okres L., N. G., celkem 3g drogy pervitin ( chemicky metamfetamin), přičemž se jedná o psychotropní látku, která je uvedená v příloze zákona č. 167/98 Sb.,


Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích podala na obviněné V. P. a P. N. obžalobu ze dne 9. 1. 2008 sp. zn. ZT 686/2007, že

obviněný V. P.

1.
a) v přesně nezjištěné době nejpozději od roku 1999 do měsíce listopadu 2004 v R. n. L., okres L., opakovaně zdarma předával methamphetamin - pervitin D. Ř.,

b) v přesně nezjištěné době nejpozději od roku 2003 do měsíce listopadu 2004 v R. n. L., okres L. a na benzínové čerpací stanici v obci H., okres L., nejméně jednou za 14 dní prodával a i opakovaně zdarma předával methamphetamin - pervitin R. F., který mu za jednu dávku v případě prodeje platit finanční částky od 100,- Kč až do 1 500,- Kč,

c) v přesně nezjištěné době v létě roku 2004 po dobu tří měsíců na dosud nezjištěném místě v okrese L. nejméně 2x týdně opakovaně prodával methamphetamin pervitin J. A., který mu za jednu dávku obvykle platil finanční částku 200,- Kč,

přičemž methamphetamin (pervitin) je jako psychotropní látka uveden v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., o návykových látkách,


2.
a) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce listopadu roku 2005 do měsíce června 2007 v R. n. L., okres L., opakovaně zdarma předával methamphetamin pervitin D. Ř.,

b) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce listopadu roku 2005 do 20. 7. 2007 v R. n. L., okres L. a na benzínové čerpací stanici v obci H., okres L., nejméně jednou za 14 dní prodával a i opakovaně zdarma předával methamphetamin pervitin R. F., který mu za jednu dávku v případě prodeje platil finanční částky od 100,- až do 1 500,- Kč,

c) v přesně nezjištěné době v roce 2006 na různých místech okresu L., po předchozí telefonické dohodě prodal ve 3 případech methamphetamin pervitin P. P., který za jednu dávku platit finanční částku 500,- Kč,

d) v přesně nezjištěné době nejpozději v měsíci záři 2006 na benzínové čerpací stanici v obci H., okres L., pod přezdívkou Š. předal zdarma ve 2 případech methamphetamin pervitin P. K. jako odměnu za odvoz do L., přičemž jedna dávka vždy odpovídala finanční částce 200,- Kč,

e) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce ledna 2007 do konce měsíce června 2007 na různých místech v L. po předchozí telefonické dohodě prodal nejméně v 5 případech za celkovou finanční částku 1 000,- Kč methamphetamin pervitin L. T.,

f) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce ledna 2007 do poloviny měsíce července 2007 na diskotéce v H., R. n. L. u bazénu a v L., po předchozí telefonické dohodě opakovaně prodával methamphetamin pervitin J. L., za celkovou finanční částku nejméně 2 500,- Kč,

g) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce ledna 2007 do poloviny měsíce července 2007 na různých místech v R. n. L., okres L., pod přezdívkou Š. po předchozí telefonické dohodě opakovaně prodával methamphetamin pervitin J. S., za celkovou finanční částku 2000,- Kč,

h) v přesně nezjištěné době nejpozději od ledna 2007 do poloviny měsíce července 2007 na různých místech v R. n. L., okres L., opakovaně prodal methampetamin pervitin J. K. za celkovou finanční částku nejméně 2 000,- Kč,

ch) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce ledna 2007 do měsíce července 2007 na různých místech v R. n. L. a v L. prodal a zdarma předal nejméně 5g methamphetaminu pervitinu L. P., která mu v případě prodeje celkem zaplatila finanční částku 1 000,- Kč, i) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce ledna 2007 do 20. 7. 2007 na různých místech v R. n. L., okres L. pod přezdívkou Š. prodal a zdarma předal M. O., která mu v případě prodeje celkem zaplatila finanční částku 800,- Kč,

j) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce ledna 2007 do 20. 7. 2007 na různých místech okresu L. po předchozí telefonické dohodě nejméně v 10 případech opakovaně prodal methamphetamin pervitin M. J., za celkovou částku 2 000,- Kč,

k) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce ledna 2007 do 20. 7. 2007 v L. opakovaně zdarma předával methamphetamin pervitin M. P., v celkovém množství nejméně 3 g, zejména jako odměnu za opravu osobního vozidla ŠKODA FAVORIT, které v té době obviněný užíval,

l) v době od února 2007 do března 2007 v L. a v L. pod přezdívkou Š. prostřednictvím neustanovené osoby nejméně ve třech případech prodal methamphetamin pervitin O. P., který za jednu dávku obvykle platit finanční částku 100,- Kč,

m) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce února 2007 do poloviny měsíce července 2007 na různých místech v R. n. L., okres L., zdarma předal nejméně 4 g methamphetaminu pervitinu V. K.,

n) v přesně nezjištěné době nejpozději od dubna 2007 do konce června 2007 na různých místech v R. n. L. okres L. pod přezdívkou Š. vyměnil za CD s hudebními nahrávkami v 10ti případech methamphetamin pervitin se Z. Š., kdy jedna dávka vždy odpovídala finanční částce 300,- Kč,

o) v měsíci květnu 2007 u hřiště v obci R., okres L. pod přezdívkou Š. prodal ve dvou případech methamphetamin pervitin E. V., která mu za jednu dávku platila finanční částku 200,- Kč,

p) v době od 29. 5. 2007 do 15. 6. 2007 na různých místech v R. n. L. a v L. po předchozí dohodě formou SMS prodal methamphetamin pervitin za celkovou částku nejméně 8 200,- Kč L. T. a E. V.,

r) v době od 16. 6. 2007 do 30. 6. 2007 na různých místech v R. n. L. a v L. po předchozí telefonické dohodě a po dohodě formou SMS prodal methamphetamin pervitin za celkovou částku nejméně 18 300,- Kč S. N., V. B., R. B.,

s) v době od 1. 7. 2007 do 19. 7. 2007 na různých místech v R. n. L. a v L. po předchozí telefonické dohodě a po dohodě formou SMS prodal methamphetamin pervitin S. N., R. Z., Z. Š., L. G.,

přičemž methamphetamin (pervitin) je jako psychotropní látka uveden v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., o návykových látkách.


3. Obviněný V. P. společně s V. D. a J. N. v přesně nezjištěné době nejméně od měsíce dubna 2007 do 20. 7. 2007 v domě v obci R., okres L., zejména v nočních hodinách 2x týdně obv. J. N. z léku Modafen, hydroxidu sodného, kys. solné, toluenu a dalších chemikálií za pomoci laboratorního skla a dalších předmětů nejprve z 30ti balení uvedeného léčiva a později i z 60ti balení opakovaně vyráběl efedrin, z něhož poté obv. V. P. a v období od 16. 4. 2007 do 15. 6. 2007 navíc společně s obv. V. D. v uvedeném domě vyrobili methamphetamin ( pervitin ), který v R. n. L. u krytého bazénu, u letiště a u motorestu U G., dále v L., v A. ulici, v T. a na benzínové čerpací stanici u obce H., okres L., následně opakovaně prodávali E. V., L. G., D. Ř., R. B., L. P., V. B., M. H., L. T., S. N. a R. F., kdy za období od 16. 4. 2007 do 15. 6. 2007 takto vyrobili a následně prodali pervitin za celkovou částku 93 500,- Kč, přičemž methamphetamin ( pervitin) je jako psychotropní látka uvedená v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb. o návykových látkách, ephedrin je jako prekurzor uveden v přílohách k Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství č. 273/2004 a nařízení Rady Evropského společenství č. 111/2005. Obviněný P. N.
4)
a) v přesně nezjištěné době od roku 2003 do roku 2005 ve Š. okres L. nepravidelně 1x týdně nebo 1x za 14 dní opakovaně zdarma předával methamphetamin ( pervitin ) M. M., kdy jedna dávka odpovídala finanční částce 300,- Kč,

b) v přesně nezjištěné době nejpozději od podzimu roku 2005 do 13. 7. 2007 u obchodního domu P. M. ve Š., okres L., jednou až dvakrát měsíčně opakovaně prodával methamphetamin ( pervitin ) H. K., která za jednu dávku obvykle zaplatila finanční částku 300,- Kč,

