4 Nd 433/2008
Datum rozhodnutí: 13.01.2009
Dotčené předpisy:
4 Nd 433/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobce M. P., bytem Schweitzerova 97, 779 00 Olomouc, zastoupeného Mgr. P. V., advokátem, proti žalované E. T. N., s r. o., se sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, zastoupené Mgr. M. Ch., advokátem, o neplatnost okamžitého rozvázání pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 15 C 217/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 15 C 217/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. ledna 2009

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše Novotná