4 Nd 77/2009
Datum rozhodnutí: 26.05.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 77/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: A. spol. s r. o., se sídlem Plzeň, Otýlie Beníškové 1556/12, zastoupené JUDr. Z. V. , proti žalovanému: J. K. , bytem Velké Opatovice, Pod Strážnicí 408, o zaplacení částky 83.955,00 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 28 C 40/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti dle § 12 odst. 2 o. s . ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 28 C 40/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Blansku.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 26. května 2009
Předseda senátu:


JUDr. Petr Š a b a t a