c) v přesně nezjištěné době od ledna 2006 do května 2007 na autobusové zastávce v obci L., okres L., nejméně 1x měsíčně opakovaně zdarma předával methamphetamin ( pervitin ) D. R., kdy jedna dávka vždy odpovídala finanční částce 150,- Kč,

d) v přesně nezjištěné době v době od měsíce července 2006 do 20. 7. 2007 na různých místech u obcí E. a K. a dále v domě v obci P., okres L., z léku MODAFEN, kys. chlorovodíkové, jódu, fosforu, hydroxidu sodného, toluenu a dalších chemikálií za pomoci laboratorního skla a dalších předmětů opakovaně vyráběl methamphetamin ( pervitin ), který následně v obci H., P., u hotelu S. a u prodejny P. M. ve Š. a v R. n. L., okres L., prodával R. K., J. K., V. D., A. S., R. M., J. Š., kdy za uvedené období prodal těmto osobám pervitin nejméně za finanční částku 14 500,- Kč a dále ve stejném období vyrobený pervitin zdarma předával I. N. a V. D.,

e) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce října 2006 do měsíce července 2007 ve Š. a v R. n. L., okres L., prodal nejméně 3, 5g methamphetaminu ( pervitinu ) za částku 3 000,- Kč a nejméně v 10ti případech zdarma předal methamphetamin ( pervitin ) v množství odpovídajícím finanční částce 3 000,- Kč R. K.,

f) v přesně nezjištěné době nejpozději v období od zimy 2006 do 17. 7. 2007 na různých místech v obci P., H. a Š., okres L. opakovaně prodal methamphetamin ( pervitin ) O. K., která za jednu dávku platila finanční částku 800,- Kč,

g) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce ledna 2007 do konce března 2007 v restauraci N. ve Š. okres L., opakovaně prodal methamphetamin ( pervitin ) M. K., za celkovou částku 1 000,- Kč,

h) v přesně nezjištěné době od ledna 2007 do června 2007 na různých místech ve Š., okres L., z léku Modafen za pomocí jódu, toluenu, kys. fosforečné a dalších předmětů vyrobil nejméně ve 3 případech methamphetamin ( pervitin ), jehož část zdarma na místě předal M. M.,

ch) v přesně nezjištěné době od ledna 2007 do června 2007 ve Š., okres L., nepravidelně 1x týdně nebo 1 x za 14 dní opakovaně zdarma předával methamphetamin ( pervitin ) M. M., kdy jedna dávka odpovídala finanční částce 300,- Kč,

i) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce ledna 2007 do poloviny měsíce července 2007 na různých místech v R. n. L., okres L., prodal nejméně v 10 případech methamphetamin ( pervitin) M. O., která mu za jednu dávku zaplatila finanční částku 500,- Kč, j) v přesně nezjištěné době nejpozději od ledna 2007 do poloviny měsíce července 2007 na různých místech ve Š., okres L., pod přezdívkou V. zdarma předal nejméně v 15 případech methamphetamin ( pervitin ) L. M., k) v přesně nezjištěné době nejpozději od ledna 2007 do polovny měsíce července 2007 na různých místech ve Š., okres L. pod přezdívkou V. opakovaně zdarma předal celkem nejméně 3 g methamphetaminu ( pervitinu ) N. G.,
l) v přesně nezjištěné době nejpozději od ledna 2007 do 20. 7. 2007 na různých místech ve Š., okres L., pod přezdívkou V. prodával a opakovaně vyměňoval za mobilní telefony a autorádia methamphetamin ( pervitin ) s B. J., který mu v případě prodeje zaplatil 500,- Kč a v případě výměny obdržel pervitin odpovídající finanční částce 2 500,- Kč,
m) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce března 2007 do měsíce května 2007 v obci P., okres L. a v osobním vozidle zn. FIAT TIPO, které užíval, zdarma předal nejméně v 6 případech nezjištěné množství methamphetaminu ( pervitinu ) J. K., n) v přesně nezjištěné době nejpozději od března 2007 do července 2007 na různých místech v R. n. L., okres L., pod přezdívkou V. vyměnil za nože nejméně v 5 případech methamphetamin ( pervitin ) se Z. Š., kdy jedna dávka odpovídala finanční částce 300,- Kč, o) v přesně nezjištěné době od začátku měsíce března 2007 do poloviny měsíce července 2007 na různých místech ve Š., okres L., pod přezdívkou V. po předchozí telefonické dohodě opakovaně zdarma předal nejméně 10g methamphetaminu ( pervitinu ) A. V., p) v přesně nezjištěné době nejpozději od měsíce května 2007 do měsíce června 2007 na různých místech okresu L., nejméně ve 4 případech prodal za částku 800,- Kč a směnil za MP3 přehrávač methamphetamin ( pervitin ) s L. P.,
r) nejpozději od 14. 6. 2007 do 19. 7. 2007 na různých místech v R. n. L., okres L., nejméně měnil za odcizené věci, zejména mobilní telefony methamphetamin ( pervitin ) s R. Z., kterému poté methamphetamin ( pervitin ) i opakovaně prodal za celkovou finanční částku 2 200,- Kč,
s) v době od 24. 6. 2007 do 18. 7. 2007 na různých místech v obci P. a R. n. L., okres L., opakovaně prodal methamphetamin (pervitin ) D. R., R. Z., I. J., L. Š., V. D., L. P., za celkovou finanční částku nejméně 15 500,- Kč, t) v přesně nezjištěné době nejpozději počátkem letních prázdnin 2007 za obcí P., okres L. pod přezdívkou V. prodal za částku 300,- Kč methamphetamin ( pervitin ) E. V., u) v době od 11. 7. 2007 do 18. 7. 2007 na různých místech v obci P. a R. n. L., okres L., opakovaně prodal methamphetamin (pervitin ) Z. Š., K. T., E. V., D. R. za celkovou finanční částku nejméně 7 450,- Kč, v) v přesně nezjištěné době v měsíci červenci 2007 v R. n. L., okres L., prodal za částku 500,- Kč methamphetamin ( pervitin ) R. Z.,
přičemž methamphetamin je jako psychotropní látka uveden v příloze č. 5 k zákonu č. 167/98 Sb., o návykových látkách.

Z obsahu spisu vyplývá, že v průběhu hlavního líčení dne 17. 10. 2008 bylo vyhlášeno usnesení podle § 23 odst. 1 tr. ř. o tom, že skutky obviněného P. pod bodem 2k, 2ch obžaloby se vylučují k samostatnému projednání a rozhodnutí.

Pokud se jedná o obviněného V. P. , je z obsahu rozhodnutí nalézacího soudu zřejmé, že jmenovaný obviněný páchal trestnou činnost v období od roku 2003 do listopadu 2004, přičemž za trestnou činnost z tohoto období byl odsouzen pod bodem 1) rozsudku. Poté obviněný na určitou dobu v trvání cca jednoho roku v páchání trestné činnosti ustal a započal ji opětovně páchat v období od listopadu roku 2005 až do 20. 7. 2007. Za trestnou činnost z tohoto období byl obviněný P. odsouzen pod bodem 2) rozsudku nalézacího soudu.

Z popisu jednání obviněného z období od roku 2003 do listopadu 2004 je zřejmé, že obviněný pravidelně opakovaně prodával, popř. zdarma předával pervitin R. F. a J. A., a to v okrese L. J ednání obviněného uvedené v obžalobě i v rozsudku nalézacího soudu pod bodem 1) tudíž popisuje neoprávněný prodej či jiné opatření pervitinu jako omamné a psychotropní látky dvěma jiným osobám, a to opakovaně v poměrně dlouhém časovém úseku.

Obě takto popsaná jednání obviněného pak naplňují stejnou skutkovou podstatu trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák. Navíc jsou obě tato jednání vedena zjevným záměrem obviněného drogy v případě možnosti prodat a utržit za ně peníze, popř. je i jinak distribuovat v naději na další možné obchody. Jednotlivá jednání obviněného jsou spojena obdobným způsobem provedení, blízkou časovou souvislostí spočívající v tom, že obviněný distribuoval pravidelně 2x týdně a 1 x za 14 dní pervitin jednotlivým uživatelům v období od roku 2003 do listopadu 2004. Je zjevné, že když oběma zákazníkům obviněný distribuoval drogu, shodují se jeho jednání vůči oběma osobám i v předmětu útoku, jenž je představován zájmem společnosti, aby se s omamnými a psychotropními látkami nakládalo pouze v souladu se zákonem o návykových látkách č. 167/1998 Sb.

