4 Nd 9/2011
Datum rozhodnutí: 27.01.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 9/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné ve věci žalobkyně FUNSTAV, s. r. o., IČ 27845346, se sídlem Třída Osvobození 930/25, 742 03 Odry, zast. Mgr. Faridem Alizeyem, advokátem se sídlem Moravská Ostrava, Stodolní 7, proti žalované Proxema Ostrava, spol. s r. o., se sídlem Za nádražím 213, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČ 26823292, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 399/2010, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 399/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.


O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. ledna 2011

JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu