4 Nd 68/2009
Datum rozhodnutí: 21.04.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 68/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci projednání dědictví po zůstaviteli: J. K., posl. bytem Praha 4, V Horkách 1404/13, za účasti: 1) L. K., bytem Frýdek-Místek, Československé armády 799, 2) A. K., bytem Frýdek-Místek, Dr. M. Tyrše 3103, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 2904/2008, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 2904/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku.


O d ů v o d n ě n í :


Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. dubna 2009


Předseda senátu:


JUDr. František Hrabec