4 Nd 412/2008
Datum rozhodnutí: 05.02.2009
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
4 Nd 412/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud společně nejblíže nadřízený v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Jiřího Pácala a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobkyně: A. P., zastoupena Mgr. P. H., advokátem, proti žalované: I., spol. s r. o., vedlejší účastník na straně žalované: Ing. M. B., CSc., o bezplatnou opravu vady díla, vedeno u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 5 C 207/2006, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. t a k t o :

Věc vedená u Okresního soudu v Jeseníku pod sp. zn. 5 C 207/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 10.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. února 2009

Předseda senátu:

JUDr. František H r a b e c