4 Nd 48/2009
Datum rozhodnutí: 26.03.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 48/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šabaty a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: A. p., s r. o., se sídlem F. V. Veselého 2635/15, Praha 9, zastoupené Mgr. M. N., advokátem, proti žalovanému: J. M., bytem Dukelská 938/44, Jeseník, o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru a náhradě škody, vedené u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 4 C 127/2007, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti dle § 12 odst. 2 o. s . ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 4 C 127/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 9.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 26. března 2009


Předseda senátu:


JUDr. Petr Š a b a t a