4 Nd 87/2011
Datum rozhodnutí: 12.04.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.


4 Nd 87/2011-42 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: Z. F. , zastoupeného Mgr. Karlem Markem, advokátem se sídlem Krumlovská 459, Prachatice, proti žalovanému: K. E. , zastoupenému JUDr. Pavlou Kochtovou, advokátkou se sídlem 1. máje 144, Vimperk, o zaplacení částky 105 364,- Kč s příslušenstvím, vedeno u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 6 C 151/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 6 C 151/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Prachaticích.
O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. dubna 2011

Předseda senátu: JUDr. František Hrabec