4 Nd 86/2011
Datum rozhodnutí: 12.04.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 4 Nd 86/2011-46


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: nezl. N. C., zastoupeného opatrovníkem Městským úřadem v Sokolově se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov, proti žalovanému: M. M. , o určení otcovství, vedeno u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 13 C 37/2010, o návrhu soudu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 13 C 37/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Sokolově.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. dubna 2011

Předseda senátu:
JUDr. František H r a b e c