4 Nd 92/2011
Datum rozhodnutí: 12.04.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 92/2011-26


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci projednání dědictví po zůstaviteli: A. F., za účasti: JUDr. L. K., vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 21 D 513/2010, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 21 D 513/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

O d ů v o d n ě n í :


Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. dubna 2011

Předseda senátu:
JUDr. František H r a b e c