4 Nd 417/2008
Datum rozhodnutí: 11.03.2009
Dotčené předpisy:

4 Nd 417/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce: Ing. B. F., bytem Kunovice 7, 756 44 Loučka, proti žalované Česká republika Ministerstvo spravedlnosti ČR, se sídlem Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2, o náhradu škody, vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 3/2007, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 3/2007 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Vsetíně, pobočce ve Valašském Meziříčí.


O d ů v o d n ě n í :


Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 11. března 2009


Předseda senátu:


JUDr. František Hrabec