4 Nd 77/2011
Datum rozhodnutí: 17.03.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 77/2011-40


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: J. A.-D. , zastoupené JUDr. Sylvou Rychtalíkovou, advokátkou, se sídlem Kodaňská 521/57, Praha 10, proti žalované: S. A.-D., zastoupené JUDr. Jaroslavem Tenkrátem, advokátem se sídlem Havlíčkova 132, Beroun, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedeno u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 5 C 264/2010, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 5 C 264/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Praha-západ.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. března 2011

Předseda senátu:
JUDr. František H r a b e c