4 Nd 484/2010
Datum rozhodnutí: 12.01.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 484/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobce J. V. , proti žalované E. ON Česká republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 25733591, o uznání o promlčení závazku, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 25 C 363/2010, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o:

Věc vedená u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 25 C 363/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Znojmě.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. ledna 2011

JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu