4 Nd 74/2011
Datum rozhodnutí: 17.03.2011
Dotčené předpisy: § 16 odst. 2 o. s. ř.4 Nd 74/2011-38

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: M. V. , zastoupeného JUDr. Břetislavem Kuncem, advokátem se sídlem Lečkova 11, Praha 11, proti žalovanému: J. K. , zastoupenému Mgr. Zdeňkem Honzíkem, advokátem se sídlem Rooseveltova 16, Plzeň, o zaplacení částky 32 000,- Kč s příslušenstvím, vedeno u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 10 C 42/2010, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 10 C 42/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. března 2011
Předseda senátu:
JUDr. František Hrabec