4 Nd 93/2011
Datum rozhodnutí: 31.03.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.4 Nd 93/2011-37

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci dědictví po zůstaviteli J. D. , vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 20 D 139/2011, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., takto :

Věc vedená u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 20 D 139/2011, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Brno venkov.

O d ů v o d n ě n í


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.)

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. března 2011

Předsedkyně senátu: JUDr. Danuše Novotná