4 Nd 96/2011
Datum rozhodnutí: 31.03.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 4 Nd 96/2011-22


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci dědictví po zůstavitelce V. Ch. , vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 46 D 1250/2010, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 46 D 1250/2010 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 3.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.)

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. března 2011

Předsedkyně senátu: JUDr. Danuše Novotná