4 Nd 6/2011
Datum rozhodnutí: 27.01.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 4 Nd 6/2011-86
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné ve věci žalobce A. K. , zast. Mgr. Jiřím Koláčkem, advokátem se sídlem v Brně, Kobližná 19, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti České republiky, se sídlem Vyšehradská 16, 128 10 Praha, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 252/2010, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 252/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.


O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. ledna 2011


JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu