4 Nd 51/2009
Datum rozhodnutí: 26.03.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 51/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci projednání dědictví po zůstaviteli: O. A., posl. bytem nám. Hrdinů 13, 533 72 Moravany, za účasti: J. A., bytem Branišovice 135, PSČ 671 77, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 32 D 160/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti dle § 12 odst. 2 o. s . ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 32 D 160/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Znojmě.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 26. března 2009


Předseda senátu:


JUDr. Petr Š a b a t a