4 Nd 60/2011
Datum rozhodnutí: 24.02.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 60/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné ve věci žalobkyně Z. Ř. , zast. JUDr. Pavlínou Sglundovou, advokátkou se sídlem Smetanovo nám. 7, 702 00 Ostrava, proti žalované LM-sti, a. s., se sídlem Vrábče 143, 370 01 České Budějovice, o zaplacení 100.750,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 989/2010, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 989/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.


O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. února 2011

JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu