4 Nd 470/2010
Datum rozhodnutí: 02.02.2011
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 4 Nd 470/2010-17
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobce: V. Š. , zastoupeného JUDr. Ivo Hešíkem, advokátem se sídlem Lepařova 8, Opava, proti žalované: TIPO CZECH s. r. o. se sídlem ul. 28. října 321, 276 01 Mělník, o zaplacení částky 26 000,- Kč s příslušenstvím, vedeno u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 6 C 101/2010, o návrhu na přikázání věci podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 6 C 101/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Opavě.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. února 2011


Předseda senátu
JUDr. František Hrabec