4 Nd 406/2010
Datum rozhodnutí: 12.01.2011
Dotčené předpisy: § 104a o. s. ř.4 Nd 406/2010
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: VODOVODY A KANALIZACE Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. , se sídlem náměstí Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem, proti žalovanému: Město Dvůr Králové nad Labem, se sídlem T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, o vydání bezdůvodného obohacení, o určení věcné příslušnosti soudu podle § 104a odst. 4 o. s. ř. t a k t o :

I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Trutnově. Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se v daném případě jedná o usnesení podle ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř. v situaci, kdy řízení bylo žalobkyní zahájeno přímo u Nejvyššího soudu.


Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 12. ledna 2011


Předseda senátu: JUDr. František Hrabec