4 Nd 97/2009
Datum rozhodnutí: 20.05.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 97/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci projednání dědictví po zůstaviteli: J. J., posl. bytem sídl. Vajgar 568, 377 01 Jindřichův Hradec, za účasti: 1) M. J., bytem sídl. Vajgar 568, 377 01 Jindřichův Hradec, 2) Ing. M. H., bytem Golovinova 1357, 432 01 Kadaň, a 3) Ing. J. Z., bytem Na Tylovách 623, 747 41 Hradec nad Moravicí, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 15 D 228/2009, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 15 D 228/2009 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Opavě.


O d ů v o d n ě n í :


Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. května 2009


Předseda senátu:


JUDr. František Hrabec