Jestliže nalézací soud hodnotil jednání obviněného P. pod bodem 1) rozsudku jako samostatný pokračující trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák., neshledal Nejvyšší soud důvod k výtkám vůči tomuto postupu.

Pokud jde o trestnou činnost obviněného z období od listopadu roku 2005 do 20. 7. 2007, z popisu jeho jednotlivých jednání uvedených v odsuzující části rozsudku pod bodem 2) a 3) je zřejmé, že obviněný v tomto období opakovaně prodával i zdarma dával pervitin R. F., dále pervitin prodával P. P., P. K., pak pervitin 2 x předal za odvoz do L. L. T. pervitin min. 2x prodal, pravidelně jednou týdně obviněný prodával pervitin J. L. a opakovaně prodával pervitin J. S. a J. K. Dále obviněný pervitin prodal a opakovaně zdarma předal M. O., dvakrát pervitin prodal M. J., třikrát O. P. Dále obviněný pervitin opakovaně zdarma předal V. K. či jej desetkrát vyměnil se Z. Š. Rovněž prodával pervitin S. N., V. B. a R. B. i R. Z., Z. Š. a L. G. Obviněný P. též pervitin vyráběl společně s V. D. a poté jej opakovaně prodával různým osobám.

Uvedené činnosti obviněného popsané v obžalobě i v rozsudku nalézacího soudu pod body 2) a 3) dokumentují neoprávněný prodej či jiné opatření pervitinu jako omamné a psychotropní látky řadě nejrůznějších osob, a to opakovaně v poměrně dlouhém časovém úseku, přičemž jednání pod bodem 3) rozsudku pak popisuje výrobu a následnou distribuci pervitinu od dubna 2007 do června 2007 šesti různým osobám. Všechna popsaná jednání obviněného tudíž naplňují stejnou skutkovou podstatu trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák. Navíc jsou vedena zjevným záměrem obviněného disponibilní, popř. samotným obviněným vyrobené drogy v případě možnosti prodat a utržit za ně peníze, popř. je i jinak distribuovat v naději na další možné obchody. Jednotlivá jednání obviněného jsou spojena obdobným způsobem provedení, blízkou časovou souvislostí spočívající v tom, že obviněný distribuoval pravidelně pervitin jednotlivým uživatelům v období od listopadu roku 2005 do 20. 7. 2007. Je zjevné, že když zákazníkům obviněný distribuoval drogu, shodují se jeho jednání vůči těmto osobám i v předmětu útoku, jenž je představován zájmem společnosti, aby se s omamnými a psychotropními látkami nakládalo pouze v souladu se zákonem o návykových látkách č. 167/1998 Sb.

Nejvyšší soud se zcela ztotožnil s názorem nalézacího soudu uvedeným v odůvodnění jeho rozhodnutí, když byly skutky pod body 2) a 3) rozsudku nalézacího soudu kvalifikovány jako jeden pokračující trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák., dílem ve formě spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., neboť bylo prokázáno, že obviněný neoprávněně vyrobil, prodal a jinak jinému opatřil (zdarma předal) psychotropní látku a takovýto čin spáchal ve větším rozsahu. Větší rozsah soud spatřuje v tom, že obviněný nejen vyráběl, ale i prodával drogu po delší časové období, když prodával a předával pervitin velkému počtu osob, a to řadě z nich i opakovaně.

Pokud se jedná o obviněného P. N. , je z obsahu rozhodnutí nalézacího soudu zřejmé, že jmenovaný obviněný páchal trestnou činnost v období od roku 2003 do 20. 7. 2007, přičemž v období od roku 2003 do roku 2005 opakovaně jednou v týdnu či jednou za 14 dní předával pervitin M. M., přičemž činnost obviněného od podzimu roku 2005 zahrnovala i opakovaný pravidelný prodej pervitinu H. K. Od ledna 2006 pravidelně jednou měsíčně předával pervitin D. R. a od července 2006 pak obviněný N. pervitin i vyráběl a vyměňoval ho s V. D. a I. N. Od zimy 2006 obviněný opakovaně předával pervitin O. K., od ledna 2007 obviněný opakovaně prodával pervitin M. K., když v té době rovněž pervitin vyráběl a část ho zdarma předal M. M. Dále obviněný prodával či zdarma předával opakovaně pervitin ve stejném období M. O., L. M., B. J., dále pervitin vyměňoval se Z. Š., zdarma jej předával A. V. Dále obviněný prodával či směňoval pervitin s L. P. Od června 2006 pak obviněný prodával pervitin D. R., R. Z. a V. D. a v červenci 2007 prodal pervitin i E. V.

Uvedené činnosti obviněného popsané v obžalobě i v rozsudku nalézacího soudu pod bodem 4) popisují neoprávněný prodej či jiné opatření pervitinu jako omamné a psychotropní látky řadě nejrůznějších osob, a to opakovaně v poměrně dlouhém časovém úseku, přičemž jednání pod body 4d) a 4g) rozsudku pak popisují i jeho výrobu. Všechna zmíněná jednání obviněného naplňují stejnou skutkovou podstatu trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák. Jsou vedena zjevným záměrem obviněného disponibilní, popř. samotným obviněným vyrobené drogy v případě možnosti prodat a utržit za ně peníze, popř. je i jinak distribuovat v naději na další možné obchody. Jednotlivá jednání obviněného jsou spojena obdobným způsobem provedení, blízkou časovou souvislostí spočívající v tom, že obviněný distribuoval pravidelně pervitin jednotlivým uživatelům v období od roku 2003 do 20. 7. 2007. Je zjevné, že když zákazníkům obviněný distribuoval drogu, shodují se jeho jednání vůči těmto osobám i v předmětu útoku, jenž je představován zájmem společnosti, aby se s omamnými a psychotropními látkami nakládalo pouze v souladu se zákonem o návykových látkách č. 167/1998 Sb.

Nejvyšší soud se zcela ztotožnil s názorem nalézacího soudu uvedeným v odůvodnění jeho rozhodnutí, když bylo jednání obviněného pod bodem 4 písm. a) o) rozsudku nalézacího soudu kvalifikováno jako jeden pokračující trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) tr. zák., neboť bylo prokázáno, že obviněný neoprávněně vyrobil, prodal a jinak jinému opatřil (zdarma předal ) psychotropní látku a takovýto čin spáchal ve větším rozsahu a i vůči osobě mladší než 18 let. Větší rozsah soud spatřuje v tom, že obviněný nejenže vyráběl, ale i prodával drogu po delší časové období, když prodával a i zdarma předával pervitin velkému počtu osob, a to řadě z nich i opakovaně.

Pokud tedy všechna jednání obou obviněných P. i N. naplňovala požadavky ustanovení § 89 odst. 3 tr. zák., podle něhož se pokračováním v trestném činu rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují stejnou skutkovou podstatu trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a v předmětu útoku, pak se z pohledu hmotného práva jedná o jeden jediný trestný čin obviněného N. a dva trestné činy obviněného P. vzhledem k časové pauze mezi jednáními popsanými pod body 1) a 2) rozsudku nalézacího soudu, jenž se skládají z jednotlivých dílčích jednání, resp. dílčích útoků obou obviněných, rozložených v určitém časovém období.

V této souvislosti Nejvyšší soud zdůrazňuje, že dílčím útokem pokračujícího trestného činu je dílčí jednání obviněného, zpravidla do určité míry oddělené časově i místně, pokud toto dílčí jednání je součástí souhrnu takových obdobných dílčích útoků při naplnění znaků pokračování v trestném činu podle § 89 odst. 3 tr. zák. ( srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád, Komentář I. díl, 5. vydání Praha: C. H. Beck 2005. str. 155 ).

Z výše uvedených skutečností vyplývajících z předloženého spisového materiálu je pak zřejmé, že u obou obviněných bylo pro všechny dílčí útoky pokračujících trestných činů nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák., za něž na ně byla podána obžaloba, řádně zahájeno trestní stíhání podle ustanovení § 160 tr. ř. O části útoků trestných činů obou obviněných pak bylo rozsudkem nalézacího soudu rozhodnuto odsuzujícím výrokem a o části těchto útoků pak bylo rozhodnuto výrokem zprošťujícím. Takový procesní postup nalézacího soudu byl podle názoru Nejvyššího soudu z níže uvedených důvodů zcela správný.

