4 Nd 50/2009
Datum rozhodnutí: 26.02.2009
Dotčené předpisy:
4 Nd 50/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci řízení o dědictví po zemřelém J. K., naposledy bytem U Studánky 332/32, 170 00 Praha 7 Bubeneč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 22 D 559/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 22 D 559/2008, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř. ).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2009

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše Novotná