4 Nd 423/2010
Datum rozhodnutí: 30.11.2010
Dotčené předpisy: § 12 o. s. ř.
4 Nd 423/2010-33


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci dědictví po zůstavitelce A. J. , vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 1456/2010, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 1456/2010 s e p ř i k a z u j e k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 9.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.)

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2010


Předsedkyně senátu: JUDr. Danuše Novotná