Nejvyšší soud nemohl souhlasit s procesním postupem a právním názorem soudu druhého stupně, když zrušil ohledně obviněných P. a N. odsuzující část rozsudku soudu prvního stupně a trestní stíhání obou obviněných v rozsahu zrušení s poukazem na ustanovení § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř. zastavil.

Pokud odvolací soud v odůvodnění svého rozhodnutí odkazoval na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1480/2006, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 6/2008 tr., Nejvyšší soud nepokládá tento odkaz za případný, neboť uvedené rozhodnutí se vztahuje k jiné situaci, kdy obviněný v určité relativně krátké, ohraničené době, na konkrétním místě prodával omamné a psychotropní látky více osobám. Takové počínání obviněného je podle uvedeného rozhodnutí jedním jednáním obviněného a prodej drog jednotlivým osobám nepředstavuje dílčí útoky pokračujícího trestného činu.

V nyní projednávaném případě jde však u obou obviněných o rozdílný případ, neboť oba obvinění se stíhaného jednání dopouštěli v dlouhém časovém úseku, a to obviněný P. od roku 2003 do listopadu 2004 a poté od listopadu 2005 do 20. 7. 2007 a obviněný N. od roku 2003 do 20. 7. 2007, na více místech s cílem vyrobit, resp. prodat či jinak jinému opatřit omamnou a psychotropní látku. Každé takové jednání v případě obou obviněných, učiněné za popsaných okolností, je jednotlivým dílčím útokem pokračujícího trestného činu každého z nich, přičemž obviněný P. spáchal vzhledem k výše uvedenému časovému mezidobí pokračující trestné činy dva.

V této souvislosti je pak třeba poukázat na procesní pravidla stíhání pokračujícího trestného činu.

Podle § 11 odst. 2 tr. ř. týká-li se důvod uvedený v odstavci prvním (nepřípustnost trestního stíhání) jen některého z dílčích útoků pokračujícího trestného činu, nebrání to, aby se ohledně zbylé části takového činu konalo trestní stíhání.

Podle § 12 odst. 12 tr. ř. se skutkem podle tohoto zákona rozumí též dílčí útok pokračujícího trestného činu, není-li výslovně stanoveno jinak.

K tomu je pak nutné uvést následující skutečnosti a závěry. Tzv. velká novela trestního řádu provedená zákonem č. 265/2001 Sb. s účinností od 1. 1. 2002 nově upravila procesní nakládání s pokračujícími trestnými činy, resp. s jejich jednotlivými dílčími útoky, které se v procesně právní rovině považují za samostatné skutky, o nichž lze rozhodnout odděleně (srov. § 11 odst. 2, § 12 odst. 12, § 17 odst. 2, § 20 odst. 1 a § 23 odst. 1 tr. ř.).

Do 31. 12. 2001 se pokračování v trestném činu považovalo za jeden skutek, jeden trestný čin. Jestliže soud po provedení dokazování a vyhodnocení důkazů dospěl k závěru, že dílčí útok pokračujícího skutku (trestného činu) popsaný v obžalobě nebyl prokázán, pak tento útok z výroku o vině pouze vypustil a tuto skutečnost vyjádřil a vyložil v odůvodnění svého rozhodnutí. Novela trestního řádu zákon č. 265/2001 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2002, však nově stanovila, aniž by změnila definici uvedenou v ustanovení § 89 odst. 3 tr. zák., že skutkem podle trestního řádu se rozumí též dílčí útok pokračujícího trestného činu, není-li výslovně uvedeno jinak ( srov. § 12 odst. 12 tr. ř. ). Toto ustanovení souvisí s ustanovením § 11 odst. 2 tr. ř., podle něhož týká-li se důvod nepřípustnosti trestního stíhání jen některého z dílčích útoků pokračujícího trestného činu, nebrání to, aby se ohledně zbylé části takového činu konalo trestní stíhání.

Z výše uvedeného vyplývá, že pojem pokračování v trestném činu má jiný význam v hmotně právním smyslu (zde platí, že pokračování v trestném činu je jeden skutek, jeden trestný čin) a jiný v procesně právním smyslu (každý dílčí útok pokračujícího trestného činu je samostatným skutkem, není-li uvedeno jinak).

