4 Nd 81/2011
Datum rozhodnutí: 12.04.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.4 Nd 81/2011-95

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: Městská část Praha 2 , se sídlem nám. Míru 600/20, Praha 2, zastoupena Mgr. Jaroslavem Dvořákem, advokátem se sídlem Gorkého 502, Kladno, proti žalovaným: 1) Ing. I. P. , 2) M. P. , oba zastoupeni JUDr. Martinem Bjalončikem, advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1, o zaplacení částky 103 284,- Kč s příslušenstvím, vedeno u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 4 C 542/2009, o návrhu na přikázání věci podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 4 C 542/2009 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1.
O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. dubna 2011

Předseda senátu: JUDr. František Hrabec