4 Nd 41/2009
Datum rozhodnutí: 19.05.2009
Dotčené předpisy:
4 Nd 41/2009-I.

U S N E S E N Í

Předsedkyně senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodla v právní věci žalobce: MUDr. Y. E. U., zastoupeného JUDr. V. J., advokátem, proti žalovaným: 1) Česká televize, a 2) Česká republika Ministerstvo spravedlnosti, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 10/2008 a u Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího pod sp. zn. 1 Co 29/2009, o námitce žalobce o podjatosti soudkyň Vrchního soudu v Praze, takto:

Podle § 167 odst. 2 a § 164 o. s. ř.

s e o p r a v u j e

spisová značka, pod kterou je věc vedena u Vrchního soudu v Praze, uvedená v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 2. 2009, sp. zn. 1 Co 21/2009, která správně zní 1 Co 29/2009.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným usnesením rozhodoval Nejvyšší soud o tom, že soudkyně Vrchního soudu v Praze senátu 1 Co JUDr. Ludmila Říhová, Mgr. Dagmar Javůrková a JUDr. Naděžda Žáková nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování výše označené věci vedené u Vrchního soudu v Praze.

V záhlaví a výroku usnesení byla v důsledku nesprávného uvedení sp. zn. Vrchním soudem v Praze v jeho předkládací zprávě ze dne 5. 2. 2009, nesprávně uvedena spisová značka Vrchního soudu v Praze, u kterého je věc vedena, jako sp. zn. 1 Co 21/2009, ačkoli správně se jedná o sp. zn. 1 Co 29/2009. Dle shora citovaných zákonných ustanovení byla tato chyba opravena.

V Brně dne 19. května 2009

Předsedkyně senátu:

JUDr. Danuše N o v o t n á