4 Nd 422/2010
Datum rozhodnutí: 29.12.2010
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.4 Nd 422/2010-212
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci projednání dědictví po zůstaviteli: F. S. , za účasti: 1) S. K. , 2) R. S. , 3) P. S. , všichni zastoupeni Mgr. Jiřím Pešákem, advokátem se sídlem Tábor 8, Brno, vedeno u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 25 D 521/2010, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 25 D 521/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í:

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. prosince 2010


Předseda senátu: JUDr. František Hrabec