4 Nd 414/2010
Datum rozhodnutí: 29.11.2010
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.4 Nd 414/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné ve věci projednání dědictví po zůstavitelce J. T. , vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 58 D 1649/2010, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 58 D 1649/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jičíně .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. listopadu 2010

JUDr. Jiří Pácal předseda senátu