4 Nd 426/2008
Datum rozhodnutí: 13.01.2009
Dotčené předpisy:4 Nd 426/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobkyně A. H. , proti žalované České republice Český úřad zeměměřičský a katastrální , o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 27 C 387/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 27 C 387/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. ledna 2009

Předsedkyně senátu: JUDr. Danuše Novotná v. r.