4 Nd 405/2010
Datum rozhodnutí: 16.11.2010
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
4 Nd 405/2010-35


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné ve věci projednání dědictví po zůstaviteli D. P. , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 169/2010, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., t a k t o:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 169/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. listopadu 2010

JUDr. Jiří Pácal
předseda senátu