4 Nd 427/2008
Datum rozhodnutí: 05.02.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 427/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Jiřího Pácala a JUDr. Petra Šabaty ve věci projednání dědictví po zůstaviteli: P. B., za účasti: 1) M. B., 2) P. B., vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 23 D 476/208, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 23 D 476/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Lounech.


O d ů v o d n ě n í :


Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 5. února 2009


Předseda senátu:


JUDr. František Hrabec