4 Nd 425/2010
Datum rozhodnutí: 21.12.2010
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.4 Nd 425/2010-62
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci projednání dědictví po zůstaviteli: V. B. , za účasti: 1) E. B. , zastoupené M. B. , obecným zmocněncem, 2) M. B. , vedeno u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 41 D 799/2007, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 41 D 799/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Trutnově.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2010


Předseda senátu:
JUDr. František Hrabec