4 Nd 63/2009
Datum rozhodnutí: 28.04.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 63/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: V. B., bytem Blučina, Příční 341, zastoupeného JUDr. J. F., advokátem, proti žalované: Česká republika Ministerstvo zdravotnictví, o náhradě nemateriální újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 248/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti dle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 248/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Brno - venkov.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. dubna 2009


Předseda senátu:


JUDr. Petr Š a b a t a