V případě pokračování v trestném činu ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 tr. zák. je tedy pokračující trestný čin z hlediska hmotného práva nadále jedním skutkem. Z hlediska práva procesního se však nyní samostatným skutkem rozumí též každý dílčí útok pokračujícího trestného činu, není-li výslovně stanoveno jinak. Toto procesní pojetí se promítá i do dalších navazujících ustanovení trestního řádu, zejména ustanovení § 11 odst. 2 tr. ř., podle něhož situace, kdy se důvod nepřípustnosti trestního stíhání uvedený v ustanovení § 11 odst. 1 tr. ř. týká jen některého z dílčích útoků pokračujícího trestného činu, nebrání tomu, aby se ohledně zbylé části takového trestného činu konalo trestní stíhání. Z uvedeného je mimo jiné patrno, že na jedné straně ani pravomocné odsouzení za některé dílčí útoky jednoho a téhož pokračujícího trestného činu, který je podle trestního zákona jedním skutkem a jedním trestným činem, nebrání tomu, aby byl později tentýž obviněný trestně stíhán a odsouzen za další útoky stejného pokračujícího trestného činu (chápaného z hmotněprávního hlediska) a aby mu byl případně uložen společný trest podle § 37a tr. zák. i za dříve odsouzené útoky tohoto pokračujícího trestného činu. Stejná zásada platí i v případě, že byl obviněný pro některý z dílčích útoků obžaloby zproštěn. To jinými slovy znamená, že je-li o jednom či více útocích pokračujícího trestného činu pravomocně meritorně rozhodnuto, netvoří toto rozhodnutí překážku rei iudicatae vůči zbývajícímu dílčímu útoku či útokům.

Z procesní samostatnosti všech dílčích útoků pokračujícího trestného činu podle § 12 odst. 12 tr. ř. pak na druhé straně vyplývá, že pro každý takovýto dílčí útok musí být zahájeno trestní stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ř., přičemž se tak může stát jediným usnesením společně ve vztahu k více dílčím útokům. Vyjde-li tedy najevo další dílčí útok téhož pokračujícího trestného činu, který dosud nebyl zahrnut v usnesení o zahájení trestního stíhání, je třeba pro tento dílčí útok nově trestní stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájit. Obdobně zjistí-li se, že určitý dílčí útok nespáchal obviněný, popř. se tento útok nestal či není trestným činem, atd. musí být pro tento dílčí útok trestní stíhání v přípravném řízení zastaveno a po podání obžaloby je dán důvod pro zproštění podle § 226 tr. ř. Platí tedy, že soud musí rozhodnout o všech dílčích útocích pokračujícího trestného činu, a to třeba i rozdílnými výroky (srov. č. 60/2002 Sb. rozh. tr.).

Je proto třeba přisvědčit správnému procesnímu postupu Okresního soudu v Litoměřicích, který uplatnil v rozsudku ze dne 24. 10. 2008 sp. zn. 4 T 3/2008, a jenž tyto zásady respektoval. Úvahy okresního soudu vedoucí u obou obviněných jednak k výroku o vině a jednak ke zprošťujícímu výroku byly z tohoto pohledu správné, a nelze k nim vznést jakékoli výhrady.

Naopak Krajský soud v Ústí nad Labem nepostupoval v intencích platného a účinného trestního řádu a vadně aplikoval ustanovení § 257 odst. 1 písm. c) tr. ř. a § 11 odst. 1 písm. f) tr. ř., protože pro tento procesní postup nebyly dány zákonné předpoklady.

Za tohoto stavu věcí Nejvyšší soud rozhodl podle § 265k odst. 1, odst. 2 tr. ř. tak, že usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. 6. 2009 sp. zn. 6 To 793/2008 zrušil v bodě II. Současně zrušil také další rozhodnutí na zrušenou část usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Poté Nejvyšší soud podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Ústí nad Labem, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Ve smyslu ustanovení § 265s odst. 1 tr. ř. je orgán činný v trestním řízení, jemuž byla věc přikázána k novému projednání a rozhodnutí, vázán právním názorem, který vyslovil ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.). V Brně dne 9. března 2011


Předseda senátu : JUDr. František H r a b e c